1398/09/20
19:57 ب.ظ
بازسازی ایستگاه 66 کیلوولت
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه مرکز
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
وایرینگ پست غرب
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه شمال
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه جنوب
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
ترمیم کانال بتونی خط کابلی توربین ولیعصر در
فارس 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:00 ب.ظ
عملیات نصب تست و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت
فارس 1398/9/19 مهلت دار
18:47 ب.ظ
نصب برج و سیمکشی خطوط 63 کیلوولت شهرک صنعتی
کرمانشاه 1398/9/19 مهلت دار
18:15 ب.ظ
تعمیر ارایش خط
آذربايجان غربي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
تقویت عایقی ترانس پست
يزد 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
1398/09/18
19:55 ب.ظ
تعویض اسپیسر معیوب خط 400 کیلو ولت
فارس 1398/9/18 مهلت دار
19:22 ب.ظ
تقویت و اصلاح تاور 264 خط 400
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پست
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه شمال
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه مرکز
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تست و راه اندازی افزایش ترانس
بوشهر 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:21 ب.ظ
انجام و تکمیل بی 810 پست 230
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:43 ب.ظ
کانال بتنی به منظور کابلکشی 63 کیلوولت
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
بازسازی و تعمیر پست برق 20 کیلووات
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
جابجایی پست برق
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
تعویش روغن ترانسفورماتور 630 کیلووات
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
07:54 ق.ظ
بازسازی و تعمیر پست برق 20 کیلووات
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
1398/09/13
12:28 ب.ظ
بهینه سازی تابلو های LVAC - LVDC پست 400 کیلو ولت
اصفهان 1398/9/13 مهلت دار
11:30 ق.ظ
تعمیر ترانس جداول اندازه گیری
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:17 ب.ظ
انجام و تکمیل بی 810 پست 230
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
تهیه و نصب مقره 132 کیلو ولت
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
18:53 ب.ظ
تعویض کلیدهای اتومات پست برق سیلو
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
اصلاح و جابجائی  خط 20 کیلو ولت و پست هوائی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
پایدار سازی دکل شماره 43 خط انتقال
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
عملیات بتن ریزی نصب و سیم کشی پروژه تغییر
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
افزایش فیدرهای 20 کیلوولت پستها
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
تامین تجهیزات و اجرای اصلاح سیم گارد خط 400 کیلولت
کرمان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:58 ب.ظ
انجام تعمیرات در پست 63
ايلام 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
تکمیل اینترفیس و پایانه راه دور فیدرهای 20 کیلوولت
سيستان و بلوچستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
گابیون بندی دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع امور
گلستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
گابیون بندی دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال
مازندران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:18 ب.ظ
پروژه اصلاح سیستم زمین پست
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
حفاری کانال و سینی گذاری در روی تابلو 20 کیلو ولت
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
انجام تعمیرات پیشگرانه ثبات های
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
تعمیرات ترانسهای پست برق شهر
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته