1398/11/01
14:35 ب.ظ
تور مشهد 3 شب و 4 روز
تور مشهد 3 شب و 4 روز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/11/1 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
بلیط قطار همدان به مشهد و برعکس
بلیط قطار همدان به مشهد و برعکس... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
22:10 ب.ظ
اقامت 80 نفر جهت سه روز همراه با وعده های نهار و شام سالن کنفرانس U شکل
اقامت 80 نفر جهت سه روز همراه با وعده های نهار و شام سالن کنفرانس U شکل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/30 تاریخ گذشته
21:52 ب.ظ
تامین محل اقامت و رزرو هتل در شهر قشم و مشهد جهت اسکان 40 نفر پرسنل مجتمع
تامین محل اقامت و رزرو هتل در شهر قشم و مشهد جهت اسکان 40 نفر پرسنل مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/10/30 مهلت دار
13:00 ب.ظ
سفر 1 روزه تور صنعتی واحدهای دانش بنیان به استان تهران
سفر 1 روزه تور صنعتی واحدهای دانش بنیان به استان تهران... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/30 مهلت دار
1398/10/29
13:18 ب.ظ
برگزاری گلگشت خواندگی یک روزه
برگزاری گلگشت خواندگی یک روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
21:12 ب.ظ
هتل جهت اقامت 80 نفر جهت دو روز همراه با وعده غذا به همراه سالن کنفرانسu شکل با ظرفیت100 نفر
هتل جهت اقامت 80 نفر جهت دو روز همراه با وعده غذا به همراه سالن کنفرانسu شکل با ظرفیت100 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/25
20:27 ب.ظ
اسکان و پذیرایی هتل
اسکان و پذیرایی هتل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/10/25 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
رزرو و شارژ تعداد 9 واحد سوئیت 4 نفره
رزرو و شارژ تعداد 9 واحد سوئیت 4 نفره... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
10:03 ق.ظ
بلیط پرواز تهران دبی و برعکس
بلیط پرواز تهران دبی و برعکس... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/10/24 مهلت دار
1398/10/23
13:46 ب.ظ
برکزاری گلگشت خانوادگی 1 روزه ب
برکزاری گلگشت خانوادگی 1 روزه ب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
تور ایران گردی
تور ایران گردی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
20:06 ب.ظ
اعزام 42 نفر مددجو
اعزام 42 نفر مددجو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته
00:07 ق.ظ
تور ایران گردی
تور ایران گردی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/21
13:01 ب.ظ
اعزام 42 نفر از مددجویان اباده
اعزام 42 نفر از مددجویان اباده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/21 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
درخواست یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام زائرین محترم به مشهد مقدس
درخواست یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام زائرین محترم به مشهد مقدس... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/16
14:12 ب.ظ
تورایرانگردی
تورایرانگردی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
18:46 ب.ظ
تهیه یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام
تهیه یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/15 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
اعزام 17 نفر از اعضا به مشهد
اعزام 17 نفر از اعضا به مشهد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/10/15 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
تورهای صنعتی
تورهای صنعتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
10:35 ق.ظ
برگزاری تور سه روزه زیارتی برادران و
برگزاری تور سه روزه زیارتی برادران و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/10/14 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تهیه 1 دستگاه اتوبوس جهت اعزام مددجویان به مشهد
تهیه 1 دستگاه اتوبوس جهت اعزام مددجویان به مشهد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
14:49 ب.ظ
یک دستگاه اتوبوس
یک دستگاه اتوبوس... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/10
11:12 ق.ظ
تور 1 روزه از
تور 1 روزه از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/09
13:15 ب.ظ
اعزام  45 نفر مددجو خواهر و فرزند اردو زیارتی مشهد
