1398/05/31
18:09 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای تابعه
کردستان 1398/5/31 مهلت دار
18:03 ب.ظ
انجام امورات سرویس دهی خودروها جهت خدمات درون شهری و برون شهری
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
18:03 ب.ظ
تامین خودرو استیجاری
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
13:48 ب.ظ
تعداد 3 دستگاه مینی بوس
مركزي 1398/5/31 مهلت دار
13:44 ب.ظ
11:51 ق.ظ
انجام سرویس ایاب وذهاب پزشکان بیمارستان
خراسان جنوبي 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خدمات خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
08:59 ق.ظ
ابرسانی سیار به مناطق عشایری مله گل و دره خشک
چهارمحال بختياري 1398/5/31 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
ابرسانی سیار به مناطق عشایری - اردل
چهارمحال بختياري 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/30
19:10 ب.ظ
19:06 ب.ظ
18:53 ب.ظ
خودرو 405 با راننده با حقو ماهیانه 20/000/000 ریال
گيلان 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
ایاب  و ذهاب  و تامین سوخت و اب شرب سایت رادار
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
انجام خدمات خودرویی
فارس 1398/5/30 مهلت دار
15:11 ب.ظ
واگذاری امور نقلیه سازمان به تعداد 8 دستگاه
آذربايجان غربي 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
بابت خدمات نقلیه اداره کل بهزیستی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
اتوبوس دربستی جهت اردو تفریحی
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
ابرسانی به ایستگاه های طول خط
کرمان 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای شهرستان بیجار
کردستان 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل ستاد
مركزي 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
1 دستگاه اتوبوس جهت اعزام مددجویان به مشهد
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
بکارگیری 2 دستگاه خودرو سواری 405 یا سمند
بوشهر 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
20:16 ب.ظ
اجاره یک دستگاه اتوبوس اسکانیا 44 نفره
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
20:12 ب.ظ
20:07 ب.ظ
خودرو استیجاری یکساله با راننده
کرمان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
خدمات خودروئی و نقلیه
سمنان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای تابعه
کردستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
19:02 ب.ظ
تهیه اژانس جهت ماموریت پرسنل
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
انجام امورات سرویس دهی خودروها جهت امورات درون شهری و برون شهری
آذربايجان شرقي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
طرح ابرسانی توسط تانکر سیار در سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
طرح ابرسانی با تانکر سیار به روستاهای شهر
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل ستاد
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
طرح ابرسانی با تانکر سیار روستاهای شهر
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
طرح ابرسانی توسط تانکر سیار در سطح روستاهای شهرستان
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
3 دستگاه مینی بوس مدل بالای 90 جهت سرویس دهی پرسنل
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
3 دستگاه اتوبوس 42 نفره از
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
جهت سرویس نقلیه بیمارستان
خراسان جنوبي 1398/5/28 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
ابرسانی با تانکر سیار به مناطق عشایری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:15 ب.ظ
خدمات حمل و نقل درون برون شهری با سمند و پژو مدل بالا
آذربايجان شرقي 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
جابجایی تجیهزات پست سراب به پست نیروگاه سهند بناب
آذربايجان شرقي 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
اجاره یک دستگاه خودرو به همراه 2 راننه در منطقه ویژه
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای
کردستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه
گيلان 1398/5/27 مهلت دار
18:54 ب.ظ
امور حمل و نقل و ماموریت درون و برون شهری کارکنان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
سرویس ایاب ذهاب کارکنان
ايلام 1398/5/27 تاریخ گذشته