1398/11/01
00:09 ق.ظ
راهبری تعمیرات تگهداری و تامین قطعات یدکی علائم کمک نابرب و کلیه متعلقات
خوزستان 1398/10/30 مهلت دار
1398/10/29
21:14 ب.ظ
اسکراپ پ تعمیر کاندویت 2 اینچ با مواد فایبر
اسکراپ پ تعمیر کاندویت 2 اینچ با مواد فایبر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/29 تاریخ گذشته
21:14 ب.ظ
open blind scupper pipes in engine room
open blind scupper pipes in engine room... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/26
18:26 ب.ظ
اسکراپ و تعمیر کاندویت 2 اینچ با مواد فایبرگلاس رزین و نوار مخصوص 57 متر
هرمزگان 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
20:46 ب.ظ
تعمیر محصولات فلزی ساخته شده ماشین الات و تجهیزات
هرمزگان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
19:54 ب.ظ
اورهال AUS و وکیوم پمپ
اورهال AUS و وکیوم پمپ... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
19:54 ب.ظ
تعویض کاندویت پایپ و فایبرگلاس کردن ان
تعویض کاندویت پایپ و فایبرگلاس کردن ان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
19:48 ب.ظ
اورهال ویندلس و مورینگ وینچ
اورهال ویندلس و مورینگ وینچ... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
19:48 ب.ظ
اورهال cow machine
اورهال cow machine... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اورهال سیستم هیدرولیک سکان
اورهال سیستم هیدرولیک سکان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
تعمیر ICCP
تعمیر ICCP... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
سرویس الترناتورها
سرویس الترناتورها... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اورهال LT coolersو ...
اورهال LT coolersو ...... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
اورهال پمپ ها
اورهال پمپ ها... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
اورهال موتور اصلی
اورهال موتور اصلی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
اورهال سیستم AC
اورهال سیستم AC... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
23:48 ب.ظ
راهبری نگهداری تعمیرات تجهیزات مقابله با الودگی و پاک سازی اب دریا
بوشهر 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
21:20 ب.ظ
درزگیر شکاف کانال بین دیوار برگشتی و حوض نوسازی
هرمزگان 1398/10/22 تاریخ گذشته
21:20 ب.ظ
سیم پیچی الکتروموتور 250 کیلو وات اتش
سیم پیچی الکتروموتور 250 کیلو وات اتش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/19
10:46 ق.ظ
تمیزکاری و تخلیه گل و لای سامپ اصلی پمپ خانه
تمیزکاری و تخلیه گل و لای سامپ اصلی پمپ خانه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/17
10:30 ق.ظ
کارشناس اجرایی
کارشناس اجرایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/15
10:57 ق.ظ
تمیزکاری و تخلیه گل و لای سامپ اصلی پمپ خانه
تمیزکاری و تخلیه گل و لای سامپ اصلی پمپ خانه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/12
00:59 ق.ظ
خرید قطعات تعمیر و نگهداری علائم کمک ناوبری
خرید قطعات تعمیر و نگهداری علائم کمک ناوبری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/11
00:24 ق.ظ
سرویس و تست ولوهای شناور
سرویس و تست ولوهای شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:23 ق.ظ
کارشناس اجرایی
کارشناس اجرایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:22 ق.ظ
برش و سنگ زنی بولت های m32 روی بلوک های سیمانی تعداد 1500 عدد
هرمزگان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/08
13:13 ب.ظ
خرید قطعات تعمیر و نگهداری علائم کمک ناوبری
خرید قطعات تعمیر و نگهداری علائم کمک ناوبری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/07
13:43 ب.ظ
سرویس و تست ولوهای شناور
سرویس و تست ولوهای شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/7 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
پوشش لوله کربن استیل با رزین و باند تامین متریال
هرمزگان 1398/10/7 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
اسکراپ و تاج اپ مخازن بالادست و دو لایه رنگ امیزی
هرمزگان 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/05
13:19 ب.ظ
بازکردن، تهیه و نصب اتصالات سرویس های بهداشتی
بازکردن، تهیه و نصب اتصالات سرویس های بهداشتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/09/28
15:13 ب.ظ
تعمیرات محیط داخلی اکومودیشن شناور
تعمیرات محیط داخلی اکومودیشن شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/28 تاریخ گذشته
1398/09/27
12:39 ب.ظ
تعمیرات اساسی زیرابی شناور ناجی 5
تعمیرات اساسی زیرابی شناور ناجی 5... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/25
11:30 ق.ظ
قرارداد خرید خدمات مشاوره ساخت یک فروند اسپلیت بارج لایروبی 1000 تنی
مازندران 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/24
19:02 ب.ظ
پوشش لوله کربن استیل با رزین و باند
پوشش لوله کربن استیل با رزین و باند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/24 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
بازکردن پروانه و شفت میانی و تعویض سیل و باز کردن بوش استرن تیوب شناور جهت بابیت ریزی
هرمزگان 1398/9/24 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
اسکراپ و تاچ اپ مخازن بالاست و دولایه به رنگ امیزی
هرمزگان 1398/9/24 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
تامین کلید و ساخت مستر کلید
تامین کلید و ساخت مستر کلید... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/21
12:58 ب.ظ
تعمیرات محیط داخلی اکومودیشن شناور
تعمیرات محیط داخلی اکومودیشن شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
اسکراپ و تاج  اپ مخازن بالاست و دولایه رنگ امیزی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
پوشش لوله کربن استیل با زرین و بتند 30 متر تامین متریال
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
باز کردن پروانه و شافت میانی و تعویض سیل و باز کردن بوش استرن تیوب شناور با بیت ریزی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/19
13:05 ب.ظ
تعمیرات اساسی زیرابی شناورناجی 5
تعمیرات اساسی زیرابی شناورناجی 5... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:11 ب.ظ
اسکراپ و تاچ اپ مخازن بالاست و دو لایه رنگ امیزی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
تعمیر لوله فلزی با لوله ack موتورخانه سایز لوله کمتر از 2 اینچ
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
پوشش لوله کربن استیل با رزین و باند 30 متر
پوشش لوله کربن استیل با رزین و باند 30 متر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
سرویس پمپ و انجام تست های بویلر شناور
سرویس پمپ و انجام تست های بویلر شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:57 ب.ظ
بازکردن پروانه و شفت میانی و تعویض سیل بازکردن بوش استرن تیوب شناور با بیت ریزی
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:45 ب.ظ
تعمیر دستگاه تراستر
تعمیر دستگاه تراستر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:02 ب.ظ
باز کردن پروانه و شفت میانی و تعویض سیل بازکردئن بوش استرن تیوب شناور با بیت ریزی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته