1398/09/11
20:08 ب.ظ
اجاره زمین جای زباله
گيلان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:30 ب.ظ
حفر کانال جهت دفن زباله در سایت کویز در جاده
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خاک برداری حمل و بار اندازی در سایت مجاز محل تخلیه
کردستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:55 ب.ظ
اجرای دفن بهداشتی زباله در
همدان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:07 ب.ظ
بریدن درختان
اردبيل 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:43 ب.ظ
اجرای خدمات اجرائیات
يزد 1398/8/20 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
خاک برداری حمل و باراندازی در سایت مجاز محل تخلیه
کردستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:58 ب.ظ
اجرای خدمات اجرائیات
يزد 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:07 ب.ظ
بارگیری و حمل زباله از ایستگاه موقت به ایستگاه دایمی
اردبيل 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
13:26 ب.ظ
بکارگیری لودر جهت دفن زباله
خراسان جنوبي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:27 ب.ظ
حمل بارگیری زباله شهری از ایستگاه
اردبيل 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
18:02 ب.ظ
حمل و بارگیری زباله شهری از ایستگاه
اردبيل 1398/8/9 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
نقاشی سطح شهر
همدان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
14:45 ب.ظ
حمل و بارگیری زباله از ایستگاه موقت به قوم قشلاقی
اردبيل 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:11 ب.ظ
رنگ امیزی جداول سطح
گيلان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/24
19:42 ب.ظ
طراحی و نقاشی دیواره های سطح شهر
همدان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/16
12:19 ب.ظ
طراحی و نقاشی دیواره های سطح شهر
همدان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/13
1398/07/08
12:29 ب.ظ
پیگیری وصول مطالبات شهرداری
همدان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/06/23
13:31 ب.ظ
تولید و نصب پلاک کدپستی تلفیقی محدوده جغرافیایی
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/20
19:07 ب.ظ
بکارگیری لودر در محل دفن زباله شهری قوم قشلاقی
اردبيل 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/06
19:10 ب.ظ
جمع اوری و حمل مکانیزه زباله پارک
تهران 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/04/17
11:44 ق.ظ
واگذاری حوزه خدمات شهری و اداری
خراسان جنوبي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
15:19 ب.ظ
خرید و نصب پلاک ابی درب منازل
بوشهر 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:52 ق.ظ
دفن بهداشتی زباله
همدان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/02
10:37 ق.ظ
1398/03/11
18:44 ب.ظ
جمع اوری زباله شهری شهر
همدان 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
19:31 ب.ظ
جمع اوری زباله شهری
همدان 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:26 ب.ظ
خرید و نصب پلاک آبی در سطح شهر
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:23 ق.ظ
جمع آوری روزانه زباله مکانیزه و انتقال
مركزي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:02 ق.ظ
1398/02/19
11:04 ق.ظ
جمع اوری زباله و پسماند از سطح روستای
البرز 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/04
18:30 ب.ظ
اجرای عملیات دپو و بارگیری و حمل و سرند کردن مصالح
آذربايجان غربي 1398/2/4 تاریخ گذشته
1397/12/26
09:18 ق.ظ
عملیات واگذاری فضای سبز و خدمات شهری
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:08 ق.ظ
طرح فرش اهنی کلیایی با اجرا و نصب
کرمانشاه 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
11:52 ق.ظ
واگذاری اجرای عملیات مربوط به امور خدمات شهری
البرز 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:41 ب.ظ
حمل پسماند از سکوی زباله شهر
همدان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/10
08:12 ق.ظ
واگذاری اجرای عملیات مربوط به امور خدمات شهری
البرز 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:37 ب.ظ
رنگ امیزی جداول بلوارها و میادین سطح شهر
مركزي 1397/12/4 تاریخ گذشته
20:32 ب.ظ
واگذاری رفع سد معابر و خیابان های سطح شهر به بخش خصوصی
مركزي 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/29
15:36 ب.ظ
واگذاری امور سد معبر به صورت حجمی
مركزي 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/25
10:16 ق.ظ
رنگ امیزی جداول و بلوارهای سطح شهر
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:14 ب.ظ
جمع اوری زباله سطح روستای
البرز 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:26 ب.ظ
جمع اوری زباله از سطح روستا به مدت یک سال
البرز 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
13:15 ب.ظ
رنگ امیزی جداول و نرده های سطح شهر
کرمانشاه 1397/11/10 تاریخ گذشته