1398/09/16
13:39 ب.ظ
اجاره تلویزیون شهری میدان ملک اباد و 4راه ازادشهر برای پخش کلیپ 30 ثانیه ای
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
13:23 ب.ظ
اجاره فضای تبلیغاتی
اجاره فضای تبلیغاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
13:23 ب.ظ
پوشش تصویری 2 روزه
پوشش تصویری 2 روزه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
13:21 ب.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
13:21 ب.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
10:27 ق.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
10:27 ق.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
10:25 ق.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
18:08 ب.ظ
پیامک فارسی
پیامک فارسی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/10
20:21 ب.ظ
چاپ نصب نگهداری 27 عدد بیلبورد و عرشه پل
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
پوشش تصویری 1 روزه
پوشش تصویری 1 روزه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
خدمات روابط عمومی و پوشش خبری و تهیه اخبار و مستندسازی و برگزاری همایش ها
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:59 ب.ظ
پروژه خرید سامانه رصد اخبار و پایش محتوا
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید خدمات رسانه ای
خرید خدمات رسانه ای... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:49 ب.ظ
1398/09/06
10:30 ق.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلغیات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلغیات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:46 ب.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:40 ب.ظ
ساخت و تولید برنامه مستند و اطلاع رسانی اقدامات اداره کل
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:56 ب.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
اطلاع رسانی برنامه تنبلی چشم
اطلاع رسانی برنامه تنبلی چشم... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
خرید خدمات رسانه ای
خرید خدمات رسانه ای... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:33 ب.ظ
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:06 ب.ظ
شارژ پیامک سامانه کوتاه
شارژ پیامک سامانه کوتاه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/8/28 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
ارسال پیام کوتاه با پنل اختصاصی و شماره مناسب
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:04 ب.ظ
اجرای تبلیغات و اکران 102 بارتیزر تبلیغاتی 30 ثانیه ای بانک توسعه تعاون
گلستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:37 ب.ظ
تبلیغات و اطلاع رسانی جشنواره منطقه ای
آذربايجان غربي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:29 ب.ظ
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی پروژه های ابخیزداری و ابخوانداری سال 98
سيستان و بلوچستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
شارژ سامانه پیامکی در اختیار
شارژ سامانه پیامکی در اختیار... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:40 ب.ظ
سه عدد سازه تبلیغاتی جاده فراهان-جاده تهران-بلوار کربلا به همراه نصب و چاپ بنر
مركزي 1398/8/18 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
امور تبلیغاتی و مستند سازی اولین رویداد ملی و بین المللی تبادل فناوری و استارتاپ
البرز 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
14:01 ب.ظ
خرید خدمات روابط عمومی
خرید خدمات روابط عمومی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
يزد 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/15
07:21 ق.ظ
بیلبورد تبلیغاتی
بیلبورد تبلیغاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:45 ب.ظ
پروژه اطلاع رسانی پروژه های صندولی ملی
قزوين 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:17 ب.ظ
شارژ ریالی پیامک برای سرشماره  30008735 به تعداد 156250 عدد پیامک انگلیسی
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
شارژ سامانه پیامکی تامین اجتماعی استان
چهارمحال بختياري 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:54 ب.ظ
شارژ سامانه پیامکی
شارژ سامانه پیامکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
چهارمحال بختياري 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:01 ب.ظ
شارژ سامانه پیامکی
شارژ سامانه پیامکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
چهارمحال بختياري 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:46 ب.ظ
1398/08/06
12:09 ب.ظ
کلیه خدمات چاپ و نصب و پشتیبانی و اجاره بیلبورد
چهارمحال بختياري 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:47 ب.ظ
خرید خدمات پیامکی
خرید خدمات پیامکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/28
19:14 ب.ظ
اجاره 9 عدد تابلو جهت اطلاع رسانی هفته بیمه سلامت به مدت 9 روز
خراسان رضوي 1398/7/28 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
بیلبورد تبلیغاتی
بیلبورد تبلیغاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
12:37 ب.ظ
دو دستگاه بیلبورد جهت تبلیغات هفته بیمه سلامت
گيلان 1398/7/24 تاریخ گذشته