1398/02/04
10:37 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی (کلزا) در شهرستان
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی (کلزا) در شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/4 مهلت دار
10:37 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت ذخیره سازی و تحویل دانه های روغنی کلزا در
استفاده از امکانات ملکی جهت ذخیره سازی و تحویل دانه های روغنی کلزا در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/4 مهلت دار
10:37 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/4 مهلت دار
10:33 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت ذخیره سازی و تحویل دانه های روغنی کلزا در
استفاده از امکانات ملکی جهت ذخیره سازی و تحویل دانه های روغنی کلزا در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/4 مهلت دار
1398/01/31
14:31 ب.ظ
بارگیری و حمل ترانس 63/20  KVو 125  MVA
بارگیری و حمل ترانس 63/20 KVو 125 MVA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
تخلیه چیدمان و توزیع کتب درسی دوره ابتدایی و متوسط دوم
تخلیه چیدمان و توزیع کتب درسی دوره ابتدایی و متوسط دوم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/30
09:13 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی کود شیمیایی فله 700 تن
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی کود شیمیایی فله 700 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/1/30 تاریخ گذشته
1398/01/28
18:54 ب.ظ
کیسه گیری سردوزی توزین  صفافی روی کامیون با داخل انبار
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی روی کامیون با داخل انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
نیاز انبارذخیزه سازی
نیاز انبارذخیزه سازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تخلیه چیدمان و توزیع کتب درسی دوره های ابتدایی متوسط دوم
تخلیه چیدمان و توزیع کتب درسی دوره های ابتدایی متوسط دوم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:50 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی و پارت چینی 2000 تن کود فله
کیسه گیری توزین سردوزی و پارت چینی 2000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
13:25 ب.ظ
تخلیه و بارگیری حدود 13000 تن برنج و قند و شکر و سایر کالاهای اساسی
تخلیه و بارگیری حدود 13000 تن برنج و قند و شکر و سایر کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:16 ب.ظ
تامین لوازم و نیروی مورد نیاز جهت ساماندهی انبار تجهیزات پروژه های
تامین لوازم و نیروی مورد نیاز جهت ساماندهی انبار تجهیزات پروژه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:37 ب.ظ
کیسه گیری کود فله ای در کیسه های 50 کیلوئی
کیسه گیری کود فله ای در کیسه های 50 کیلوئی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/1/20 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
کیسه گیری سردوزی توزین  صفافی  و ردیف چینی مقدار 4000 تن کود فله
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی و ردیف چینی مقدار 4000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/1/20 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
عملیات تخلیه ، صفافی ، تنظیف ، نگهداری ،بارگیری و توزیع سالانه انبار کالاهای اساسی استان لرستان به مقدار 500 تن
لرستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
16:07 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی4000 تن انواع کود فله در انبارهای سرکت
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی4000 تن انواع کود فله در انبارهای سرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/17
13:17 ب.ظ
سورت و جداسازی و دریف چینی و باندل نمودن قطعات نبشی و اهن الات برجهای موجود در انبار برق
سورت و جداسازی و دریف چینی و باندل نمودن قطعات نبشی و اهن الات برجهای موجود در انبار برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/1/17 تاریخ گذشته
1398/01/05
17:33 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی توزین پارت چینی
عملیات کیسه گیری صفافی توزین پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/1/5 تاریخ گذشته
1397/12/27
09:57 ق.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی و بارگیری روی کامیون
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی و بارگیری روی کامیون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/23
14:59 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی کود شیمیایی فله
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی کود شیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
09:32 ق.ظ
کیسه گیری کود فله در کیسه های 50 کیلویی توزین سرکیسه دوزی 2000 تن
کیسه گیری کود فله در کیسه های 50 کیلویی توزین سرکیسه دوزی 2000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
13:35 ب.ظ
انجام سورت تفکیک و باندل نمودن دکل به دکل قطعات دکل در انبار
انجام سورت تفکیک و باندل نمودن دکل به دکل قطعات دکل در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
کیبسه گیری کود فله در گونی های 50 کیلویی سردوزی صفافی 2000 تن
کیبسه گیری کود فله در گونی های 50 کیلویی سردوزی صفافی 2000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:41 ب.ظ
کیسه گیری توزین سرکیسه دوزی صفافی و
کیسه گیری توزین سرکیسه دوزی صفافی و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/20 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
کیسه گیری - توزین - سرکیسه دوزی
