1398/09/13
14:15 ب.ظ
کفپوش گرانولی 30 م م
کفپوش گرانولی 30 م م... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
11:21 ق.ظ
ورقه بدنه از جنس اهن فلز به ضخامت 2 میلیمتر - کلاف  کار از ورق اهن به ضخامت 1/5 میلیمتر
ورقه بدنه از جنس اهن فلز به ضخامت 2 میلیمتر - کلاف کار از ورق اهن به ضخامت 1/5 میلیمتر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/12 مهلت دار
11:21 ق.ظ
ساخت المان نوشته پارک ازادی
ساخت المان نوشته پارک ازادی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
20:41 ب.ظ
مخزن زباله فلزی گالوانیزه 1100 لیتری
مخزن زباله فلزی گالوانیزه 1100 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/11 مهلت دار
20:17 ب.ظ
سردیس شخصیت ها جهت نصب در سطح شهر
سردیس شخصیت ها جهت نصب در سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:59 ب.ظ
سطل زباله محوطه دو قلو طرح تفکیک زباله سبز رنگ
سطل زباله محوطه دو قلو طرح تفکیک زباله سبز رنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
سطل زباله فلزی گالوانیزه 770 لیتری چرخدار بدون درب
سطل زباله فلزی گالوانیزه 770 لیتری چرخدار بدون درب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:43 ب.ظ
ساخت و اجرای الاچیق
ساخت و اجرای الاچیق... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
12:06 ب.ظ
خرید نیمکت طرح متر
خرید نیمکت طرح متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
مخزن سطل زباله 660 لیتری مکانیزه فلزی زباله 200 عدد با متعلقات درجه یک استاندادر
مخزن سطل زباله 660 لیتری مکانیزه فلزی زباله 200 عدد با متعلقات درجه یک استاندادر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:51 ب.ظ
خرید باکس گل و گلدان شهری
خرید باکس گل و گلدان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:57 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه 770 لیتری
خرید مخزن زباله گالوانیزه 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
تعمیر و مرمت مخزن زباله فلزی مکانیزه
تعمیر و مرمت مخزن زباله فلزی مکانیزه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
15 عدد سطل زباله مکانیزه گالوانیزه 770 لیتری چرخدار شهری
15 عدد سطل زباله مکانیزه گالوانیزه 770 لیتری چرخدار شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:52 ب.ظ
خرید نیمکت پارکی
خرید نیمکت پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/2 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
خرید سطل زباله پارکی جهت سطح شهر
خرید سطل زباله پارکی جهت سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
مخزن زباله گالوانیزه با ورق 2 میل و 770 لیتری
مخزن زباله گالوانیزه با ورق 2 میل و 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:37 ب.ظ
مخزن زباله گالوانیزه  حجم 660 لیتری ضخامت ورق 2 میلی متر
مخزن زباله گالوانیزه حجم 660 لیتری ضخامت ورق 2 میلی متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:57 ب.ظ
سطل زباله پایه بتنی 25 عدد ونیمکت پایه بتنی 50 عدد
سطل زباله پایه بتنی 25 عدد ونیمکت پایه بتنی 50 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
4 عدد سفره 7 سین
4 عدد سفره 7 سین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:38 ب.ظ
تجهیزات پارکی بخش روانپزشکی
تجهیزات پارکی بخش روانپزشکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:01 ب.ظ
سطل زباله مخزن دار خیابانی
سطل زباله مخزن دار خیابانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:39 ب.ظ
تجهیزات پارکی بخش روانپزشکی
تجهیزات پارکی بخش روانپزشکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/8/25 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
خرید سطل زباله پارکی
خرید سطل زباله پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
13:00 ب.ظ
خرید سطل زباله ابی 30لیتری
خرید سطل زباله ابی 30لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/8/23 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
خرید مبلمان و مجموعه بازی پارکی
خرید مبلمان و مجموعه بازی پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:53 ب.ظ
سطل زباله پایه بتنی 25 عدد و نیمکت پایه بتنی 50 عدد
سطل زباله پایه بتنی 25 عدد و نیمکت پایه بتنی 50 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
19:50 ب.ظ
سطل زباله
سطل زباله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
تهیه ساعت شهری جنس سنگ مصنوعی و مقاوم
تهیه ساعت شهری جنس سنگ مصنوعی و مقاوم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:34 ب.ظ
خرید پایه چراغ گایبونی و سلط زباله گایبونی و نیمکت گایبونی
خرید پایه چراغ گایبونی و سلط زباله گایبونی و نیمکت گایبونی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
خرید کفپوش گرانولی
خرید کفپوش گرانولی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
پایه گلدانی پایه چراغ
پایه گلدانی پایه چراغ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:14 ق.ظ
گلفیوژ بتنی
گلفیوژ بتنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
گاری زباله ایستاده چرخ دار 240 لیتری
گاری زباله ایستاده چرخ دار 240 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:47 ب.ظ
چرخ بین زباله 600 لیتری ترمزدار و ساده
چرخ بین زباله 600 لیتری ترمزدار و ساده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:02 ب.ظ
خرید پایه چراغ گایبونی و سطل زباله گایبونی و نیمکت گایبونی
خرید پایه چراغ گایبونی و سطل زباله گایبونی و نیمکت گایبونی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
انواع سطل زباله صنعتی
انواع سطل زباله صنعتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
سطل زباله 660 لیتری پلی اتیلن 76/5*121*120 دارای 4 چرخ
سطل زباله 660 لیتری پلی اتیلن 76/5*121*120 دارای 4 چرخ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/8/18 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
نیمکت 55 عدد و سطل زباله 35 عد جهت پارک شهید هادی
نیمکت 55 عدد و سطل زباله 35 عد جهت پارک شهید هادی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/18 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
نیمکت 60 عدد سطل زباله 30 عدد
نیمکت 60 عدد سطل زباله 30 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/18 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
نیمکت 35 عدد سطل زباله 18 عدد
نیمکت 35 عدد سطل زباله 18 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:47 ق.ظ
اقلام مورد نیاز گلفوژ بتنی
اقلام مورد نیاز گلفوژ بتنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:52 ب.ظ
باکس زباله فلزی چرخدار 1100 لیتری
باکس زباله فلزی چرخدار 1100 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
نیمکت 60 عدد سطل زباله 30 عدد
نیمکت 60 عدد سطل زباله 30 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
نیمکت 35 عدد سطل زباله  18 عدد
نیمکت 35 عدد سطل زباله 18 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
نیمکت 55 عدد و سلطل زباله 35 عدد
نیمکت 55 عدد و سلطل زباله 35 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:52 ب.ظ
خرید برج نوری ست ورزشی و مجموعه
خرید برج نوری ست ورزشی و مجموعه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
المان برای میدان ورودی
المان برای میدان ورودی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
15:09 ب.ظ
کفپوش گرانولی
کفپوش گرانولی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:03 ب.ظ
گلفوژ
گلفوژ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/8/11 تاریخ گذشته