1397/10/01
13:09 ب.ظ
خرید خدمات اموزشی دوره متوسطه اول
خرید خدمات اموزشی دوره متوسطه اول... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:25 ب.ظ
تجهیزات اموزشی کارگاهی هنرستان در 9 ردیف
تجهیزات اموزشی کارگاهی هنرستان در 9 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:51 ق.ظ
کتابهای اموزشی سازمان
کتابهای اموزشی سازمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:01 ب.ظ
میز رسم معماری جنس چوب فلز
میز رسم معماری جنس چوب فلز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:56 ق.ظ
چهار مجموعه کیت استثنایی امادگی و ابتدایی کم توان ذهنی و نابینا
چهار مجموعه کیت استثنایی امادگی و ابتدایی کم توان ذهنی و نابینا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:03 ق.ظ
خرید و تهیه بسته های فرهنگی و ملزومات اموزشی
خرید و تهیه بسته های فرهنگی و ملزومات اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:08 ق.ظ
خرید گنبد4 گوش تلسکوپ سنجه تابش زمین
خرید گنبد4 گوش تلسکوپ سنجه تابش زمین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:12 ب.ظ
میز مطالعه 4 نفره تمام چوب
میز مطالعه 4 نفره تمام چوب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:02 ب.ظ
میز نقشه کشی دنده ای
میز نقشه کشی دنده ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/14
15:47 ب.ظ
اسمان نما کانون محرابی تلسکوپ خورشیدی
اسمان نما کانون محرابی تلسکوپ خورشیدی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:57 ق.ظ
تلسکوپ خورشیدی (آسمان نما)
تلسکوپ خورشیدی (آسمان نما)... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/05/28
14:45 ب.ظ
کیت اموزش تابلو برق خودرو مدل
کیت اموزش تابلو برق خودرو مدل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/15
15:33 ب.ظ
صندلی دانشجویی فایبرگلاس داخل همشو بدون سبد و گیره
صندلی دانشجویی فایبرگلاس داخل همشو بدون سبد و گیره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/04/28
22:06 ب.ظ
تابلو اموزشی برق 2طرف مشبک
تابلو اموزشی برق 2طرف مشبک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/4/28 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
بازی های مداخله ای اولیه
بازی های مداخله ای اولیه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/21
15:22 ب.ظ
تجهیزات رشته اسانسور
تجهیزات رشته اسانسور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
12:40 ب.ظ
ست اموزشی اسانسور
ست اموزشی اسانسور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/4/20 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
کیت اموزشی تابلو برق و ژنراتور کامل سیستم برق-دستگاه تست
کیت اموزشی تابلو برق و ژنراتور کامل سیستم برق-دستگاه تست... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
12:15 ب.ظ
خرید پکیچ 7 کاره و پیشرفته گوهر تراشی
خرید پکیچ 7 کاره و پیشرفته گوهر تراشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/16
21:52 ب.ظ
تابلوی سمند انژکتوری سیستم ساژم
تابلوی سمند انژکتوری سیستم ساژم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/15
16:00 ب.ظ
بسته نرم افزار -کیت مدل اموزشی دوربین و
بسته نرم افزار -کیت مدل اموزشی دوربین و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/14
16:03 ب.ظ
خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم
خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/13
13:51 ب.ظ
دستگاه سیمیلاتور جوشکاری عیب یاب
دستگاه سیمیلاتور جوشکاری عیب یاب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
16:46 ب.ظ
ساخت و نصب میز کنفرانس
ساخت و نصب میز کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/4/12 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
خرید تجهیزات الکترونیک اموزشی
خرید تجهیزات الکترونیک اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/11
09:51 ق.ظ
خرید موتور TU5 بر روی استند اموزشی
خرید موتور TU5 بر روی استند اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/09
16:54 ب.ظ
خرید تجهیزات رشته
خرید تجهیزات رشته... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1397/4/9 تاریخ گذشته
16:36 ب.ظ
تابلو اموزشی برق و اتوماسیون صنعتی
تابلو اموزشی برق و اتوماسیون صنعتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/9 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم
خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/4/9 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
تجهیزات رشته نقشه کشی
تجهیزات رشته نقشه کشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/06
15:34 ب.ظ
خرید کولر ابی و تلویزیون پلاسما و صندلی اموزشی
خرید کولر ابی و تلویزیون پلاسما و صندلی اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/03/20
10:25 ق.ظ
خرید تجهیزات رصد خانه
خرید تجهیزات رصد خانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/10
14:13 ب.ظ
خرید لوازم کمک اموزشی جهت اجرای طرح ایمن سازی نرم افزاری مدارس حاشیه راهها
خرید لوازم کمک اموزشی جهت اجرای طرح ایمن سازی نرم افزاری مدارس حاشیه راهها... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/09
13:16 ب.ظ
تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی
تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/3/9 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی
تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/3/9 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی
تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/02/27
11:44 ق.ظ
تهیه و ساخت صندلی و سن و میز اساتید و ... سالن امفی تئاتر
تهیه و ساخت صندلی و سن و میز اساتید و ... سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1397/2/26 تاریخ گذشته