1398/05/26
18:50 ب.ظ
18:50 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض ووصل مبالغ اب بها شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 مهلت دار
18:50 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مبالغ قبوض
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 مهلت دار
12:36 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض و وصول مبالغ قبوض اب بهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 مهلت دار
12:36 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات اب به
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/19
18:16 ب.ظ
1398/05/17
08:37 ق.ظ
1398/05/13
18:26 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:02 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها
کردستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:05 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض و وصول مبالغ قبوض اب بهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/9 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض و وصول مبالغ قبوض اب بهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بهاء
زنجان 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
واگذاری و خرید خدمت حجمی امور تلفنخانه
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:37 ب.ظ
تجدید قرارداد چاپ قبوض گازبها مشترکین در سطح استان
البرز 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
1398/05/02
19:14 ب.ظ
19:14 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مبالغ قبوض اب بها و اشتراک ابفا
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها مشترکین استان
زنجان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:22 ب.ظ
1398/04/31
18:54 ب.ظ
انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور
يزد 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
انجام قرائت و توزیع قبوض و پیگیری امور مشترکین --
يزد 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
انجام قرائت و توزیع قبوض و پیگیری امور مشترکین --
يزد 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری
يزد 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
18:48 ب.ظ
1398/04/30
13:31 ب.ظ
قرائت کنتور وتوزیع قبوض و وصول قبوض اب بها -
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:05 ب.ظ
انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری
يزد 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
1398/04/23
19:08 ب.ظ
قرائت کنتور و توزیع قبوض ووصول اب بها اشتراک ابفا --
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/23 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
قرائت و توزیع قبوض و پیگیری امور مشترکین -
يزد 1398/4/23 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
قرائت و توزیع قبوض و پیگیری امور مشترکین -
يزد 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
قرائت و توزیع قبوض  مشترکین و پیگیری امور مشترکین
يزد 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض و وصول مبالغ قبوض اب بهای اشتراک های ابفای شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض و وصول مبالغ قبوض
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:35 ب.ظ
انجام اپرتوری مرکز تلفنی
فارس 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
14:13 ب.ظ
تامین و سرویس دهی حمل و نقل برون شهری و درون شهری
خراسان رضوي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
21:30 ب.ظ
خدمات اژانس جهت حمل و نقل و ماموریت کارکنان
لرستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
قرائت وتوزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین --
يزد 1398/4/18 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
انجام قرائت و توزیع قبوض و پیگیری امور مشترکین --
يزد 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/05
19:42 ب.ظ
انجام عملیات قرائت کنتور توزیع  قبوض و وصول مبالغ  قبوض اب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/5 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات قبوض اب بها اشتراک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/5 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
انجام عملیات قرائت  کنتور توزیع قبوض  ووصول  مبالغ قبوض ا
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/03/30
12:44 ب.ظ
مشاوره انتظامی سامانه 131
آذربايجان غربي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:21 ب.ظ
سامانه 131 ارتباط مردمی امور اراضی استان
کرمانشاه 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/27
14:09 ب.ظ
عملیات قرائت توزیع قبوض در سطح روستاهای تحت
گيلان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/25
10:34 ق.ظ
انجام خدمات امور مشترکین
يزد 1398/3/25 تاریخ گذشته