1398/09/19
18:36 ب.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی
مركزي 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
19:01 ب.ظ
خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز
خوزستان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
19:20 ب.ظ
تعمیرات اساسی واحد g17 نیروگاه گازی کنگان
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/14
12:25 ب.ظ
نصب کامل سامانه برق خورشیدی به قدرت 5 کیلو وات
اردبيل 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/12
18:18 ب.ظ
نصب کنتورهای سنجش دقیق مصرف داخلی نیروگاه شهید
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:20 ب.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در شهرکهای صنعتی
مركزي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:33 ب.ظ
اجرای عملیات بازدید داخلی از راکتور g900
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
10:59 ق.ظ
بازدید مسیر داغ واحد G14 نیروگاه گازی
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:34 ب.ظ
تعمیر ترانس t4 نیروگاه
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:10 ب.ظ
بازدید مسیر داغ واحدG14 نیروگاه گازی
فارس 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:34 ب.ظ
رفع اشکال رله cymap
اصفهان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
11:59 ق.ظ
اجرای نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات
سيستان و بلوچستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
14:56 ب.ظ
خدمات مربوط به تعمیرات نیروگاهی
هرمزگان 1398/8/22 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تولید انتقال و توزیع برق
سيستان و بلوچستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
پایدارسازی دکل شماره 43 خط انتقال
گيلان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:12 ب.ظ
15:00 ب.ظ
تعمیر ترانس T4 نیروگاه
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:22 ب.ظ
تعمیرات سه دستگاه کلید قدرت 132 کیلو ولت
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
تست های بهره برداری ژنراتورهای نیروگاه
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:24 ب.ظ
خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز
خوزستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
عملیات سرویس و تعمیرات مولدهای
هرمزگان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
10:39 ق.ظ
بازدید مسیر داغ واحد g16  فیات نیروگاه گازی
فارس 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
11:00 ق.ظ
تعمیر پره های توربین بادی مدل c47 شماره 1
آذربايجان شرقي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:52 ب.ظ
1398/08/08
19:14 ب.ظ
بازدید مسیر داغ واحد G16 فیات نیروگاه گازی
فارس 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در
مركزي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
19:20 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی توربین ها بادی شماره
آذربايجان شرقي 1398/8/6 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی توربین بادی
آذربايجان شرقي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/29
19:14 ب.ظ
خدمات جانبی روتور کمپرسورهای نیرگاه
اصفهان 1398/7/29 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
رفع نشتی روغن ترانس اصلی واحد
گيلان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:26 ب.ظ
خدمات جانبی روتور کمپرسورهای نیروگاه
اصفهان 1398/7/21 تاریخ گذشته
20:03 ب.ظ
انجام خدمات تعویض بخشی از لوله های
گيلان 1398/7/21 تاریخ گذشته
16:01 ب.ظ
تعویض تابلوهای نیروگاه برق اضطراری
تهران 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:09 ب.ظ
نصب 4 عدد کنتور در نیروگاه
هرمزگان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/06/27
19:05 ب.ظ
تعمیرات اساسی واحد G16 نیروگاه گازی
بوشهر 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/20
19:10 ب.ظ
تعمیرات اساسی واحدg16 نیروگاه گازی
بوشهر 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/11
13:00 ب.ظ
اجرای خط20 کیلوولت
لرستان 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/05
18:21 ب.ظ
بازسازی نازل ردیف اول مولدgef9 نیروگاه سیکل
يزد 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/03
19:11 ب.ظ
خدمات تعمیر ترانسفورماتور 230 کیلوولت T8 نیروگاه
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/05/30
12:16 ب.ظ
نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 5 کیلو وات
کرمان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/27
13:49 ب.ظ
نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 5 کیلو وات
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:55 ب.ظ
1398/04/30
14:23 ب.ظ
بازسازی سگمنت دیفیوزر ورودی کمپرسور نیروگاه گازی
همدان 1398/4/30 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
تعمیرات واحد 1 توربین نیروگاه گازی
همدان 1398/4/30 تاریخ گذشته