1397/07/24
09:43 ق.ظ
پایه چراغ پارکی
پایه چراغ پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/24 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
پایه چراغ خیابانی
پایه چراغ خیابانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:54 ب.ظ
پایه چراغ فلزی 8 وجهی
پایه چراغ فلزی 8 وجهی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
پایه چراغ پارکی
پایه چراغ پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
خرید پایه چراغ چمنی
خرید پایه چراغ چمنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:42 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های پل رو
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های پل رو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/7/22 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:46 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های پل روگذر شهرک صنعتی
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های پل روگذر شهرک صنعتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
12:48 ب.ظ
خرید نرده بتنی طرح چوب
خرید نرده بتنی طرح چوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
10:36 ق.ظ
پایه چراغ چمنی
پایه چراغ چمنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/14
13:27 ب.ظ
نیمکت طرح بتن چوب
نیمکت طرح بتن چوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/7/14 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید نرده بتنی طرح چوب
خرید نرده بتنی طرح چوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:54 ب.ظ
صندلی بتنی گرد استوانه ای
صندلی بتنی گرد استوانه ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:45 ب.ظ
نیمکت طرح بتن طول 135 سانت ضخامت کف 6 سانت
نیمکت طرح بتن طول 135 سانت ضخامت کف 6 سانت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/14
13:38 ب.ظ
مجسمه شهری جنس فایبر
مجسمه شهری جنس فایبر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/13
12:16 ب.ظ
کفپوش جهت پارک بازی کودکان از جنس گرانول
کفپوش جهت پارک بازی کودکان از جنس گرانول... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:06 ق.ظ
پایه چراغ پارکی 3 متری و سطل زباله و صندلی پارک
پایه چراغ پارکی 3 متری و سطل زباله و صندلی پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/04
16:40 ب.ظ
کف پوش پرسی گرانولی و صندلی پارکی
کف پوش پرسی گرانولی و صندلی پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/6/4 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
خرید مخزن زباله مکانیزه گالوانیزه چرخ دار
خرید مخزن زباله مکانیزه گالوانیزه چرخ دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/28
15:47 ب.ظ
ساخت و نصب مبلمان شهری
ساخت و نصب مبلمان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/5/28 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
سطل زباله مکانیزه گالوانیزه 660 لیتری
سطل زباله مکانیزه گالوانیزه 660 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/18
13:27 ب.ظ
خرید و نصب المان
خرید و نصب المان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/5/18 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
براکت پایه چراغ روشنایی شهری مدل
براکت پایه چراغ روشنایی شهری مدل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/15
15:21 ب.ظ
خرید دو عدد ابنمای کامپوزیت فایبرگلاس
خرید دو عدد ابنمای کامپوزیت فایبرگلاس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/08
17:55 ب.ظ
صندلی پارکی و سطل زباله پارکی 60 لیتری
صندلی پارکی و سطل زباله پارکی 60 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/04/28
20:21 ب.ظ
خرید نیکمت
خرید نیکمت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/23
14:10 ب.ظ
سایبان مدل ارگ
سایبان مدل ارگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/20
15:24 ب.ظ
خرید گلدان بتنی استوانه ای کوچک - دایره - پیکانی
خرید گلدان بتنی استوانه ای کوچک - دایره - پیکانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/19
08:47 ق.ظ
تعدادی اقلام به برح برج نوری - سطل زباله - نیکمت پارکی - ایستگاه اتوبوس - برج نوری همراه با پایه - اسباب بازی پارکی کودکان
اردبيل 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/16
14:16 ب.ظ
برج نوری با پایه الاچیق سطح اشتغال سایز کوچک
برج نوری با پایه الاچیق سطح اشتغال سایز کوچک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/4/16 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
خرید تعداد 151 عدد مبلمان
خرید تعداد 151 عدد مبلمان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/12
17:00 ب.ظ
50 عدد مخزن زباله گالوانیزه 660 لیتری
50 عدد مخزن زباله گالوانیزه 660 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/4/12 تاریخ گذشته
16:41 ب.ظ
تعداد 200 عدد پایه برق لوله ای فلزی
تعداد 200 عدد پایه برق لوله ای فلزی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/4/12 تاریخ گذشته
15:43 ب.ظ
پایه چراغی پارکی به ارتفاع 6 متر با دو عدد
پایه چراغی پارکی به ارتفاع 6 متر با دو عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/09
15:07 ب.ظ
چراغ پارکی با ارتفاع پایه های 240 سانتیمتر
چراغ پارکی با ارتفاع پایه های 240 سانتیمتر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/9 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
پایه چراغ پاکی به ارتفاع متری سرچراغ و
پایه چراغ پاکی به ارتفاع متری سرچراغ و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/9 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
خرید 15 عدد سطل زباله فلزی و 10 عدد صندلی پارکی فلزی
خرید 15 عدد سطل زباله فلزی و 10 عدد صندلی پارکی فلزی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/07
16:29 ب.ظ
پایه چراغ پارکی ارتفاع 6متر با 2عدد سرچراغ
پایه چراغ پارکی ارتفاع 6متر با 2عدد سرچراغ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/06
23:21 ب.ظ
نیمکت چدنی بدون پشتی
نیمکت چدنی بدون پشتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
14:35 ب.ظ
پایه چراغ پارکی فانوس
پایه چراغ پارکی فانوس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/03
08:41 ق.ظ
خرید 25 عدد مخزن زباله گالوانیزه 770لیتری بدون درب + زیرمخزنی - شهرداری
خرید 25 عدد مخزن زباله گالوانیزه 770لیتری بدون درب + زیرمخزنی - شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/04/02
22:23 ب.ظ
سطل زباله مکانیزه ورق نمره 2 چرخ دار بدون درب 660 لیتری
سطل زباله مکانیزه ورق نمره 2 چرخ دار بدون درب 660 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/27
16:01 ب.ظ
تهیه و ساخت و مونتاژ و نصب کانتر
تهیه و ساخت و مونتاژ و نصب کانتر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/3/27 تاریخ گذشته
1397/03/24
15:26 ب.ظ
مخزن زباله770 لیتری گالوانیزه قابلیت حمل اسان
مخزن زباله770 لیتری گالوانیزه قابلیت حمل اسان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/3/24 تاریخ گذشته
1397/03/21
08:06 ق.ظ
خرید پایه چراغ پارکی دولفینی و
خرید پایه چراغ پارکی دولفینی و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/3/20 تاریخ گذشته
1397/03/14
12:40 ب.ظ
خرید پایه چراغ پارکی
خرید پایه چراغ پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/13
11:40 ق.ظ
خرید 120 عدد سطل زباله فلزی شهری
خرید 120 عدد سطل زباله فلزی شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/03/09
13:17 ب.ظ
ساخت و نصب اورسی های چوبی مهمانسرای پارک
ساخت و نصب اورسی های چوبی مهمانسرای پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/08
13:15 ب.ظ
خرید 2000 عدد مخزن زباله گالوانیزه بدون درب 770 لیتری مکعبی تمام پرس و 1400 عدد مخزن فلزی قفل دار
خرید 2000 عدد مخزن زباله گالوانیزه بدون درب 770 لیتری مکعبی تمام پرس و 1400 عدد مخزن فلزی قفل دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/02
10:30 ق.ظ
خرید مخزن زباله 770 لیتری با بدنه مخزن
خرید مخزن زباله 770 لیتری با بدنه مخزن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/3/1 تاریخ گذشته