1398/10/30
11:34 ق.ظ
صندلی استادیومی
صندلی استادیومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/28
14:52 ب.ظ
صندلی همایشی دسته مشترک
صندلی همایشی دسته مشترک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/18
11:12 ق.ظ
خرید صندلی امفی تئاتر
خرید صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
12:36 ب.ظ
تعویض لولا کف و اچار کشی و پشتی و دسته صندلی امفی تئاتر
تعویض لولا کف و اچار کشی و پشتی و دسته صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/08
10:43 ق.ظ
اجرا و تجهیز سالن نمایشگاه دائمی مستقر
اجرا و تجهیز سالن نمایشگاه دائمی مستقر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/09/27
18:35 ب.ظ
تجهیز ورودی سالن کنفرانس اداره کل نوسازی مدارس استان
تجهیز ورودی سالن کنفرانس اداره کل نوسازی مدارس استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1398/9/27 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
اصلاح خرید نصب راه اندازی اجرای سیستم پیجینگ
اصلاح خرید نصب راه اندازی اجرای سیستم پیجینگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/23
19:04 ب.ظ
تخریب پرده سالن همایش 1000 نفری
تخریب پرده سالن همایش 1000 نفری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
11:55 ق.ظ
سیستم صوتی اکو ویدئو  پرژکتور دستگاه دیجیتال اوقات شرعی
سیستم صوتی اکو ویدئو پرژکتور دستگاه دیجیتال اوقات شرعی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/18
12:40 ب.ظ
سالن کنفرانس شامل میز کنفرانس و دیوار و سقف و پارکت کف سالن
سالن کنفرانس شامل میز کنفرانس و دیوار و سقف و پارکت کف سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:41 ب.ظ
صندلی تالار  تعداد 254 رنگ الکترواستاتیک
صندلی تالار تعداد 254 رنگ الکترواستاتیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
15:04 ب.ظ
نصب اموزش راه اندازی سالن امفی تئاتر
نصب اموزش راه اندازی سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/05
21:41 ب.ظ
دوربین ویدئوکنفرانس
دوربین ویدئوکنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/29
13:30 ب.ظ
راه اندازی ویدیو پرژکتور و سیستم صوت سالن امفی تئاتر
راه اندازی ویدیو پرژکتور و سیستم صوت سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:18 ب.ظ
خرید صندلی امفی تئاتر جهت مجتمع های
خرید صندلی امفی تئاتر جهت مجتمع های... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
12:40 ب.ظ
میز صندلی اداری برای سالن همایش
میز صندلی اداری برای سالن همایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:43 ب.ظ
خرید و نصب صندلی سالن همایش
خرید و نصب صندلی سالن همایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/07/22
15:16 ب.ظ
تهیه و نصب صندلی پلاتو
تهیه و نصب صندلی پلاتو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:14 ب.ظ
تجهیز و نصب صندلی سالن همایش
تجهیز و نصب صندلی سالن همایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/15
14:51 ب.ظ
خرید تجهیزات سالن
خرید تجهیزات سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/10
14:29 ب.ظ
صندلی امفی تئاتر
صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/06/25
19:57 ب.ظ
کوبلینگ کامل صندلی امفی تئاتر
کوبلینگ کامل صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/11
19:26 ب.ظ
تجهیز و نصب صندلی سالن همایش
تجهیز و نصب صندلی سالن همایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
14:45 ب.ظ
سیستم صوت و تصویر سالن امفی تئاتر
سیستم صوت و تصویر سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/06
08:42 ق.ظ
تکمیل سالن نمایش مجتمه فرهنگی
تکمیل سالن نمایش مجتمه فرهنگی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/6/6 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
تکمیل سالن نمایشی
تکمیل سالن نمایشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/6/6 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
تجهیزات سالن همایش مجتمع فرهنگی و هنری
تجهیزات سالن همایش مجتمع فرهنگی و هنری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:39 ق.ظ
عملیات طراحی داخلی دو بعدی و سه بعدی سالن اجتماعات تهیه
عملیات طراحی داخلی دو بعدی و سه بعدی سالن اجتماعات تهیه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/15
13:52 ب.ظ
31 مورد اقلام سالن امفی تئاتر
31 مورد اقلام سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:41 ب.ظ
صندلی مخصوص امفی تئاتر
صندلی مخصوص امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
صندلی تشریفاتی امفی تئاتر
صندلی تشریفاتی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:48 ب.ظ
تجهیز سالن کنفرانس
تجهیز سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:09 ب.ظ
خرید و نصب و اجرای پرده سالن همایش
خرید و نصب و اجرای پرده سالن همایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:21 ب.ظ
ساخت صندلی تماشگران سالن نمایش
ساخت صندلی تماشگران سالن نمایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:34 ب.ظ
جمع اوری و اجرای مجدد موکت کف سالن
جمع اوری و اجرای مجدد موکت کف سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:42 ب.ظ
ساخت صندلی تماشاگران
ساخت صندلی تماشاگران... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/4/19 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
خرید سیستم صوتی کنفرانس
خرید سیستم صوتی کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
21:35 ب.ظ
تعمیرات و بروزرسانی سالنهای امفی تئاتر
تعمیرات و بروزرسانی سالنهای امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/4/18 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
سیستم صوتی
سیستم صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/12
15:17 ب.ظ
خرید وسایل سالن امفی تئاتر
خرید وسایل سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
08:21 ق.ظ
تجهیز سیستم صوتی و تصویری امفی تئاتر
تجهیز سیستم صوتی و تصویری امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
10:39 ق.ظ
خرید نصب اجرای پرده سالن همایش مجتمع فرهنگی هنری
خرید نصب اجرای پرده سالن همایش مجتمع فرهنگی هنری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/07
09:07 ق.ظ
تجهیزات تخصصی صوت سالن امفی
تجهیزات تخصصی صوت سالن امفی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1398/4/6 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
پرده نمایش 33و 4.4 سینمای کالای نیاز
پرده نمایش 33و 4.4 سینمای کالای نیاز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/06
11:10 ق.ظ
احداث اتاقک ژنراتور به همراه کابل کشی و تجهیز سالن سینما به سیستم صوتی و اعلا حریق و...
احداث اتاقک ژنراتور به همراه کابل کشی و تجهیز سالن سینما به سیستم صوتی و اعلا حریق و...... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/03
19:41 ب.ظ
تجهیز سالن امفی تئاتر استانداری
تجهیز سالن امفی تئاتر استانداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/4/3 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تجهیز سالن امفی تئاتر استانداری
تجهیز سالن امفی تئاتر استانداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
14:59 ب.ظ
خرید و نصب و اجرای پرده سالن همایش در مجتمع های فرهگی و هنری
خرید و نصب و اجرای پرده سالن همایش در مجتمع های فرهگی و هنری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
12:53 ب.ظ
ساخت صندلی پلاتو سالن نمایش
ساخت صندلی پلاتو سالن نمایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/26
12:42 ب.ظ
ساخت صندلی تماشاگران
ساخت صندلی تماشاگران... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/3/26 تاریخ گذشته