1398/05/28
19:56 ب.ظ
حفظ نگهداری و زیباسازی فضای سبز
سيستان و بلوچستان 1398/5/28 مهلت دار
19:07 ب.ظ
هرس زنی و حمل شاخ و برگ درختان
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
18:55 ب.ظ
واگذاری خدمات واحد فضای سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1398/5/26 مهلت دار
12:34 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
قزوين 1398/5/26 مهلت دار
10:26 ق.ظ
نگهداری و ایجاد فضای سبز در محوطه های کلیه ساختمان های
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:27 ب.ظ
اجرای ابیاری قطره ای فضا سبز مجتمع بیمارستانی امام
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
ایجادو نگهداری فضای سبز بیمارستان
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
نگهداری و ایجاد فضا سبز محوطه های ساختمانی امور مالیاتی
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
11:46 ق.ظ
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی
سمنان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:37 ب.ظ
نگهداری فضا سبز و باغبانی و ابیاری و نظافت مجتمع
همدان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:22 ب.ظ
نگهداری و مراقبت دام و فضای سبز محوطه مرکز اصلاح نژاد
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:54 ب.ظ
واگذاری و نگهداری کلیه امور فضای سبز شبکه بهداشت
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
بکارگیری دو نفر کارگر جهت خدمات دهی
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
12:37 ب.ظ
1398/05/10
14:02 ب.ظ
امور نگهداری فضای سبز
مركزي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
10:45 ق.ظ
ارائه خدمات فضای سبز نظافت
آذربايجان غربي 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
ارائه خدمات فضای سبز نظافت
آذربايجان غربي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
14:21 ب.ظ
بکارگیری دو نفر کارگر جهت خدمات دهی و فضای سبز
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:10 ب.ظ
نگهداری و توسعه فضا سبز مجتمع 3000 مترمربع
خراسان جنوبي 1398/5/7 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
اجرای فضای سبز به متراژ 600 مترمربع
سيستان و بلوچستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:57 ب.ظ
کاشت حفظ نگهداری فضا سبز 13 روز
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:05 ب.ظ
توسعه فضای سبز پشت اداره ثبت احوال
کرمانشاه 1398/5/5 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و ابیاری درختان محوطه
کرمانشاه 1398/5/5 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
ابیاری علف تراشی و نگهداری 1200 قطعه درخت
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
12:26 ب.ظ
نگهداری بخشی از فضا سبز
کرمانشاه 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:22 ب.ظ
رایزر ابیاری چمن مارک هانتر
کرمانشاه 1398/5/2 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی
اصفهان 1398/5/2 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی
اصفهان 1398/5/2 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
جابجایی و قطع و هرس درختان
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
خدمات نگهداری فضای سبز و ابیاری و نظافت مجتمع
همدان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:39 ب.ظ
نگهداری فضا سبز دانشکده بهداشت
خراسان شمالي 1398/5/1 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
اجرای و نگهداری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی
اردبيل 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
جابجایی و قطع و هرس درختان
فارس 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:07 ب.ظ
اجرای فضا سبز
سيستان و بلوچستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:27 ب.ظ
پاکسازی فضا سبز محوطه
آذربايجان شرقي 1398/4/30 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
نگهداری فضا سبز بیمارستان
کرمانشاه 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:22 ب.ظ
خدمات فضا سبز
کرمانشاه 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
نگهداری فضای سبز فرودگاه
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:45 ب.ظ
واگذاری کلیه فعالیت های مرتبط با امور
مركزي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:26 ب.ظ
رایزر ابیاری چمن مارک هانتر شماره 3
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
زیرساخت گردشگری
البرز 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:14 ب.ظ
نگهداری فضای سبز فرودگاه
خوزستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
خدمات پشتیبانی از فضای سبر
بوشهر 1398/4/25 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
زیرساختهای گردشگری کاخ مروارید - لوازم کشاورزی
البرز 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:58 ب.ظ
خدمات پشتیبانی از فضا سبز
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