1397/06/18
13:16 ب.ظ
خدمات بازگشایی هواکش تعداد 25 منهول مسدود شده
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/01
09:06 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری تاسیسات و ساختمانهای
خراسان رضوي 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/28
14:55 ب.ظ
بکارگیری  نیرو جهت انجام امور نگهداری  وتعمیر  تاسیساتی
همدان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/04
09:29 ق.ظ
1397/05/02
16:42 ب.ظ
امور مدیریتی و راهبردی تاسیسات بیمارستان
خراسان شمالي 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/28
08:44 ق.ظ
تعمیر و نگهداری  تاسیسات  برقی  و مکانیکی
آذربايجان غربي 1397/4/28 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
تعمیر و نگهداری  تاسیسات برقی اداره
آذربايجان غربي 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:42 ب.ظ
واگذاری مدیریتی کلیه امور  مربوط به تاسیسات
خراسان شمالي 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/03/30
11:07 ق.ظ
واگذاری نگهداری  و راهبری تاسیسات دانشکده دندانپزشکی
آذربايجان غربي 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/05
11:53 ق.ظ
بکارگیری نیروی خدماتی جهت  امور خدماتی و تاسیسات
تهران 1397/3/5 تاریخ گذشته