1398/09/14
13:00 ب.ظ
قفسه بایگانی
قفسه بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
13:00 ب.ظ
ساخت کمد بایگانی ام دی اف
ساخت کمد بایگانی ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/13 مهلت دار
11:35 ق.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/11
14:11 ب.ظ
کمد داروئی
کمد داروئی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید قفسه بایگانی فلزی طبقاتی
خرید قفسه بایگانی فلزی طبقاتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
پوشه بایگانی پرونده بیماران بیمارستان
پوشه بایگانی پرونده بیماران بیمارستان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:08 ب.ظ
قفسه بندی 30 متر در دو طبقه
قفسه بندی 30 متر در دو طبقه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:09 ب.ظ
کمد فلزی گردان رمزدار
کمد فلزی گردان رمزدار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
کمد بایگانی فلزی
کمد بایگانی فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
بتن ریزی و اماده سازی جهت نصب یونیت ها
بتن ریزی و اماده سازی جهت نصب یونیت ها... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
بایگانی راکد دادگاه عمومی و انقلاب بخش
بایگانی راکد دادگاه عمومی و انقلاب بخش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
کمد بندی بدنه با چارچوب با درب  ام دی اف
کمد بندی بدنه با چارچوب با درب ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/05
13:00 ب.ظ
سیستم کامل بایگانی ریلی
سیستم کامل بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:38 ب.ظ
سیستم کامل بایگانی ریلی
سیستم کامل بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
کفی قفسه و نبشی قفسه  و پیچ و مهره اچاری قفسه
کفی قفسه و نبشی قفسه و پیچ و مهره اچاری قفسه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
سیستم بایگانی ریلی متحرک فلزی
سیستم بایگانی ریلی متحرک فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
ساخت کمد ام دی اف
ساخت کمد ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
ساخت و نصب کمدهای بایگانی
ساخت و نصب کمدهای بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
زونکن
زونکن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
ساخت کمد ریلی
ساخت کمد ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
کتابخانه ام دی اف
کتابخانه ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:02 ب.ظ
تهیه و اجرای قفسه بندی اتاق بایگانی با ام دی اف
تهیه و اجرای قفسه بندی اتاق بایگانی با ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
جمع اوری و نصب مجدد بایگانی ریلی از ساختمان 3 به  ساختمان 4
جمع اوری و نصب مجدد بایگانی ریلی از ساختمان 3 به ساختمان 4... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
بتن ریزی و اماده سازی و بازکردن یونیت ها و نصب در مکان جدید
بتن ریزی و اماده سازی و بازکردن یونیت ها و نصب در مکان جدید... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:22 ب.ظ
12 عدد قفسه و 72 عدد طبقه برای مخزن موزه بزرگ
12 عدد قفسه و 72 عدد طبقه برای مخزن موزه بزرگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:47 ب.ظ
سبد بایگانی25×30×35
سبد بایگانی25×30×35... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
کمد فلزی 4 درب دانشجویی
کمد فلزی 4 درب دانشجویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
زونکن بایگانی سایز 36*26*6-  350 عدد نارنحی و 150 عدد مشکی
زونکن بایگانی سایز 36*26*6- 350 عدد نارنحی و 150 عدد مشکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
ساخت کمد رختکن مهماندازان در ساختمان سیمولاتور
ساخت کمد رختکن مهماندازان در ساختمان سیمولاتور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
زونکن بزرگ قرمز 200 عدد
زونکن بزرگ قرمز 200 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
1000 عدد زونکن بایگانی فلزی سه گوش به ابعاد 37.5 در 23 سانتی متر
1000 عدد زونکن بایگانی فلزی سه گوش به ابعاد 37.5 در 23 سانتی متر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:05 ب.ظ
ساخت کمد قفسه بندی و میز پیشخوان و میز تحریر اداری و کمد PVC و سینک ظرفشویی
ساخت کمد قفسه بندی و میز پیشخوان و میز تحریر اداری و کمد PVC و سینک ظرفشویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:42 ب.ظ
ساخت کمد قفسه بندی پیشخوان میز تحریر اداری کمد PVC سینک ظرفشویی میز تحریر اداری
ساخت کمد قفسه بندی پیشخوان میز تحریر اداری کمد PVC سینک ظرفشویی میز تحریر اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:20 ب.ظ
3 عدد کمد دوار
3 عدد کمد دوار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
15:54 ب.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
10:37 ق.ظ
بایگانی ریلی متحرک
بایگانی ریلی متحرک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید یک عدد فایل چهار کشو فلزی
خرید یک عدد فایل چهار کشو فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:07 ب.ظ
اجرای قفسه داروخانه
اجرای قفسه داروخانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:57 ب.ظ
ساخت کمد ریلی به ابعاد 2/70*5/5 و عمق 5 سانتیمتر
ساخت کمد ریلی به ابعاد 2/70*5/5 و عمق 5 سانتیمتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
خرید زونکن
خرید زونکن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
کمد 6 درب
کمد 6 درب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:16 ب.ظ
تهیه و نصب بایگانی ریلی با کلیه متعلقات
تهیه و نصب بایگانی ریلی با کلیه متعلقات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
کمد بایگانی فلزی دو درب از ورق 90
کمد بایگانی فلزی دو درب از ورق 90... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/8/18 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
کمد فلزی
کمد فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/8/18 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
کمد بایگانی ریلی جهت شعبه مرکزی سنندج بانک ملی ایران در خیابان طالقانی
کمد بایگانی ریلی جهت شعبه مرکزی سنندج بانک ملی ایران در خیابان طالقانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
13:36 ب.ظ
120 عدد پایه 2/5 متری با ضخامت 2 میل و 150 عدد صفحه 40*95
120 عدد پایه 2/5 متری با ضخامت 2 میل و 150 عدد صفحه 40*95... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:15 ب.ظ
سیستم بایگانی ریلی متحرک با درب و قفل مرکزی
سیستم بایگانی ریلی متحرک با درب و قفل مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/8/14 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
اجرای کمد و کتابخانه ویترینی
اجرای کمد و کتابخانه ویترینی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
اجرا قفسه بندی
اجرا قفسه بندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
ملزومات انبار
ملزومات انبار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/8/14 تاریخ گذشته