1397/08/21
10:43 ق.ظ
سیسم صوتی کنفرانس SC5-6150Cنام تجارتی
سیسم صوتی کنفرانس SC5-6150Cنام تجارتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تهیه و نصب صندلی سالن امفی تئاتر
تهیه و نصب صندلی سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:29 ق.ظ
نصب صندلی امفی تئاتر و موکت
نصب صندلی امفی تئاتر و موکت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:21 ب.ظ
صندلی امفی تئاتر 133 عدد
صندلی امفی تئاتر 133 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:00 ق.ظ
ویدیو ال 49 اینچ
ویدیو ال 49 اینچ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:15 ب.ظ
راه اندازی و تعمیرات سیستم صوت و پیجر در سازمان صنعت معدن و تجارت همراه
راه اندازی و تعمیرات سیستم صوت و پیجر در سازمان صنعت معدن و تجارت همراه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
امپلی فایر سیستم صوت و تصویر
امپلی فایر سیستم صوت و تصویر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:52 ق.ظ
پاور مونتار بو مدل گراویس 24 تعداد یک عدد و 6 عدد باند مونتار بو
پاور مونتار بو مدل گراویس 24 تعداد یک عدد و 6 عدد باند مونتار بو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:33 ب.ظ
میکروفون-کابل ارتباطی-کابل صوت و
میکروفون-کابل ارتباطی-کابل صوت و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:20 ب.ظ
تجهیزات مورد نیاز سالن کنفرانس
تجهیزات مورد نیاز سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:59 ق.ظ
خرید و نصب سیستم صوتی در استادیوم روباز چمن
خرید و نصب سیستم صوتی در استادیوم روباز چمن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:51 ب.ظ
بازدید و سرویس و تعمیر برای سیستم صوت و تصویر سالن اجتماعات
بازدید و سرویس و تعمیر برای سیستم صوت و تصویر سالن اجتماعات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/12
13:34 ب.ظ
تهیه خرید و نصب تجهیزات ویدئو کنفرانس اداره کل ارتباطات زیرساخت استان
تهیه خرید و نصب تجهیزات ویدئو کنفرانس اداره کل ارتباطات زیرساخت استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/07
01:25 ق.ظ
تامین 5 ردیف تجهیزات سیستم صوتی تصویری امفی تئاتر
تامین 5 ردیف تجهیزات سیستم صوتی تصویری امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/28
11:38 ق.ظ
تجهیز سالن امفی تئاتر - صندلی و موکت کف
تجهیز سالن امفی تئاتر - صندلی و موکت کف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/06
13:41 ب.ظ
دستگاه آمپلی فایر 300 وات و بلندگو
دستگاه آمپلی فایر 300 وات و بلندگو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/24
15:02 ب.ظ
صندلی امفی تئاتر به تعداد 115 عدد
صندلی امفی تئاتر به تعداد 115 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/21
15:08 ب.ظ
تجهیز مجتمع و سایز مراکز فرهنگی
تجهیز مجتمع و سایز مراکز فرهنگی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
12:42 ب.ظ
تجهیز و نوسازی سیستم صوتی و تصویری سالن جلسات
تجهیز و نوسازی سیستم صوتی و تصویری سالن جلسات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/19
09:01 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سیستم ضبط hp و پخش تصویر و
خرید و نصب و راه اندازی سیستم ضبط hp و پخش تصویر و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/19 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوت و
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوت و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
09:50 ق.ظ
تهیه و نصب 260 عدد صندلی
تهیه و نصب 260 عدد صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/16
22:00 ب.ظ
تهیه و نصب تعداد سیستم کنفرانس
تهیه و نصب تعداد سیستم کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/4/16 تاریخ گذشته
21:41 ب.ظ
تعداد 400 عدد خرید صندلی امفی تئاتر
تعداد 400 عدد خرید صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/4/16 تاریخ گذشته
17:19 ب.ظ
لوازم ارتقا تجهیزات سمعی بصری سالن کنفرانس
لوازم ارتقا تجهیزات سمعی بصری سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/4/16 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
جابجایی و سربندی تجهیزات صوتی ترمینال دو
جابجایی و سربندی تجهیزات صوتی ترمینال دو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/14
15:28 ب.ظ
خرید و نصب صندلی امفی تئاتر
خرید و نصب صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/14 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
تجهیز و نوسازی سالن جلسات ساختمان اموزش و
تجهیز و نوسازی سالن جلسات ساختمان اموزش و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/14 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
عملیات اجرائی شهرستان های
عملیات اجرائی شهرستان های... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
08:50 ق.ظ
تعدادی دکوراسیون سالن در 3 ردیف
تعدادی دکوراسیون سالن در 3 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/11
09:12 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستمهای پخش صوت تخصصی و
خرید نصب راه اندازی سیستمهای پخش صوت تخصصی و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/10
11:18 ق.ظ
تهیه و نصب 240 عدد صندلی جهت تالار
تهیه و نصب 240 عدد صندلی جهت تالار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/10 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
تهیه و نصب 260 عدد صندلی
تهیه و نصب 260 عدد صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/05
23:54 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سیستم پخش صوت تخصصی سالن گالری
خرید و نصب و راه اندازی سیستم پخش صوت تخصصی سالن گالری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/04
11:54 ق.ظ
تعمیرات و بازسازی اساسی صندلی های سالن
تعمیرات و بازسازی اساسی صندلی های سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/30
15:29 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم های صوت و تصویر
سرویس و نگهداری سیستم های صوت و تصویر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/23
01:22 ق.ظ
سرویس و نگهداری و راهبردی سیستمهای صوت تصویر سالن های
سرویس و نگهداری و راهبردی سیستمهای صوت تصویر سالن های... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/17
08:31 ق.ظ
300 عدد صندلی آمفی تئاتر
300 عدد صندلی آمفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1397/3/17 تاریخ گذشته
1397/03/14
11:47 ق.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی سیستم صوتی
تهیه و نصب و راه اندازی سیستم صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/3/13 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی سیستم صوتی جهت شهرستان
تهیه و نصب و راه اندازی سیستم صوتی جهت شهرستان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/13
11:28 ق.ظ
پاور میکسر برای سالن سینما همراه
پاور میکسر برای سالن سینما همراه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/03/12
10:26 ق.ظ
خرید 232 عدد صندلی همایش و
خرید 232 عدد صندلی همایش و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/3/12 تاریخ گذشته
00:21 ق.ظ
تهیه و نصب و سرویس اقلام تجهیزاتی کنترل سن تالار
تهیه و نصب و سرویس اقلام تجهیزاتی کنترل سن تالار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/10
13:16 ب.ظ
مقدار 6 دستگاه ویدئو وال 55 اینچ پایه
مقدار 6 دستگاه ویدئو وال 55 اینچ پایه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/3/10 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
خرید 250 عدد صندلی همایش
خرید 250 عدد صندلی همایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/3/10 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری
خرید و نصب تجهیزات سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/3/10 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
خرید ونصب تجهیزات سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی وهنری
خرید ونصب تجهیزات سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی وهنری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/3/10 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات سالن امفی تئاتر
خرید و نصب تجهیزات سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/3/10 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
خرید 59 قلم دستگاه آمپلی فایر 300وات و بلندگو
خرید 59 قلم دستگاه آمپلی فایر 300وات و بلندگو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/09
12:49 ب.ظ
وسایل صوتی و تصویری سالن آمفی تئاتر
وسایل صوتی و تصویری سالن آمفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/3/9 تاریخ گذشته