1398/09/13
19:47 ب.ظ
ترانسفورماتور 50 کیلوات
هرمزگان 1398/9/13 مهلت دار
19:35 ب.ظ
خرید 1 دستگاه ترانس داخلی
آذربايجان شرقي 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
تعمیر ترانس جداول اندازه گیری
هرمزگان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
18:43 ب.ظ
ترانسفورماتور 630 کاوا
خوزستان 1398/9/12 مهلت دار
18:41 ب.ظ
خرید ترانس جریان 20 کیلو ولت و بانک خازنی
آذربايجان غربي 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
11:09 ق.ظ
خرید یک دستگاه ترانسفورماتور 50KVA کم تلفات روغنی
آذربايجان غربي 1398/9/11 مهلت دار
1398/09/09
19:15 ب.ظ
نصب و راه اندازی ترانس 1250 کاوا 20 هزار
بوشهر 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
تعمیر و سرویس کامل سه دستگاه ترانس 20 کیلووات
البرز 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
خرید 75 دستگاه انواع ترانسد یوسر
مازندران 1398/9/9 مهلت دار
1398/09/07
18:56 ب.ظ
17:52 ب.ظ
ترانس جریانی بعد از نصب در مرکز ترانس برق 125 کیلووات
کرمانشاه 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:25 ب.ظ
ترانسفورماتور 3 فاز ردیف 20 توان 100 کاوا
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
14:39 ب.ظ
خرید 63 دستگاه ترانس جریان و ولتاژ 20 کیلوولت
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
ترانس رکتیفایر
سمنان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:32 ب.ظ
13:14 ب.ظ
خرید دوازده دستگاه ترانس جریان داخلی 20 کیلوولت
گيلان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:58 ب.ظ
خرید 1 دستگاه ترانس داخلی زیگزاگ کمپکت داخلی زمین 250 کاوا
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
خرید 63 دستگاه ترانس جریان و ولتاژ 20 کیلو ولت
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:29 ب.ظ
نوسازی ترانس برق ایستگاه قرانی
کرمان 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
1398/08/22
19:49 ب.ظ
خرید  دستگاه ترانس داخلی  250 کاوا
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
خرید 63 دستگاه ترانس جریان وولتاژ 20 کیلوولت
هرمزگان 1398/8/22 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
خرید ترموتر جهت ترانس 132/63 کیلو ولت سرزه
هرمزگان 1398/8/22 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
خرید ترانس جریان 20 کیلووات اینکامینگ و بانک خازنی
آذربايجان غربي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:47 ب.ظ
ترانس رکتی فایر
سمنان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:17 ب.ظ
تهیه ترانسفورماتور به همراه تابلو برق مربوطه
خراسان رضوي 1398/8/18 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
خرید یک دستگاه ترانس داخلی
آذربايجان شرقي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:54 ق.ظ
ترانس خشک سه فاز اندازه گیری ولتاژ
گيلان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:45 ب.ظ
ترانس اندازه گیری واحدهای بخار
گيلان 1398/8/14 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
ترانسفورماتور
قزوين 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:32 ب.ظ
ترانسفورماتور 315 کاوا
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:40 ب.ظ
خرید سه دستگاه ترانسفورماتور روغنی
مازندران 1398/8/12 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
مبدل بوشینگ های 132 کیلو ولت میکافیل
خراسان رضوي 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
ترانس جریان حلقوی
فارس 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:29 ب.ظ
خرید فن ترانسفورماتور
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
تهیه ترانسفورماتور به همراه تابلو برق مربوطه
خراسان رضوي 1398/8/11 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
خرید ترانس
آذربايجان شرقي 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
ترانس رکتی فایر
سمنان 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
اتو ترانس
يزد 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
ترانس 630 کاوا روغنی کم تلفات - 20000 ولت به 400
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
18:12 ب.ظ
1398/08/06
12:20 ب.ظ
11:02 ق.ظ
اتو ترانس
يزد 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/30
18:39 ب.ظ
ترانس جریان
آذربايجان شرقي 1398/7/30 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
ترانسفورماتور 100 کاوا
مازندران 1398/7/30 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
ترانس 630 کاوا روغنی کم تلفات  20000 ولت به 400
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید 50 دستگاه ترانسفورماتور ولتاژ 20 کیلووات میدن
اصفهان 1398/7/30 تاریخ گذشته