1398/05/23
18:34 ب.ظ
خرید یک مجموعه کلمپ تجهیزات برای بی خط 230 کیلو ولت ارومیه
آذربايجان شرقي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:10 ب.ظ
خرید 1 مجموعه کلمپ
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
12:31 ب.ظ
کابلشو 10 سوراخ نمره 6
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
09:05 ق.ظ
خرید 4000 عدد کلمپ انتهایی چهار پیچ
سيستان و بلوچستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
15:25 ب.ظ
سرکابل داخلی کراسیلینگ20کیلوولت1*185- سرکابل هوائی کراسلینگ
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
14:15 ب.ظ
کلمپ اویزی میله محافظ - پارلل گرو سیم - کلمپ انتهایی
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
کابلشو 120
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:25 ق.ظ
کابل و کابلشو
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:28 ب.ظ
13:40 ب.ظ
6 دستگاه سرکابل GIS  و اجرای 3 دستگاه سرکابل  GIS خط 63 کابلی
هرمزگان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
11:41 ق.ظ
خرید کلمپ
اصفهان 1398/5/6 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خرید تجهیزات نگهداری سیستمهای روشنایی
کرمانشاه 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:32 ب.ظ
خرید حدود 40000عدد کابلشو
سيستان و بلوچستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
خرید 40000 عدد کابلشو
سيستان و بلوچستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:08 ب.ظ
خرید حدود 40000عدد کابلشو
سيستان و بلوچستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
15:02 ب.ظ
خرید لوازم و تجهیزات جهت نگهداری سیستم های روشنایی
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید کابل و سرکابل
سمنان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:19 ب.ظ
خرید سرکابل
اصفهان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:10 ب.ظ
کلمپ t کانکتور
هرمزگان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
10:51 ق.ظ
کابل زمینی-کابلشو
مركزي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:06 ب.ظ
خرید کلمپ 26
لرستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:33 ب.ظ
خرید سرکابل و مفصل 66 کیلو ولت
فارس 1398/4/16 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
خرید سرکابل و مفصل 20 کیلو ولت
فارس 1398/4/16 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید سرکابل و مفصل 66KV
فارس 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
13:47 ب.ظ
کلمپ عبوری ارموراد خور سیم لینکس وزنه خور
زنجان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/11
10:17 ق.ظ
کابلشو مسی سایز 70و 95 و 120
مركزي 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
18:19 ب.ظ
cold shearing مفصل نواری
هرمزگان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:44 ب.ظ
کابلشو استاندار الومینیومی
گيلان 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
خرید سر کابل سرد 20 کیلو ولت
مركزي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/02
10:37 ق.ظ
کابل زمینی - کابلشو
مركزي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
07:48 ق.ظ
سکوی سرکابل کات اوت و برقگیر و انواع کراس اور
آذربايجان غربي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:03 ب.ظ
برق کابل خودنگهدار انواع کلمپ
کردستان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:32 ب.ظ
خرید سرکابل سرد 20KV
مركزي 1398/3/27 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
کابل و کابلشو
فارس 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/22
09:18 ق.ظ
بازوی جلو اورنده کابل خود نگهداری فشار ضعیف
چهارمحال بختياري 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
11:57 ق.ظ
کابل و کابلشو
فارس 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
19:52 ب.ظ
کلمپ کنتاکت مسی
کرمانشاه 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
08:17 ق.ظ
مجموعه پرس انتهایی سیم هاوک با رابط چشمی و جامپر دوپیچ
خوزستان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
18:04 ب.ظ
خرید 18 دستگاه سرکابل فلکسیل 63 کیلو ولت
گيلان 1398/3/18 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
خرید مفصل 1*185 کابل 4 عدد
سيستان و بلوچستان 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
10:53 ق.ظ
سرکابل داخلی 20KV کابل 120*1 مسی
تهران 1398/3/13 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
سرکابل حرارتی 24 کیلو ولت هوائی 150*1 باکیت  ارمور جهت
خراسان رضوي 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
14:07 ب.ظ
خرید 70 دست سرکابل بیرونی سرد 20 کیلو ولت سایز 120*1
مركزي 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/07
18:25 ب.ظ
خرید کابل شو کوره کدولد میله راد
اصفهان 1398/3/7 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
خرید کلمپ
اصفهان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
19:14 ب.ظ
کابل و کابلشو
فارس 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/04
13:25 ب.ظ
50 ست سرکابل حرارتی 33 و 24kv
کرمانشاه 1398/3/4 تاریخ گذشته