1398/10/30
14:59 ب.ظ
نیازمند یک نیروی خدمات به مدت سه ماه
قم 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
12:38 ب.ظ
نیرو فنی
نیرو فنی... خدمات
خراسان رضوي 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
11:33 ق.ظ
بکارگیری 2 نفر کارگر ساده ساختمانی
بوشهر 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/24
20:57 ب.ظ
4 نفر نیروی خدماتی به مدت دو ماه
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
تامین نیرو انسانی کارگر بنا
اصفهان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/22
19:21 ب.ظ
انحام امور پذیرش اداره نشر 5نفر نیرو
تهران 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/18
07:53 ق.ظ
تامین نیروی انسانی باشگاه
آذربايجان غربي 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
19:46 ب.ظ
استخدام نیرو جهت فعالیت منشی گری
سيستان و بلوچستان 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/11
23:57 ب.ظ
تامین نیروی کارشناسی
مركزي 1398/10/11 تاریخ گذشته
23:53 ب.ظ
تاسیسات خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
10:31 ق.ظ
تامین نیروی کارشناسی
مركزي 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:55 ق.ظ
تامین نیروی خدماتی
تهران 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
11:29 ق.ظ
بکارگیری 2 نفر نیروی خدماتی و پشتیبانی
ايلام 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/03
19:53 ب.ظ
خدمات مربوط به امور رایانه - سخت افزار به
مازندران 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/01
18:44 ب.ظ
تامین نیروی انسانی برای درمانگاه فرهنگیان خوی
آذربايجان غربي 1398/10/1 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
تامین نیروی انسانی برای تالارفرهنگیان
آذربايجان غربي 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
19:04 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
آذربايجان غربي 1398/9/30 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
تامین نیروی انسانی برای باشگاه فرهنگیان
آذربايجان غربي 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/28
15:15 ب.ظ
نیرو جهت کارهای خدماتی و نظافت
يزد 1398/9/28 تاریخ گذشته
1398/09/27
18:52 ب.ظ
تامین نیرو انسانی کارشناس فنی جهت شبکه
يزد 1398/9/27 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
تامین نیرو انسانی خدماتی ابدارخانه
خراسان شمالي 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/26
11:02 ق.ظ
تامین نیرو انسانی
مركزي 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/25
11:46 ق.ظ
تامین سه نفر نیروی جهت کار خدماتی جهت شهرستانها
گلستان 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/24
14:05 ب.ظ
خدمات تامین نیروی انسانی
مركزي 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
18:43 ب.ظ
تامین نیروی کارگری
مازندران 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
12:14 ب.ظ
تامین نیرو انسانی متصدیان پاره وقت دفتر مطالعات
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
18:10 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
البرز 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/16
13:27 ب.ظ
راننده پایه یک جهت برف روبی فرودگاه
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
13:04 ب.ظ
جذب نیرو کار خدماتی
اردبيل 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
استخدام یک نفر نیروی خدماتی مرد
ايلام 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:32 ب.ظ
1398/09/10
19:22 ب.ظ
تامین نیرو به تعداد سه نفر به میزان 6876 ساعت
همدان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:08 ب.ظ
تعداد دو نفر کارشناسی بهداشت حرفه ای و یک نفر کارشناس کتابدار
سيستان و بلوچستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:18 ب.ظ
نصب برچسب یونیک علمک های ادراه گاز شهر
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
16:44 ب.ظ
واگذاری خدمات مربوطه به انبار نمونه اولیه
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
08:57 ق.ظ
تعداد 6 نفر اتش نشان
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:24 ب.ظ
اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی
مازندران 1398/9/5 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
خدمات رخشیوخانه بیمارستان
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
کارهای سد معابر و پلیس ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:28 ب.ظ
تامین نیرو
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
جذب نیرو خدمات
اردبيل 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
14:32 ب.ظ
تامین نیرو
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:48 ب.ظ
واگذاری خدمات منشی مرکز
يزد 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:45 ب.ظ
بکارگیری خودرو و نیرو تحت پروژه ترسیب
بوشهر 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:07 ب.ظ
تامین نیروی کارگریی
مازندران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/13
11:28 ق.ظ
تامین نیرو انسانی خدماتی و حفاظتی
هرمزگان 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
پشتیبانی 5 نفر نیرو خدماتی شرکت
مركزي 1398/8/13 تاریخ گذشته