1398/09/09
18:37 ب.ظ
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیراباد و بندر نوشهر به مقدار 150/000 هزار تن
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیراباد و بندر نوشهر به مقدار 150/000 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/9 مهلت دار
1398/07/01
19:04 ب.ظ
ترخیص 2500 تن گوشت منجمد گوساله وارداتی
ترخیص 2500 تن گوشت منجمد گوساله وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:58 ب.ظ
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیر اباد و نوشهر به مقدار 200 هزار تن
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیر اباد و نوشهر به مقدار 200 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:48 ق.ظ
ترخیص کالا از گمرک
ترخیص کالا از گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/21
09:23 ق.ظ
ترخیص کالا از گمرک
ترخیص کالا از گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/19
08:24 ق.ظ
ترخیص بار سیاسی سفارت ایران در کیف به تعداد 15 کارتن و یک کیسه
ترخیص بار سیاسی سفارت ایران در کیف به تعداد 15 کارتن و یک کیسه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/05
08:44 ق.ظ
ارزیابی امادگی صادراتی e.r.a تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی
ارزیابی امادگی صادراتی e.r.a تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
07:44 ق.ظ
ارزیابی امادگی صاراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان
ارزیابی امادگی صاراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/30
07:53 ق.ظ
ارزیابی امادگی صادراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان
ارزیابی امادگی صادراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/2/30 تاریخ گذشته
1397/12/15
18:45 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به مشاوره بازرگانی
انجام خدمات مربوط به مشاوره بازرگانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:33 ب.ظ
قراردادترخیص 400 کانتینر حمل گوشت منجمد وارداتی از
قراردادترخیص 400 کانتینر حمل گوشت منجمد وارداتی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:22 ب.ظ
ترخیص 100 هزار تن نهاده دامی از بنادر
ترخیص 100 هزار تن نهاده دامی از بنادر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
10:06 ق.ظ
حمل باز از فرانسه تحت کارنه
حمل باز از فرانسه تحت کارنه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/6 تاریخ گذشته