1398/02/04
19:26 ب.ظ
میکسر صدا مدل 100 نام تجارتی
میکسر صدا مدل 100 نام تجارتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/4 مهلت دار
19:25 ب.ظ
دستگاه ویدئو کنفرانس اتاق جلسات و کنفرانس
دستگاه ویدئو کنفرانس اتاق جلسات و کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/4 مهلت دار
1398/02/03
11:10 ق.ظ
تهیه و نصب تجهیزلت سیستم صوتی
تهیه و نصب تجهیزلت سیستم صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/2/3 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خرید سیستم صوتی اتاق کنفرانس - میکروفون و بلندگو و کابل 2*1 و کابل رابط کنسول
خرید سیستم صوتی اتاق کنفرانس - میکروفون و بلندگو و کابل 2*1 و کابل رابط کنسول... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1398/2/3 مهلت دار
1398/01/31
18:46 ب.ظ
کالا شامل : دستگاه ضبط و پخش -کابل DMX- ویدئو پروژکتور - هدفون سیمی
کالا شامل : دستگاه ضبط و پخش -کابل DMX- ویدئو پروژکتور - هدفون سیمی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
میکوفون و لامپ هالوژن و بی سیم
میکوفون و لامپ هالوژن و بی سیم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
09:16 ق.ظ
تجهیز صوتی سالن کنفرانس معادن
تجهیز صوتی سالن کنفرانس معادن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/27
18:31 ب.ظ
خرید و نصب دیتا پروژکتور به همراه پرده جهت استفاده در سالن همایش
خرید و نصب دیتا پروژکتور به همراه پرده جهت استفاده در سالن همایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/1/27 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
بلندگوی دیواری 10وات / به تعداد یک عدد
بلندگوی دیواری 10وات / به تعداد یک عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:49 ب.ظ
خرید و نصب سیستم صوتی سالن کنفرانس فرعی ساختمان
خرید و نصب سیستم صوتی سالن کنفرانس فرعی ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
خرید و نصب سیستم تصویری سالن کنفرانس فرعی مطرح جامع مالیاتی
خرید و نصب سیستم تصویری سالن کنفرانس فرعی مطرح جامع مالیاتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
خرید و نصب سیستم تصویری سالن اجتماعات
خرید و نصب سیستم تصویری سالن اجتماعات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
مجموعه سیستم صوتی و تصویری سالن اجتماعات
مجموعه سیستم صوتی و تصویری سالن اجتماعات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
لامپ هالوژن معمولی- فرستنده بی سیم میکروفن- پایه میکروفن
لامپ هالوژن معمولی- فرستنده بی سیم میکروفن- پایه میکروفن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
یک دستگاه امپلی فایبر مرکزی به همراه بلندگو
یک دستگاه امپلی فایبر مرکزی به همراه بلندگو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
خرید و نصب سیستم صوتی سالن اجتماعات
خرید و نصب سیستم صوتی سالن اجتماعات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خرید میکروفون یقه ای- میکسر پاور سیستم صوتی - بلندگو پسیو
خرید میکروفون یقه ای- میکسر پاور سیستم صوتی - بلندگو پسیو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1398/1/26 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
سیستم صوتی تصویری سالن اجتماعات
سیستم صوتی تصویری سالن اجتماعات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
10:10 ق.ظ
مجموعه سیستم صوتی و تصویری سالن اجتماعات
مجموعه سیستم صوتی و تصویری سالن اجتماعات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
09:38 ق.ظ
تجهیزات صوتی
تجهیزات صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:33 ب.ظ
خرید میکروفون کنفرانسی شرکت کننده به همراه میکروفون
خرید میکروفون کنفرانسی شرکت کننده به همراه میکروفون... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/1/18 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تجهیزات سالن کنفرانس شامل کف کاذب- میزجلسه- پارتیشن
تجهیزات سالن کنفرانس شامل کف کاذب- میزجلسه- پارتیشن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
سیستم صوتی تصویری با متعلقات
سیستم صوتی تصویری با متعلقات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
12:02 ب.ظ
پشتیبانی تجهیزات ویدئو کنفرانس
پشتیبانی تجهیزات ویدئو کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/17 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
میکروفون سیستم صوتی
میکروفون سیستم صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/1/17 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
نصب و راه اندازی امپلی فایر سیستم صوتی
نصب و راه اندازی امپلی فایر سیستم صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/27
10:07 ق.ظ
میز اداری کنفرانسی 30 نفره + سیستم صوتی مرکزی
میز اداری کنفرانسی 30 نفره + سیستم صوتی مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
