1398/01/29
11:50 ق.ظ
فایل سه کشویی
فایل سه کشویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/27
12:14 ب.ظ
ساخت ادوات سالن های مطالعه و مخزن کتابخانه عمومی استان
ساخت ادوات سالن های مطالعه و مخزن کتابخانه عمومی استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/27 مهلت دار
12:13 ب.ظ
قفسه کتاب چوبی دو طرفه 4 عدد - در ابعاد 210 - عرض 90 عمق 52 تعداد طبقات ورنگ و ساخت طبق عکس پیوستی
قفسه کتاب چوبی دو طرفه 4 عدد - در ابعاد 210 - عرض 90 عمق 52 تعداد طبقات ورنگ و ساخت طبق عکس پیوستی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/27 مهلت دار
10:25 ق.ظ
مکانیزه نمودن بایگانی پرسنلی
مکانیزه نمودن بایگانی پرسنلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/1/27 مهلت دار
1398/01/26
18:07 ب.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
تهیه و نصب بایگانی ریلی
تهیه و نصب بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
09:58 ق.ظ
تهیه و نصب بایگانی ریلی
تهیه و نصب بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
20:24 ب.ظ
کمدر درب شیشه زونکن خور
کمدر درب شیشه زونکن خور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
بایگانی ریلی با روکش ام دی اف
بایگانی ریلی با روکش ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
قفسه بایگانی
قفسه بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
کمد کتابخانه ام دی اف 25 عدد و میز کامپیوتر چوبی و جاکفشی درب دار
کمد کتابخانه ام دی اف 25 عدد و میز کامپیوتر چوبی و جاکفشی درب دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/1/24 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
تهیه و نصب بایگانی ریلی به همراه تمامی متعلقات
تهیه و نصب بایگانی ریلی به همراه تمامی متعلقات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:09 ب.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
کمد بایگانی ام دی اف 2 عدد
کمد بایگانی ام دی اف 2 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:12 ب.ظ
نصب کمد بایگانی
نصب کمد بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
مکانیزه نمودن بایگانی پرسنلی
مکانیزه نمودن بایگانی پرسنلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:04 ب.ظ
کمد بایگانی دوار 5 طبقه رچزونکن خور رمز دار اهنی
کمد بایگانی دوار 5 طبقه رچزونکن خور رمز دار اهنی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/1/20 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
تعمیر بایگانی ریلی
تعمیر بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
08:56 ق.ظ
جعبه پلاستیکی بایگانی اسناد
جعبه پلاستیکی بایگانی اسناد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/05
17:33 ب.ظ
بایگانی ریلی به ابعاد 70*400 و ارتفاع 210
بایگانی ریلی به ابعاد 70*400 و ارتفاع 210... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/1/5 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:41 ب.ظ
ساخت و تهیه مصالح کانتر و کمد و میز
ساخت و تهیه مصالح کانتر و کمد و میز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/12/27 تاریخ گذشته
21:08 ب.ظ
صندلی کارشناسی و میز کامپیوتر و صندلی مطالعه وقفسه نشریات و .. 10 ردیف
صندلی کارشناسی و میز کامپیوتر و صندلی مطالعه وقفسه نشریات و .. 10 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
07:37 ق.ظ
کمد درب دار بایگانی
کمد درب دار بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:45 ب.ظ
ساخت ادوات سالنهای مطالعه و مخزن کتابخانه عمومی استان
ساخت ادوات سالنهای مطالعه و مخزن کتابخانه عمومی استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/25 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
ساحت و تجهیز ادوات بخش کودک کتابخانه عمومی استان
ساحت و تجهیز ادوات بخش کودک کتابخانه عمومی استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/25 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
کمد درب بایگانی عمق 40 تمام ام دی اف پشت ضخیم
کمد درب بایگانی عمق 40 تمام ام دی اف پشت ضخیم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/12/25 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
کمد ام دی اف - پی وی سی 30 مترمربع
کمد ام دی اف - پی وی سی 30 مترمربع... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/25 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
کمد ام دی اف پایه استیل 95*200
کمد ام دی اف پایه استیل 95*200... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
09:29 ق.ظ
پروفایل کنسول
پروفایل کنسول... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/12/23 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اجرای پروژه سیستم بایگانی ریلی ساختمان شماره 3 امور مالیاتی
اجرای پروژه سیستم بایگانی ریلی ساختمان شماره 3 امور مالیاتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
14:05 ب.ظ
اجرای پروژه طرح جامع بایگانی ریلی ساختمان امورمالیاتی کیش
اجرای پروژه طرح جامع بایگانی ریلی ساختمان امورمالیاتی کیش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/12/22 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
اجرای پروژه سیستم بایگانی  ریلی ساختمان
اجرای پروژه سیستم بایگانی ریلی ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/12/22 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
نصب سیستم بایگانی ریلی
نصب سیستم بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:14 ق.ظ
کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی نام تجارتی
کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی نام تجارتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
09:28 ق.ظ
خرید فایل فلزی و کمد بایگانی فلزی
خرید فایل فلزی و کمد بایگانی فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
12:34 ب.ظ
فایل 4 کشو تایوانی با 4 رمز نسوز
فایل 4 کشو تایوانی با 4 رمز نسوز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
13:31 ب.ظ
زونکن باکس فلزی بایگانی
زونکن باکس فلزی بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/12
17:42 ب.ظ
تهیه و ساخت و حمل و نصب کمدهای
تهیه و ساخت و حمل و نصب کمدهای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/12/12 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
یک عدد فایلWORD
یک عدد فایلWORD... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
18:56 ب.ظ
قفسه بایگانی طوسی رنگ 40*95 به تعداد 150 عدد
قفسه بایگانی طوسی رنگ 40*95 به تعداد 150 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
08:29 ق.ظ
ساخت حمل و نصب کمد دیواری ام دی اف میل جالباسی
ساخت حمل و نصب کمد دیواری ام دی اف میل جالباسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
13:08 ب.ظ
بوفه شیشه ای جنس ام دی اق با نوار پی وی سی دو میل با لولای ارم بند و رنگ توافقی
بوفه شیشه ای جنس ام دی اق با نوار پی وی سی دو میل با لولای ارم بند و رنگ توافقی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
12:18 ب.ظ
فایل بایگانی بزرگ فلزی جهت نمونه بافتهای ازمایشگاه
فایل بایگانی بزرگ فلزی جهت نمونه بافتهای ازمایشگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:01 ب.ظ
قفسه بندی ساختمان
قفسه بندی ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/4 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
بایگانی ریلی متحرک 6 طبقه و 7 فضا 250*80*250 تعداد 6 عدد
بایگانی ریلی متحرک 6 طبقه و 7 فضا 250*80*250 تعداد 6 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/12/4 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید فایل سه کشو چوبی فایل فلزی کمد بایگانی فلزی
خرید فایل سه کشو چوبی فایل فلزی کمد بایگانی فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
11:11 ق.ظ
فایل 4 کشو و 4 قفل فلزی ارس تجهیز
فایل 4 کشو و 4 قفل فلزی ارس تجهیز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
09:23 ق.ظ
اجرای قفسه بندی کتابخانه ام دی اف با عمق40 سانت بامتراژ70 مترمریع
اجرای قفسه بندی کتابخانه ام دی اف با عمق40 سانت بامتراژ70 مترمریع... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
خرید کمد بایگانی ریلی
خرید کمد بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته