1398/05/23
13:11 ب.ظ
1 دستگاه پست کامپکت 400 کاوا
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید لوازم یدکی ترانسفورماتور در حوزه عملیاتی
زنجان 1398/5/23 مهلت دار
11:40 ق.ظ
ترانس جریان 145 کیلو ولت
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
15:22 ب.ظ
تامین ترانسفورماتور ولتاژ دوکور 20 کیلوولت
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
ترانس 70 وات ارش یا راما سیم پیچ مس
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:38 ب.ظ
تامین ترانسفورماتور جریان حلقوی 63kv
زنجان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ترانس 70 وات ارش یا راما با سیم پیچ مسی
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
ترانس 250 وات ارش یا راما سیم پیچ مسی
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:48 ب.ظ
ترانس 70 وات  ارش - راما سیم پیچ مسی
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
ترانسدیوسر
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:17 ب.ظ
خرید لوازم ترانس
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
تراننسفورماتور روغنی توزیع
يزد 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
10:38 ق.ظ
ترانس جریان 145 کیلو ولت
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
15:17 ب.ظ
تامین ترانسفورماتور جریان حلقوی63 کیلوولت
زنجان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:22 ب.ظ
ترانس تکفاز 8 کیلو وات 32 امپر فراتل
قم 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
ترانسفورماتور 1250
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
خرید یک دستگاه ترانسفورماتور 100 kva
لرستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:46 ب.ظ
خرید لوازم ترانس
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
1398/05/08
10:10 ق.ظ
جابجایی ترانسفورماتور 630 با 1250
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:36 ب.ظ
اینورتر ورودی تک فاز ساترنو ایتالیا1/5 کیلووات
اردبيل 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
ترانس ولتاژ 33KV
خوزستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
ترانس جریان 145KV
خوزستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:41 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی ترانس جریان تک کر
سيستان و بلوچستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
15:00 ب.ظ
خرید لوازم ترانس
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
ترانسفورماتور 315 کیلوولت امپر
ايلام 1398/5/6 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
ترانسفورماتور الکتریکی 100 و 315  کاوا
هرمزگان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
10:49 ق.ظ
لامپ گازی- ایگنیتور- ترانس 400وات
هرمزگان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
11:01 ق.ظ
1398/05/02
19:15 ب.ظ
ترانس برق 25 کاوا-تابلو برق 3 کیلووات-ترانس برق 50 کاوا
سيستان و بلوچستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
ترانسفورماتور جریان حلقوی 63KV
زنجان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:55 ب.ظ
11:13 ق.ظ
تهیه نصب راه اندازی ترانس جریان تک کر
سيستان و بلوچستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
خرید متعلقات مشعل
خراسان رضوي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:19 ب.ظ
19:02 ب.ظ
ترانس برق 25 کاوا - تابلو برق 3 کیلو وات - ترانس برق 50 کاوا
سيستان و بلوچستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
ترانسفورماتور 75 کاوا کم تلفات
قزوين 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:25 ب.ظ
ترانسفورماتور 315کاوا
ايلام 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
ترانس کاهش جریان کنترل و حفاظت
سيستان و بلوچستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
ترانس جریان 20 و 24kv
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
15:01 ب.ظ
خرید فن ترانسفورماتورهای قدرت
بوشهر 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:08 ب.ظ
ترانسفورماتور 75 کاوا کم تلفات
قزوين 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:17 ب.ظ
ترانس و کابل برق
کرمانشاه 1398/4/24 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی 3 فاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:35 ب.ظ
دستگاه ترنس جریان 20 کیلو ولت
فارس 1398/4/23 تاریخ گذشته