1397/08/20
10:34 ق.ظ
خرید سکسیونر 245 کیلوولت
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
13:42 ب.ظ
1397/08/12
12:16 ب.ظ
دیسکروپنسی سکسیونر
فارس 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:16 ق.ظ
10:13 ق.ظ
خرید سکسیونر 245 کیلو ولت
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:41 ب.ظ
کلید اتوماتیک 800 امپر و 250 امپر
سيستان و بلوچستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
خرید 2 عدد بریکر 66KV و 1 عدد سکسیونر
فارس 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
18:03 ب.ظ
خرید 420 عدد جداکننده فشار متوسط با تیغه مسی 630 امپر
کرمانشاه 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:21 ب.ظ
لیمیت سوئیچ
هرمزگان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
08:48 ق.ظ
سکسیونر گازی ولتاژ 24
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:34 ق.ظ
خرید 500 دستگاه قطع کننده 100 امپر 24kv سیلیکونی
کرمانشاه 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/17
15:23 ب.ظ
کنتاکتور قدرت 800 امپر بوبین AC230V مارک هیوندای
خراسان رضوي 1397/7/17 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
خرید 420 عدد جداکننده فشار متوسط با تیغه مسی 630 امپر
کرمانشاه 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:46 ب.ظ
1397/07/10
17:28 ب.ظ
خرید پل وسط کلید گازی
زنجان 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
21:09 ب.ظ
خرید 420 عدد جداکننده فشار متوسط با تیغه مسی 630 امپر
کرمانشاه 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:40 ب.ظ
دکمه فشاری - قارچی و کلید
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:04 ب.ظ
قطعات کلید هوائی گازی 132kv و پوسته ریخته گری
خوزستان 1397/6/31 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
کلید هوایی 33 کیلو ولت
خوزستان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/26
09:39 ق.ظ
دو دستگاه سکسیونر
گلستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:13 ب.ظ
کلید هوایی 33 کیلوولت 1600 امپر
خوزستان 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:12 ب.ظ
خرید دو دستگاه کلید
هرمزگان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/18
23:08 ب.ظ
کلید میناتوری 2 امپر dc دو بل همراه با کنتاکتور کمکی
مركزي 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
14:45 ب.ظ
کلید برق کنتاکت مسی و برنزی ولتاژ
خراسان رضوي 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/15
11:58 ق.ظ
کلید اتوماتیک 160 امپر
البرز 1397/6/15 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
کلید مینیاتوری سه فاز 25 امپر اشنایدر
البرز 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/14
15:50 ب.ظ
کلید مینیاتوری 2 امپر DC دوپل + کنتاکتور کمکی
مركزي 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:49 ب.ظ
کلید مینیاتوری 2 امپر DC دوپل + کنتاکتور کمکی
مركزي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/03
14:47 ب.ظ
بریکر ABB
مازندران 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/30
09:46 ق.ظ
رگولاتور بانک خارنی مدل lvcb نام
اصفهان 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/18
13:21 ب.ظ
خرید انواع کلید مینیاتوری
چهارمحال بختياري 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/07
14:57 ب.ظ
تعویض سکسیونرهای 63 کیلولت
يزد 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
14:03 ب.ظ
خرید 12 دستگاه کلید فشار متوسط 20 کیلوولت
کرمانشاه 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/02
14:02 ب.ظ
تعداد400 عدد کات اوت تیغه ای- کلید جدا ساز هوائی
مركزي 1397/5/2 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
خرید مکانیزم فرمان دستی
اصفهان 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/24
13:44 ب.ظ
خرید چرخ دنده سکسیونر
اصفهان 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/23
12:05 ب.ظ
خرید انواع کلید فیوز گردان و کلید مینیاتوری
چهارمحال بختياري 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/21
13:27 ب.ظ
تهیه کنتاکت سکسیونر 400 کیلوولت
فارس 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/14
23:02 ب.ظ
تعداد 10 عدد دانسیته
فارس 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/03
22:00 ب.ظ
قطع کننده 100 امپر24 کیلوولت سیلیکونی
کرمانشاه 1397/4/3 تاریخ گذشته
17:03 ب.ظ
خرید قطعه کننده سه فاز همزمان
کردستان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/31
23:06 ب.ظ
خرید کلید جدا ساز هوایی
چهارمحال بختياري 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/24
09:49 ق.ظ
کلید هوایی 33 کیلوولت 1600 امپر
خوزستان 1397/3/23 تاریخ گذشته
1397/03/23
15:01 ب.ظ
خرید قطع کننده سه فاز همزمان
کردستان 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/08
14:21 ب.ظ
خرید 150 دستگاه قطع کننده سیلیکونی و
کردستان 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/02
11:20 ق.ظ
خرید کلید های 63 کیلو ولت پست
يزد 1397/3/1 تاریخ گذشته
1397/02/30
13:34 ب.ظ
خرید 150 دستگاه قطع کننده
کردستان 1397/2/30 تاریخ گذشته
1397/02/27
13:27 ب.ظ
سکسیونرها دژنکوتورها جانبی
خوزستان 1397/2/26 اعلام نشده
1397/02/25
16:26 ب.ظ
فیوزفشنگی 500 ولت
خوزستان 1397/2/24 تاریخ گذشته
1397/02/24
08:58 ق.ظ
خرید 12 دستگاه قطع کننده
کرمانشاه 1397/2/22 تاریخ گذشته