1397/08/21
11:32 ق.ظ
کنتاکتور زیمنس در 10 ردیف
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
کنتاکتور 110KV 225 امپر
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:56 ق.ظ
پرژکتور بخار سدیم و غیره
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:38 ق.ظ
کنتاکتور 110 کیلووات 225 امپر بویین 220ولت ac
آذربايجان غربي 1397/8/13 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
کنتاکتور 10 کیلو وات 225 امپر بویین 220 ولت ac
آذربايجان غربي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:47 ب.ظ
خرید 555 عددفیوز کات اوت ویژه مناطق غیرالوده
سيستان و بلوچستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
19:59 ب.ظ
4 دستگاه کنتاکتور 15 KW زیمنس
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
4 عدد کنتاکتور 15 کیلو وات
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:44 ب.ظ
فیوز کات اوت شبکه انتقال نیرو ولتاژ 20KVشدت جریان A100
سيستان و بلوچستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:13 ق.ظ
خازن جهت بانک خازن 3 فاز
اردبيل 1397/7/26 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید 555 عدد کات اوت ویژه مناطق غیرالوده
سيستان و بلوچستان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:05 ب.ظ
کنتاکتور 15kw زیمنس
اصفهان 1397/7/25 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
فیوزکات اوت شبکه توزیع
فارس 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:36 ب.ظ
4 عدد کنتاکتور 15 کیلووات
اصفهان 1397/7/24 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
خازن 50و43و11 و 5 از هر کدام 2 عدد و خازن
اصفهان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:52 ب.ظ
راکتور بانک خازنی 110 میکرو
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:40 ق.ظ
خرید 2550 عد انواع فیوز کاردی
کرمانشاه 1397/7/18 تاریخ گذشته
00:34 ق.ظ
یونیت خازن 180 و 200 کیلووات
يزد 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:22 ب.ظ
انواع فیوز مینیاتوری وفق
مركزي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:33 ب.ظ
خازن فشار متوسط سه
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:14 ب.ظ
فیوز مینیاتوری تک فاز 16 امپر
خراسان رضوي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
12:55 ب.ظ
فیوز کات اوت شبکه توزیع
فارس 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:49 ب.ظ
خازن 8kv و 0/65 میکروفاراد تک بوشینگ
خوزستان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/10
12:58 ب.ظ
فیوزکات اوت شبکه توزیع
فارس 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
19:50 ب.ظ
فیوزکارت اوت شبکه توزیع
فارس 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/07
15:23 ب.ظ
خازن کتابی روغنی
اصفهان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/05
12:52 ب.ظ
خرید خازن 133 میکروفاراد 500 ولت
تهران 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:08 ب.ظ
خازن 8 کیلوولت 0/65 میکروفاراد
خوزستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خازن و سر کابل
آذربايجان شرقي 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/02
11:29 ق.ظ
خرید 60 سل خازن 20 کیلوولت180کیلو وار
کرمانشاه 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:58 ب.ظ
انواع فیوز مینیاتوری
مركزي 1397/6/31 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
فیوز مینیاتوری کابین الکتریکی
تهران 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:17 ب.ظ
کنتاکتور و خازن و برد الکترونیکی
فارس 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
11:05 ق.ظ
کلید کنتاکتور
اصفهان 1397/6/26 تاریخ گذشته
00:52 ق.ظ
خرید انواع کلید فیوز اتوماتیک هوائی کمپکت NSX
سيستان و بلوچستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
00:31 ق.ظ
خرید فیوز مینیاتوری تک فاز
خراسان رضوي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:30 ق.ظ
اقلام تاسیسات برق شامل کلید فیوز کابل
اصفهان 1397/6/22 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فیوزکات اوت شبکه توزیع
فارس 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/15
11:24 ق.ظ
وسایل برقی فیوز مینیاتوری و
آذربايجان شرقي 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/12
14:04 ب.ظ
کنتاکتور - خازن- برد الکترونیکی
فارس 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:30 ب.ظ
خرید انواع فیوز لینک نوع K
سيستان و بلوچستان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
16:08 ب.ظ
خرید انواع کلید فیوز
سيستان و بلوچستان 1397/6/7 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
خرید فیوز مینیاتوری تکفاز -- جریان 16 امپر
خراسان رضوي 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:26 ق.ظ
خرید فیوز مینیاتوری تکفاز
خراسان رضوي 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/30
15:03 ب.ظ
خرید55 سل خازن 20 کیلوولت180 کیلو وارو8 عدد راکتور
کرمانشاه 1397/5/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
انواع فیوز مینیاتوری
مركزي 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/27
13:12 ب.ظ
خرید کنتاکتور قدرت ABB
هرمزگان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
12:22 ب.ظ
یونیت خازن 180 و 200 کیلووار
يزد 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/24
14:56 ب.ظ
خرید 55 سل خازن 20 کیلوولت
کرمانشاه 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/21
15:13 ب.ظ
کنتاکتور3 فاز6 امپر هزینه حمل و نقل به عهده فروشنده
سيستان و بلوچستان 1397/5/21 تاریخ گذشته