1397/08/10
09:24 ق.ظ
سازه تایل در 4 دریف
سازه تایل در 4 دریف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:36 ب.ظ
قفسه یکطرفه کتابخانه
قفسه یکطرفه کتابخانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/8/5 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
بایگانی ریلی متحرک و ثابت
بایگانی ریلی متحرک و ثابت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
19:59 ب.ظ
قفسه فلزی پیچ و مهره ای جهت بایگانی
قفسه فلزی پیچ و مهره ای جهت بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
قفسه فلزی پیچ و مهره ای جهت بایگانی
قفسه فلزی پیچ و مهره ای جهت بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:05 ب.ظ
باکس فلزی رنگ کوره ای
باکس فلزی رنگ کوره ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:13 ق.ظ
سیستم بایگانی ریلی متحرک و ثابت به تعداد38 بلکس
سیستم بایگانی ریلی متحرک و ثابت به تعداد38 بلکس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:54 ب.ظ
قفسه بندی انبار اسناد پزشکی اداره بیمه سلامت شهرستان
قفسه بندی انبار اسناد پزشکی اداره بیمه سلامت شهرستان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:02 ب.ظ
کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی ابعاد 60*270
کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی ابعاد 60*270... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/7/18 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
صندوق امانات 36 خانه طرح دیجیتال با رویه استیل با قفل مکانیکی دونافی تایوانی
صندوق امانات 36 خانه طرح دیجیتال با رویه استیل با قفل مکانیکی دونافی تایوانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:13 ب.ظ
اجرای سیستم بایگانی ریلی
اجرای سیستم بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
13:43 ب.ظ
ساخت قفسه بایگانی ریلی متحرک جهت اسناد و مدارک پزشکی
ساخت قفسه بایگانی ریلی متحرک جهت اسناد و مدارک پزشکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/7/11 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تهیه و نصب قفسه جهت اتاق بایگانی اسناد
تهیه و نصب قفسه جهت اتاق بایگانی اسناد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:09 ب.ظ
سیستم نوین انبارداری شامل قفسه بندی و
سیستم نوین انبارداری شامل قفسه بندی و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:10 ب.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
16:12 ب.ظ
خدمات مورد نیاز در خصوص تعمیرات و بازسازی و شاسی کشی و راه اندازی مجدد یونیتهای برقی مربوط به بایکانی ریلی
خراسان رضوي 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:55 ب.ظ
خرید قفسه فلزی رنگ کوره ای انبار
خرید قفسه فلزی رنگ کوره ای انبار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:38 ق.ظ
قفسه 2/70 سانت طوسی 40 سانت عمق
قفسه 2/70 سانت طوسی 40 سانت عمق... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:12 ب.ظ
قفسه بایگانی متحرک ریلی و ثابت
قفسه بایگانی متحرک ریلی و ثابت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:44 ب.ظ
تجهیزات صندلی سالن امفی تئاتر
تجهیزات صندلی سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/15
19:41 ب.ظ
ساخت قفسه بایگانی ریلی متحرک
ساخت قفسه بایگانی ریلی متحرک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:39 ق.ظ
تعداد 8 دستگاه بایگانی ریلی متحرک و 1 دستگاه ثابت
تعداد 8 دستگاه بایگانی ریلی متحرک و 1 دستگاه ثابت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/07
15:29 ب.ظ
قفسه 2/70 سانت 40 سانت عمق
قفسه 2/70 سانت 40 سانت عمق... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/6/7 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
ساخت حمل نصب کمدهای بایگانی ریلی
ساخت حمل نصب کمدهای بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
15:00 ب.ظ
انجام و اجرای قفسه
انجام و اجرای قفسه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:45 ب.ظ
کمد فلزی لباس دانشجویی
کمد فلزی لباس دانشجویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/25
14:08 ب.ظ
بایگانی ریلی به متراژ 12
بایگانی ریلی به متراژ 12... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/5/25 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
فایل بایگانی جنس فلزی مدل ریلی
فایل بایگانی جنس فلزی مدل ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/5/25 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
قفسه بندی
قفسه بندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/23
12:53 ب.ظ
نصب قفسه-بیمارستان امیر المومنین
نصب قفسه-بیمارستان امیر المومنین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/06
08:42 ق.ظ
سیستم بایگانی ریلی متحرک فلزی ابعاد
سیستم بایگانی ریلی متحرک فلزی ابعاد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/20
16:38 ب.ظ
تهیه و نصب تجهیزات ریلی بایگانی دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان
تهیه و نصب تجهیزات ریلی بایگانی دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/4/20 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
قفسه بندی سردخانه جسد جنس استیل نگیر
قفسه بندی سردخانه جسد جنس استیل نگیر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/4/20 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/19
15:07 ب.ظ
کمد بایگانی دوار چهار طبقه پوشه خور جنس اهنی
کمد بایگانی دوار چهار طبقه پوشه خور جنس اهنی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
15:55 ب.ظ
تهیه و حمل کمدهای لباس
تهیه و حمل کمدهای لباس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/4/17 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
یونیت متحرک و درب و قفل مرکزی 2 سری
یونیت متحرک و درب و قفل مرکزی 2 سری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/15
15:56 ب.ظ
تعداد 200 عدد خریدو نصب کمد رختکن
تعداد 200 عدد خریدو نصب کمد رختکن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/05
23:05 ب.ظ
تجهیزات اداری شامل کمد بایگانی - فایل 4- کابینت ازمایشگاهی
تجهیزات اداری شامل کمد بایگانی - فایل 4- کابینت ازمایشگاهی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/4/5 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
تعداد 16 عدد قفسه 2/70 سانت طوسی 40
تعداد 16 عدد قفسه 2/70 سانت طوسی 40... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/04
08:36 ق.ظ
قفسه بندی فلزی
قفسه بندی فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/31
10:15 ق.ظ
مکانیزاسیون بایگانی
مکانیزاسیون بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/3/30 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
ساخت حمل نصب 7 دستگاه کمد ریلی بایگانی
ساخت حمل نصب 7 دستگاه کمد ریلی بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/14
11:25 ق.ظ
قفسه بندی سوله شماره 5 انبار
قفسه بندی سوله شماره 5 انبار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/13
10:53 ق.ظ
ساخت میز جهت استقرار 2 عد مانیتور چاپگر فکس تلفن و
ساخت میز جهت استقرار 2 عد مانیتور چاپگر فکس تلفن و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/12
11:49 ق.ظ
خرید فایل دوار آویز 4 طبقه ورق یک رنگ کوره ای و پوشه آویز
خرید فایل دوار آویز 4 طبقه ورق یک رنگ کوره ای و پوشه آویز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/03/08
08:37 ق.ظ
تجهیزات کتابخانه
تجهیزات کتابخانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/05
11:50 ق.ظ
خرید قفسه تمام استیل نگیر پیچ ومهره ای
خرید قفسه تمام استیل نگیر پیچ ومهره ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/3/5 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ساخت و طراحی فایل ریلی و بایگانی
ساخت و طراحی فایل ریلی و بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/3/5 تاریخ گذشته
1397/03/04
22:54 ب.ظ
خرید و طراحی و نصب بایگانی
خرید و طراحی و نصب بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/3/3 تاریخ گذشته