1397/08/25
15:03 ب.ظ
سرویس سالیانه ترانس 20 کیلو ولت بیمارستان
زنجان 1397/8/24 مهلت دار
12:31 ب.ظ
تعمیر باطری شارژ125 ولت مربوط به ترانس
خوزستان 1397/8/22 مهلت دار
12:18 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی فونداسیون
اصفهان 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/24
10:19 ق.ظ
اوهال دیزل ژنراتور
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:30 ب.ظ
اجرای خط برق فشار متوسط به میزان 202 متر و احداث
کرمان 1397/8/23 مهلت دار
13:47 ب.ظ
نصب 8 دستگاه رله بی کنترل یونیت در پست 400 کیلو ولت
هرمزگان 1397/8/23 مهلت دار
13:41 ب.ظ
ارتباط خط 132KV چهواز به پست موقت چهواز
هرمزگان 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
10:15 ق.ظ
تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور قدرت شماره 1
زنجان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
نظارت جهت پروژه توسعه پست
سيستان و بلوچستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:59 ق.ظ
اجرای اتصالات پست سیار
کردستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
12:47 ب.ظ
دمونتاژ و تخلیه روغن ترنسفورماتور 200MVA جهت
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:05 ب.ظ
تهیه تا راه اندازی1 دستگاه تابلو 20KV در پست 63/20KV
همدان 1397/8/15 مهلت دار
13:12 ب.ظ
دمونتاژ و تخلیه روغن ترانسفورماتورجهت پست400 کیلوولت زکریا
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:32 ق.ظ
اجرای عملیات توسعه پست موقت 20/63 کیلو ولت
هرمزگان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:03 ب.ظ
سرویس سالیانه پست برق 20 کیلوولت ایستگاه
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:02 ق.ظ
اجرای اتصالات پست سیار
کردستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
ساخت و نصب تابلو لایت باکس
خراسان رضوي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
09:47 ق.ظ
اجرای عملیات توسعه پست موقت 20/63 کیلو ولت
هرمزگان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:20 ب.ظ
1397/08/05
14:18 ب.ظ
پست برق هوایی 50 کاوا مدرسه 3 کلاسه مراغ شهرستان
هرمزگان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:49 ب.ظ
استاندار سازی تابلو برق چاهها و تاسیسات اب
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
20:26 ب.ظ
افزایش ظرفیت پست برق سوله الستوم و مخازن
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
20:22 ب.ظ
سرویس سالیانه پست برق 20KV ایستگاه
تهران 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:16 ق.ظ
1397/08/01
14:41 ب.ظ
عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده در پست 63kv
اصفهان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:04 ب.ظ
اجرای اتصالات پست سیار
کردستان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
12:42 ب.ظ
اجرای پروژه پست برق مدرسه
هرمزگان 1397/7/29 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
احداث و اصلاح و جابجایی پست 200کاوا
کردستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:05 ب.ظ
1 دستگاه پست 20 kv
زنجان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:32 ق.ظ
یک دستگاه پست 20 کیلوولت پاساژ
زنجان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:59 ب.ظ
تامین و نگهداری پست های برق 20kv
مركزي 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
اجرای پست برق مدرسه
هرمزگان 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
اجرای پروژه پست برق هوایی 50 کاوا مدرسه
هرمزگان 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
تعمیر رله RET670 در پست 400 فیدار
زنجان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:46 ب.ظ
12:51 ب.ظ
اجرای پست برق هوایی 50 کاوا مدرسه 3
هرمزگان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/18
14:46 ب.ظ
خرید تجهیزات و نصب ترانس
فارس 1397/7/18 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
احداث خط و پست روستای
کردستان 1397/7/18 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
پست برق سالن
هرمزگان 1397/7/18 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
اجرای پروژه پست برق مدرسه
هرمزگان 1397/7/18 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
پست برق سالن
هرمزگان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:31 ب.ظ
اجرای پست برق سالن ورزشی
هرمزگان 1397/7/17 تاریخ گذشته
23:30 ب.ظ
احداث پست برق مدرسه 6 کلاسه
هرمزگان 1397/7/17 تاریخ گذشته
23:30 ب.ظ
پست برق مدرسه
هرمزگان 1397/7/17 تاریخ گذشته