1398/05/30
11:30 ق.ظ
اجرای 6 تور صنعتی شامل 4 تور داخل استانی و 2 تور خارج  استانی
اجرای 6 تور صنعتی شامل 4 تور داخل استانی و 2 تور خارج استانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/26
14:13 ب.ظ
تور زیارتی مشهد 160 نفر
تور زیارتی مشهد 160 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:35 ب.ظ
سوئیت 2-3-4-5 تخته 40 نفر
سوئیت 2-3-4-5 تخته 40 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
بلیط قطار رفت تهران به کرمانشاه
بلیط قطار رفت تهران به کرمانشاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:33 ب.ظ
برگزاری تور صنعتی یک روزه
برگزاری تور صنعتی یک روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:07 ب.ظ
برگزاری تور تهرانگردی
برگزاری تور تهرانگردی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
برگزاری تور خبر نگاران شامل تامین وسیله ایاب و ذهاب
برگزاری تور خبر نگاران شامل تامین وسیله ایاب و ذهاب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
بلیط رفت و برگشت هواپیما از
بلیط رفت و برگشت هواپیما از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
15:08 ب.ظ
تور زیارتی مشهد مقدس قطار 6 تخته درجه یک هتل سه ستارزه نزدیک حرم
تور زیارتی مشهد مقدس قطار 6 تخته درجه یک هتل سه ستارزه نزدیک حرم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
تورزیارتی مشهد 43 نفر
تورزیارتی مشهد 43 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:34 ب.ظ
تور گردشگری یک روزه
تور گردشگری یک روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:50 ق.ظ
اعزام هیئت های تجاری ایرانی به کشورهای عراق عمان و سوریه و حضور هیئت تجاری خارجی از این کشور ها به ایران به همراه نشست B2B
خوزستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
12:09 ب.ظ
برگزاری تور صنعتی تبریز برای 16 نفر به مدت یک شب رفت و برگشت به صورت دربستی
برگزاری تور صنعتی تبریز برای 16 نفر به مدت یک شب رفت و برگشت به صورت دربستی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
19:40 ب.ظ
برگزاری تور تهرانگردی 44 نفر 1 نوبت
برگزاری تور تهرانگردی 44 نفر 1 نوبت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
13:36 ب.ظ
برگزاری تورهای بازدید صنعتی در سال98
برگزاری تورهای بازدید صنعتی در سال98... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/03
14:39 ب.ظ
اجرای تور تفتان جهت 80 نفر
اجرای تور تفتان جهت 80 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/4/3 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
برگزاری تور صنعتی استان
برگزاری تور صنعتی استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/4/3 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خدمات توری گردشگری یکروزه برای کارکنان شرکت ارتباطات زیر ساخت 10 توری یکروزه
خدمات توری گردشگری یکروزه برای کارکنان شرکت ارتباطات زیر ساخت 10 توری یکروزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
14:47 ب.ظ
فعالیتهای اژانس مسافرتی و گردانندگان تور
فعالیتهای اژانس مسافرتی و گردانندگان تور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/1 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تور یکروزه ابیانه روستای ابیانه اتشکده
تور یکروزه ابیانه روستای ابیانه اتشکده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/29
09:57 ق.ظ
بلیط هواپیما
بلیط هواپیما... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:18 ب.ظ
برگزاری 20 تور بازدید صنعتی 5 تور صنعتی در خارج از استان و 15 تور در داخل
برگزاری 20 تور بازدید صنعتی 5 تور صنعتی در خارج از استان و 15 تور در داخل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/26 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
خدمات توری گردشگری 1 روزه برای کارکنان شرکت - 13 تور یکروزه
خدمات توری گردشگری 1 روزه برای کارکنان شرکت - 13 تور یکروزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:52 ب.ظ
خدمات حمل و نقل
خدمات حمل و نقل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/22
11:24 ق.ظ
اجرای 6 تور صنعتی شامل 4 تور داخل استانی و 2 تور خارج استانی
اجرای 6 تور صنعتی شامل 4 تور داخل استانی و 2 تور خارج استانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
