1397/08/20
10:05 ق.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:08 ب.ظ
جابجایی و حمل اتاق فلزی به ابعاد 6*2 از انبار شهرستان
جابجایی و حمل اتاق فلزی به ابعاد 6*2 از انبار شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
حمل و بارگیری و تخلیه مالچ و سنگریزه ای مکرش -
حمل و بارگیری و تخلیه مالچ و سنگریزه ای مکرش -... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:50 ق.ظ
بسته بندی بارگیری حمل و نقل و تخلیه سه دستگاه انتن مخابراتی
بسته بندی بارگیری حمل و نقل و تخلیه سه دستگاه انتن مخابراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای کشاورزی
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:02 ب.ظ
جمع اوری و حمل با جرثقیل تا انبار ترانس 3 دستگاه
جمع اوری و حمل با جرثقیل تا انبار ترانس 3 دستگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:06 ق.ظ
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های قدرت وکمپکت و
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های قدرت وکمپکت و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
بازکردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی
بازکردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
تهیه و حمل مصالح سنگی بندر
تهیه و حمل مصالح سنگی بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/8/9 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
بارگیری حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی
بارگیری حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:47 ب.ظ
حمل و نقل کامیون و تریلی
حمل و نقل کامیون و تریلی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
حمل دارو توسط یک دستگاه 20 فوت
حمل دارو توسط یک دستگاه 20 فوت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:27 ب.ظ
حمل نمک از دریاچه مهار لو به مقدار400 تن
حمل نمک از دریاچه مهار لو به مقدار400 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:54 ب.ظ
حمل و نقل 4 دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلو لت امپر و 4 دستگاه
حمل و نقل 4 دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلو لت امپر و 4 دستگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:47 ب.ظ
حمل کالا از مبدا گمرک منطقه
حمل کالا از مبدا گمرک منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/7/30 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
حمل کالا از گمرک مطقه ازاد
حمل کالا از گمرک مطقه ازاد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/7/30 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
نظارت کنترل افات عمومی و همگانی و قرنطینه محصولات کشاورزی
نظارت کنترل افات عمومی و همگانی و قرنطینه محصولات کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/7/30 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
باز کردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات
باز کردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
حمل مصالح از روستای
حمل مصالح از روستای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/7/30 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
بارگیری حمل و دپوی مخلوط - بارگیری حمل و تخلیه مخلوط در کوچه ها و معابر
بارگیری حمل و دپوی مخلوط - بارگیری حمل و تخلیه مخلوط در کوچه ها و معابر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی ایستگاه
بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی ایستگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
10:02 ق.ظ
حمل نمک از معدن
حمل نمک از معدن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:15 ق.ظ
بارگیری و عودت 2 دستگاه بوشینگ
بارگیری و عودت 2 دستگاه بوشینگ... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:47 ب.ظ
حمل نخاله و خاک
حمل نخاله و خاک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/7/24 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
بارگیری تا تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری پست 63/230kv
بارگیری تا تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری پست 63/230kv... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
09:25 ق.ظ
استعلام کرایه محل مصالح
استعلام کرایه محل مصالح... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:58 ب.ظ
جابجایی 2 دستگاه ترانس کمپکت
جابجایی 2 دستگاه ترانس کمپکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:59 ب.ظ
حمل و نقل نمک از معدن
حمل و نقل نمک از معدن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/13
21:26 ب.ظ
حمل شمش الومینیوم
حمل شمش الومینیوم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/08
16:01 ب.ظ
حمل و تخلیه ترانسفورماتور 160 از
حمل و تخلیه ترانسفورماتور 160 از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:55 ب.ظ
انتقال یک محموله دارو و تجهیزات پزشکی به حجم یک کانتینر 20 فوتی به کشور مالی
انتقال یک محموله دارو و تجهیزات پزشکی به حجم یک کانتینر 20 فوتی به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
حمل ترانس 120mva واحد دو بخار با ترانس 140mva در نیروگاه
حمل ترانس 120mva واحد دو بخار با ترانس 140mva در نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:02 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی طبق ضمائم
حمل و نقل مرسولات پستی طبق ضمائم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:27 ب.ظ
حمل و جابجایی ترانس 120 MVA
حمل و جابجایی ترانس 120 MVA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:47 ب.ظ
حمل و نقل با یکی از شرکتهای حمل و نقل
حمل و نقل با یکی از شرکتهای حمل و نقل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
حمل مقدار 10 هزار متر مکعب اب
حمل مقدار 10 هزار متر مکعب اب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:59 ب.ظ
جمع اوری و بارگیری نمک از منطقه
جمع اوری و بارگیری نمک از منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:55 ب.ظ
حمل قیر از محل پالایشگاه
حمل قیر از محل پالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1397/6/19 تاریخ گذشته
15:52 ب.ظ
جمع اوری و بارگیری نمک از منطقه
جمع اوری و بارگیری نمک از منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/6/19 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
حمل حدود 3200 تن گندم از مراکز موقت خرید گندم شهرستان
حمل حدود 3200 تن گندم از مراکز موقت خرید گندم شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:38 ب.ظ
حمل قیر از محل پالایشگاه های
حمل قیر از محل پالایشگاه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/13 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
حمل قیر از محل پالایشگاه های
حمل قیر از محل پالایشگاه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/6/13 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
حمل قیر از محل پالایشگاه های
حمل قیر از محل پالایشگاه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/6/13 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
حمل قیر از محل پالایشگاه های
حمل قیر از محل پالایشگاه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/13 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
حمل قیر از محل پالایشگاه های
حمل قیر از محل پالایشگاه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:12 ب.ظ
حمل ترانسفور ماتور 40 مگاولت امپر 63/20
حمل ترانسفور ماتور 40 مگاولت امپر 63/20... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
09:56 ق.ظ
نمک غیر خوراکی معدن
نمک غیر خوراکی معدن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/6/10 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
حمل نمک غیر خوراکی
حمل نمک غیر خوراکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/6/10 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
حمل نمک غیر خوراکی
حمل نمک غیر خوراکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/6/10 تاریخ گذشته