1397/09/01
13:07 ب.ظ
ساخت حداقل 35 متر مربع  میز کنفرانس  از جنس
ساخت حداقل 35 متر مربع میز کنفرانس از جنس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/23
12:06 ب.ظ
نصب و راه اندازی 7 قلم تجهیزات اتاق سالن کنفرانس
نصب و راه اندازی 7 قلم تجهیزات اتاق سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:08 ق.ظ
تکمیل تجهیزات سالن اجتماعات فرمانداری
تکمیل تجهیزات سالن اجتماعات فرمانداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
تکمیل تجهیزات سالن اجتماعات بخشداری
تکمیل تجهیزات سالن اجتماعات بخشداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:58 ق.ظ
تهیه و حمل و نصب میز کنفرانس 10 نفره + صندلی
تهیه و حمل و نصب میز کنفرانس 10 نفره + صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:18 ب.ظ
خرید برد هوشمند با قلم الکترونیکی
خرید برد هوشمند با قلم الکترونیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:20 ب.ظ
تجهیزات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط تصویری
تجهیزات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط تصویری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:54 ب.ظ
تخته هوشمند  اینفرارد  مدل
تخته هوشمند اینفرارد مدل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:00 ب.ظ
خرید برد هوشمند با
خرید برد هوشمند با... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/28
14:54 ب.ظ
تخته هوشمند اینفرارد و ویدئوپروژکتور
تخته هوشمند اینفرارد و ویدئوپروژکتور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/04/20
15:06 ب.ظ
خرید 2دستگاه دیتا پروژکتور و پرده جهت مدرسه استثنایی
خرید 2دستگاه دیتا پروژکتور و پرده جهت مدرسه استثنایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/05
23:04 ب.ظ
برد هوشمند
برد هوشمند... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/03
14:24 ب.ظ
پرده نمایش matwhite
پرده نمایش matwhite... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/22
08:27 ق.ظ
برد هوشمند تکنولوز IR
برد هوشمند تکنولوز IR... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/21
08:17 ق.ظ
مقدار 2 عدد سیستم هوشمند سازی
مقدار 2 عدد سیستم هوشمند سازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1397/3/20 تاریخ گذشته
1397/03/19
14:37 ب.ظ
خرید تجهیزات هوشمندسازی
خرید تجهیزات هوشمندسازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/13
11:34 ق.ظ
برد هوشمند تکنولوژ ir ساخت ایران حداقل 79 اینچ
برد هوشمند تکنولوژ ir ساخت ایران حداقل 79 اینچ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/03/04
22:56 ب.ظ
تجهیزات هوشمند سازی مدارس
تجهیزات هوشمند سازی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/03/03
21:39 ب.ظ
5 دستگاه برد هوشمند
5 دستگاه برد هوشمند... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/02/30
15:42 ب.ظ
خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس
خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/2/30 تاریخ گذشته
1397/02/29
00:20 ق.ظ
خرید تجهیزات کتابخانه عمومی
خرید تجهیزات کتابخانه عمومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/2/27 تاریخ گذشته
00:20 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی
خرید و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/2/27 تاریخ گذشته
1397/02/28
21:53 ب.ظ
تجهیز سیستم صوتی و تصویری
تجهیز سیستم صوتی و تصویری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/2/27 تاریخ گذشته