1397/10/26
14:01 ب.ظ
چاپ کتاب
چاپ کتاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1397/10/26 مهلت دار
12:00 ب.ظ
780 نسخه کتاب
780 نسخه کتاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1397/10/26 مهلت دار
10:27 ق.ظ
چاپ طراحی وصفحه ارائی نشریه پیک برق فصل پائیز و زمستان
خوزستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
19:49 ب.ظ
مرمت تعداد دو جلد قران خطی
مرمت تعداد دو جلد قران خطی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
19:48 ب.ظ
مرمت و مجلد نمودن 2 نسخه قران خطی روستای
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:34 ب.ظ
چاپ طراحی و صفحه ارائی نشریه پیک برق
چاپ طراحی و صفحه ارائی نشریه پیک برق... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:12 ب.ظ
چاپ بروشور و کاتالوگ تهیه و چاپ
چاپ بروشور و کاتالوگ تهیه و چاپ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/25 مهلت دار
16:25 ب.ظ
چاپ پرونده بیمار25 برگ
چاپ پرونده بیمار25 برگ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1397/10/25 مهلت دار
11:50 ق.ظ
چاپ فرم قطع A4 بسته های 100 برگی
چاپ فرم قطع A4 بسته های 100 برگی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
19:44 ب.ظ
چاپ پوستر 50*70
چاپ پوستر 50*70... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
19:43 ب.ظ
کارهای ساختمانی نشریه 55
کارهای ساختمانی نشریه 55... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
50 جلد دیوان نفیس حافظ با جلد چرمی و صندوقچه ای
قزوين 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
چاپ مطبوعات جهت مدیریت بانک
چاپ مطبوعات جهت مدیریت بانک... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
23:24 ب.ظ
چاپ اوراق بیمارستان
چاپ اوراق بیمارستان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1397/10/23 مهلت دار
17:20 ب.ظ
برونسپاری خدمات کپی و تکثیر
برونسپاری خدمات کپی و تکثیر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
20:05 ب.ظ
چاپ سر برگ a4 رنگی با کاغذ مرغوب
چاپ سر برگ a4 رنگی با کاغذ مرغوب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمان 1397/10/22 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
چاپ طراحی و ضفحه ارایی کتاب برنامه
چاپ طراحی و ضفحه ارایی کتاب برنامه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:36 ق.ظ
تهیه و چاپ مطبوعات مورد نیاز
تهیه و چاپ مطبوعات مورد نیاز... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
سيستان و بلوچستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:25 ب.ظ
تهیه کتابچه طرح تجدید نظر پارک جنگی
تهیه کتابچه طرح تجدید نظر پارک جنگی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
تهیه کتابچه طرح پارک جنگلی منطقه
تهیه کتابچه طرح پارک جنگلی منطقه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:51 ب.ظ
چاپ کتاب راهنمای معلم در پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه
همدان 1397/10/19 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
چاپ کتاب راهنمای معلم در پیشگیری اولیه
همدان 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
فعالیت های چاپخانه
فعالیت های چاپخانه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
تهیه مجله با ویژگی های چاپ قطعA4کاغذ تحریر 80 گرمی
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
طراحی 60تا 80 صفحه کتاب دستاوردهای ناحیه
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
تهیه و چاپ کتابچه نقاشی -جلد پک بلیستری
ايلام 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
18:21 ب.ظ
تهیه و چاپ کتابچه نقاشی -جلد پک بلیستری شامل (مداد رنگی -تراش
ايلام 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
چاپ 50000 هزار بروشور تربیت بدنی جهت بررسی نمونه چاپ
اصفهان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
17:58 ب.ظ
تایپ طراحی و چاپ بروشورهای اطلاع رسانی a4رنگی
اصفهان 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
چاپ بروشور اطلاع رسانی روشهای نوین پرداخت صدقه
قزوين 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
تهیه و چاپ پوشه های طرح اشتغال و خودکفایی و اموزش
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
دفترچه های بیمه درمانی - کاغذ چاپ 2 رنگ مر برگ متفاوت
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:55 ب.ظ
فرم های اندیکاسیون
فرم های اندیکاسیون... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:44 ب.ظ
اجرایی تاسیسات برقی ساختمان جلد اول 1-110
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
20:44 ب.ظ
اجرایی تاسیسات برقی ساختمان جلد دوم 2-110
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
چاپ و تکثیر ماهیانه مرکز بهداشت شهرستان
زنجان 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
چاپ فولدر A4
چاپ فولدر A4... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خدمات چاپ کتاب
خدمات چاپ کتاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
18:29 ب.ظ
چاپ کتاب جامع کنترل عفونت و حفاظت شغلی در اورژان
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
چاپ کتاب قطع رحلی 588 صفحه تمام رنگی با کاغذ متن 80 گرمی تحریر و کاغذ
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تکثیر شامل 500 مجلد 36 برگی
تکثیر شامل 500 مجلد 36 برگی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
تکثیر شامل 600 مجلد 20 برگی
تکثیر شامل 600 مجلد 20 برگی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:03 ب.ظ
گزارش اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی
گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان غربي 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
چاپ اوراق مالیاتی
چاپ اوراق مالیاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
گزارش امار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیران در سال 1396
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
طراحی و چاپ دفترچه دانستنیهای مالیاتی شماره 9
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:07 ب.ظ
طراحی و چاپ دفترچه دانستنیهای مالیاتی شماره 9
اصفهان 1397/10/10 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
چاپ فیش اب بها با کاغذ 80 گرمی
چاپ فیش اب بها با کاغذ 80 گرمی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
زنجان 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چا پ
چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چا پ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اصفهان 1397/10/10 تاریخ گذشته