1398/11/02
12:41 ب.ظ
عایق کاری چاه دوباب آسانسور
اردبيل 1398/11/2 مهلت دار
12:40 ب.ظ
برون سپاری اور نگهداری و راهبردی تاسیسات مکانیکی
کرمان 1398/11/2 مهلت دار
12:30 ب.ظ
انجام لوله کشی داخلی گاز شهری با لوازم جهت مراکز بهداشت روستایی
خراسان جنوبي 1398/11/2 مهلت دار
12:25 ب.ظ
اجرای تاسیسات دفع فاضلاب محوطه
همدان 1398/11/2 مهلت دار
12:22 ب.ظ
اجرا لوله کشی گاز و ایزومتریک زیر زمین حدود 40 متر
همدان 1398/11/2 مهلت دار
11:55 ق.ظ
نصب و راه اندازی 5 عدد مخزن داخل پارکها
البرز 1398/11/2 مهلت دار
10:47 ق.ظ
سرویس تعمیر تست ترانسفورماتورها
خوزستان 1398/11/2 مهلت دار
10:40 ق.ظ
تعمیر کلی کف مخزن هوایی اب بیمارستان
کرمانشاه 1398/11/2 مهلت دار
10:34 ق.ظ
احداث زیرساخت و اجرای خطوط شارژ
خراسان رضوي 1398/11/2 مهلت دار
10:23 ق.ظ
ری تیوب کردن قسمت ژنراتور ابزروبشن
فارس 1398/11/2 مهلت دار
10:14 ق.ظ
امور برق
امور برق... تاسیسات
تهران 1398/11/2 مهلت دار
10:10 ق.ظ
امور برقی
امور برقی... تاسیسات
تهران 1398/11/2 مهلت دار
10:10 ق.ظ
امور برقی
امور برقی... تاسیسات
تهران 1398/11/2 مهلت دار
10:04 ق.ظ
تاسیسات
تاسیسات... تاسیسات
تهران 1398/11/2 مهلت دار
10:02 ق.ظ
ساخت و نصب دمپر دستی و فلنج اهنی و برشکاری هواساز
تهران 1398/11/2 مهلت دار
00:23 ق.ظ
رنگ امیزی طبقه همکف درمانگاه تامین اجتماعی
يزد 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:07 ق.ظ
تست لوله های اکسیژن داخلی بیمارستان
کرمانشاه 1398/11/1 مهلت دار
1398/11/01
22:07 ب.ظ
تست ارت تابلو برق مرکز
فارس 1398/11/1 مهلت دار
21:49 ب.ظ
نصب راه اندازی والر اسپیلت سقفی
تهران 1398/11/1 مهلت دار
21:45 ب.ظ
عایقکاری لوله و منبع
کرمان 1398/11/1 مهلت دار
21:43 ب.ظ
لوله کشی گاز
لوله کشی گاز... تاسیسات
خراسان شمالي 1398/11/1 مهلت دار
21:35 ب.ظ
رنگ امیزی کامل ساختمان اداری کمیته امداد
لرستان 1398/11/1 مهلت دار
20:44 ب.ظ
لوله کشی گاز ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی
خوزستان 1398/11/1 مهلت دار
20:43 ب.ظ
بهینه سازی محوطه و فضای کارواش مجتمع
خوزستان 1398/11/1 مهلت دار
20:18 ب.ظ
گازکشی مرکز بهداشت فریزی
خراسان رضوي 1398/11/1 مهلت دار
20:17 ب.ظ
رنگ امیزی اتاق ها و راهروهای همکف ساختمانی پشتیبانی
تهران 1398/11/1 مهلت دار
19:36 ب.ظ
اجرا ارتینگ اداره هواشناسی سی سخت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/1 مهلت دار
13:30 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی تعمیر و تجهیز چاه اب
کرمان 1398/11/1 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
چاه ارت استاندارد
سيستان و بلوچستان 1398/11/1 مهلت دار
13:00 ب.ظ
تهیه و ساخت لیفتینگ ببم های
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/1 مهلت دار
13:00 ب.ظ
تهیه و ساخت لیفتینگ ببم های
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/1 مهلت دار
11:24 ق.ظ
اتصال لوله های فاضلاب ساختمان بورس به فاضلاب شهری
هرمزگان 1398/11/1 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
00:25 ق.ظ
تهیه تجهیزات و خدمات تعمیرات روشنایی بیرونی پست های
البرز 1398/10/30 مهلت دار
00:14 ق.ظ
اجرای لوله کشی مسی اکسیژن بخش های بیمارستان
چهارمحال بختياري 1398/10/30 مهلت دار
1398/10/30
23:55 ب.ظ
تعمیر سپتیک فاضلاب بانک توسعه
تهران 1398/10/30 مهلت دار
23:51 ب.ظ
تهیه مصالح و ابزار کار و انجام عملیات رنگ امیزی
تهران 1398/10/30 مهلت دار
23:51 ب.ظ
بازسازی موتورخانه
تهران 1398/10/30 مهلت دار
23:51 ب.ظ
تست سیستم ارت ساختمان
تهران 1398/10/30 مهلت دار
22:10 ب.ظ
22:09 ب.ظ
22:09 ب.ظ
22:04 ب.ظ
تاسیسات بیمارستان و مراکز بهداشتی تابعه
لرستان 1398/10/30 مهلت دار
21:45 ب.ظ
سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی شعبه جنوب
کرمان 1398/10/30 مهلت دار
21:24 ب.ظ
نقاشی ساختمان
کرمانشاه 1398/10/30 تاریخ گذشته