1398/10/29
07:57 ق.ظ
انجام امور تایپ و تکثیر
اصفهان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
20:17 ب.ظ
امور چاپ و تکثیر
خراسان رضوي 1398/10/28 مهلت دار
1398/10/25
12:00 ب.ظ
واگذاری واحد انتشارات پردیس
قم 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
12:24 ب.ظ
انجام کلیه امور تایپ و تکثیر شرکت
اصفهان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
11:38 ق.ظ
خدمات تایپ تکثیر مرکز بهداشت
چهارمحال بختياري 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
10:05 ق.ظ
اسکن مدارک پزشکی بیمارستان
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
13:44 ب.ظ
اسکن محتویات پرونده قراردادها به تفکیک
آذربايجان شرقي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
13:05 ب.ظ
برونسپاری خدمات تکثیر
آذربايجان شرقي 1398/10/19 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
واگذاری امور تکثیر بیمارستان
خراسان رضوي 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
11:14 ق.ظ
اسکن پرونده های پزشکی و ثبت در سیستم his
کرمانشاه 1398/10/18 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
واگذاری امور چاپ و تکثیر
زنجان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
21:11 ب.ظ
اسکن کردن کتاب های فنی
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
20:21 ب.ظ
تکثیر و کپی از مدارک موردنیاز اداره کل اموزش و پرورش
کردستان 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
13:41 ب.ظ
چاپ و تکثیر معاونت درمان
کرمانشاه 1398/10/16 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
سيستان و بلوچستان 1398/10/16 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
واگذاری امور تکثیر بیمارستان
خراسان رضوي 1398/10/16 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
19:36 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به انتشارات وتکثیر
کرمانشاه 1398/10/15 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
ارائه خدمات کپی و پرینت و سایر خدمات به دانشجویان
کرمان 1398/10/15 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
واگذاری امور تایپ و تکثیر مرکز بهداشت
چهارمحال بختياري 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/12
12:44 ب.ظ
واگذاری کپی بیمارستان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/11
10:25 ق.ظ
کپی و تکثیر اوراق a4-a5-a3
خراسان رضوي 1398/10/11 تاریخ گذشته
00:18 ق.ظ
1398/10/10
15:18 ب.ظ
امور مربوط به چاپ وتکثیر
کرمانشاه 1398/10/10 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
13:18 ب.ظ
13:15 ب.ظ
واگذاری کپی اداره کل
آذربايجان شرقي 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/09
11:29 ق.ظ
خدمات امورتایپ و تکثیر مرکز بهداشت
چهارمحال بختياري 1398/10/9 تاریخ گذشته
00:44 ق.ظ
خدمات چاپ و تکثیر ساختمان اصلی شرکت عمران شهر
تهران 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/08
13:10 ب.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر و انتشارات این مرکز
مركزي 1398/10/8 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثر بیمارستان امام خمینی
کرمانشاه 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/07
11:03 ق.ظ
چاپ و تکثیر دفاتر
مازندران 1398/10/7 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
واگذاری کپی اداره کل
آذربايجان شرقي 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/05
13:02 ب.ظ
خدمات بوفه و چاپ و تکثیر بیمارستان
لرستان 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
13:52 ب.ظ
واگذاری کپی اداره
آذربايجان شرقي 1398/10/4 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
ارائه  خدمات کپی و پرینت و سایر خدمات به دانشجویان
کرمان 1398/10/4 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
19:54 ب.ظ
چاپ و تکثیر
مازندران 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/01
18:22 ب.ظ
انجام کلیه امور تایپ و تکثیر و مرسولات شرکت
اصفهان 1398/10/1 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
انجام خدمات چاپ و تکثیر و اسکن
ايلام 1398/10/1 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
چاپ وتکثیر
مازندران 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
18:18 ب.ظ
انجام خدمات تایپ مکاتبات
خراسان شمالي 1398/9/30 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
چاپ و تکثیر به مدت یکسال
همدان 1398/9/30 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
واگذاری چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه
لرستان 1398/9/30 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
انجام خدمات چاپ و تکثیر
سمنان 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/28
13:32 ب.ظ
واگذاری چاپ و تکثیر
همدان 1398/9/28 تاریخ گذشته
1398/09/25
10:43 ق.ظ
تکثیر و فتوکپی اوراق در قالب قرارداد یکساله
خراسان رضوي 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/24
18:55 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر و اجاره محل کپی
آذربايجان شرقي 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
12:41 ب.ظ
انجام مربوط به خدمات کپی اوراق
خراسان رضوي 1398/9/23 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
چاپ و تکثیر
همدان 1398/9/23 تاریخ گذشته