1398/09/18
11:44 ق.ظ
1398/09/16
14:07 ب.ظ
تامین مصالح و چاپ قبوض مشترکین گاز و تحویل
سمنان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:45 ب.ظ
اجرای طرح قرائت و صدور انی صورتحساب مشترکین جزء در محل
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز روستاهای بخش
قزوين 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز روستاهای بخش
قزوين 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:30 ق.ظ
اجرای طرح قرائت و صدور انی صورتحساب مشترکین
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
07:56 ق.ظ
انجام اپراتوری مرکز تلفن 384 ساعت درماه
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
14:54 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد شهر
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد شهر
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
خدمات مشترکین و درامد شهر
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:40 ب.ظ
واگذاری انجام امور سامانه پاسخگویی تماس های
چهارمحال بختياري 1398/9/2 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
اجرای طرح قرائت و صدور انی صورتحساب مشترکین جزء
خراسان شمالي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:03 ب.ظ
ورود و پردازش و چاپ اطلاعات اخطاریه های بانکی
خراسان رضوي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:12 ب.ظ
اپراتوری مرکز تلفن با دونیرو در دو شیفت صبح و عصر
فارس 1398/8/28 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/28 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:56 ب.ظ
خدمت مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/27 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/27 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/27 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:47 ب.ظ
خدمات امور مشترکین شهرستان
هرمزگان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:07 ق.ظ
خمدات امور مشترکین شهر
هرمزگان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
13:06 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاها
کردستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
واگذاری مرکز تلفن بیمارستان
فارس 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
13:56 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد شهرستان
زنجان 1398/8/16 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد شهرستان
زنجان 1398/8/16 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/16 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
خدمات مشترکین درامد شهرستان
زنجان 1398/8/16 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد شهرستان
زنجان 1398/8/16 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/16 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/16 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
11:48 ق.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال
کردستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:00 ب.ظ
واگذاری مرکز تلفن بیمارستان حضرت زینب
فارس 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
11:42 ق.ظ
رفع حوادث اب وصول مطالبات اب بها و اپراتوری و راهبری
چهارمحال بختياري 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/01
15:19 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب
کردستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/24
11:25 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه آب بهاء مشترکین
زنجان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
12:26 ب.ظ
انجا فعالیتهای کاری حوزه خدمات مشترکین و درامد
کردستان 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:31 ب.ظ
بازرسی و پلمپ سیستم اندازه گیری مشترکین گاز در شهرستان
اردبيل 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
18:13 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای تابعه
کردستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب
کردستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/14
11:36 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بهاء مشترکین استان
زنجان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/09
11:42 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستای
کردستان 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/06
19:08 ب.ظ
12:41 ب.ظ
انجام خدمات امور مشترکین
همدان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
15:05 ب.ظ
وصول مطالبات اب بهاء معوقه مشترکین
زنجان 1398/7/4 تاریخ گذشته