1398/09/19
11:28 ق.ظ
قایق کایاک و تورینگ و پارو
قایق کایاک و تورینگ و پارو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/16
10:59 ق.ظ
خرید قایق کایاک و تورینگ و پارو
خرید قایق کایاک و تورینگ و پارو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:16 ب.ظ
قایق کولاک مدل PBKU
قایق کولاک مدل PBKU... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/08
12:31 ب.ظ
سرویس موتور اصلی شناور
سرویس موتور اصلی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/06
11:03 ق.ظ
سرویس  COW ماشین شناور
سرویس COW ماشین شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/07/20
18:58 ب.ظ
خرید قایق و لوازم جانبی
خرید قایق و لوازم جانبی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
قایق تورینگ و کایاک
قایق تورینگ و کایاک... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/15
13:41 ب.ظ
قایق جیمینی 4 نفره کف الومینیومی
قایق جیمینی 4 نفره کف الومینیومی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
اصفهان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/10
12:22 ب.ظ
خرید و تشت قایق تجسس و نجات
خرید و تشت قایق تجسس و نجات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/06/31
17:29 ب.ظ
درخواست قایق مونوری جهت انجام خدمات رسانی به شناور تا پایان داکینگ شناور
هرمزگان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/26
15:29 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی شناور
خوزستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/03
15:23 ب.ظ
قایق موتوری
قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/05/26
15:42 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
قایق موتوری
قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:19 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان گمرک از لافت به پهل و بالعکس
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:11 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/04/12
11:26 ق.ظ
خرید 2 فروند قایق موتوری 4 زمانه
خرید 2 فروند قایق موتوری 4 زمانه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
19:58 ب.ظ
خرد دو فروند موتور قایق 50 قوه 4 زمانه یاماها و خرید یک فروند موتور قایق 30 قوه 4 زمانه
گيلان 1398/4/10 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
قایق موتوری
قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان رضوي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:55 ق.ظ
خرید دو فروند قایق موتوری4 زمانه
خرید دو فروند قایق موتوری4 زمانه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/03/29
11:13 ق.ظ
قایق بادی موتوری
قایق بادی موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
همدان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/18
19:08 ب.ظ
پروانه قایق موتور 115
پروانه قایق موتور 115... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/12
08:26 ق.ظ
قایق موتوری
قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان رضوي 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/04
11:54 ق.ظ
قایق طرح قو
قایق طرح قو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/02/19
07:50 ق.ظ
تشت قایق 21 فوت
تشت قایق 21 فوت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
08:58 ق.ظ
nOSE&MAIN LANDING GEAR به تعداد 12 عدد
nOSE&MAIN LANDING GEAR به تعداد 12 عدد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:50 ب.ظ
قایق فایبرگلاس -منور سوزکی 60- جعبه فرمان - دسته ریموت - مخزن مکش خن - نصب باطری لنگر
خوزستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:29 ق.ظ
موتور قایق یاماها 48 اسب
موتور قایق یاماها 48 اسب... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/28
14:11 ب.ظ
قایق دراگون بوت 22 نفره
قایق دراگون بوت 22 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1397/12/22
15:27 ب.ظ
پروانه پیشران موتور برون عرشه قایق
پروانه پیشران موتور برون عرشه قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:32 ق.ظ
قایق بادی موتوری
قایق بادی موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
همدان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:07 ق.ظ
1 فروند قایق رژیندر 2 هشت نفره
1 فروند قایق رژیندر 2 هشت نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
کرمانشاه 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/08
08:33 ق.ظ
1 فروند قایق موتوری
1 فروند قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
البرز 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
10:04 ق.ظ
تجهیزات قایق موتوری : سیم ریموت و کابل فرمان و پنکه شماره 19*13
هرمزگان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:55 ق.ظ
قایق پدالو فایبر گلاس مدل قو ظرفیت 2 نفره
قایق پدالو فایبر گلاس مدل قو ظرفیت 2 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/02
15:27 ب.ظ
قایق بادی پلاستیکی 6 نفره
قایق بادی پلاستیکی 6 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/16
09:21 ق.ظ
پاور قایقرانی مدل DELUX OARSنام تجارتی
پاور قایقرانی مدل DELUX OARSنام تجارتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:59 ب.ظ
قایق جیمینی زودیاک مدل SY-380
قایق جیمینی زودیاک مدل SY-380... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:33 ب.ظ
موتور چهار زمانه 20 اسب بخار
موتور چهار زمانه 20 اسب بخار... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/10/1 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
قایق جیمینی
قایق جیمینی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
09:51 ق.ظ
خرید 1 فروند قایق موتوری
خرید 1 فروند قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:30 ق.ظ
لایف رفت6 نفره VIKING بهمراه قفل
لایف رفت6 نفره VIKING بهمراه قفل... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:47 ب.ظ
خرید قایق بادی جلیقه نجات لباس غواص
خرید قایق بادی جلیقه نجات لباس غواص... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
البرز 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/25
12:22 ب.ظ
خرید موتور کامل شناور دریایی - چاه اب ناحیه صنعتی
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
08:25 ق.ظ
یدک کش قایق فایبرگلاس 10 نفره
یدک کش قایق فایبرگلاس 10 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
آذربايجان شرقي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:30 ق.ظ
خرید قایق موتوری فایبرگلاس 2 فروند
خرید قایق موتوری فایبرگلاس 2 فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:41 ب.ظ
خرید  2 فروند  قایق موتوری  قایبر گلاس  با موتور
خرید 2 فروند قایق موتوری قایبر گلاس با موتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:43 ق.ظ
موتور یاماها25 اسب بخار یکدستگاه- قیق جیمینی 6 نفره
گيلان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:16 ق.ظ
خرید قایق موتوری لاور
خرید قایق موتوری لاور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
البرز 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/05/11
13:36 ب.ظ
قایقران
قایقران... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
آذربايجان شرقي 1397/5/11 تاریخ گذشته