1397/10/26
16:54 ب.ظ
ساخت و اجرای یک پست اسکله شناور تفریحی
ساخت و اجرای یک پست اسکله شناور تفریحی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/10/26 مهلت دار
1397/07/23
12:51 ب.ظ
تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی اسکله شناور سد
تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی اسکله شناور سد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/04/03
22:01 ب.ظ
واگذاری قرار داد جمع اوری  و پاکسازی  زباله های  شناور
گيلان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/22
14:56 ب.ظ
خارج سازی دو فروند مغروقه
خارج سازی دو فروند مغروقه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/3/22 تاریخ گذشته