1398/05/28
19:39 ب.ظ
فراخوان طراحی لوگوی شهرداری
فراخوان طراحی لوگوی شهرداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
همدان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:38 ب.ظ
ارسال پیام کوتاه با پنل و شماره مناسب
ارسال پیام کوتاه با پنل و شماره مناسب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
15:09 ب.ظ
خرید خدمات سامانه پیامکی
خرید خدمات سامانه پیامکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:30 ب.ظ
بولتن خبری
بولتن خبری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
13:36 ب.ظ
خدمات اطلاع رسانی
خدمات اطلاع رسانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
قرارداد بریده جراید
قرارداد بریده جراید... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:33 ب.ظ
1398/05/13
09:50 ق.ظ
اجرا نصب طاق نصرت درب بانک ملی ایران در ایام ذی الحجه ایام قربان و غدیر
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:30 ق.ظ
برپایی غرفه اطلاع رسانی
برپایی غرفه اطلاع رسانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:43 ب.ظ
خدمات سلامت اجتماعی در مجموعه ورزشی انقلاب
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:05 ب.ظ
پایش اخبار مکتوب صوتی و تصویری
پایش اخبار مکتوب صوتی و تصویری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
14:54 ب.ظ
خدمات سیستم ارسال و دریافت پیامک و خدمات سیستم خبرنامه
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:47 ب.ظ
خرید شارژ ارسال پیامک فارسی 15/000/000 عدد
خرید شارژ ارسال پیامک فارسی 15/000/000 عدد... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:53 ب.ظ
فرهنگ سازی سلامت
فرهنگ سازی سلامت... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خرید شارژ ارسال پیامک فارسی
خرید شارژ ارسال پیامک فارسی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:50 ب.ظ
تبلیغات بیمه در ایران در بیلبوردهای تبلیغاتی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:32 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای تبلیغاتی
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/26
11:22 ق.ظ
پیامک فارسی
پیامک فارسی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
18:37 ب.ظ
اجاره بیلبورد به مدت یک ماه
اجاره بیلبورد به مدت یک ماه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:30 ب.ظ
شارژ سامانه پیامکی اداره کل به میزان 700 هزار
سيستان و بلوچستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:19 ب.ظ
تهیه و ارسال بولتن الکترونیکی اخبار
تهیه و ارسال بولتن الکترونیکی اخبار... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:38 ب.ظ
تبلیغات بیمه در بیلبوردهای محیطی شهر
تبلیغات بیمه در بیلبوردهای محیطی شهر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:21 ب.ظ
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
پیامک فارسی
پیامک فارسی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:48 ب.ظ
ارسال پیامک 8340284 طی سه ماه
ارسال پیامک 8340284 طی سه ماه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:44 ب.ظ
ارائه خدمات پیامک
ارائه خدمات پیامک... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
ارائه کامل خدمات اطلاع رسانی تبلیغاتی و پذیرایی و ارائه مستندات در
البرز 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:14 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در بیلبورد های تبلیغاتی محیطی شهر تهران
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
18:32 ب.ظ
خدمات سامانه پیامکی + 3 خط و پنل ارسال و دریافت پیامک و پشتیبانی و گارانتی و اموزش
خراسان رضوي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/06
12:32 ب.ظ
سایر فعالیتهای اطلاع رسانی
سایر فعالیتهای اطلاع رسانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
تبلیغات بیمه در ایران در بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی شهر
تهران 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
اجاره بیلبورد به متراژ 50 متر مربع
اجاره بیلبورد به متراژ 50 متر مربع... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
20:30 ب.ظ
اجاره بیلبورد به متراژ 50 متر مربع
اجاره بیلبورد به متراژ 50 متر مربع... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
20:28 ب.ظ
پایش اخبار مکتوب صوتی و تصویری
پایش اخبار مکتوب صوتی و تصویری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:58 ق.ظ
اجاره بیلبورد در میدان
اجاره بیلبورد در میدان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
شارژر پیامکی
شارژر پیامکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:49 ب.ظ
شارژ پیامک سازمان 24/000/000 پیامک
شارژ پیامک سازمان 24/000/000 پیامک... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
13:35 ب.ظ
شارژ پیامک سازمان 24 میلیون پیامک
شارژ پیامک سازمان 24 میلیون پیامک... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
09:42 ق.ظ
ارائه خدمات اطلاع رسانی تبلیغات وپذیرایی در حوزه معرفی شهر جدید
البرز 1398/3/27 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
انجام امور رسانه ای سمعی بصری تبلیغاتی روابط عمومی
هرمزگان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
11:23 ق.ظ
ارائه خدمات در خصوص  تهیه تعداد 2000 حلقه سی دی 3000 نسخه برشور ترویجی
گيلان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/23
12:41 ب.ظ
پارتیشن بندی به متراژ 2400 متر مربع - موکت کف نمایشگاه - تامین نیروهای انتظامات
اصفهان 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:55 ب.ظ
خرید خدمات فعالیتهای تبلیغات روابط عمومی و اطلاع رسانی
چهارمحال بختياري 1398/3/21 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
اجاره بیلبورد در میدان
اجاره بیلبورد در میدان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/3/21 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
ارائه خدمات اطلاع رسانی تبلیغات و پذیرایی در
البرز 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
07:47 ق.ظ
توانمند سازی جوامع و مشارکت دست اندرکاران در اجرای پروژه های
هرمزگان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
18:36 ب.ظ
اجاره بیلبورد یک ماهه در مسیر رفت و برگشت فرودگاه امام خمینی و محوطه
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/14
11:49 ق.ظ
اجرای برنامه فم تور اشنا سازی جاذبه های
کرمانشاه 1398/3/14 تاریخ گذشته