1398/05/26
19:06 ب.ظ
نصب و راه اندازی ترانس شماره 3 در پست 63 کیلو
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:27 ب.ظ
12:57 ب.ظ
احداث و برکناری دکل 63KV خط
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
10:28 ق.ظ
ریییاندکردن بازتابیدن سیم شیلد وایر
مركزي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:04 ب.ظ
پایدارسازی دکل 165 خط شوشتر اصلی
خوزستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:58 ب.ظ
15:19 ب.ظ
1398/05/20
18:58 ب.ظ
18:24 ب.ظ
اصلاح فونداسیون پپایه بتنی فاز c خط 717 مارون اهواز
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
18:12 ب.ظ
تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور زمین 20 کیلوولت
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
اجرا کابلکشی و تجهیز پست برق جدید ایستگاه
قم 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
بهسازی سایت پست 230
گيلان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
افزایش ارتفاع خط 66 کیلو ولت
يزد 1398/5/20 مهلت دار
1398/05/19
18:12 ب.ظ
دیوار چینی و ترمیم فونداسیون خط 66 کیلو ولت
بوشهر 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
تعویض زنجیر مقره
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
واگذاری عملیات احداث خروجی های پست
سيستان و بلوچستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:17 ب.ظ
عملیات اجرای اصلاح ارتباطات پست20/63 کیلوولت واوان
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
14:14 ب.ظ
انجام تست 12 دستگاه ct230kv و 3 دستگاه cvt400kv
مركزي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:35 ب.ظ
احداث 1 دستگاه پست هوایی 75kv روستای
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
رفع اشکال از مکانیزم بریکرهای132 کیلووات
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:08 ب.ظ
عملیات تبدیل سیم مازاد تمام الیاژ الومینیومی به هادی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
1398/05/13
18:30 ب.ظ
14:59 ب.ظ
ساخت اداپتور جهت تعویض بوشینگ های ترانسفورماتور 400KV
خوزستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:09 ب.ظ
تعمیر اتصالات در ششده 2 و جابجایی فاز در ششده 1
فارس 1398/5/12 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
تعویض و نصب 5 دستگاه بریکر 20KV در ایستگاه
فارس 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
14:18 ب.ظ
سرویس و اورهال مکانیزه بریکرها
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
تعمیر سرویس و اداپتاسیون بریکرهای33 کیلوولت
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
تعمیر تنظیم کننده ولتاژ ترانسفورماتور AVR
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
تفکیک 1 تابلو با 2 عدد pmu به دو تابلو جداگانه
اصفهان 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
تعمیر و اداپتاسیون بریکرهای 33 کیلو ولت مربوط به
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
انجام تست 12 دستگاه ct230kv و سه دستگاه cvt400kv
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:48 ب.ظ
تکمیل بی جدید قندیل
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
تعویض و نصب 5 دستگاه بریکر 20kv در ایستگاه ا
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:30 ب.ظ
اجرای پست کمپکت ورزشگاه و مجتمع فناوری
بوشهر 1398/5/8 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
سیم کشی ارتباطات به پست نیروگاه هریس
آذربايجان شرقي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:19 ب.ظ
13:40 ب.ظ
6 دستگاه سرکابل GIS  و اجرای 3 دستگاه سرکابل  GIS خط 63 کابلی
هرمزگان 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
نصب 625 ست اسپیسر بین فازی 63 کیلو ولت در خطوط استانهای
کرمانشاه 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
نصب 625 ست اسپیسر بین فازی 63 کیلو ولت در خطوط استانهای
کردستان 1398/5/7 تاریخ گذشته