1398/05/28
20:18 ب.ظ
کابل خودنگهدار 16+16+25*3 به متراژ 400 متر شرکت مسین
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
کابل 70*SWR3
سيستان و بلوچستان 1398/5/28 مهلت دار
19:02 ب.ظ
خرید کابل
تهران 1398/5/28 مهلت دار
19:00 ب.ظ
کابل برق و پریز برق روکار و تراکینگ و فلکسی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
15:24 ب.ظ
کابل افشان
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
کابل 3/25 مسی افشان عایق گرد
فارس 1398/5/28 مهلت دار
12:35 ب.ظ
سیم برق افشان مسی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 مهلت دار
10:06 ق.ظ
تامین کابل جهت اورژانس بیمارستان
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:54 ب.ظ
تهیه کابل  جهت ایستگاه شماره
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
کابلهای خشک افشان
قزوين 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
کابل بهم تنیده الومینیوم 16+25*3
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
18:44 ب.ظ
خرید کابل مشهد
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
18:39 ب.ظ
خرید 1200 کابل مسی افشان 3*35
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:43 ب.ظ
کابل و جعبه
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
کابل 3/95 با عایش روکش SWR  به همراه فیلتر و لایه ضداب
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
خرید کابل برق ایستگاه پمپاژ لیشتر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:36 ب.ظ
خرید هادی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
خرید 2000 متر سیم افشان سایز 2.5*1 و 2000 متر سیم افشان سایز 1.5*1 با رنگ
سيستان و بلوچستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
کابل مسی 120*3
قزوين 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
کابل خودنگهدار
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:12 ق.ظ
1398/05/23
15:29 ب.ظ
تجهیزات الکتریکی
خراسان رضوي 1398/5/23 مهلت دار
15:25 ب.ظ
خرید کابل مسی NYY
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
کابل خشک مسی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
کابل
کابل... برق
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید کابل افشان مسی - تابلو ستاره مثلث - پرس کابلشو
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:24 ب.ظ
خرید 400 متر کابل خودنگهدار 20 کیلوولت
کرمانشاه 1398/5/22 مهلت دار
18:10 ب.ظ
خرید کابل برای استفاده در پروژه احداث بی خط 230 کیلوولت ارومیه
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
محصولات الکتریکی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
13:51 ب.ظ
خرید کابل برق زمینی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
12:29 ب.ظ
کابل 3*25 +16
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
ابزارالات الکتریکی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:53 ب.ظ
کابلهای خشک و افشان
قزوين 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
18:06 ب.ظ
کابل 20 کیلوولت خشک الومینیومی زره دار
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
کابل فشار ضعیف پرتو دور مسی 0.6-1 کگیلو ولت میله ای به سرح مقطع
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
کابل فشار ضعیف الومینیومی
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:53 ب.ظ
کابل مسی 16*3
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
کابل 10*4 الومینیوم
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
کابل 2*1/5 شیرکوه ابهر مسین
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
170 متر کابل 25*3
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
خرید هادی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
کابل 4*10 افشان
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
کابل 3*25 مسی افشان عایق گرد
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
12:10 ب.ظ
کابل برق - کابل میکروفون
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
کابل برق 5 ردیف
خوزستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:06 ب.ظ
خرید 1200 کابل مسی افشان 3*35
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
خرید انواع کابل و سیم تقاطعات و دوربین ها
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
کابل3/1.5  افشان با عایقPVC
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته