1398/05/28
20:08 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن
مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:46 ب.ظ
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/12
11:20 ق.ظ
نشیمن تاب پلی اتیلن بدونه پایه زنجیر
نشیمن تاب پلی اتیلن بدونه پایه زنجیر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:32 ب.ظ
مجموعه بازی کودگان
مجموعه بازی کودگان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:54 ب.ظ
نشیمن تاب پلی اتیلن
نشیمن تاب پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
09:59 ق.ظ
خرید کارت اعتباری 1000000 ریالی به تعداد 800 قطعه جهت استفاده
خرید کارت اعتباری 1000000 ریالی به تعداد 800 قطعه جهت استفاده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:21 ب.ظ
تهیه و نصب وسایل بازی پلی اتیلن و ست های ورزشی روستاها
تهیه و نصب وسایل بازی پلی اتیلن و ست های ورزشی روستاها... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
تهیه و نصب وسایل بازی پلی اتیلن و ست های ورزشی روستاهای
تهیه و نصب وسایل بازی پلی اتیلن و ست های ورزشی روستاهای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
09:12 ق.ظ
ست ورزشی کودکان شامل اسباب بازی سرسره قلعه
ست ورزشی کودکان شامل اسباب بازی سرسره قلعه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:14 ب.ظ
جوشکاری تعمیر رنگ امیزی نقاشی رنگ روغنی وسایل شهربازی
جوشکاری تعمیر رنگ امیزی نقاشی رنگ روغنی وسایل شهربازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:35 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن 21 نفره
مجموعه بازی پلی اتیلن 21 نفره... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/12 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن
مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/03/24
09:58 ق.ظ
تجهیز بخش کودک  خرید اساب بازی
تجهیز بخش کودک خرید اساب بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:15 ب.ظ
خرید ملزومات اتاق بازی کودکان
خرید ملزومات اتاق بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
13:47 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان با ابعاد 11*17
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان با ابعاد 11*17... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن قطعات غیرفلزی از جنس پلی اتیلن با کیفیت درجه یک
مجموعه بازی پلی اتیلن قطعات غیرفلزی از جنس پلی اتیلن با کیفیت درجه یک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/07
19:26 ب.ظ
جوشکاری تعمیر رنگ امیزی و نقاشی با رنگ روغنی وسایل شهربازی
جوشکاری تعمیر رنگ امیزی و نقاشی با رنگ روغنی وسایل شهربازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
08:54 ق.ظ
تاب ویلایی
تاب ویلایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/31
08:54 ق.ظ
خرید ملزومات جهت تجهیز اتاق بازی کودکان
خرید ملزومات جهت تجهیز اتاق بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:48 ب.ظ
تعمیر و تعویض قطعات فرسوده مجموعه های بازی سطح شهر
تعمیر و تعویض قطعات فرسوده مجموعه های بازی سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات بازی کودکان نوجوانان وست ورزشی بزرگسالان پارکی
خرید و نصب تجهیزات بازی کودکان نوجوانان وست ورزشی بزرگسالان پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
07:45 ق.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/24
08:02 ق.ظ
مجموعه بازی 2 تاب
مجموعه بازی 2 تاب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:32 ب.ظ
خرید تاب 2نفره و میز پینگ پونگ و مجموعه بازی سرسره تونلی
خرید تاب 2نفره و میز پینگ پونگ و مجموعه بازی سرسره تونلی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:23 ب.ظ
مجموعه بازی سرسره تونلی و مارپیچ و محافظ وپله
مجموعه بازی سرسره تونلی و مارپیچ و محافظ وپله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:29 ق.ظ
مجموعه ست بازی کودکان و سرسره تونلی و مارپیچ
مجموعه ست بازی کودکان و سرسره تونلی و مارپیچ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/20
10:41 ق.ظ
تهیه و خرید اسباب بازی کودکان
تهیه و خرید اسباب بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/14
10:30 ق.ظ
مجموعه بازی ترکیبی سرسره  و تونل ارتباطی جنس فایبر گلاس
مجموعه بازی ترکیبی سرسره و تونل ارتباطی جنس فایبر گلاس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:02 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن  جهت نصب در پارک
مجموعه بازی پلی اتیلن جهت نصب در پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/12/13 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
یک دستگاه مجموعه بازی پلی اتیلن
یک دستگاه مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/10
08:14 ق.ظ
خرید و حمل و نصب مجموعه بازی کودکان
خرید و حمل و نصب مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/11/30
09:19 ق.ظ
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن  در مجتمع
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن در مجتمع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/07
11:43 ق.ظ
نصب و اجرای زیپ لاین استاندارد 2 دکل به ابعاد 4*4 ارتفاع 8 و 12 متر وزن  دکل 15 تن
نصب و اجرای زیپ لاین استاندارد 2 دکل به ابعاد 4*4 ارتفاع 8 و 12 متر وزن دکل 15 تن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:16 ق.ظ
اجاره و نصب وسایل بازی  برای یک روز
اجاره و نصب وسایل بازی برای یک روز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:48 ب.ظ
مجموعه بازی کودکان فایبر گلاس 2 سری
مجموعه بازی کودکان فایبر گلاس 2 سری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:15 ب.ظ
استاندارد سازی مجموعه های بازی
استاندارد سازی مجموعه های بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:59 ب.ظ
یک ست کامل بازیهای ....
یک ست کامل بازیهای ....... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:40 ق.ظ
ترمیم مجموعه بازی کودکان در پارکهای سطح....
ترمیم مجموعه بازی کودکان در پارکهای سطح....... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:09 ب.ظ
استانداردسازی مجموعه های بازی سطح شهر
استانداردسازی مجموعه های بازی سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:32 ب.ظ
خرید استخرهای گرد پیش ساخته
خرید استخرهای گرد پیش ساخته... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:47 ق.ظ
خرید 3 قلم وسایل ورزشی تفریحی
خرید 3 قلم وسایل ورزشی تفریحی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/04/20
09:05 ق.ظ
کفپوش مخصوص مجموعه بازی
کفپوش مخصوص مجموعه بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/09
10:38 ق.ظ
خرید مجموعه بازی پلی اتیلن با دو عدد تاب و دو سرسره بلند
خرید مجموعه بازی پلی اتیلن با دو عدد تاب و دو سرسره بلند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/9 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
سرسره ابی  با طول حدودا 40 متر  با ارتفاع تاج سوله  11 متر
سرسره ابی با طول حدودا 40 متر با ارتفاع تاج سوله 11 متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/07
15:50 ب.ظ
خرید مجموعه بازی پلی اتلین با دو عدد تاب
خرید مجموعه بازی پلی اتلین با دو عدد تاب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/04
11:08 ق.ظ
خرید سه مجموعه باز پلی اتیلن استاندارد
خرید سه مجموعه باز پلی اتیلن استاندارد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/03
16:52 ب.ظ
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/14
15:48 ب.ظ
خرید مجموعه بازی پارکی کودکان جنس
خرید مجموعه بازی پارکی کودکان جنس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/04
19:23 ب.ظ
خرید مجموعه بازی پلی اتیلن و
خرید مجموعه بازی پلی اتیلن و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/3/3 تاریخ گذشته