کیسه گیری - توزین - سرکیسه دوزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/20 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
کیسه گیری توزین سرکیسه دوزی صفافی
کیسه گیری توزین سرکیسه دوزی صفافی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/20 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/20 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
عملیات کیسه گیری 2000 تن کود
عملیات کیسه گیری 2000 تن کود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
20:19 ب.ظ
کیسه گیری توزین و سردوزی و صحاف
کیسه گیری توزین و سردوزی و صحاف... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/18 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
بهسازی و نصب تجهیزات برگشتی از نیروگاه
بهسازی و نصب تجهیزات برگشتی از نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/18 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
کیسه گیری ، توزین و سردوزی و صحاف و پارت چینی درانبار با کامیون انبار
کیسه گیری ، توزین و سردوزی و صحاف و پارت چینی درانبار با کامیون انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/18 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
کیسه گیری توزین و سردوزی وصحاف و پارت چینی
کیسه گیری توزین و سردوزی وصحاف و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/18 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صحافی و پارت چینی در انبار با کامیون انبار
کیسه گیری توزین سردوزی صحافی و پارت چینی در انبار با کامیون انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/18 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
کیسه گیری ، توزین و سردوزی و صحاف و پارت چینی در انبار یا کامیون انبار دامغان
کیسه گیری ، توزین و سردوزی و صحاف و پارت چینی در انبار یا کامیون انبار دامغان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/18 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
عملیات کیسه گیری  کود شیمیایی شامل پرکردن کیسه - توزین- سردوزی و صحافی و پارت چینی
عملیات کیسه گیری کود شیمیایی شامل پرکردن کیسه - توزین- سردوزی و صحافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/18 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
بارگیری و حمل تجهیزات و اقلام انبار کوشکن
بارگیری و حمل تجهیزات و اقلام انبار کوشکن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
14:09 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی10000 تن کود فله
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی10000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/12/15 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
تخلیه و بارگیری و صفافی کیسه های کالاهای اساسی
تخلیه و بارگیری و صفافی کیسه های کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/12/15 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی قند شکر برنج
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی قند شکر برنج... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
14:15 ب.ظ
سورت جداسازی ردیف چینی و باندل نمودن قطعات نبشی
سورت جداسازی ردیف چینی و باندل نمودن قطعات نبشی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/12/14 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
انجام سورت ، تفکیک وباندل نمودن (دکل به دکل ) قطعات دکل های  ذیل در انبار ،  S2KL - T2K45 - T2K15 - T2 -30 -T2K90 - HS2-10 -TS46
خوزستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
13:49 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 10000 تن انواع کود شیمیایی در انبارها و بارگیری روی کامیون
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 10000 تن انواع کود شیمیایی در انبارها و بارگیری روی کامیون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/12/13 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین و سردوزی کود شیمیایی فله
عملیات کیسه گیری توزین و سردوزی کود شیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/11
16:53 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین صفافی و پارت چینی در
عملیات کیسه گیری توزین صفافی و پارت چینی در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/12/11 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
جهت نگهداری 300 تن برنج با خروج ماهانه 50 تن
جهت نگهداری 300 تن برنج با خروج ماهانه 50 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/12/11 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
انجام عملیات کیسه گیری5000 تن کود
انجام عملیات کیسه گیری5000 تن کود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
10:38 ق.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی ضارت چینی کود شیمیایی
عملیات کیسه گیری صفافی ضارت چینی کود شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/12/9 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی در انبار با پشت کامیون 550 تن کود شیمیایی اوره فله
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی در انبار با پشت کامیون 550 تن کود شیمیایی اوره فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1397/12/9 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
انبارداری اداره کل در منطقه
انبارداری اداره کل در منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/12/9 تاریخ گذشته