1398/08/11
19:03 ب.ظ
عملیات پاکسازی حوضچه
عملیات پاکسازی حوضچه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:38 ب.ظ
قرارداد جمع اوری و پاکسازی زباله های شناور
قرارداد جمع اوری و پاکسازی زباله های شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:23 ب.ظ
انجام فعالیت های متفرقه دنا یک
انجام فعالیت های متفرقه دنا یک... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/02/30
13:34 ب.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
07:33 ق.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/28 اعلام نشده
1397/12/23
09:25 ق.ظ
سرویس و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات خشکی
خوزستان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:26 ق.ظ
تهیه و نصب یک پست اسکله شناور خدماتی جهت پهلوگیری شناورهای امداد
گيلان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
14:03 ب.ظ
بهسازی اسکله صیادی سلخ احداث پهلو گر و رمپ قایقها
هرمزگان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/07
13:25 ب.ظ
انتقال و نصب اسکله شناور از بندر
انتقال و نصب اسکله شناور از بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/11/28
18:13 ب.ظ
تعمیر و اماده سازی اسکله شناورهای
تعمیر و اماده سازی اسکله شناورهای... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/10/26
16:54 ب.ظ
ساخت و اجرای یک پست اسکله شناور تفریحی
ساخت و اجرای یک پست اسکله شناور تفریحی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:51 ب.ظ
تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی اسکله شناور سد
تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی اسکله شناور سد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/04/03
22:01 ب.ظ
واگذاری قرار داد جمع اوری  و پاکسازی  زباله های  شناور
گيلان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/22
14:56 ب.ظ
خارج سازی دو فروند مغروقه
خارج سازی دو فروند مغروقه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/3/22 تاریخ گذشته