19:11 ب.ظ
خدمات دریافت سرویس ویدئو کنفرانس
خدمات دریافت سرویس ویدئو کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
15:37 ب.ظ
تهیه و اجرای سیستم اکوستیک مجموعه صدا و تصویر و بلک باکس
تهیه و اجرای سیستم اکوستیک مجموعه صدا و تصویر و بلک باکس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/12/23 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
تهیه و اجرای سیستم اگوستیک مجموعه صدا و تصویر و بلک باکس
تهیه و اجرای سیستم اگوستیک مجموعه صدا و تصویر و بلک باکس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/12/23 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
خرید و تجهیزات سالن ویدئو کنفرانس
خرید و تجهیزات سالن ویدئو کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/12/23 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
پاور میکس اکوچنگ12 کانال مدل 9090 با توان 1500 اهم ....echo chang imx9090 tube hybridبا گارانتیاصل اکوچنگ
پاور میکس اکوچنگ12 کانال مدل 9090 با توان 1500 اهم ....echo chang imx9090 tube hybridبا گارانتیاصل اکوچنگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
15:24 ب.ظ
خرید باند مینی ایرانی - پایه باند - میکروفن بی سیم - دستگاه آلومینیومی - کابل -رابط دستگاه لب تاب - مونیتور - دوربین
گيلان 1397/12/22 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
تجهیز سالن کنفرانس بیمه سلامت
تجهیز سالن کنفرانس بیمه سلامت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
06:04 ق.ظ
راه اندازی سیستم وب کنفرانس اداره کل اموزش و شعب
راه اندازی سیستم وب کنفرانس اداره کل اموزش و شعب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/21
13:15 ب.ظ
ست میز کنفرانس 14 نفره با کنسول -منبع تغذیه میکروفون کنفرانس
ست میز کنفرانس 14 نفره با کنسول -منبع تغذیه میکروفون کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/12/21 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
تجهیز اتاق کمیسیون قانونی و کمیته های سازمان - سیستم ضبط و پخش همزمان
تجهیز اتاق کمیسیون قانونی و کمیته های سازمان - سیستم ضبط و پخش همزمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
تجهیزات صوتی امپلی فایر- میکروفون- بلندگو دیواری- شیپوری
تجهیزات صوتی امپلی فایر- میکروفون- بلندگو دیواری- شیپوری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
13:28 ب.ظ
سیستم صوتی اتاق جلسات تولید شرکت
سیستم صوتی اتاق جلسات تولید شرکت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/12/20 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
1 دستگاه اکو میسکر شور 2500 و پایه میکروفون و میکروفون بی سیم شور
1 دستگاه اکو میسکر شور 2500 و پایه میکروفون و میکروفون بی سیم شور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/12/20 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
تجهیز اتاق کمیسیون فاتومی و کمیته های سازمان به سیستم ضبط و پخش همزمان
تجهیز اتاق کمیسیون فاتومی و کمیته های سازمان به سیستم ضبط و پخش همزمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/20 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
اجرای سالن کنفرانس بهمراه حرید ملزومات
اجرای سالن کنفرانس بهمراه حرید ملزومات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:03 ب.ظ
خرید یکدستگاه شور 2500 اف ایی ومیکروفن و متعلقان
خرید یکدستگاه شور 2500 اف ایی ومیکروفن و متعلقان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
سیستم صوتی کنفرانس - میکروفون
سیستم صوتی کنفرانس - میکروفون... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/12/15 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
باز و بست دیتا پروژکتور و برد هوشمند
باز و بست دیتا پروژکتور و برد هوشمند... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/12/15 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
خرید تجهیزات - بلندگو صوتی - باند اکتیو 12 اینچ - میکسر 4 کانال
خرید تجهیزات - بلندگو صوتی - باند اکتیو 12 اینچ - میکسر 4 کانال... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
08:52 ق.ظ
میکروفون  رومیزی  کنفرانسی
میکروفون رومیزی کنفرانسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
17:38 ب.ظ
تامین و تجهیز و هوشمند سازی مدارس منطقه
تامین و تجهیز و هوشمند سازی مدارس منطقه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/12/12 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
امپلی فایر اکو مجهز به رکوردر و 100 افکت
امپلی فایر اکو مجهز به رکوردر و 100 افکت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
12:09 ب.ظ
امپلی فایر 400 وات و میکرفون رومیزی و بلندگو
امپلی فایر 400 وات و میکرفون رومیزی و بلندگو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/12/11 تاریخ گذشته