1398/09/16
19:23 ب.ظ
حمل 500 تن قیر راهداری
حمل 500 تن قیر راهداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
14:28 ب.ظ
حمل و جابجایی یک دستگاه سس گیری بذر و یونجه
حمل و جابجایی یک دستگاه سس گیری بذر و یونجه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:25 ب.ظ
حمل نهاده های دامی از کشتی ها در ب
حمل نهاده های دامی از کشتی ها در ب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
حمل500 تن قیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان
حمل500 تن قیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:07 ب.ظ
باربری ارسال کتاب کل کشور
باربری ارسال کتاب کل کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:56 ب.ظ
اجرت رانندگی یک دستگاه پست سیار از زاهدان به فنوج
اجرت رانندگی یک دستگاه پست سیار از زاهدان به فنوج... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
حمل گازوئیل
حمل گازوئیل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
جابجایی ترانسفروماتور 132 کیلوولت در محوطه  پست برق
جابجایی ترانسفروماتور 132 کیلوولت در محوطه پست برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
11:18 ق.ظ
اجاره لودر با راننده جهت برف رویی و بارگیری جهت تخلیه
اجاره لودر با راننده جهت برف رویی و بارگیری جهت تخلیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:42 ب.ظ
تور نمایشگاهی بازدید یک روزه 20 واحد صنعتی
تور نمایشگاهی بازدید یک روزه 20 واحد صنعتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
حمل یک دستگاه ترانس 400 کیلو ولت از
حمل یک دستگاه ترانس 400 کیلو ولت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
12:37 ب.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار1500 تن انواع نهاده های
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار1500 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
حمل زباله عفونی به
حمل زباله عفونی به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
چهارمحال بختياري 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/02
19:22 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه یک دستگاه ترانس 230کیلوولت به وزن 118 تن از بندرعباس به مقصد پست سیریک
عملیات بارگیری حمل و تخلیه یک دستگاه ترانس 230کیلوولت به وزن 118 تن از بندرعباس به مقصد پست سیریک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:50 ب.ظ
حمل گازوییل
حمل گازوییل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:00 ب.ظ
تعهدی مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از استان های مختلف
تعهدی مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از استان های مختلف... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از اسکله
مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از اسکله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:12 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 1500 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی شیروان به کلیه نقاط در داخل و خارج استان
خراسان شمالي 1398/8/25 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از استان
مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
جابجایی یک دستگاه دیزل ژنراتور 550 کیلوولت امپر
جابجایی یک دستگاه دیزل ژنراتور 550 کیلوولت امپر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
14:20 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی ادراه کل راه اهن
حمل فراورده های نفتی ادراه کل راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:22 ب.ظ
10 دستگاه تریلر کفی جهت انتقال 20عدد باکس 12 تنی سیمانی پل راه اهن
10 دستگاه تریلر کفی جهت انتقال 20عدد باکس 12 تنی سیمانی پل راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
حمل  مرحله دوم فاز 7 پروژه جابجایی ترانسفورماتور ها
حمل مرحله دوم فاز 7 پروژه جابجایی ترانسفورماتور ها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
حمل نفت گاز
حمل نفت گاز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:18 ب.ظ
حمل دو دستگاه ترانسفورماتور 40 مگاولت امپر 20.63 کیلوولت از زنجان به انبار مرکزی برق
حمل دو دستگاه ترانسفورماتور 40 مگاولت امپر 20.63 کیلوولت از زنجان به انبار مرکزی برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
حمل مقدار تقریبی 20000تن گندم و کالاهای اساسی
حمل مقدار تقریبی 20000تن گندم و کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1398/8/18 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
حمل دو دستگاه ترانسفورماتور 40 مگاولت امپر 20/63 کیلوولت
حمل دو دستگاه ترانسفورماتور 40 مگاولت امپر 20/63 کیلوولت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:52 ق.ظ
بارگیری و حمل و تخلیه 1500 تن انواع نهاده های کشاورزی
بارگیری و حمل و تخلیه 1500 تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:38 ب.ظ
انجام عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی حدود 4400 تن کالا در استان
انجام عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی حدود 4400 تن کالا در استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:07 ب.ظ
حمل 500 تن قیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان
حمل 500 تن قیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/8/12 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
حمل نفتگاز خریداری شده از شرکت نفت
حمل نفتگاز خریداری شده از شرکت نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/8/12 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
حمل بار - حمل محموله دارو و تجهیرات پزشکی
حمل بار - حمل محموله دارو و تجهیرات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/09
12:47 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه 2000 تن انواع نهاده های کشاورزی ز انبار
بارگیری حمل تخلیه 2000 تن انواع نهاده های کشاورزی ز انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
19:13 ب.ظ
حمل 500 تن قیر راهداری شهرهای
حمل 500 تن قیر راهداری شهرهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
12:19 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 2000 تن انواع نهاده های کشاورزی
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 2000 تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
10:43 ق.ظ
بسته بندی بارگیری حمل دو انتن مخاابراتی و 1 قرقره فیدر
بسته بندی بارگیری حمل دو انتن مخاابراتی و 1 قرقره فیدر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/29
20:08 ب.ظ
بسته بندی بارگیری حمل 2 انتن مخابراتی کامل و 1 قرقه فیدر
بسته بندی بارگیری حمل 2 انتن مخابراتی کامل و 1 قرقه فیدر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/7/29 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه 2000 تن انواع نهاده های کشاورزی از انبار
بارگیری حمل تخلیه 2000 تن انواع نهاده های کشاورزی از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/7/29 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 7500 تن انواع نهاده های
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 7500 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/7/29 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
حمل نمک از معدن اغ زیارت شهر
حمل نمک از معدن اغ زیارت شهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
15:04 ب.ظ
حمل 320 تن ذرت وارداتی از انبار سایت
حمل 320 تن ذرت وارداتی از انبار سایت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
10:50 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه مواد نفتی در
بارگیری حمل تخلیه مواد نفتی در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/7/24 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه مواد نفتی
بارگیری حمل تخلیه مواد نفتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
12:40 ب.ظ
حمل مرحله دوم فاز 7 پروژه جابجایی ترانسفروماتورها
حمل مرحله دوم فاز 7 پروژه جابجایی ترانسفروماتورها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/18
18:19 ب.ظ
اجاره یک دستگاه تریلر
اجاره یک دستگاه تریلر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
19:16 ب.ظ
تامین یک دستگاه تریلی جهت جابجایی بلوک
تامین یک دستگاه تریلی جهت جابجایی بلوک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/14
11:47 ق.ظ
کرایه کامیون جهت حمل بار
کرایه کامیون جهت حمل بار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
19:29 ب.ظ
بارگیری و حمل و تخلیه موادنفتی نفت گاز از شهرستان های
بارگیری و حمل و تخلیه موادنفتی نفت گاز از شهرستان های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:51 ب.ظ
حمل 11 دستگاه کانکس از
حمل 11 دستگاه کانکس از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتورهای فوق توزیع پست طیب از انبار
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتورهای فوق توزیع پست طیب از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/7/10 تاریخ گذشته