1397/10/25
17:02 ب.ظ
صندلی همایش مدل n890کارتن نام تجارتی نیک نگاران
صندلی همایش مدل n890کارتن نام تجارتی نیک نگاران... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/16
13:24 ب.ظ
خرید مصالح سالن امفی تئاتر شهر سوخته
خرید مصالح سالن امفی تئاتر شهر سوخته... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:02 ب.ظ
صندلی امفی تئاتر
صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:42 ب.ظ
خرید و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات چوبی
خرید و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات چوبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:01 ب.ظ
دیتاپروژکتور و امپلی فایر و صندلی مدیریتی
دیتاپروژکتور و امپلی فایر و صندلی مدیریتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
07:54 ق.ظ
صندلی امفی تئاتری
صندلی امفی تئاتری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:48 ق.ظ
صندلی پلاستیکی استادیومی
صندلی پلاستیکی استادیومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر مربوط به سالن کنفرانس خوابگاه
صندلی امفی تئاتر مربوط به سالن کنفرانس خوابگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:18 ب.ظ
صندلی همایش کانون محرابی
صندلی همایش کانون محرابی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
صندلی پلاستیکی درجه 1
صندلی پلاستیکی درجه 1... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:16 ب.ظ
خرید و نصب پوشش موکت کف سالن
خرید و نصب پوشش موکت کف سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر تاشو
صندلی امفی تئاتر تاشو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:29 ق.ظ
سالن 2 هزار نفری
سالن 2 هزار نفری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
11:26 ق.ظ
صندلی تماشاگران و صندلی سالن همایش و یونیت هیتر
صندلی تماشاگران و صندلی سالن همایش و یونیت هیتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:55 ق.ظ
خرید صندلی همایشی
خرید صندلی همایشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:04 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات سینمای هلال
خرید و نصب تجهیزات سینمای هلال... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
صندلی همایش کانون محرابی ....
صندلی همایش کانون محرابی ....... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:16 ب.ظ
صندلی همایش کانون محرابی
صندلی همایش کانون محرابی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:56 ب.ظ
سیستم صوتی مساجد شامل امپلی فایر امو- میکروفون- بلندگو
سیستم صوتی مساجد شامل امپلی فایر امو- میکروفون- بلندگو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:08 ق.ظ
تعمیرات صندلی ها و سیستم صوت سالن
تعمیرات صندلی ها و سیستم صوت سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:43 ق.ظ
سیسم صوتی کنفرانس SC5-6150Cنام تجارتی
سیسم صوتی کنفرانس SC5-6150Cنام تجارتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تهیه و نصب صندلی سالن امفی تئاتر
تهیه و نصب صندلی سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:29 ق.ظ
نصب صندلی امفی تئاتر و موکت
نصب صندلی امفی تئاتر و موکت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:21 ب.ظ
صندلی امفی تئاتر 133 عدد
صندلی امفی تئاتر 133 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:00 ق.ظ
ویدیو ال 49 اینچ
ویدیو ال 49 اینچ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:15 ب.ظ
راه اندازی و تعمیرات سیستم صوت و پیجر در سازمان صنعت معدن و تجارت همراه
راه اندازی و تعمیرات سیستم صوت و پیجر در سازمان صنعت معدن و تجارت همراه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
امپلی فایر سیستم صوت و تصویر
امپلی فایر سیستم صوت و تصویر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:52 ق.ظ
پاور مونتار بو مدل گراویس 24 تعداد یک عدد و 6 عدد باند مونتار بو
پاور مونتار بو مدل گراویس 24 تعداد یک عدد و 6 عدد باند مونتار بو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:33 ب.ظ
میکروفون-کابل ارتباطی-کابل صوت و
میکروفون-کابل ارتباطی-کابل صوت و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:20 ب.ظ
تجهیزات مورد نیاز سالن کنفرانس
تجهیزات مورد نیاز سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:59 ق.ظ
خرید و نصب سیستم صوتی در استادیوم روباز چمن
خرید و نصب سیستم صوتی در استادیوم روباز چمن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:51 ب.ظ
بازدید و سرویس و تعمیر برای سیستم صوت و تصویر سالن اجتماعات
بازدید و سرویس و تعمیر برای سیستم صوت و تصویر سالن اجتماعات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/12
13:34 ب.ظ
تهیه خرید و نصب تجهیزات ویدئو کنفرانس اداره کل ارتباطات زیرساخت استان
تهیه خرید و نصب تجهیزات ویدئو کنفرانس اداره کل ارتباطات زیرساخت استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/07
01:25 ق.ظ
تامین 5 ردیف تجهیزات سیستم صوتی تصویری امفی تئاتر
تامین 5 ردیف تجهیزات سیستم صوتی تصویری امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/28
11:38 ق.ظ
تجهیز سالن امفی تئاتر - صندلی و موکت کف
تجهیز سالن امفی تئاتر - صندلی و موکت کف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/06
13:41 ب.ظ
دستگاه آمپلی فایر 300 وات و بلندگو
دستگاه آمپلی فایر 300 وات و بلندگو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/24
15:02 ب.ظ
صندلی امفی تئاتر به تعداد 115 عدد
صندلی امفی تئاتر به تعداد 115 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/21
15:08 ب.ظ
تجهیز مجتمع و سایز مراکز فرهنگی
تجهیز مجتمع و سایز مراکز فرهنگی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
12:42 ب.ظ
تجهیز و نوسازی سیستم صوتی و تصویری سالن جلسات
تجهیز و نوسازی سیستم صوتی و تصویری سالن جلسات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/19
09:01 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سیستم ضبط hp و پخش تصویر و
خرید و نصب و راه اندازی سیستم ضبط hp و پخش تصویر و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/19 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوت و
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوت و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
09:50 ق.ظ
تهیه و نصب 260 عدد صندلی
تهیه و نصب 260 عدد صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/16
22:00 ب.ظ
تهیه و نصب تعداد سیستم کنفرانس
تهیه و نصب تعداد سیستم کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/4/16 تاریخ گذشته
21:41 ب.ظ
تعداد 400 عدد خرید صندلی امفی تئاتر
تعداد 400 عدد خرید صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/4/16 تاریخ گذشته
17:19 ب.ظ
لوازم ارتقا تجهیزات سمعی بصری سالن کنفرانس
لوازم ارتقا تجهیزات سمعی بصری سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/4/16 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
جابجایی و سربندی تجهیزات صوتی ترمینال دو
جابجایی و سربندی تجهیزات صوتی ترمینال دو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/14
15:28 ب.ظ
خرید و نصب صندلی امفی تئاتر
خرید و نصب صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/14 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
تجهیز و نوسازی سالن جلسات ساختمان اموزش و
تجهیز و نوسازی سالن جلسات ساختمان اموزش و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/14 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
عملیات اجرائی شهرستان های
عملیات اجرائی شهرستان های... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
08:50 ق.ظ
تعدادی دکوراسیون سالن در 3 ردیف
تعدادی دکوراسیون سالن در 3 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/4/11 تاریخ گذشته