1397/10/26
12:44 ب.ظ
انجام تور مجازی 360 درجه برای جاذبه های تاریخی و گردشگری
لرستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:31 ق.ظ
تولید و انتشار محتوای حقوقی و قضایی در صفحات اجتماعی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
11:31 ق.ظ
برونسپاری خدمات روابط عمومی
برونسپاری خدمات روابط عمومی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:38 ب.ظ
اطلاع رسانی و اگاه سازی عموم مردم از
اطلاع رسانی و اگاه سازی عموم مردم از... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
ايلام 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:02 ب.ظ
درخواست ارسال پیامک انبوه سالانه
درخواست ارسال پیامک انبوه سالانه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
زنجان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
18:27 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل اتوبان
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل اتوبان
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:34 ب.ظ
تبلیغات بیمه در تابلوهای شهری و بیلبورد یا عرشه پل
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
08:26 ق.ظ
اجاره بدنه اتوبوس و نصب تبلیغات روی - خدمات اورژانس اجتماعی
خراسان جنوبي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:31 ب.ظ
اجاره بدنه اتوبوس و نصب تبلیغات روی ان با موضوع معرفی خدمات اورژانس اجتماعی
خراسان جنوبي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:30 ق.ظ
اجاره بدنه اتوبوس و نصب تبلیغات روی آن
اجاره بدنه اتوبوس و نصب تبلیغات روی آن... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان جنوبي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:01 ب.ظ
طراحی و اجرای یک پرده نقاشی قوه ای
طراحی و اجرای یک پرده نقاشی قوه ای... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
09:27 ق.ظ
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان جنوبي 1397/9/29 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
اجاره بدنه اتوبوس و نصب تبلیغات روی ان
اجاره بدنه اتوبوس و نصب تبلیغات روی ان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان جنوبي 1397/9/29 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
تبلیغات بیمه ایران در تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل شهر
تهران 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:43 ق.ظ
بغل نویسی و دور نویسی 10 دستگاه خودرو تویوتاهای لوکس و سواری پژو
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
12:50 ب.ظ
ترسیم لوگوی سازمان
ترسیم لوگوی سازمان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:26 ب.ظ
خدمات ارسال پیامک 500/000 عدد
خدمات ارسال پیامک 500/000 عدد... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:37 ب.ظ
اجاره ایستگاههای اتوبوس برای نصب تبلیغاتی صرفه جویی 15 ایستگاه
اردبيل 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:19 ب.ظ
پرچم جهت استفاده در گلزار مبارک شهدا
پرچم جهت استفاده در گلزار مبارک شهدا... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
لرستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:52 ب.ظ
خرید پرچم تشریفاتی
خرید پرچم تشریفاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:27 ق.ظ
اجاره بیلبورد های جاده ای
اجاره بیلبورد های جاده ای... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/08/30
12:38 ب.ظ
تهیه پایش و بولتن اخبار
تهیه پایش و بولتن اخبار... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:42 ق.ظ
تبلیغات محیطی برنامه پیش گیری از تنبلی چشم بر روی بدنه اتوبوس شهری
همدان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
07:51 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
طراحی و چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای تبلیغاتی
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره8 ماهانه بیلبورد های تبلیغاتی
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:45 ب.ظ
تبلیغات شهری در تلویزون شهری
تبلیغات شهری در تلویزون شهری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/21
08:53 ق.ظ
تبلیغات و شعار نویسی رنگ امیزی دیوارهای سطح شهر زیبا سازی
البرز 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:38 ب.ظ
ثبت نام و ارائه خدمات تبلیغاتی ونمایشگاهی
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:24 ق.ظ
تبلیغات بیمه در تابلوهای بیلبوردی تبلیغاتی در 4 جایگاه
تهران 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:52 ب.ظ
تبلیغات و شعار نویسی-رنگ امیزی دیوارهای سطح شهر -زیبا سازی
البرز 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:09 ب.ظ
تبلیغات میدانی و مناسبتی
تبلیغات میدانی و مناسبتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/17
10:36 ق.ظ
اجاره بیلبورد طراحی چاپ و نصب بنر بروی
اجاره بیلبورد طراحی چاپ و نصب بنر بروی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:29 ب.ظ
چاپ و نصب 3 طرح بیلبورد و پل عابر ازادراه
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:15 ب.ظ
مجموعه برنامه و راهنمای ایمن سازی مراکز واکسیناسیون
تهران 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:57 ب.ظ
تولید تیزر و کتاب و بروشور و تبلیغات محیطی
اصفهان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/25
22:00 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای 4 جایگاه در استان
تهران 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/20
12:32 ب.ظ
بازاریابی و تبلیغات شامل چاپ بروشور
بازاریابی و تبلیغات شامل چاپ بروشور... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
چهارمحال بختياري 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:44 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای
تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مازندران 1397/6/19 تاریخ گذشته
16:30 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای 4 جایگاه استان
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:53 ب.ظ
واگذاری کلیه امور مرتبط با چاپ و تبلیغات
خراسان شمالي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/27
13:16 ب.ظ
تبلیغات محیطی و غیر محیطی تجهیز سالن 5 نمایشگاه بین المللی مجری
تهران 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/13
13:09 ب.ظ
اجاره بیلبورد مسیر همدان به
اجاره بیلبورد مسیر همدان به... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کردستان 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/03
13:30 ب.ظ
نقاشی و بغل نویسی آرم راهداری
نقاشی و بغل نویسی آرم راهداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/05/02
14:29 ب.ظ
اجاره سه ماه 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی بزرگ
گيلان 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/31
13:13 ب.ظ
تهیه و نصب بیلبورد طراحی و چاپ بنر و کاتالوگ
خوزستان 1397/4/31 تاریخ گذشته