1397/08/24
13:24 ب.ظ
ترانس هوایی تکفاز 10kva کم تلفات
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
13:15 ب.ظ
تعویض ترانسفورماتور روغنی 3 فاز 250 کاوا
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
13:15 ب.ظ
فن ترانسفورماتور با قطر 45 سانت
فارس 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
12:15 ب.ظ
ترانسفورماتور 3 فاز 1250KW
خوزستان 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
13:29 ب.ظ
دستگاه MOF ولتاژ 33KV
خوزستان 1397/8/21 مهلت دار
1397/08/19
14:17 ب.ظ
ترانس جریان فشار ضعیف
کرمانشاه 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:19 ق.ظ
ترانسدیو سر ولتاژ مدل RPVSسایز 45*77*115 نام تجارتی
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
1397/08/14
10:13 ق.ظ
فن ترانسفور ماتور با قطر 45 سانتی متر
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:54 ب.ظ
12:53 ب.ظ
ترانسفورماتور کم تلفات 50 و 25 کاوا 3 فاز
قزوين 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
ترانسفورماتور سه فاز فیروزه
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:20 ق.ظ
ترانس جریان 150/5 فشار ضعیف
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
ترانسفورماتور 50 و 100 کاوا کم تلفات
کرمان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:53 ب.ظ
خرید انواع ترانسفورماتور سه فار ردیف 20 - 33 - 20
کردستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
ترانسفورماتور سه فاز25 کاوا کم تلفات3 دستگاه
قزوين 1397/8/9 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
6 دستگاه ترانس 20KV کم تلفات
خراسان رضوي 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
3 عدد ترانس جریان فیدر توزیع
فارس 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
ترانس ولتاژ 400 کیلوولت 4 دستگاه
خوزستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
09:33 ق.ظ
3 عدد ترانس جریان جهت فیدر توزیع
فارس 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/07
10:38 ق.ظ
ترانسفورماتور - فیروزه سه فاز ردیف 20 توان 100 کیلو ولت
خراسان رضوي 1397/8/7 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
خرید 12 دستگاه ترانس جریان داخلی 20KV
گيلان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:18 ب.ظ
ترانس برق 25-50-100و 250 کاوا
سيستان و بلوچستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:25 ب.ظ
6 دستگاه ترانس 20KW کم تلفات
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
12:41 ب.ظ
ترانس ایزوله یک به یک با متعلقات کامل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:53 ق.ظ
ترانسفورماتور
خراسان رضوي 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:36 ب.ظ
خرید انواع ترانسفورماتور
کردستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:58 ب.ظ
ترانسفورماتور 500 کاوا روغنی
خوزستان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:44 ب.ظ
12:41 ب.ظ
ترانسفورماتور متعلقات روغنی
چهارمحال بختياري 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
12:20 ب.ظ
ترانسفورماتور
کرمان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
14:49 ب.ظ
خرید تجهیزات و نصب ترانس در تقاطع ارد
فارس 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
00:33 ق.ظ
ترانس جریان نقطه صفر nct
فارس 1397/7/16 تاریخ گذشته
00:32 ق.ظ
ترانسفورماتور کم تلفات 200kva و 20kv
فارس 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
1397/07/14
13:13 ب.ظ
ترانس 230kv و قدرت 160Mva
فارس 1397/7/14 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
ترانسفورماتور کم تلفات 200KVA و 20KV
فارس 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/11
16:00 ب.ظ
حمل 4 دستگاه ترانسفورماتور
گيلان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:43 ق.ظ
قطعات تیپ چنجر ترانسفورماتور
خوزستان 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
11:35 ق.ظ
خرید ترانسفورماتور
اصفهان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/03
12:45 ب.ظ
ترانسفور ماتور جریان 245 کیلو
خوزستان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:10 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور حل شده حاوی انتی اکسیدان
زنجان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/18
23:11 ب.ظ
1397/06/17
15:26 ب.ظ
ترانس مبدل ولتاژ ولتاژ V24-230مدل
مركزي 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/13
11:51 ق.ظ
خرید 54 دستگاه ترانسفورماتور جریان 20kv تکفاز
کرمانشاه 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:52 ق.ظ
ترانسفورماتور
خراسان رضوي 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:13 ب.ظ
ترانس جریان و ترمینال ریلی و کابل کنترل
کرمان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/29
10:22 ق.ظ
خرید 60 عدد ترانس دیوسرهای ولتاژی جریانی و مولتی
خراسان رضوي 1397/5/29 تاریخ گذشته