1398/05/24
11:39 ق.ظ
عملیات طراحی داخلی دو بعدی و سه بعدی سالن اجتماعات تهیه
عملیات طراحی داخلی دو بعدی و سه بعدی سالن اجتماعات تهیه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/15
13:52 ب.ظ
31 مورد اقلام سالن امفی تئاتر
31 مورد اقلام سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:41 ب.ظ
صندلی مخصوص امفی تئاتر
صندلی مخصوص امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
صندلی تشریفاتی امفی تئاتر
صندلی تشریفاتی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:48 ب.ظ
تجهیز سالن کنفرانس
تجهیز سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:09 ب.ظ
خرید و نصب و اجرای پرده سالن همایش
خرید و نصب و اجرای پرده سالن همایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:21 ب.ظ
ساخت صندلی تماشگران سالن نمایش
ساخت صندلی تماشگران سالن نمایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:34 ب.ظ
جمع اوری و اجرای مجدد موکت کف سالن
جمع اوری و اجرای مجدد موکت کف سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:42 ب.ظ
ساخت صندلی تماشاگران
ساخت صندلی تماشاگران... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/4/19 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
خرید سیستم صوتی کنفرانس
خرید سیستم صوتی کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
21:35 ب.ظ
تعمیرات و بروزرسانی سالنهای امفی تئاتر
تعمیرات و بروزرسانی سالنهای امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/4/18 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
سیستم صوتی
سیستم صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/12
15:17 ب.ظ
خرید وسایل سالن امفی تئاتر
خرید وسایل سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
08:21 ق.ظ
تجهیز سیستم صوتی و تصویری امفی تئاتر
تجهیز سیستم صوتی و تصویری امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
10:39 ق.ظ
خرید نصب اجرای پرده سالن همایش مجتمع فرهنگی هنری
خرید نصب اجرای پرده سالن همایش مجتمع فرهنگی هنری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/07
09:07 ق.ظ
تجهیزات تخصصی صوت سالن امفی
تجهیزات تخصصی صوت سالن امفی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1398/4/6 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
پرده نمایش 33و 4.4 سینمای کالای نیاز
پرده نمایش 33و 4.4 سینمای کالای نیاز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/06
11:10 ق.ظ
احداث اتاقک ژنراتور به همراه کابل کشی و تجهیز سالن سینما به سیستم صوتی و اعلا حریق و...
احداث اتاقک ژنراتور به همراه کابل کشی و تجهیز سالن سینما به سیستم صوتی و اعلا حریق و...... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/03
19:41 ب.ظ
تجهیز سالن امفی تئاتر استانداری
تجهیز سالن امفی تئاتر استانداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/4/3 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تجهیز سالن امفی تئاتر استانداری
تجهیز سالن امفی تئاتر استانداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
14:59 ب.ظ
خرید و نصب و اجرای پرده سالن همایش در مجتمع های فرهگی و هنری
خرید و نصب و اجرای پرده سالن همایش در مجتمع های فرهگی و هنری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
12:53 ب.ظ
ساخت صندلی پلاتو سالن نمایش
ساخت صندلی پلاتو سالن نمایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/26
12:42 ب.ظ
ساخت صندلی تماشاگران
ساخت صندلی تماشاگران... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
10:56 ق.ظ
خرید وسایل سالن سینما
خرید وسایل سالن سینما... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/20
07:48 ق.ظ
صندلی امفی تئاتری
صندلی امفی تئاتری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
13:16 ب.ظ
سیستم صوتی و تصویری و نورپردازی سالن امفی تئاتر
سیستم صوتی و تصویری و نورپردازی سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
10:24 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر با دسته تحریر چوبی
صندلی امفی تئاتر با دسته تحریر چوبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
11:04 ق.ظ
خرید نصب وتجهیز صندلی های سالن امفی تئاتر و سالن
خرید نصب وتجهیز صندلی های سالن امفی تئاتر و سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
13:10 ب.ظ
تجهیزات سالن امفی تئاتر خانه فرهنگ
تجهیزات سالن امفی تئاتر خانه فرهنگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/3/12 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
تعمیر کلیه صندلی های امفی تائتر مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی
تعمیر کلیه صندلی های امفی تائتر مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
14:10 ب.ظ
سیستم صوتی تصویری نور پردازی سالن امفی تئاتر
سیستم صوتی تصویری نور پردازی سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/08
19:00 ب.ظ
صندلی امفی تئاتری - بهزیستی شهرستان
صندلی امفی تئاتری - بهزیستی شهرستان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/3/8 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
خرید نصب و تجهیز صندلی های اسلن امفی تئاتر و سالن جلسات
خرید نصب و تجهیز صندلی های اسلن امفی تئاتر و سالن جلسات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
19:13 ب.ظ
صندلی امفی تئاتر مدل پرنس
صندلی امفی تئاتر مدل پرنس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/02/28
07:42 ق.ظ
صندلی امفی تئاتری
صندلی امفی تئاتری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:28 ق.ظ
صندلی امفی تئاتری فرهنگسرای عمومی
صندلی امفی تئاتری فرهنگسرای عمومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:22 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات صوتی و تصویری مربوط به سالن امفی تئاتر
خرید و نصب تجهیزات صوتی و تصویری مربوط به سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر --
صندلی امفی تئاتر --... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
11:05 ق.ظ
تعمیر کلیه صندلی های امفی تئاتر مرکز
تعمیر کلیه صندلی های امفی تئاتر مرکز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/18
07:55 ق.ظ
تجهیز سالن امفی تئاتر خانه فرهنگ
تجهیز سالن امفی تئاتر خانه فرهنگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/01/26
11:43 ق.ظ
خرید کتاب
خرید کتاب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/22
06:25 ق.ظ
80 دستگاه صندلی امفی تئاتر
80 دستگاه صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/21
09:20 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر مدل گیتا
صندلی امفی تئاتر مدل گیتا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/26
09:12 ق.ظ
صندلی vip امفی تئاتر
صندلی vip امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/22
18:45 ب.ظ
خرید نصب صندلی VIPمعمولی سالن امفی تئاتر و موکت کفی
خرید نصب صندلی VIPمعمولی سالن امفی تئاتر و موکت کفی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:30 ب.ظ
خرید و نصب سیستم تصویری امفی تئاتر منطقه : ویدئو پروژکتور دیجیتال -پرده نمایشی برقی
خرید و نصب سیستم تصویری امفی تئاتر منطقه : ویدئو پروژکتور دیجیتال -پرده نمایشی برقی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
11:57 ق.ظ
تهیه و نصب اجرای صندلی 204 عدد دو موکت حدودا250 مترمربع
تهیه و نصب اجرای صندلی 204 عدد دو موکت حدودا250 مترمربع... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
11:40 ق.ظ
خرید و نصب صندلی204 عدد و موکت کفی 250متر مربع (سالن امفی تئاتر ) سالن همایش کانون  عصمت آموزش و پرورش ناحیه  یک اردبیل
اردبيل 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:10 ب.ظ
میز کنفرانس به همراه30 عدد صندلی
میز کنفرانس به همراه30 عدد صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/12/12 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
صندلی آمفی تئاتری مدل پرنس مرجع سازنده خدماتی مبلمان و صندلی سینمایی البرز
صندلی آمفی تئاتری مدل پرنس مرجع سازنده خدماتی مبلمان و صندلی سینمایی البرز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/12/12 تاریخ گذشته