1397/08/23
14:25 ب.ظ
13:44 ب.ظ
13:29 ب.ظ
انجام مرسولات پستی واحد دبیرخانه و حراست
مركزي 1397/8/23 مهلت دار
13:18 ب.ظ
نظارت بازرسی مراکز عرضه کالا و خدمات استان
قزوين 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
12:28 ب.ظ
واگذاری امور خدمات عمومی و نظافت
قزوين 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
15:03 ب.ظ
اسکان و ارائه خدمات به تعداد 400 نفر میهمان
يزد 1397/8/21 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
10:50 ق.ظ
عملیات برف رویی و پاکسازی جاده کوه
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
امحای زباله عفونی
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:19 ب.ظ
برف روبی ایستگاههای برف گیر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
11:46 ق.ظ
اسکن دفاتر املاک
البرز 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
1397/08/19
14:52 ب.ظ
بارگیری و حمل و دفن بهداشتی زباله های عادی بیمارستان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
خدمات ارسال و مراسلات نامه های پستی
گيلان 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
عملیات برف روبی و پاکسازی جاده های اختصاصی ایستگاههای
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
13:29 ب.ظ
10:55 ق.ظ
5000 فقره بازرسی از سطح عرضه با توزیع و بازرسی
خوزستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
واگذاری رختشویخانه
خراسان شمالي 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
بازرسی طرح طاها در محدوده معاونت جنوب استان واحد
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:53 ب.ظ
5000 فقره بازرسی از سطح عرضه یا توزیع
خوزستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
اسکن پرونده
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
سمپاشی و طعمه گذاری در ساختمان
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
واگذاری رختشوی خانه بیمارستان
خراسان شمالي 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
امحا مواد ضایعاتی در آیس + حمل و بسته بندی
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:29 ب.ظ
بازرسی از تجهیزات زمین بازی
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
امحای زباله های عفونی بیمارستان
مركزي 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
برف روبی جاده اختصاصی ایستگاههای مرکز PC
کردستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی
هرمزگان 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خرید خدمت تیز کردن تیغه برش کاغذ
مازندران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:26 ب.ظ
نشانه گذاری و قطع درختان در مسیر خطوط 400 کیلوولت
مازندران 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
واگذاری رختشورخانه
خراسان شمالي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:15 ب.ظ
نظارت کمی کیفی بر نحوه جمع اوری ذرت دانه ای مناطق گرمسیری
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
بازرسی از مراکز عرضه در سطح
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
اسکن پرونده های امو رمشترکین منابع اب
کرمانشاه 1397/8/12 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی
هرمزگان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
کیسه گیری انواع کود شیمیایی
زنجان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
21:22 ب.ظ
عملیات کیسه گیری 3000 تن کود شیمیایی فله شامل کیسه گیری توزین
آذربايجان غربي 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
برون سپاری خدمات روابط عمومی
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
تهیه و اجرای سم پاشی و طعمه گذاری
هرمزگان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:54 ب.ظ
تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز اب و فاضلاب خانگی و غیر خانگی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
بارگیری با کارگر
يزد 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
جمع اوری زباله های عفونی و غیرعفونی پزشکان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/7 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
بازرسی اصناف منطقه
اصفهان 1397/8/7 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
بازرسی اصناف منطقه 2
اصفهان 1397/8/7 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
بازرسی اصناف منطقه
اصفهان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:44 ق.ظ
انجام خدمات مربوط به خرید توزین و نگهداری سویا
اردبيل 1397/8/6 تاریخ گذشته