1397/10/25
16:40 ب.ظ
رنگ امیزی جداول سطح شهر
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/18
11:01 ق.ظ
رنگ امیزی جداول سطح شهر
کرمانشاه 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/14
19:31 ب.ظ
جمع اوری پسماند روستاهای فاقد دهیاری
البرز 1397/10/14 تاریخ گذشته
1397/10/09
10:04 ق.ظ
واگذاری خدمات شهری قسمت جنوبی شهر
مركزي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:39 ب.ظ
واگذاری خدمات شهری قسمت جنوبی رودخانه مرکزی
مركزي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/09/28
10:19 ق.ظ
واگذاری خدمات شهری قسمت جنوبی رودخانه مرکز شهر به
مركزي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:07 ق.ظ
بهینه سازی تابلوهای اسامی کوچه ها
البرز 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:10 ب.ظ
واگذاری خدمات عملیات رفت و روب و فضای سبز و پشتیبانی
کرمانشاه 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:19 ق.ظ
حمل نخاله های سطح شهر
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/19
13:56 ب.ظ
حمل نخاله های سطح شهر
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:21 ب.ظ
عملیات برف روبی و پاکسازی جاده های اختصاصی ایستگاهای
تهران 1397/8/3 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
1397/08/01
13:33 ب.ظ
بهره برداری از سایت و تفکیک زباله
مركزي 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
07:53 ق.ظ
جمع اوری و حمل و تخلیه و دفن زباله های دانشگاه
آذربايجان غربي 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:52 ب.ظ
1397/07/22
14:04 ب.ظ
12:36 ب.ظ
برف رویی جاده خاکی اختصاصی
اردبيل 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:07 ب.ظ
1397/07/08
14:44 ب.ظ
بکارگیر پیمانکار جهت رفع سد معبر
مركزي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/06/04
09:22 ق.ظ
واگذاری بخش سد معبر اداره کنترل و نظارت
ايلام 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/29
10:21 ق.ظ
عملیات دریافت مواد زائد نفتی از شناورهای ورودی به بندر
بوشهر 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/20
13:25 ب.ظ
رفع سدمعبرهای کلیه معابر سطح شهر
مركزي 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/14
14:25 ب.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت رفع سد
مركزي 1397/5/14 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
واگذاری پسماند های و دفع زباله های عفونی و غیر عفونی بیمارستان
خراسان شمالي 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/11
12:51 ب.ظ
جمع اوری و حمل نخاله های ساختمانی
کرمان 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/02
10:58 ق.ظ
واگذاری پسماندها و دفع زباله های عفونی و غیرعفونی بیمارستان
خراسان شمالي 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/28
09:24 ق.ظ
عملیات رنگ امیزی جداول زیبا سازی و
خوزستان 1397/4/28 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
عملیات رنگ امیزی جداول زیبا سازی و نگهداری
خوزستان 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/27
09:21 ق.ظ
واگذاری خدمات شستشوی نمای ساختمان مرکزی
تهران 1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/26
23:31 ب.ظ
واگذاری خدمات شستشو نمای ساختمان
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/12
08:32 ق.ظ
جمع اوری و حمل و نقل پسماندهای
خوزستان 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/03/29
22:47 ب.ظ
جمع اوری حمل و دفن زباله نظافت و رفت
اصفهان 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/21
08:20 ق.ظ
جمع اوری و حمل و تخلیه و دفن و
آذربايجان غربي 1397/3/20 تاریخ گذشته
1397/03/09
14:20 ب.ظ
جمع اوری و حمل و امحاء زباله های
کرمانشاه 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/04
19:44 ب.ظ
خدمات آبرسانی سیار سطح استان
خراسان شمالي 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/02/31
22:25 ب.ظ
جمع اوری زباله دریاچه سدهای امیر
تهران 1397/2/31 تاریخ گذشته
1397/02/30
23:56 ب.ظ
واگذاری خدمات مربوط به جمع اوری و حمل زباله
آذربايجان غربي 1397/2/30 تاریخ گذشته
1397/02/27
15:56 ب.ظ
اجاره چهار دستگاه کمپرسی جهت پروژه حمل و انتقال و تخلیه
خراسان شمالي 1397/2/26 تاریخ گذشته
1397/02/23
13:35 ب.ظ
استعلام - جمع اوری و دفع صحیح
کرمان 1397/2/20 تاریخ گذشته