1398/05/31
18:29 ب.ظ
جذب نیرو فنی سامانه
خراسان رضوي 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/30
15:15 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
بوشهر 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
حق مدیریت نیروی انسانی
بوشهر 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
14:24 ب.ظ
بکارگیری 4 نفر قرقبان
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:20 ب.ظ
11:20 ق.ظ
گشت و مراقبت تامین نیرو خودرو و موتور سیکلت
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
11:16 ق.ظ
گشت و مراقبت و تامین نیرو و خودرو و موتور سیکلت
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
11:16 ق.ظ
حق مدیریت نیرو انسانی 9 نفر
بوشهر 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:36 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
حق مدیریت نیروهای انسانی قرارداد شرکتی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
13:58 ب.ظ
گشت مراقبت تامین 4 نفر قرقبان فصلی
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
به کارگیری قرق بان به تعداد 4 نفر
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:01 ب.ظ
تامین نیرو جهت 2 نفر نیروی اداری
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:11 ب.ظ
دو نفر نیروی سرایدار خدمتگزار و یک نفر سرپرست
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
حق مدیریت و تامین نیرو جهت 9 ماه
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:25 ب.ظ
تامین 9 نفر نیرو خدماتی نظافتی و پشتیبانی
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
گشت و مراقبت تامین نیرو خودرو و موتور سیکلت
بوشهر 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
گشت و مراقبت نیرو خودرو و موتور سیکلت
بوشهر 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:18 ب.ظ
تامین 1 نفر نیرو دبیرخانه مدیریت
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:21 ب.ظ
10:56 ق.ظ
حق مدیریت و تامین نیرو انسانی مراکز جامع سلامت شهر
بوشهر 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:46 ب.ظ
جذب 11 نفر نیرو فنی سامانه
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
مدیریت و تامین نیرو
بوشهر 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:20 ب.ظ
جذب 1 نفر نیرو خدماتی شرکتی
اردبيل 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
14:22 ب.ظ
تامین یک نفر نیرو  جهت انجام امور دبیرخانه
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/05
13:48 ب.ظ
10 نفر نیرو
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:10 ب.ظ
نیروی خدماتی
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:47 ق.ظ
تامین نیرو انسانی
بوشهر 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:11 ب.ظ
جذب نیرو
جذب نیرو... خدمات
خراسان رضوي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:54 ب.ظ
تامین نیروی کارگری به صورت موردی
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
جذب نیرو
جذب نیرو... خدمات
خراسان رضوي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:18 ب.ظ
نیرو خدماتی
البرز 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:32 ب.ظ
نیروهای شرکتی به صورت قراردادپاره وقت
اردبيل 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
10:34 ق.ظ
تامین نیرو انسانی
بوشهر 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:40 ب.ظ
نیروی تایپیست
يزد 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
کارگر فنی جهت ازمایشگاه اداره کل
زنجان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:39 ب.ظ
مدیریت و تامین نیروی انسانی
بوشهر 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
14:08 ب.ظ
1398/04/19
14:16 ب.ظ
سرویس ایاب ذهاب اردوهای فرهنگی ورزشی مددجویان بهزیستی
خراسان جنوبي 1398/4/19 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خدمات تنظیفات  6 نفر
اردبيل 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
22:43 ب.ظ
جذب نیروی خدماتی شرکتی
هرمزگان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
15:25 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
بوشهر 1398/4/16 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
جذب نیروی انسانی به تعداد سه نفر
بوشهر 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
10:32 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
بوشهر 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:47 ب.ظ
تامین نیروی انسانی:کارگر و بنا برای فعالیت های تاسیساتی
اصفهان 1398/4/12 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
تعداد 8 نفر جهت انجام خدمات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/12 تاریخ گذشته