1397/08/27
13:23 ب.ظ
عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی
عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/23
13:18 ب.ظ
عملیات کیسه گیری و توزین و سردوزی و صفافی و پارت چینی
عملیات کیسه گیری و توزین و سردوزی و صفافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:54 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:49 ق.ظ
عملیات بوجاری شالی به میزان 270 تن
عملیات بوجاری شالی به میزان 270 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:04 ب.ظ
تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجایی کالاهای اساسی
تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجایی کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:18 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع در بخش
مدیریت امور انبار واقع در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
15:51 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع در بخش
مدیریت امور انبار واقع در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/7/2 تاریخ گذشته
15:50 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع
مدیریت امور انبار واقع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:35 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محصولات پروتینی
تخلیه و بارگیری محصولات پروتینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:34 ب.ظ
سورت، تکیک و باندن قطعات دکل برق
سورت، تکیک و باندن قطعات دکل برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/6/18 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی
عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/13
14:50 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع در
مدیریت امور انبار واقع در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/05/23
11:49 ق.ظ
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری محمولات
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/20
09:20 ق.ظ
کیسه گیری در کیسه های 50 کیلویی توزی
کیسه گیری در کیسه های 50 کیلویی توزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/11
08:55 ق.ظ
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/08
10:03 ق.ظ
تخلیه و بارگیری کالا
تخلیه و بارگیری کالا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/07
16:20 ب.ظ
تخلیه بارگیری کارگری و بسته بندی راک های داریویی
تخلیه بارگیری کارگری و بسته بندی راک های داریویی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/5/7 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
تخلیه حدود 4000 تن برنج قند شکر و سایر
تخلیه حدود 4000 تن برنج قند شکر و سایر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/03/22
10:54 ق.ظ
تخلیه و بارگیری
تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/20
10:15 ق.ظ
قرارداد نگهداری کالا و تخلیه و بارگیری در سردخانه
قرارداد نگهداری کالا و تخلیه و بارگیری در سردخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/3/19 تاریخ گذشته