1397/10/25
17:06 ب.ظ
ارسال یک محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی کشور
ارسال یک محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 مهلت دار
17:06 ب.ظ
ارسال یک محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی
ارسال یک محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 مهلت دار
17:05 ب.ظ
ارسال یک محموله دارویی و لوازم مصرفی پزشکی
ارسال یک محموله دارویی و لوازم مصرفی پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 مهلت دار
17:05 ب.ظ
یک محموله به وزن 2437 کیلو گرم توسط یک دستگاه کانتینتر
یک محموله به وزن 2437 کیلو گرم توسط یک دستگاه کانتینتر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/19
14:22 ب.ظ
حمل و نقل یک دستگاه دیزل ژنراتور از
حمل و نقل یک دستگاه دیزل ژنراتور از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:12 ب.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار
حمل 2000 تن جو از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:06 ب.ظ
بارگیری و حمل 1 دستگاه پست سیار 20/132 از انبار به پست
بارگیری و حمل 1 دستگاه پست سیار 20/132 از انبار به پست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
12:37 ب.ظ
حمل قطعات یدکی خودرو از انبار مرکزی شرکت عظام به درب نمایندگیهای استان
حمل قطعات یدکی خودرو از انبار مرکزی شرکت عظام به درب نمایندگیهای استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
15:01 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی
حمل فراورده های نفتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/13 تاریخ گذشته
06:37 ق.ظ
حمل فراورده های نفتی
حمل فراورده های نفتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:25 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:53 ق.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار استان
حمل 2000 تن جو از انبار استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:21 ب.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار
حمل 2000 تن جو از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:43 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/02
08:44 ق.ظ
بارگیری ،حمل و تخلیه ترانس پست
بارگیری ،حمل و تخلیه ترانس پست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:21 ب.ظ
خرید حمل حدود 400 تن ذرت از شهرستان
خرید حمل حدود 400 تن ذرت از شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/1 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
حمل 1000 تن ذرت از
حمل 1000 تن ذرت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/1 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
حمل 900 تن ذرت
حمل 900 تن ذرت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:45 ب.ظ
عملیات حمل فرآورده های نفتی اداره کل راه آهن
عملیات حمل فرآورده های نفتی اداره کل راه آهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/9/29 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه و استقرار ترانسقورماتورها
بارگیری حمل تخلیه و استقرار ترانسقورماتورها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:14 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 90MVA
بارگیری حمل تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 90MVA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:23 ب.ظ
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت از
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:52 ق.ظ
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت 132KV از + بیمه تمام خطر
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت 132KV از + بیمه تمام خطر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:26 ب.ظ
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
انجام عملیات بارگیری حمل و نقل تجهیزات
انجام عملیات بارگیری حمل و نقل تجهیزات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:28 ب.ظ
حمل یک محموله ای دارو به وسیله یک کانتینر
حمل یک محموله ای دارو به وسیله یک کانتینر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:08 ب.ظ
حمل فراوردهای نفتی راه اهن
حمل فراوردهای نفتی راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/9/10 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار استان
حمل 2000 تن جو از انبار استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:19 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی راه اهن
حمل فراورده های نفتی راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:39 ب.ظ
یک محموله دارویی به وزن 2437 کیلو گرم توسط
یک محموله دارویی به وزن 2437 کیلو گرم توسط... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:25 ب.ظ
یک کانتینز 20 فوت به کشور مالی
یک کانتینز 20 فوت به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:13 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی راه
حمل فراورده های نفتی راه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
08:36 ق.ظ
حمل 20000 گندم از سیلوی مهر پویای
حمل 20000 گندم از سیلوی مهر پویای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
12:09 ب.ظ
حمل 20000 تن گندم از سیلوی
حمل 20000 تن گندم از سیلوی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
13:23 ب.ظ
ارسال محموله ی دارویی توسط یک کانتینر 20 فوت
ارسال محموله ی دارویی توسط یک کانتینر 20 فوت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:05 ق.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:08 ب.ظ
جابجایی و حمل اتاق فلزی به ابعاد 6*2 از انبار شهرستان
جابجایی و حمل اتاق فلزی به ابعاد 6*2 از انبار شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
حمل و بارگیری و تخلیه مالچ و سنگریزه ای مکرش -
حمل و بارگیری و تخلیه مالچ و سنگریزه ای مکرش -... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:50 ق.ظ
بسته بندی بارگیری حمل و نقل و تخلیه سه دستگاه انتن مخابراتی
بسته بندی بارگیری حمل و نقل و تخلیه سه دستگاه انتن مخابراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای کشاورزی
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:02 ب.ظ
جمع اوری و حمل با جرثقیل تا انبار ترانس 3 دستگاه
جمع اوری و حمل با جرثقیل تا انبار ترانس 3 دستگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:06 ق.ظ
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های قدرت وکمپکت و
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های قدرت وکمپکت و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
بازکردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی
بازکردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
تهیه و حمل مصالح سنگی بندر
تهیه و حمل مصالح سنگی بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/8/9 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
بارگیری حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی
بارگیری حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:47 ب.ظ
حمل و نقل کامیون و تریلی
حمل و نقل کامیون و تریلی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
حمل دارو توسط یک دستگاه 20 فوت
حمل دارو توسط یک دستگاه 20 فوت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:27 ب.ظ
حمل نمک از دریاچه مهار لو به مقدار400 تن
حمل نمک از دریاچه مهار لو به مقدار400 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:54 ب.ظ
حمل و نقل 4 دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلو لت امپر و 4 دستگاه
حمل و نقل 4 دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلو لت امپر و 4 دستگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/8/2 تاریخ گذشته