1397/10/25
17:24 ب.ظ
طراحی و ساخت صندوق اماکن با قابلیت شارژ تلفن همراه
طراحی و ساخت صندوق اماکن با قابلیت شارژ تلفن همراه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/22
13:17 ب.ظ
نیمکت بتنی و گلدان بتنی و الاچیق تفریحی بتنی
نیمکت بتنی و گلدان بتنی و الاچیق تفریحی بتنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/10/22 مهلت دار
1397/10/19
14:17 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه چرخدار
خرید مخزن زباله گالوانیزه چرخدار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/10/19 مهلت دار
1397/10/16
09:24 ق.ظ
خرید 45 عدد سطل زباله مکانیزه 770 لیتری بدون درب
خرید 45 عدد سطل زباله مکانیزه 770 لیتری بدون درب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:00 ب.ظ
وسایل بازی پارک
وسایل بازی پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/10/15 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
جارو شارژی درجه یک هشتاد سانتی
جارو شارژی درجه یک هشتاد سانتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:24 ب.ظ
مخزن زباله 660 لیتری
مخزن زباله 660 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/10/13 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
جاروب فله ای جهت رفتگری شهرداری
جاروب فله ای جهت رفتگری شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:35 ب.ظ
میز شطرنج پارکی مدل 023 - میز شطرنج ساده مدل T550
میز شطرنج پارکی مدل 023 - میز شطرنج ساده مدل T550... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
08:47 ق.ظ
سطل زباله مکانیزه فلزی کاربرد فضای شهری
سطل زباله مکانیزه فلزی کاربرد فضای شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:28 ق.ظ
جاروب فله ای محصول کشاورزی جهت استفاده رفتگر شهرداری 20000 کیلو 80 سانتی خشک مرغوب
جاروب فله ای محصول کشاورزی جهت استفاده رفتگر شهرداری 20000 کیلو 80 سانتی خشک مرغوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:25 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه چرخ دار
خرید مخزن زباله گالوانیزه چرخ دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
08:52 ق.ظ
خرید 10 عدد مخزن سطل زباله 770 لیتری
خرید 10 عدد مخزن سطل زباله 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:46 ب.ظ
فلزی ابعاد 50*50  میز شطرنج پارکی - ساده
فلزی ابعاد 50*50 میز شطرنج پارکی - ساده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:07 ب.ظ
کف سازی محوطه بازی و خاکبرداری و تهیه تجهیزات پارکی
کف سازی محوطه بازی و خاکبرداری و تهیه تجهیزات پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:26 ب.ظ
جارو فراشی
جارو فراشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:31 ب.ظ
مخزن زباله 770 لیتری مکعبی
مخزن زباله 770 لیتری مکعبی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/08/27
13:48 ب.ظ
ظرف اشغال سطلی بیمارستان
ظرف اشغال سطلی بیمارستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید 20 عدد سطل اشغال پلاستیکی 5 کیلویی
خرید 20 عدد سطل اشغال پلاستیکی 5 کیلویی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
خرید سطل زباله شهری
خرید سطل زباله شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:44 ب.ظ
سطل زباله پلی اتیلن 240 لتیری چرخ دار بدئن درب و پدال
سطل زباله پلی اتیلن 240 لتیری چرخ دار بدئن درب و پدال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
09:43 ق.ظ
پایه چراغ پارکی
پایه چراغ پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/24 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
پایه چراغ خیابانی
پایه چراغ خیابانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:54 ب.ظ
پایه چراغ فلزی 8 وجهی
پایه چراغ فلزی 8 وجهی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
پایه چراغ پارکی
پایه چراغ پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
خرید پایه چراغ چمنی
خرید پایه چراغ چمنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:42 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های پل رو
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های پل رو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/7/22 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:46 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های پل روگذر شهرک صنعتی
تهیه مصالح و اجرای میله پرچم های پل روگذر شهرک صنعتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
12:48 ب.ظ
خرید نرده بتنی طرح چوب
خرید نرده بتنی طرح چوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
10:36 ق.ظ
پایه چراغ چمنی
پایه چراغ چمنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/14
13:27 ب.ظ
نیمکت طرح بتن چوب
نیمکت طرح بتن چوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/7/14 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید نرده بتنی طرح چوب
خرید نرده بتنی طرح چوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:54 ب.ظ
صندلی بتنی گرد استوانه ای
صندلی بتنی گرد استوانه ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:45 ب.ظ
نیمکت طرح بتن طول 135 سانت ضخامت کف 6 سانت
نیمکت طرح بتن طول 135 سانت ضخامت کف 6 سانت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/14
13:38 ب.ظ
مجسمه شهری جنس فایبر
مجسمه شهری جنس فایبر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/13
12:16 ب.ظ
کفپوش جهت پارک بازی کودکان از جنس گرانول
کفپوش جهت پارک بازی کودکان از جنس گرانول... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:06 ق.ظ
پایه چراغ پارکی 3 متری و سطل زباله و صندلی پارک
پایه چراغ پارکی 3 متری و سطل زباله و صندلی پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/04
16:40 ب.ظ
کف پوش پرسی گرانولی و صندلی پارکی
کف پوش پرسی گرانولی و صندلی پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/6/4 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
خرید مخزن زباله مکانیزه گالوانیزه چرخ دار
خرید مخزن زباله مکانیزه گالوانیزه چرخ دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/28
15:47 ب.ظ
ساخت و نصب مبلمان شهری
ساخت و نصب مبلمان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/5/28 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
سطل زباله مکانیزه گالوانیزه 660 لیتری
سطل زباله مکانیزه گالوانیزه 660 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/18
13:27 ب.ظ
خرید و نصب المان
خرید و نصب المان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/5/18 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
براکت پایه چراغ روشنایی شهری مدل
براکت پایه چراغ روشنایی شهری مدل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/15
15:21 ب.ظ
خرید دو عدد ابنمای کامپوزیت فایبرگلاس
خرید دو عدد ابنمای کامپوزیت فایبرگلاس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/08
17:55 ب.ظ
صندلی پارکی و سطل زباله پارکی 60 لیتری
صندلی پارکی و سطل زباله پارکی 60 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/04/28
20:21 ب.ظ
خرید نیکمت
خرید نیکمت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/23
14:10 ب.ظ
سایبان مدل ارگ
سایبان مدل ارگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/20
15:24 ب.ظ
خرید گلدان بتنی استوانه ای کوچک - دایره - پیکانی
خرید گلدان بتنی استوانه ای کوچک - دایره - پیکانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/19
08:47 ق.ظ
تعدادی اقلام به برح برج نوری - سطل زباله - نیکمت پارکی - ایستگاه اتوبوس - برج نوری همراه با پایه - اسباب بازی پارکی کودکان
اردبيل 1397/4/19 تاریخ گذشته