1398/05/31
12:16 ب.ظ
کتابخانه ام دی اف
کتابخانه ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:42 ب.ظ
زونکن هشت سانت مقوایی
زونکن هشت سانت مقوایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:55 ب.ظ
قفسه کمد بایگانی
قفسه کمد بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/5/28 مهلت دار
19:13 ب.ظ
درب و قفل سیستم متحرک بایگانی ریلی
درب و قفل سیستم متحرک بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
قفسه برای بایگانی 9/5 متر
قفسه برای بایگانی 9/5 متر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
18:13 ب.ظ
زونکن بایگانی
زونکن بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
09:47 ق.ظ
کمد بایگانی ام دی اف
کمد بایگانی ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
10:54 ق.ظ
کمد دیوار قفل دار به تعداد 16 عدد
کمد دیوار قفل دار به تعداد 16 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
خرید طبقه قایل لام فلزی بدون فنر
خرید طبقه قایل لام فلزی بدون فنر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:55 ب.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
کمد کتابخانه - قفسه -کمد بایگانی
کمد کتابخانه - قفسه -کمد بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
نصب کمد ریلی بایگانی
نصب کمد ریلی بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
ترالی فلزی مخصوص فایل های نگهداری لا و کاست بافت
ترالی فلزی مخصوص فایل های نگهداری لا و کاست بافت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
09:37 ق.ظ
زونکن پایا
زونکن پایا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
زونکن اداری مقوایی 8 سانت مرغوب
زونکن اداری مقوایی 8 سانت مرغوب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
14:32 ب.ظ
فایل نگهداری لام ازمایشگاه  فلزی
فایل نگهداری لام ازمایشگاه فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
قفسه برای بایگانی
قفسه برای بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
ساخت کمد متحرک ام دی اف
ساخت کمد متحرک ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:21 ب.ظ
کمد و قفسه بندی و یراق الات
کمد و قفسه بندی و یراق الات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:02 ب.ظ
فایل نگهداری لام ازمایشکاه فلزی
فایل نگهداری لام ازمایشکاه فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تجهیز واحد بایگانی ساختمان اداری به کمد بایگانی ریلی
تجهیز واحد بایگانی ساختمان اداری به کمد بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
فایل 4 کشو اداری
فایل 4 کشو اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
09:39 ق.ظ
زونکن a4 اداری
زونکن a4 اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
11:25 ق.ظ
زونکن 8 سانتی
زونکن 8 سانتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
14:10 ب.ظ
بازکردن و جابجایی بایگانی ریلی مستقر
بازکردن و جابجایی بایگانی ریلی مستقر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
کمد بایگانی و شیشه سکوریت و فلاور باکس و گل تزئینی و پارتیشن و ...
کمد بایگانی و شیشه سکوریت و فلاور باکس و گل تزئینی و پارتیشن و ...... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:36 ب.ظ
قفسه لوازم موردنیاز ونصب
قفسه لوازم موردنیاز ونصب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
13:08 ب.ظ
10 عدد کمد فلزی بایگانی
10 عدد کمد فلزی بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:25 ب.ظ
زونکن سه گوش 8 سانتی
زونکن سه گوش 8 سانتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
زونکن 7/5 سانتی
زونکن 7/5 سانتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
قفسه کتاب و لوازم کتابخانه
قفسه کتاب و لوازم کتابخانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:58 ب.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:11 ب.ظ
زونکن 7 سانتی
زونکن 7 سانتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
09:52 ق.ظ
زونکن 8 سانت
زونکن 8 سانت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
10:48 ق.ظ
اجرای طرح بایگانی ریلی مرکز بایگانی
اجرای طرح بایگانی ریلی مرکز بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
تفکیک و ساماندهی و استاندارد سازی بایگانی واحد مالی ستاد
تفکیک و ساماندهی و استاندارد سازی بایگانی واحد مالی ستاد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:04 ب.ظ
زونکن A4فرنی 8 سانتی کلاسیک 500 عدد
زونکن A4فرنی 8 سانتی کلاسیک 500 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:34 ب.ظ
فایل فلزی 3 طبقه ریل دوبل ورق 70
فایل فلزی 3 طبقه ریل دوبل ورق 70... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/4/30 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
کتابخانه ام دی اف
کتابخانه ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:58 ب.ظ
طراحی و ساخت حمل و نصب بایگانی ریلی
طراحی و ساخت حمل و نصب بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
بایگانی ریلی و ثابت
بایگانی ریلی و ثابت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
15:56 ب.ظ
ایجاد فضای بایگانی از جنس ام دی اف بدنه سفید
ایجاد فضای بایگانی از جنس ام دی اف بدنه سفید... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
کتابخانه چوبی 4 شیشه
کتابخانه چوبی 4 شیشه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
خرید تجهیزات چوبی کتابخانه های عمومی
خرید تجهیزات چوبی کتابخانه های عمومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
14:28 ب.ظ
15 عدد گیشه و 30 متر نقشه
15 عدد گیشه و 30 متر نقشه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/4/25 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
تهیه و نصب قفسه قفسه بندی در شعبه میدان توحید بانک توسعه
تهیه و نصب قفسه قفسه بندی در شعبه میدان توحید بانک توسعه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
ساخت کمد ام دی اف
ساخت کمد ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:30 ب.ظ
ساخت بایگانی ریلی
ساخت بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
زونکن لبه فلزی
زونکن لبه فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته