1397/08/23
09:56 ق.ظ
خدماتی و فضای سبز
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از فضای سبز نیروگاه گازی
بوشهر 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
09:42 ق.ظ
نظافت و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:02 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری از فضای سبز نیروگاه گازی
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
کار خدماتی فضای سبز
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:35 ق.ظ
واگذاری فضای سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
12:49 ب.ظ
واگذاری فضای سبز بیمارستان پورسینا
خراسان شمالي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:24 ق.ظ
عملیات احداث و زیبا سازی فضای سبز شهرک صنعتی
خوزستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:29 ق.ظ
گلکاری خیابان هدایتکار
البرز 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:42 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و باغبانی
فارس 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
نگهداری فضای سبز
مازندران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:10 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
مازندران 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/29
13:20 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به نگهداری فضای سبز
لرستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
نظافت و نگهداری فضای سبز شهرک
تهران 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:06 ب.ظ
واگذای فضای سبز و رختشویخانه بیمارستان
خراسان شمالي 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:34 ق.ظ
واگذاری خرید خدمات راهبری و نگهداشت فضای
اصفهان 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
کاشت فضای سبز فازهای 7و4
البرز 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
14:43 ب.ظ
طرح تفضیلی فضای سبز
آذربايجان شرقي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:07 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری از فضای سبز نیروگاه گازی
بوشهر 1397/7/15 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
واگذاری فضای سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:12 ب.ظ
کاشت فضاهای سبز فاز های
البرز 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
13:00 ب.ظ
خرید اقلام جهت فضای سبز مجموعه
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و تاسیسات ابیاری
اصفهان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
12:46 ب.ظ
نگهداری فضای سبز بیمارستان تخصصی ایت اله هاشمی رفسنجانی
خراسان شمالي 1397/7/10 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از فضای سبز
بوشهر 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/04
11:46 ق.ظ
فعالیتهای خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز
تهران 1397/7/4 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
عملیات اجرایی چمن کاری و فضای سبز
ايلام 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:15 ب.ظ
حفظ و نگهداری 20 هکتار فضای سبز از محوطه اداری پارک
تهران 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/26
18:36 ب.ظ
احداث و ایجاد فضای سبز
کرمانشاه 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/24
11:49 ق.ظ
1397/06/19
16:39 ب.ظ
عملیات احداث و زیبا سازی
خوزستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
16:38 ب.ظ
عملیات احداث و زیباسازی فضای سبز
خوزستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/18
12:23 ب.ظ
1397/06/12
12:00 ب.ظ
ایجاد فضای سبز
مازندران 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/10
11:41 ق.ظ
ایجاد فضای سبز
مازندران 1397/6/10 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
نگهداری و مراقبت از فضای سبز مرکز تشخیصی اطمایشگاهی
تهران 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
16:58 ب.ظ
ایجاد فضای سبز
مازندران 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
10:43 ق.ظ
پروژه نظافت نگهداری فضای سبز
تهران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
09:24 ق.ظ
نگهداری از فضای سبز مرکز تشخیصی ازمایشگاهی
تهران 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/01
13:14 ب.ظ
باغبانی شامل ساختمان مرکزی
زنجان 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/30
14:35 ب.ظ
فضای سبز سه ماهه
قم 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/18
10:05 ق.ظ
اجرای 3000 متر مربع چمن کاری و
مركزي 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/16
12:38 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و تاسیسات معاونت
مازندران 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/14
14:39 ب.ظ
توسعه و تکمیل پارک و فضای سبز
کرمانشاه 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/09
10:18 ق.ظ
عملیات رنگ امیزی جداول زیبا سازی ونگهداری
خوزستان 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/08
18:24 ب.ظ
نگهداری از فضای سبز مرکز تشخیصی
تهران 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/06
12:40 ب.ظ
واگذاری فعالیت های نگهداری فضای سبز
فارس 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/02
08:54 ق.ظ
خدمات دایر نگهداشت فضای سبز
آذربايجان شرقي 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/01
08:43 ق.ظ
خدمات دایر نگهداشت فضاهای
آذربايجان شرقي 1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/28
22:10 ب.ظ
فعالیتهای خدماتی نظافت فضای سبز
کرمانشاه 1397/4/28 تاریخ گذشته