1398/05/31
12:19 ب.ظ
میز صندلی
میز صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:07 ب.ظ
مبل تختخواب شو
مبل تختخواب شو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
صندلی مارک شیدکو با سید و قلاب رنگ سرمه ای
صندلی مارک شیدکو با سید و قلاب رنگ سرمه ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
خرید صندلی مبلی  تعداد 18 عدد
خرید صندلی مبلی تعداد 18 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
میز و صندلی اداری و صندلی انتظار
میز و صندلی اداری و صندلی انتظار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
تسمه بسته بندی درجه 1
تسمه بسته بندی درجه 1... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
کالا شامل : میز کارمندی - صندلی گردان - فایل - میز غذا خوری
کالا شامل : میز کارمندی - صندلی گردان - فایل - میز غذا خوری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
صندلی و میر و تخته وایت برد
صندلی و میر و تخته وایت برد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
صندلی های کنفراس - ندیریت - کارمندی و انتظار
صندلی های کنفراس - ندیریت - کارمندی و انتظار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:53 ب.ظ
وایت برد مغناطیسی کلاسیک زهوار ضخیم 3/5
وایت برد مغناطیسی کلاسیک زهوار ضخیم 3/5... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
خرید میز کارشناسی
خرید میز کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
صندلی کارشناسی چرخ دار
صندلی کارشناسی چرخ دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
خرید میز و صندلی اداری
خرید میز و صندلی اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
تابلو چوبی از جنس راش و تابلو فلزی
تابلو چوبی از جنس راش و تابلو فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
اجاره صندلی
اجاره صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
صندلی گردان مدیریتی
صندلی گردان مدیریتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
صندلی گردان
صندلی گردان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
ساخت استیشن  و کمد دارویی درمانگاه صالح پور
ساخت استیشن و کمد دارویی درمانگاه صالح پور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
میز اداری کارشناسی ال
میز اداری کارشناسی ال... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:43 ب.ظ
صندلی یک نفره دانش اموزی دوره دوم متوسطه
صندلی یک نفره دانش اموزی دوره دوم متوسطه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
صندلی مدیریتی و کارمندی و کنفرانسی
صندلی مدیریتی و کارمندی و کنفرانسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تسمه بسته بندی اسکناس
تسمه بسته بندی اسکناس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
صندلی اداری و میز اداری مدیریت
صندلی اداری و میز اداری مدیریت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
11:59 ق.ظ
صندلی یک نفره- میز تحریر 2 نفره
صندلی یک نفره- میز تحریر 2 نفره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
صندلی یک نفره- میز تحریر دو نفره
صندلی یک نفره- میز تحریر دو نفره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
صندلی گردان مدل بدون پشتی جنس نشمینگاه - کمد بایگانی - تخته وایت برد - میز اداری
صندلی گردان مدل بدون پشتی جنس نشمینگاه - کمد بایگانی - تخته وایت برد - میز اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:59 ب.ظ
مبلمان اداری
مبلمان اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
تامین حداقل 15 عدد صندلی گردان کارمندی جهت کارکنان
تامین حداقل 15 عدد صندلی گردان کارمندی جهت کارکنان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/26 مهلت دار
18:28 ب.ظ
صندلی کت نفره دسته دار
صندلی کت نفره دسته دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
صندلی محصلی و تریبون با تخته وایت برد
صندلی محصلی و تریبون با تخته وایت برد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
میز کارشناسی
میز کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
خرید لوازم اداری
خرید لوازم اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:22 ب.ظ
صندلی راحتی و کارمندی و کنفرانسی و میز اداری مدیریت
صندلی راحتی و کارمندی و کنفرانسی و میز اداری مدیریت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
صندلی گردان کارمندی
صندلی گردان کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:30 ب.ظ
صندلی گردان اداری و کمد لباس چوبی ام دی اف
صندلی گردان اداری و کمد لباس چوبی ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
صندلی انتظار 3 نفره استیل
صندلی انتظار 3 نفره استیل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
خرید صندلی نهارخوری لیدیا - میز کنفرانس
خرید صندلی نهارخوری لیدیا - میز کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
کاناپه 2 نفره
کاناپه 2 نفره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
صندلی گردان کارشناسی
صندلی گردان کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
خرید میز کارشناسی
خرید میز کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:22 ب.ظ
اقلام اداری
اقلام اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
صندلی کارشناسی درجه یک
صندلی کارشناسی درجه یک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
صندلی
صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
28 عدد صندلی  گردان و 6 عدد میز کارشناسی
28 عدد صندلی گردان و 6 عدد میز کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:30 ب.ظ
صندلی گردان کارمندی
صندلی گردان کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
صندلی کارشناسی
صندلی کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
طراحی  و ساخت میز پیشخوان جهت ایستگاه پرستری و ساخت
طراحی و ساخت میز پیشخوان جهت ایستگاه پرستری و ساخت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
صندلی گردان پشت کانتر دسته دار
صندلی گردان پشت کانتر دسته دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
32 دستگاه میز استاپ موشن
32 دستگاه میز استاپ موشن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته