1398/10/29
12:50 ب.ظ
خدمات خودروئی
مركزي 1398/10/29 مهلت دار
11:33 ق.ظ
آب شرب روستاهای بحرانی و حمل آب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:30 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی و حمل اب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:30 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی  و حمل اب با تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی و حمل اب توسط تانکرسیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای  بحرانی و حمل اب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی  و حمل اب با تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی و حمل اب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی  و حمل اب با تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:27 ق.ظ
جابجایی اثاثیه اداری با کامیونت مسقف
همدان 1398/10/29 مهلت دار
11:27 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی و حمل اب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:26 ق.ظ
تامین اب شرب روساهای بحرانی حمل اب با تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:10 ق.ظ
انجام خدمات حمل و نقل
البرز 1398/10/29 مهلت دار
10:47 ق.ظ
برونسپاری خدمات خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/10/29 مهلت دار
08:39 ق.ظ
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان
بوشهر 1398/10/29 مهلت دار
08:32 ق.ظ
ایاب ذهاب پرسنل سیر و حرکت ایستگاه راه اهن
سمنان 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
20:27 ب.ظ
اجاره 6 دستگاه خودرو سبک
خوزستان 1398/10/28 مهلت دار
20:26 ب.ظ
ابرسانی با تانکر سیار سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/10/28 مهلت دار
20:18 ب.ظ
حمل و نقل محمولات پستی از بیستون به هرسین و برعکس
کرمانشاه 1398/10/28 مهلت دار
20:18 ب.ظ
حمل و نقل محمولات پستی
کرمانشاه 1398/10/28 مهلت دار
12:45 ب.ظ
اجاره یک دستگاه خودرو سواری
خراسان شمالي 1398/10/28 مهلت دار
12:43 ب.ظ
اجاره یک دستگاه خودروی سواری
خراسان شمالي 1398/10/28 مهلت دار
11:45 ق.ظ
اجاره خودرو با راننده
گيلان 1398/10/28 مهلت دار
1398/10/26
18:39 ب.ظ
ایاب ذهاب طرح غربالگری بینایی روستاهای
همدان 1398/10/26 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی از
يزد 1398/10/26 مهلت دار
14:57 ب.ظ
خدمات خودروئی
مركزي 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
برونسپاری خدمات خودروئی
آذربايجان شرقي 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
جابجایی اثاث اداری با کامیونت
همدان 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک در محدوده
اصفهان 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
خرید خدمت یک دستگاه مینی بوس جهت سرویس همکاران
اردبيل 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
خرید خدمات 1 دستگاه مینی بوس سرویس اردبیل نمین و برعکس
اردبيل 1398/10/26 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
خودروی در اختیار با راننده جهت ایاب و ذهاب پرسنل
البرز 1398/10/26 مهلت دار
12:45 ب.ظ
ارائه خدمات خودرویی
زنجان 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
21:32 ب.ظ
جابه جایی 4 عدد گاو صندوق کاوه 3 عدد 2 تنی
قم 1398/10/25 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
خرید خدمات خودرویی یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 96
خراسان جنوبي 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
حمل زندانیان به مراجع قضایی مراکز پزشکی
سمنان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
1 نفر نیرو جهت حمل زندانیان به مراجع قضایی با مینی بوس
سمنان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
اجاره اتوبوس جهت اردو دانشجویان
بوشهر 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خودروی استیجاری نقده
آذربايجان غربي 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
21:57 ب.ظ
بکارگیری پیمانکار 5 دستگاه خودروی اژانس جهت
لرستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
21:16 ب.ظ
خودروی استیجاری بیمارستان امام خمینی
اردبيل 1398/10/24 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
خدمات حمل و نقل
کرمان 1398/10/24 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
ایاب ذهاب کارکنان شبکه بهداشت
اردبيل 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
واگذاری خدمات خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/10/24 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجاره 2 دستگاه خودرو سواری پژو 405
سيستان و بلوچستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
11:57 ق.ظ
تانکر حمل اب با ظرفیت 15000 لیتر
قزوين 1398/10/24 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
پروژه اجرای طرح کنترل و نظارت بر وسایل نقلیه عمومی
مازندران 1398/10/24 تاریخ گذشته