1398/05/31
18:21 ب.ظ
خرید خدمت
اردبيل 1398/5/31 مهلت دار
13:45 ب.ظ
تایپ دانشکده
کرمانشاه 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/30
19:04 ب.ظ
قطع درختان واقع در حریم خطوط 230 کیلو ولت مرکز
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
19:03 ب.ظ
واگذاری مدیریت امور خوابگاهها
همدان 1398/5/30 مهلت دار
18:57 ب.ظ
قطع درختان در مسیر و حریم خطوط 400 کیلوولت  مرکز
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
18:48 ب.ظ
انجام فعالیتهای ساختمانی در بخشهای مختلف بیمارستان
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
18:41 ب.ظ
انجام فعالیت های ساختمانی در بخش های مختلف بیمارستان
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
انجام فعالیت های ساختمانی در بخش مختلف بیمارستان
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
بار زدن  و حمل نخاله ساختمانی توسط نیروی انسانی
تهران 1398/5/30 مهلت دار
15:03 ب.ظ
درخواست تامین جا برای جانبازان و ایثارگران
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
تامین کالا و انجام امور خدمات
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
تامین نیرو خدماتی
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تفکیک و باسکول زباله عفونی و غیر عفونی و شیمیایی
تهران 1398/5/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
بار زدن و حمل نخاله ساختمانی به وسیله کارگر
تهران 1398/5/30 مهلت دار
12:14 ب.ظ
جمع اوری زباله های عفونی و غیر عفونی بیمارستان
خراسان شمالي 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
20:17 ب.ظ
خدمات پشتیبانی عمومی پذیرایی نظافت جابجایی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
اجرای فعالیت های خدماتی و پشتیبانی و فنی مهندسی
اردبيل 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
انجام خدمات نظافتی مراکز و پایگاههای مرکز بهداشت
خراسان شمالي 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
اجرت 4 دوره در سال سمپاشی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
بازرسی و نمونه برداری از گمرک استان یزد
يزد 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
15:01 ب.ظ
مدیریت و حراست از مجموعه 15 خرداد و مجموعه
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
مدیریت و حراست مجموعه ورزشی دهکده المپیک
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
تایپ
تایپ... خدمات
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
واگذاری لاندری بیمارستان امام حسن مجبتی
فارس 1398/5/28 مهلت دار
12:38 ب.ظ
امور سرپرستی خوابگاهها و شیفت شب و ..
خراسان جنوبي 1398/5/28 مهلت دار
11:32 ق.ظ
خدمات بازرسی
يزد 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:25 ب.ظ
انجام اصلاحات و  تهیه گزارشات
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
واگذاری خدمات ثبت اختراع
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
خشکشویی و اتوشویی ملحفه روبالشی و پتو
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
انجام امور خدماتی پایانه مرزی
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
09:46 ق.ظ
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:29 ب.ظ
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزار تن بذر جو
چهارمحال بختياري 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
15:03 ب.ظ
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
ضایعات دارویی و شیمیایی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
درخواست تامین جا و اقامت برای ایثارگران و جانبازان
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
خشکشویی و اتو کشی ملحفه
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:45 ب.ظ
18:44 ب.ظ
واگذاری کلیه امورات رختشویخانه بیمارستان
خراسان شمالي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
مراکز اطلاع رسانی ستاد اجرای خدمات سفر استان
آذربايجان غربي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
واگذاری مهدکودک
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
امحا و اسکن پرونده های بیمارستانی
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته