1398/09/17
13:59 ب.ظ
1398/09/16
18:58 ب.ظ
نگهداری فضای سبز با نیروهای انسانی لازم
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
13:34 ب.ظ
اجرای بخشی از فضا سبز
فارس 1398/9/16 مهلت دار
12:20 ب.ظ
اجرای عملیات هرس درختان اوکالیپتوس
کرمان 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
16:04 ب.ظ
انجام امور کاشت و نگهداری فضای سبز بیمارستان
خراسان رضوي 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
14:07 ب.ظ
خدمات پشتیبانی مراقبت و نگهداری فضای سبز
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
اجرای بخشی از فضای سبز
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:21 ب.ظ
اجرای عملیات هرس درختان اوکالیپتوس
کرمان 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
انچام کلیه امور مربوط به فضا سبز
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
تامین و کاشت درختان در محدوده فضا سبز منطقه 1
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:57 ب.ظ
هانتر فضای سبز
قم 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:12 ب.ظ
پاکسازی و نظافت و جمع اوری خارو خاشاک داخل باغچه
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
اجرای عملیات هرس درختان اوکالیپتوس
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
فعالیت خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز
قم 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز
قم 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:40 ب.ظ
واگذاری فضا سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:04 ب.ظ
پروژه اجرای ابیاری قطره ای فضای سبز پایانه بار
يزد 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:13 ب.ظ
انجام تنظیفات و خدمات اداری فضای سبز
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:06 ب.ظ
لوله گذاری فضای سبز ناحیه صنعتی
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
واگذاری خدمات فضای سبز دانشکده
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
تامین و کاشت درختان در محدوده
گيلان 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های ملی بصورت پیاده و موتوری و خودروئی
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:05 ق.ظ
تهیه انواع خاک وکود خاک برداری خاکریزی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:39 ب.ظ
هرس درختان
اردبيل 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
نگهداری فضا سبز بیمارستان
هرمزگان 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
1398/08/29
12:21 ب.ظ
ایجاد و توسعه فضای سبز
کرمان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:11 ب.ظ
خدمات نگهداری فضا سبز و خدمات عموی مرکز نوردوز و حومه
آذربايجان شرقي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
13:26 ب.ظ
احداث پارک های فضا سبز
کردستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
07:12 ق.ظ
احداث و حفظ و نگهداری گل کاری و ابیاری و سم پاشی و هرس
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:11 ب.ظ
اجرای فضای سبز و ابیاری قطره ای
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:43 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
خوزستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
11:25 ق.ظ
واگذاری فضای سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:51 ق.ظ
واگذاری فضای سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1398/8/14 تاریخ گذشته
06:41 ق.ظ
نگهداری فضا سبز ایستگاه زمینی شهید
همدان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:26 ب.ظ
نگهداری فضای سبز کاشت ابیاری و نگهداری و باغبانی محوطه
خراسان جنوبي 1398/8/14 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
طراحی فضای سبز محوطه شمالی نیروگاه
هرمزگان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:53 ب.ظ
نگهداری فضای سبز مجتمع ذغالسنگ
خراسان جنوبي 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
1398/08/09
18:06 ب.ظ
واگذاری فضای سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
15:15 ب.ظ
حفظ و نگهداری و انجام امور خدماتی نظافتی27 هکتار
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
1398/08/04
19:12 ب.ظ
واگذاری حجم نگهداری توسعه ترمیم اراستن و پیراستن
لرستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
خدمات فضای سبز و نگهداری گلخانه
سيستان و بلوچستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
14:12 ب.ظ
نظافت و نگهداری پارک جنگلی
گلستان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:14 ب.ظ
فضای سبز
فضای سبز... خدمات
کرمانشاه 1398/8/1 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
فضای سبز
فضای سبز... خدمات
کرمانشاه 1398/8/1 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
فعالیت های خدمات مراقبت و نگهداری فضای سبز
کردستان 1398/8/1 تاریخ گذشته