11:18 ق.ظ
خدمات توری گردشگری یکروزه برای کارکنان
خدمات توری گردشگری یکروزه برای کارکنان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/18
18:38 ب.ظ
مسافرت تور گردشگری روز جمعه به تعداد 40 نفر
مسافرت تور گردشگری روز جمعه به تعداد 40 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/3/18 تاریخ گذشته
16:13 ب.ظ
برگزاری تور صنعتی به استان تهران برای 16 نفر
برگزاری تور صنعتی به استان تهران برای 16 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
10:54 ق.ظ
اردوی روزه ی کاشان  قمصر جهت کارکنان سازمان غذا و دارو به تعداد 90 الی 120 نفر
اردوی روزه ی کاشان قمصر جهت کارکنان سازمان غذا و دارو به تعداد 90 الی 120 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
08:59 ق.ظ
خدمات توری گردشگری گلگشت برای کارکنان شرکت
خدمات توری گردشگری گلگشت برای کارکنان شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/04
18:18 ب.ظ
برگزاری تور صنعتی بازدید واحدهای صنعتی
برگزاری تور صنعتی بازدید واحدهای صنعتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:35 ب.ظ
3324 پرس غذا- سفرهای گردشگری در اقصی نقاط کشور کارکنان به همراه خانواده به تعداد1108 نفر
3324 پرس غذا- سفرهای گردشگری در اقصی نقاط کشور کارکنان به همراه خانواده به تعداد1108 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
08:54 ق.ظ
برگزاری تور صنعتی بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی و واحد های موفق مستقر در شهرک های صنعتی استان تهران
بوشهر 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
19:27 ب.ظ
تور هوایی 3 شب و 4 روز مسیر شیراز
تور هوایی 3 شب و 4 روز مسیر شیراز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/11
07:57 ق.ظ
تور جهت 40 نفر به نقاط مختلف در روزهای مختلف
تور جهت 40 نفر به نقاط مختلف در روزهای مختلف... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
14:10 ب.ظ
تامین بلیط هواپیما تا پایان سال 98
تامین بلیط هواپیما تا پایان سال 98... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:13 ب.ظ
تور سیاحتی کاشان
تور سیاحتی کاشان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
15:53 ب.ظ
تور یک روزه داخل استانی برای پرسنل اداره کل
تور یک روزه داخل استانی برای پرسنل اداره کل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
14:36 ب.ظ
اردو زیارتی سیاحتی مشهد
اردو زیارتی سیاحتی مشهد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/22
10:44 ق.ظ
فم تور طبیعت گردی منطقه
فم تور طبیعت گردی منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:37 ب.ظ
اردوی زیارتی از  200 نفر
اردوی زیارتی از 200 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/08
14:41 ب.ظ
تامین غذا و مکان مناسب و نزدیک حرم و تهیه ایاب و ذهاب
تامین غذا و مکان مناسب و نزدیک حرم و تهیه ایاب و ذهاب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:51 ب.ظ
مجری ذیصلاح جهت برگزاری تور صنعتی دو روزه
مجری ذیصلاح جهت برگزاری تور صنعتی دو روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/07/23
10:18 ق.ظ
اجاره تعداد 40 دستگاه  اتوبوس به منظور
اجاره تعداد 40 دستگاه اتوبوس به منظور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:27 ب.ظ
معلم خلبان  با گواهینامه معتبر  ATPL دارای  گواهینامه
معلم خلبان با گواهینامه معتبر ATPL دارای گواهینامه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/06/26
00:45 ق.ظ
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/07
17:10 ب.ظ
سفررفت و برگشت یک روزه
سفررفت و برگشت یک روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
10:12 ق.ظ
گلگشت  نمک
گلگشت نمک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/29
12:56 ب.ظ
اجاره تعداد 10 واحد اتاق از امکانات اقامتی برای اسکان کارکنان کمیته امداد
اجاره تعداد 10 واحد اتاق از امکانات اقامتی برای اسکان کارکنان کمیته امداد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/28
16:13 ب.ظ
تامین فضا به صورت اردوگاهی یا اسکان هتل شهرستان
تامین فضا به صورت اردوگاهی یا اسکان هتل شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/5/28 تاریخ گذشته