1398/10/29
19:51 ب.ظ
8 دستگاه کلید 24 کیلوولت وکیوم
سيستان و بلوچستان 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
11:27 ق.ظ
کلید 8 جی سکسیونر 400 و 230 کیلوولت
هرمزگان 1398/10/28 مهلت دار
1398/10/26
14:46 ب.ظ
تامین وسایل مورد نیاز اجرای تاسیسات برقی ساختمان
فارس 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/24
11:02 ق.ظ
لوازم یدکی کلیدهای قدرت مدل پارس سوئیچ
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:59 ب.ظ
پل بریکر 20 کیلوولت 1600 vd4  امپر
سيستان و بلوچستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/18
07:54 ق.ظ
خرید یک دستگاه کلید گازی
خراسان جنوبي 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
20:50 ب.ظ
خرید 4 عدد بریکر 20 کیلوولت
خراسان رضوي 1398/10/17 تاریخ گذشته
20:26 ب.ظ
تامین لوازم یدکی پست های فوق توزیع و انتقال
اصفهان 1398/10/17 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
دژنکتور خلا فشار متوسط 36 کیلوولت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/17 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
1398/10/14
19:10 ب.ظ
دیژنکتور خلت فشار متوسط مدل WL ولتاژ
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/14 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
دژنکتور خلا فشار متوسط 36 کیلوولت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/08
10:51 ق.ظ
چرخ دنده کلید سکسیونر
هرمزگان 1398/10/8 تاریخ گذشته
00:33 ق.ظ
لوازم یدکی کلید های قدرت
هرمزگان 1398/10/7 تاریخ گذشته
00:05 ق.ظ
تعداد 8 دستگاه کلید 24 کیلو ولت وکیوم
سيستان و بلوچستان 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/01
12:55 ب.ظ
قطغ کننده کامل سیلیکونی 20 KV
کرمانشاه 1398/10/1 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
10:28 ق.ظ
خرید چهار دستگاه سکسیونر
هرمزگان 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
13:21 ب.ظ
کلید هوایی سکسیونر 33 کیلو ولت 1600
خوزستان 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/28
19:34 ب.ظ
خرید یک دستگاه کلید گازی قابل قطع زیر بار
خراسان جنوبي 1398/9/28 تاریخ گذشته
1398/09/26
13:13 ب.ظ
قطع کننده کامل سیلیکونی 20کیلووات
کرمانشاه 1398/9/26 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خرید 20 دستگاه مکانیزم دستی سکسیونر
اصفهان 1398/9/26 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید 2 دستگاه بریکر هوایی
آذربايجان شرقي 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/24
15:28 ب.ظ
خرید 4 دستگاه کلید فشار متوسط و قطعات یدکی مربوطه
کرمانشاه 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
13:33 ب.ظ
کلید 20 کیلوولت پارس سوئیچ 1250 آمپر و 25 کیلو آمپر
آذربايجان شرقي 1398/9/23 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
نمراتور الکتریکی کلیدهای 110 ولت DC
آذربايجان شرقي 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/18
13:55 ب.ظ
کلید مغناطیسی زیمنس
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
100 عدد خلزونی بریکر elf و 100 عدد چرخ دنده بریکر
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
13:50 ب.ظ
1398/09/13
12:32 ب.ظ
خرید 7 دستگاه پل کلید VD4
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
خرید کنتاکت
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/09
11:39 ق.ظ
ادپتاسیون بریکرهای 33 کیلوولت
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:01 ب.ظ
خرید 1 عدد کلید 1250 امپر
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
لوازم یدکی بریکرها
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
10:48 ق.ظ
خرید 5 دستگاه کلید فشار متوسط و قطعات یدکی مربوطه
کرمانشاه 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
10:55 ق.ظ
موتور کلید اتوماتیک 3 فاز 630 امپر
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
خرید 2 عدد کلید 2000 امپر گازی 24 کیلووات
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:04 ب.ظ
کلید کامپکت یونولیک 1000 امپر
هرمزگان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:16 ب.ظ
خرید ارابه کامل دژنگتور و کلید ارت نوع LS
اصفهان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:15 ب.ظ
خرید ارابه کامل دژنگتور کلید ارت نوع AREVA
اصفهان 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
لوازم یدکی بریکرها
فارس 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
07:08 ق.ظ
خرید 2 عدد کلید 2000 امپر گازی 24 کیلو ولت
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
11:48 ق.ظ
سکسیونر هوایی قابل قطع زیربار گازی موتوردار
قم 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:18 ب.ظ
خرید کنتاکت متحرک بریکرهای 6 کیلو ولت واحدهای بخار
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/12
15:15 ب.ظ
1398/08/11
11:41 ق.ظ
سکسیونر هوایی قابل قطع زیربار گازی موتوردار
قم 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:49 ق.ظ
اداپتاسیون بریکرهای 33KV
خوزستان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/29
14:42 ب.ظ
اداپتاسیون بریکرهای 33KV
خوزستان 1398/7/29 تاریخ گذشته