1398/10/25
11:57 ق.ظ
اجاره استخر و زمین فوتسال
اجاره استخر و زمین فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
19:48 ب.ظ
واگذاری مجموعه های ورزشی همراه با تاسیسات مربوطه به روش مشارکتی
واگذاری مجموعه های ورزشی همراه با تاسیسات مربوطه به روش مشارکتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/10/24 مهلت دار
1398/10/23
19:20 ب.ظ
برگزاری مسابقات پینت بال
برگزاری مسابقات پینت بال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/10/23 مهلت دار
1398/10/22
11:44 ق.ظ
اجاره استخر و فوتسال
اجاره استخر و فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/18
11:07 ق.ظ
بلیط استخر
بلیط استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/16
14:50 ب.ظ
اجاره استخر و زمین فوتسال
اجاره استخر و زمین فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/10/16 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
واگذری خدمات و سالن دارای سالن ورزشی سرپوشیده جهت فوتسال و والیبال
واگذری خدمات و سالن دارای سالن ورزشی سرپوشیده جهت فوتسال و والیبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/10/16 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
باشگاه بدنسازی
باشگاه بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/14
13:45 ب.ظ
واگذری مجموعه های ورزشی همراه با تاسیسات مربوطه به روش مشارکتی
واگذری مجموعه های ورزشی همراه با تاسیسات مربوطه به روش مشارکتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/10
15:01 ب.ظ
سالن استخر کارکنان با مربی 33 جلسه برای 60 نفر
سالن استخر کارکنان با مربی 33 جلسه برای 60 نفر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/10/10 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
سالن تنیس با مربی جهت کارکنان
سالن تنیس با مربی جهت کارکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/10/10 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
واگذاری استخر شنا
واگذاری استخر شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/03
20:08 ب.ظ
واگذاری خدمات و سالن ورزشی
واگذاری خدمات و سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/10/3 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
استفاده از مجموعه ابی
استفاده از مجموعه ابی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/10/3 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
استفاده از مجموعه آبی
استفاده از مجموعه آبی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
18:25 ب.ظ
سالن بدنسازی در
سالن بدنسازی در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/2 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
بلیط استخر -
بلیط استخر -... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/30
18:29 ب.ظ
سالن بدنسازی
سالن بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/27
14:28 ب.ظ
بلیط استخر
بلیط استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/26
13:15 ب.ظ
واگذاری امور خدماتی منجیان غریق استخر به صورت حجمی
واگذاری امور خدماتی منجیان غریق استخر به صورت حجمی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/26 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
کارت بلیط استخر و رفاهی 100000 عدد
کارت بلیط استخر و رفاهی 100000 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/23
11:54 ق.ظ
انجام فعالیت های ورزشی بدن سازی
انجام فعالیت های ورزشی بدن سازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
18:33 ب.ظ
استفاده از استخر برای کارکنان فرودگاه 31 نفر
استفاده از استخر برای کارکنان فرودگاه 31 نفر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:42 ب.ظ
فعالیت ورزشی بدن سازی
فعالیت ورزشی بدن سازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
13:42 ب.ظ
امور خدماتی منجیان غریق استخر
امور خدماتی منجیان غریق استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
14:50 ب.ظ
1026 قطعه بلیط استخر برای کارکنان
1026 قطعه بلیط استخر برای کارکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:18 ب.ظ
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/08
14:00 ب.ظ
کارت استخر
کارت استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:18 ب.ظ
استفاده از استخر شنا تفریحی کارت های معتبر یکساله
استفاده از استخر شنا تفریحی کارت های معتبر یکساله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
15:06 ب.ظ
سالن استخر جهت بانوان وزارت بهداشت در محدوده پل گیشا
سالن استخر جهت بانوان وزارت بهداشت در محدوده پل گیشا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
سالن استخر اقایان
سالن استخر اقایان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
سالن فوتسال و والیبال اقایان و بانوان
سالن فوتسال و والیبال اقایان و بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
مربی شنا بانوان
مربی شنا بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
سالن سرپوشیده جهت فوتسال با استخر جهت نیم فوتسال
سالن سرپوشیده جهت فوتسال با استخر جهت نیم فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:04 ب.ظ
بلیط استخر شنا 30 جلسه 34 نفر 1سال
بلیط استخر شنا 30 جلسه 34 نفر 1سال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:17 ب.ظ
برنامه فرهنگی ورزشی
برنامه فرهنگی ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
استفاده تفریحی از سانسهای استخر شنا
استفاده تفریحی از سانسهای استخر شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:30 ب.ظ
اجاره سالن فوتسال
اجاره سالن فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:33 ب.ظ
بلیط استخر
بلیط استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
سالن تنیس جهت اقایان وزارت بهداشت یا مربی
سالن تنیس جهت اقایان وزارت بهداشت یا مربی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید کارت استخر برای کارکان
خرید کارت استخر برای کارکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
10:35 ق.ظ
کارت رفاهی ورزشی
کارت رفاهی ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:48 ب.ظ
خرید کارت استخر برای کارکنان فرودگاه
خرید کارت استخر برای کارکنان فرودگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
12:39 ب.ظ
استفاده تفریحی از سانسهای استخر شنا
استفاده تفریحی از سانسهای استخر شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/02
18:08 ب.ظ
استخر سر پوشیده
استخر سر پوشیده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/24
10:39 ق.ظ
کارتهای رفاهی جهت 100 نفر
کارتهای رفاهی جهت 100 نفر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
سالن سرپوشیده جهت فوتسال با استخر جهت تیم
سالن سرپوشیده جهت فوتسال با استخر جهت تیم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:50 ب.ظ
اجاره سانس
اجاره سانس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/7/16 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
سالن ورزشی فوتسال
سالن ورزشی فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/16 تاریخ گذشته