1397/08/24
13:39 ب.ظ
چاپ بوستر رنگی دورو کاغذ گلاسه 300 گرم روکش دورو سلفون براق
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
13:37 ب.ظ
طراحی و چاپ 200 مترمربع بنر glp
طراحی و چاپ 200 مترمربع بنر glp... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
11:36 ق.ظ
چاپ بنر پوستر - بروشور - تراکت در انواع و اندازه های مختلف به
فارس 1397/8/24 مهلت دار
07:48 ق.ظ
تهیه و چاپ سربرگ رنگی توانیر
تهیه و چاپ سربرگ رنگی توانیر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
واگذاری تهیه و تکثیر روزنامه بریل و منابع مطالعاتی
تهران 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:00 ب.ظ
چاپ اوراق اداری
چاپ اوراق اداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
چاپ کتابچه مین و بندر و کارت سلامت و ...
چاپ کتابچه مین و بندر و کارت سلامت و ...... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:17 ق.ظ
چاپ اوراق و فرم های بانکی به مدت یکسال
چاپ اوراق و فرم های بانکی به مدت یکسال... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
13:46 ب.ظ
چاپ 2000 دسته فرم واریز برداشت کدل 2052
چاپ 2000 دسته فرم واریز برداشت کدل 2052... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
چاپ کتاب گزارش اقتصادی واجتماعی و فرهنگی 95
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:54 ب.ظ
چاپ رسید وجه نقد با کاغذ کاربن لس
چاپ رسید وجه نقد با کاغذ کاربن لس... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:56 ب.ظ
طراحی و چاپ فولدر A4
طراحی و چاپ فولدر A4... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
چاپ کتاب
چاپ کتاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
زنجان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
چاپ بنر در متراژ مختلف
چاپ بنر در متراژ مختلف... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:42 ب.ظ
خرید وچاپ پوشه مقوایی مخصوص بایگانی
خرید وچاپ پوشه مقوایی مخصوص بایگانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
چاپ اوراق مالیاتی
چاپ اوراق مالیاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:48 ق.ظ
چاپ کلابرگ شیرخشک
چاپ کلابرگ شیرخشک... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:26 ب.ظ
طراحی و چاپ و نصب بنر و اسپیس و بیلبورد تبلیغاتی
همدان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:21 ب.ظ
چاپ فرم های موردنیاز
چاپ فرم های موردنیاز... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قزوين 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
چاپ مجله جنگل و مرتع
چاپ مجله جنگل و مرتع... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
چاپ سر برگ شرکت حراست سایز a4&a5 به همراه ارم مربوطه
تهران 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی
طراحی چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان غربي 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره یکساله بنرهای تبلیغاتی
آذربايجان غربي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
11:05 ق.ظ
چاپ مطبوعات شامل گزارش ارزیابی تهسیلات
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:03 ب.ظ
کپی a4- a5 فرم بیمارستانی 1000 عددی a4 و a5
کپی a4- a5 فرم بیمارستانی 1000 عددی a4 و a5... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:16 ب.ظ
چاپ اطلاعات پرسنلی بر روی لیبل و رومیزی
قزوين 1397/8/6 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
چاپ گزارش سالیانه
چاپ گزارش سالیانه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
چاپ 600/000 برگ گواهینامه مهارتی
چاپ 600/000 برگ گواهینامه مهارتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
13:28 ب.ظ
کتاب شعر با جلد رنگی در 128 صفحه
کتاب شعر با جلد رنگی در 128 صفحه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان شمالي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
چاپ فرم واریز و برداشت و فرم سحاب
چاپ فرم واریز و برداشت و فرم سحاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان غربي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:45 ب.ظ
چاپ کتاب 118 صفحایی با قطع و زیری رنگی
چاپ کتاب 118 صفحایی با قطع و زیری رنگی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
چهارمحال بختياري 1397/8/3 تاریخ گذشته
20:55 ب.ظ
تهیه و چاپ فرم نظر سنجی
تهیه و چاپ فرم نظر سنجی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1397/8/3 تاریخ گذشته
20:20 ب.ظ
پلات رنگی نقشه
پلات رنگی نقشه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:18 ب.ظ
تعداد 500000 برگ چاپ برگه تردد
تعداد 500000 برگ چاپ برگه تردد... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/2 تاریخ گذشته
20:05 ب.ظ
چاپ فرم بانکی
چاپ فرم بانکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اصفهان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:32 ب.ظ
چاپ کتاب 3 جلدی
چاپ کتاب 3 جلدی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1397/8/1 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
تهیه پرینت اوراق قضایی
تهیه پرینت اوراق قضایی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:27 ق.ظ
چاپ اوراق B4تعداد 32000 برگ - چاپ اوراق A4 تعداد 52000 برگ
هرمزگان 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
خرید و چاپ پوشه مقوایی مخصوص بایگانی
خرید و چاپ پوشه مقوایی مخصوص بایگانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مركزي 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
تهیه و چاپ پوشه طرح های اشتغال و خودکفایی و اموزش
فارس 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:19 ب.ظ
تراکت چاپی سایز A5
تراکت چاپی سایز A5... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان شمالي 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:00 ب.ظ
چاپ قبض رسید وجه نقد صندوق صدقات دو برگی کاربن لس
خراسان رضوي 1397/7/28 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
چاپ برگه A5
چاپ برگه A5... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1397/7/28 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
طراحی و چاپ کتابچه سه زبانه صنایع دستی
طراحی و چاپ کتابچه سه زبانه صنایع دستی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان غربي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:19 ق.ظ
طراحی و چاپ بنر مراسمات و اجاره نصب اسپیس
اصفهان 1397/7/26 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
تهیه مطالب طراحی و تدوین ویژه نامه مدرسه نو شماره 80
تهران 1397/7/26 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
طراحی چاپ نصب بنر داربست 5000 متر
طراحی چاپ نصب بنر داربست 5000 متر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1397/7/26 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
چاپ کتاب با جلد رنگی دارای سلفون کشی براق
اردبيل 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
08:40 ق.ظ
چاپ فرم اخطاریه
چاپ فرم اخطاریه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
تهیه نقشه گردشگری استان
تهیه نقشه گردشگری استان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان غربي 1397/7/25 تاریخ گذشته