1398/05/20
19:01 ب.ظ
خرید اجرا پشتیبانی یکساله سیستم تامین برق خورشیدی
گلستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:45 ب.ظ
خرید خدمات جهت تهیه وسایل نصب حمل و عملیات نصب و
بوشهر 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
طراحی و نصب پنل خورشیدی 3 KV چاه اب روستای
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:34 ب.ظ
خرید پنل خورشیدی
سمنان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
خرید پنل خورشیدی
سمنان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
12:36 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی پنل خورشیدی
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:49 ب.ظ
100 عدد پکیج خورشیدی
اردبيل 1398/5/6 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
1398/05/01
10:49 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی نگهداری نیروگاه خورشیدی
گيلان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:57 ب.ظ
1398/04/26
12:10 ب.ظ
36 عدد پنل خورشیدی
قم 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:48 ب.ظ
50 دستگاه پک خورشیدی قابل استفاده برای عشایر
آذربايجان غربي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:41 ب.ظ
پنل خورشیدی
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/15
18:57 ب.ظ
صفحه خورشیدی پلی کریستال
خراسان رضوي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:36 ب.ظ
صفحه خورشیدی پلی کریستال مدل SH-320 ابعاد 2×1 Mتوان W320
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
خریدو نصب نیروگاه خورشیدی 20 کیلو واتی
مركزي 1398/4/12 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
مولد خورشیدی80 وات
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
14:15 ب.ظ
خرید قطعات و نصب پنل خورشیدی
خراسان رضوي 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
مولد خورشیدی 80 وات 6 مجموعه
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
13:28 ب.ظ
تجهیزات اسکان اضطراری پرسنل
بوشهر 1398/4/10 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید پنلهای خورشیدی 20kv
اصفهان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/04
12:29 ب.ظ
تجهیز اسکان اضطراری پرسنل
بوشهر 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
13:43 ب.ظ
تجهیزات اسکان اضطراری پرسنل
بوشهر 1398/4/2 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
پروژه نصب پنل خورشیدی 20000 وات متصل به شبکه
خراسان رضوي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
14:24 ب.ظ
خرید تجهیزات پنل خورشیدی
بوشهر 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
14:45 ب.ظ
سلول خورشیدی فتو ولتاییک کاربرد صفحه خورشیدی
خراسان شمالي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
09:09 ق.ظ
خرید تجهیزات پنل خورشیدی مستقل از شبکه
بوشهر 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/25
11:10 ق.ظ
سلول خورشید فتوولتاییک
خراسان شمالي 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/22
10:55 ق.ظ
صفحه خورشیدی مونو کریستال
اردبيل 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
12:51 ب.ظ
خرید پنل خورشیدی
سمنان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
18:12 ب.ظ
13:40 ب.ظ
13:28 ب.ظ
پکیج انرژی خورشیدی ب توان 400 وات ساعت
گلستان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
20:00 ب.ظ
صفحه خورشیدی فتو ولتابیک
سيستان و بلوچستان 1398/3/19 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
عملیات طراحی و خرید و نصب پنل خورشیدی
زنجان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/12
09:38 ق.ظ
تهیه مصالح و حمل نصب نیروگاه 5 کیلو واتی خورشیدی
فارس 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/09
07:47 ق.ظ
خرید نیروگاه خورشیدی 10 کیلو واتی
مركزي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/07
14:22 ب.ظ
صفحه خورشیدی
گلستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
19:27 ب.ظ
اینوتر نیرئگاه خورشیدی
کرمانشاه 1398/3/5 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
خرید پنل خورشیدی 16 دستگاه
سيستان و بلوچستان 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
07:56 ق.ظ
1398/02/31
10:20 ق.ظ
خرید لوازم نیروگاه خورشیدی
اصفهان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/29
08:53 ق.ظ
خرید پک خورشیدی پرتابل
سمنان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/21
10:47 ق.ظ
خرید و نصب نیروگاه 10KW خورشیدی
مركزي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
10:50 ق.ظ
تهیه حمل نصب راه اندازی پنل خورشیدی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/14
09:15 ق.ظ
پنل خورشیدی به تعداد 25 دستگاه برای شهرستان های
مازندران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:29 ب.ظ
عملیات طراحی و خریدو نصب پنل
زنجان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/07
19:19 ب.ظ
صفحه خورشیدی پلی کریستال
قم 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/03
19:29 ب.ظ
تامین برق خورشیدی اقامتگاه
خراسان جنوبي 1398/2/3 تاریخ گذشته