1398/05/27
12:06 ب.ظ
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/20
12:58 ب.ظ
محتوای الکترونیکی آپ در راستای عدالت اموزشی
محتوای الکترونیکی آپ در راستای عدالت اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:27 ب.ظ
میز تشریح مجازی
میز تشریح مجازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:29 ب.ظ
مدل اموزشی انسان
مدل اموزشی انسان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:10 ب.ظ
تهیه تامین فضای اموزشی تجهیزات و لابراتورا تخصصی
تهیه تامین فضای اموزشی تجهیزات و لابراتورا تخصصی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:38 ب.ظ
تهیه و ساخت اقلام فیزیک
تهیه و ساخت اقلام فیزیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
لیست لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی
لیست لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:16 ب.ظ
محتوا دوره اموزشی مجازی استاندارد 2015:9001
محتوا دوره اموزشی مجازی استاندارد 2015:9001... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:38 ب.ظ
پمفلت
پمفلت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/22
14:33 ب.ظ
ماکت پایه اموزش احیای قلبی ریوی بزرگسال نیم تنه کامل ساخت ایران
ماکت پایه اموزش احیای قلبی ریوی بزرگسال نیم تنه کامل ساخت ایران... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:32 ب.ظ
ست اموزشی رزبری 3 پای
ست اموزشی رزبری 3 پای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
22:15 ب.ظ
چاپ دفتر مدیریت کلاسی دانش اموزان دوره ابتدایی
چاپ دفتر مدیریت کلاسی دانش اموزان دوره ابتدایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
14:04 ب.ظ
لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه
لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:22 ب.ظ
ست اموزشی ماتورنیک
ست اموزشی ماتورنیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
10:02 ق.ظ
ست اموزشی ماتورنیک
ست اموزشی ماتورنیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:07 ب.ظ
کیتهای اموزشی جغرافیا و مواد شیمیایی و فارسی و ریاضی
کیتهای اموزشی جغرافیا و مواد شیمیایی و فارسی و ریاضی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
12:40 ب.ظ
خرید تجهیزات رشته طراحی دوخت
خرید تجهیزات رشته طراحی دوخت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
18:11 ب.ظ
تایمر محدده زمان - رطوبت سنج خازنی - چرخ خیاطی خانگی برقی - بخاری گازی
تایمر محدده زمان - رطوبت سنج خازنی - چرخ خیاطی خانگی برقی - بخاری گازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/4/3 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
تجهیزات اموزشی رشته برق - دوربین مداربسته
تجهیزات اموزشی رشته برق - دوربین مداربسته... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
15:22 ب.ظ
دستگاه عیب یاب کامل خودرو
دستگاه عیب یاب کامل خودرو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/4/2 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
ماکت اموزشی
ماکت اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/2 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
ابزار و وسایل مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی
ابزار و وسایل مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
15:14 ب.ظ
لوازم کارگاههای صنایع دستی
لوازم کارگاههای صنایع دستی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/4/1 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
دستگاه همزن مکانیکی فول دیجیتال برای مولد
دستگاه همزن مکانیکی فول دیجیتال برای مولد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/4/1 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
تجهیزات اموزشی
تجهیزات اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/29
11:11 ق.ظ
دستگاه گلونجر کامل با متعلقات شامل بالن  گیره -کیله وپایه
دستگاه گلونجر کامل با متعلقات شامل بالن گیره -کیله وپایه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/3/29 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
دستگاه بن ماری 8 خانه درجه 1
دستگاه بن ماری 8 خانه درجه 1... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
11:18 ق.ظ
لیست ابزار و سایل مورد نیاز مرکز مشاوره ورزشی
لیست ابزار و سایل مورد نیاز مرکز مشاوره ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/3/28 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
سیگنال ژنراتور RF
سیگنال ژنراتور RF... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
12:53 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی جمعا به تعداد249 مورد
خرید تجهیزات اموزشی جمعا به تعداد249 مورد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/23
12:43 ب.ظ
دستگاه اسمان نمای دیجیتالی ثابت sly مدل np 768
دستگاه اسمان نمای دیجیتالی ثابت sly مدل np 768... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/20
08:42 ق.ظ
سیگنال ژنراتور rf
سیگنال ژنراتور rf... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/12
13:09 ب.ظ
تهیه مدارهای گسترده اموزشی
تهیه مدارهای گسترده اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/09
13:03 ب.ظ
ابزار وسایل مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه ها
ابزار وسایل مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه ها... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/04
07:38 ق.ظ
تجهیزات کارگاهی مورد نیاز
تجهیزات کارگاهی مورد نیاز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/02/24
10:44 ق.ظ
ابرنگ و گواش ئ پاستل نقاشی و مقوا سفید
ابرنگ و گواش ئ پاستل نقاشی و مقوا سفید... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:09 ق.ظ
خرید تجهیزات گرافیک هنرستان : دوربین عکاسی دیجیتال -کیف دوربین
خرید تجهیزات گرافیک هنرستان : دوربین عکاسی دیجیتال -کیف دوربین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/2/20 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خرید تجهیزات هنرستان : فرکانس متر دیجیتال - دتکتور هوشمند دیواری توکار
خرید تجهیزات هنرستان : فرکانس متر دیجیتال - دتکتور هوشمند دیواری توکار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/17
11:14 ق.ظ
مانکن مردانه پلاستیکی
مانکن مردانه پلاستیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/11
11:30 ق.ظ
صندلی تابوره و یونیت ازمایشگاهی و میز ازمایشگاهی
صندلی تابوره و یونیت ازمایشگاهی و میز ازمایشگاهی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
18:02 ب.ظ
صندلی تابوره و یونیت ازمایشگاهی و میز ازمایشگاه
صندلی تابوره و یونیت ازمایشگاهی و میز ازمایشگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
10:54 ق.ظ
صندلی دانش اموزی صندلی معلم
صندلی دانش اموزی صندلی معلم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
15:47 ب.ظ
ارایه پروانه بهره برداری وزارت صنایع
ارایه پروانه بهره برداری وزارت صنایع... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/02
09:34 ق.ظ
سیستم آموزشی معماری
سیستم آموزشی معماری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/28
18:55 ب.ظ
مواد مصرفی کارگاه اموزشی فناوری اموزشی - تکنولوژی اموزشی
مواد مصرفی کارگاه اموزشی فناوری اموزشی - تکنولوژی اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
کیت اموزشی ازمایش رسانای الکتریکی در جامدات
کیت اموزشی ازمایش رسانای الکتریکی در جامدات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
15 دستگاه میز کار استاپ موشن انیمیشن سازی
15 دستگاه میز کار استاپ موشن انیمیشن سازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:36 ب.ظ
سوزن چرخ خیاطی سایز 14 اینچ
سوزن چرخ خیاطی سایز 14 اینچ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
15 دستگاه میز کار استاپ موشن انیمیشن سازی
15 دستگاه میز کار استاپ موشن انیمیشن سازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
15:46 ب.ظ
لوازم نقاشی روی سنگ
لوازم نقاشی روی سنگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته