1398/09/21
13:35 ب.ظ
7 دستگاه تخته وایت برد مغناطیسی اسا برد مدل الفا
7 دستگاه تخته وایت برد مغناطیسی اسا برد مدل الفا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
15:20 ب.ظ
مدال ورزشی فلزی در سه رنگ
مدال ورزشی فلزی در سه رنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
نصب ضربه گیر با فوم دیوارهای داخل سالن ورزشی
نصب ضربه گیر با فوم دیوارهای داخل سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/18
14:01 ب.ظ
صفحات ست وزنه برداری الیکو
صفحات ست وزنه برداری الیکو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
خرید کالاهای ورزشی
خرید کالاهای ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
تجهیزات شنا
تجهیزات شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
لوازم ورزشی بدنسازی
لوازم ورزشی بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:33 ب.ظ
تجهیزات ورزشی
تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
خرید کالاهای ورزشی
خرید کالاهای ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
تجهیزات ورزشی
تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
خرید مجموعه لوازم ورزشی
خرید مجموعه لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
10:35 ق.ظ
خرید لوازم ورزشی کوهنوردی
خرید لوازم ورزشی کوهنوردی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
14:10 ب.ظ
میز پینگ پنگ شیشه ای پارکی چرخ دار ضد اب جهت فضای باز
میز پینگ پنگ شیشه ای پارکی چرخ دار ضد اب جهت فضای باز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
توپ والیبال 20 عدد
توپ والیبال 20 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
دوچرخه دنده 26
دوچرخه دنده 26... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
11:01 ق.ظ
تجهیزات ورزشی
تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
ابزارهای موردنیاز کوهنوردی
ابزارهای موردنیاز کوهنوردی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:10 ب.ظ
لوازم ورزشی
لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
مدال قهرمانی با بند جنس فلزی مدل المپیکی
مدال قهرمانی با بند جنس فلزی مدل المپیکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:09 ب.ظ
تجهیز باشگاه ورزشی دانشگاه
تجهیز باشگاه ورزشی دانشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
ایرهاکی 9 فوت 4 نفره
ایرهاکی 9 فوت 4 نفره... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:57 ب.ظ
سرویس و تعمیر تجهیزات ورزشی مدیریت ارتباطات زیرساخت استان
سرویس و تعمیر تجهیزات ورزشی مدیریت ارتباطات زیرساخت استان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:48 ب.ظ
لوازم ورزشی
لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
دستگاه اسمیت پاندول باشگاهی مدل 167
دستگاه اسمیت پاندول باشگاهی مدل 167... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
دستگاه پشت پا باشگاهی
دستگاه پشت پا باشگاهی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
توپ فوتسال نمره 4 استار و آل اشپورت توپ های ورزشی
توپ فوتسال نمره 4 استار و آل اشپورت توپ های ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
ملزومات ورزشی
ملزومات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:29 ق.ظ
گرمکن کوله پشتی دستکش و توپ
گرمکن کوله پشتی دستکش و توپ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
ملزومات ورزشی شامل ساک ورزشی زنانه فیلا طرح دار شلوار ورزشی فیلاطرح
ملزومات ورزشی شامل ساک ورزشی زنانه فیلا طرح دار شلوار ورزشی فیلاطرح... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
ترکیب سنج بدن انالیزور 270
ترکیب سنج بدن انالیزور 270... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
دستگاه تست ورزش
دستگاه تست ورزش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
ترکیب سنج بدون انالیزور 270
ترکیب سنج بدون انالیزور 270... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:27 ب.ظ
لوازم ورزشی جهت برنامه سی پی آر
لوازم ورزشی جهت برنامه سی پی آر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
لوازم ورزشی 17 مورد
لوازم ورزشی 17 مورد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:12 ب.ظ
خرید ست ورزشی 15 تکه فلزی پارکی
خرید ست ورزشی 15 تکه فلزی پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
دستگاه جلو پا
دستگاه جلو پا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
تفنگ بادی و تپانچه بادی
تفنگ بادی و تپانچه بادی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
گرمکن و کوله پشتی و دستکش و توپ
گرمکن و کوله پشتی و دستکش و توپ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
لوارم ورزشی جهت برنامه سی بی ار
لوارم ورزشی جهت برنامه سی بی ار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
راکت پینگ پونگ
راکت پینگ پونگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
16 قلم لوازم ورزشی کوهنوردی به تعداد کل 122 مورد
16 قلم لوازم ورزشی کوهنوردی به تعداد کل 122 مورد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
لوازم ورزشی کوهنوردی 55 مورد
لوازم ورزشی کوهنوردی 55 مورد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:47 ب.ظ
خرید تعدادی میز بدنسازی
خرید تعدادی میز بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
خرید ضربه گیر و دیوارپوش سالن ورزشی مدرسه حضرت زهرا
خرید ضربه گیر و دیوارپوش سالن ورزشی مدرسه حضرت زهرا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:39 ب.ظ
پارالل و پرس سرشانه و سینه و بارفیکس و ..
پارالل و پرس سرشانه و سینه و بارفیکس و ..... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:17 ب.ظ
البسه و تجهیزات ورزشی
البسه و تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
فم تاتامی و برزنت سالن ورزشی فخری
فم تاتامی و برزنت سالن ورزشی فخری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:16 ب.ظ
تهیه لوازم ورزشی
تهیه لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
دیوار صخره نوردی چوبی ققنوس 15 متر-طناب آویزان با بست 5 عدد-نردبان سوئدی 1 عدد
دیوار صخره نوردی چوبی ققنوس 15 متر-طناب آویزان با بست 5 عدد-نردبان سوئدی 1 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید وسایل و تجهیزات ورزشی
خرید وسایل و تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/8/28 تاریخ گذشته