اعزام 45 نفر مددجو خواهر و فرزند اردو زیارتی مشهد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
23:39 ب.ظ
اجاره هتل اپارتمان
اجاره هتل اپارتمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
چهارمحال بختياري 1398/10/8 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
اعزام 45 نفر مددجو خواهر به همراه فرزند به اردوی زیاتی
اعزام 45 نفر مددجو خواهر به همراه فرزند به اردوی زیاتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/07
12:32 ب.ظ
اعزام تعداد 43 نفر  مددجویان کمیته امداد
اعزام تعداد 43 نفر مددجویان کمیته امداد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/05
14:22 ب.ظ
اعزام 45 نفر مددجو خواهر + فرزند به مشهد
اعزام 45 نفر مددجو خواهر + فرزند به مشهد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
14:22 ب.ظ
اسکان تغذیه سالن جلسات و همایش و نمایشگاه و فضا اموزشی  ایاب ذهاب به
اسکان تغذیه سالن جلسات و همایش و نمایشگاه و فضا اموزشی ایاب ذهاب به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
11:53 ق.ظ
اسکان تغذیه و سالن جلسات و همایش و نمایشگاه و فضا اموزش
اسکان تغذیه و سالن جلسات و همایش و نمایشگاه و فضا اموزش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
14:08 ب.ظ
تورهای صنعتی 3ماهه اخر سال 98
تورهای صنعتی 3ماهه اخر سال 98... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/27
12:15 ب.ظ
برگزاری تور یک روزه از مبدا
برگزاری تور یک روزه از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/25
19:31 ب.ظ
برگزاری تور یک روزه از مبداء بابل به مقصد شهرهای
برگزاری تور یک روزه از مبداء بابل به مقصد شهرهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/24
18:23 ب.ظ
تورهای صنعتی سه ماهه اخر سال 1398
تورهای صنعتی سه ماهه اخر سال 1398... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
12:43 ب.ظ
اقامت
اقامت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/23 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
برگزاری گلگشت های یکروزه
برگزاری گلگشت های یکروزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/19
13:39 ب.ظ
اقامت در هتل 4 یا 5 ستاره
اقامت در هتل 4 یا 5 ستاره... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
18:46 ب.ظ
5 دستگاه اتوبوس به مقصد مرند مشهد و بالعکس در تاریخ 98/09/25 ساعت 8 صبح
5 دستگاه اتوبوس به مقصد مرند مشهد و بالعکس در تاریخ 98/09/25 ساعت 8 صبح... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
برکزاری تور شب یلدا برای 150 نفر
برکزاری تور شب یلدا برای 150 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
برگزاری تور یکروزه شب یلدا برای 150 نفر
برگزاری تور یکروزه شب یلدا برای 150 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
درخواست اتوبوس جهت اعزام 44 نفر از مددجویان
درخواست اتوبوس جهت اعزام 44 نفر از مددجویان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
13:58 ب.ظ
5 دستگاه اتوبوس
5 دستگاه اتوبوس... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
11:49 ق.ظ
اقامت 1500 نفر در هتل 4 ستاره به مدت 3 روز
اقامت 1500 نفر در هتل 4 ستاره به مدت 3 روز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:03 ب.ظ
تور 1 روزه قم جمکران جهت همکاران و خانواد ه های ایشان
تور 1 روزه قم جمکران جهت همکاران و خانواد ه های ایشان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/04
13:18 ب.ظ
پرواز یکطرفه از تهران به ابوظبی
پرواز یکطرفه از تهران به ابوظبی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
اقامت در مشهد مقدس نزدیک به حرم مطهر
اقامت در مشهد مقدس نزدیک به حرم مطهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
برگزاری گل گشت های 1 روزه تهرانگردی 294 نفر
برگزاری گل گشت های 1 روزه تهرانگردی 294 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:52 ب.ظ
هوایی بلیط رفت و برگشت از
هوایی بلیط رفت و برگشت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
انجام ارائه کلیه سفرهای زیارتی اعم از ایاب و ذهاب پذیرایی مکان اقامت و اسکان
انجام ارائه کلیه سفرهای زیارتی اعم از ایاب و ذهاب پذیرایی مکان اقامت و اسکان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/8/29 تاریخ گذشته