1398/11/02
21:17 ب.ظ
تامین غذای مصرفی پرسنل تحویل در مرکز
قم 1398/11/2 مهلت دار
14:48 ب.ظ
توزیع و طبخ غذا
يزد 1398/11/2 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تهیه غذا پرسنل شیفت شب
گيلان 1398/11/2 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
تهیه  ارسال غذا گرم روزانه 4 پرس
زنجان 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/11/01
22:02 ب.ظ
فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
22:01 ب.ظ
مراسم جهت روز پنجشنبه
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:51 ب.ظ
1398/10/30
23:58 ب.ظ
تهیه و طبخ غذای جشنواره حرکت در وعده های غذایی
سمنان 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
22:01 ب.ظ
تامین غذا
اصفهان 1398/10/29 مهلت دار
21:59 ب.ظ
خرید جیره غذایی
سمنان 1398/10/29 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
طبخ غذا
طبخ غذا... خدمات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/29 مهلت دار
08:32 ق.ظ
تهیه طبخ غذا جشنواره 4روز
سمنان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
21:09 ب.ظ
تهیه و تامین غذای کارکنان شهرک
خراسان رضوي 1398/10/28 تاریخ گذشته
20:27 ب.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذا
مركزي 1398/10/28 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
خرید جیره غذایی
سمنان 1398/10/28 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
خرید غذای کارکنان تاسیسات
کرمان 1398/10/28 مهلت دار
10:28 ق.ظ
واگذاری واحد تغذیه و تامین غذا بیمارستان
فارس 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
14:33 ب.ظ
خرید جیره غذایی
سمنان 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
18:14 ب.ظ
vip  سالن چاغروند
لرستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تهیه و ارسال غذای گرم
تهران 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
یک نفر نیروی اشپز جهت طبخ غذا
سمنان 1398/10/25 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
کوبیده زرشک پلو با مرغ خورشتی جوجه و خوراکی
تهران 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
22:02 ب.ظ
تهیه طبخ غذا جشنواره 4 روز
سمنان 1398/10/24 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
تامین غذا
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
23:47 ب.ظ
واگذاری امور خدمات رفاهی و دانشجویی
کرمانشاه 1398/10/23 تاریخ گذشته
22:28 ب.ظ
خرید پرسی غذا
خراسان جنوبي 1398/10/23 تاریخ گذشته
20:51 ب.ظ
تهیه و تامین غذای کارکنان
خراسان رضوي 1398/10/23 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
تهیه و سرور1800 پرس غذا گرم به همراه مخلفات
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
پخت غذای کارکنان
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
واگذاری بوفه بیمارستان
بوشهر 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
23:59 ب.ظ
تهیه و طبخ  غذای جشنواره حرکت درو وعده های غذایی
سمنان 1398/10/22 تاریخ گذشته
23:56 ب.ظ
بهره برداری از سالن های غذا خوری
خوزستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
20:51 ب.ظ
انجام امور انتقال غذا از اشپزخانه
مركزي 1398/10/22 تاریخ گذشته
20:44 ب.ظ
تهیه و توزیع غذای دانشجویی به تعداد 1000پرس
لرستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
انجام امور انتقال غذا از اشپزخانه و توزیع غذا بیمارست
مركزي 1398/10/22 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
خرید پرسی غذا
خراسان جنوبي 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
خدمات اسکان و پذیرایی جانبازان و خانواده های شاهد
خوزستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
07:15 ق.ظ
تهیه و تامین خدمات اموزشی و پذیرایی
تهران 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
21:52 ب.ظ
تهیه و تامین خدمات اموزشی وپذیرایی
تهران 1398/10/21 تاریخ گذشته
19:43 ب.ظ
تهیه و تامین خدمات اموزشی و پذیرایی
تهران 1398/10/21 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
یک نفر نیروی اشپز جهت طبخ غذا
سمنان 1398/10/21 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
واگذاری واحد تهیه غذا بیمارست
فارس 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
13:40 ب.ظ
اسکان و پذیرایی هتل 4 ستاره
خراسان رضوي 1398/10/19 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
واگذاری اشپزخانه
هرمزگان 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
19:14 ب.ظ
خریدپرسی غذا
خراسان جنوبي 1398/10/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
خرید چلومرغ - چلو میکس - چلو جوجه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/18 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
تهیه غذا اموزشگاه بهورزی برای 25 نفر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/18 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
تهیه غذای اموزشگاه بهوزری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
21:23 ب.ظ
تیه تامین فضا اموزشی و پذیرایی
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
21:22 ب.ظ
تهیه تامین فضا اموزشی و پذیرایی
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته