1398/09/16
11:57 ق.ظ
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
13:12 ب.ظ
یک دستگاه پرشرایز هواپیما
یک دستگاه پرشرایز هواپیما... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/04
18:48 ب.ظ
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:02 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی و نگهداری و تعمیرات وسایل پرنده
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/07/15
18:57 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر و نگهداری 10 فروند  هواپیما درامادر  18 میلیمتر
قزوين 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:56 ب.ظ
بهسازی و مرمت ایستگاههای هوانوردی
بهسازی و مرمت ایستگاههای هوانوردی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/07
13:03 ب.ظ
تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیما درامادر M18
تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیما درامادر M18... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/06/25
18:41 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر  و نگهداری 10 فروند هواپیما
انجام عملیات تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیما... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/12
12:34 ب.ظ
انجام  عملیات تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیمای دارمادرm18
قزوين 1398/6/12 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:33 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:13 ب.ظ
ساخت و نصب تابلو لایت باکس
ساخت و نصب تابلو لایت باکس... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان رضوي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:37 ب.ظ
تهیه  قطعات جهت پهپاد h3v201\مدل
تهیه قطعات جهت پهپاد h3v201\مدل... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
فارس 1397/7/10 تاریخ گذشته
17:07 ب.ظ
معلم خلبان با گواهینامه معتبر
معلم خلبان با گواهینامه معتبر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/04/16
14:25 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی ساین های مورد نیاز باند و
البرز 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/02/25
12:23 ب.ظ
استعلام -  سیستم اعلان  و اطلاعات
استعلام - سیستم اعلان و اطلاعات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
البرز 1397/2/24 تاریخ گذشته