1398/05/31
10:03 ق.ظ
قرص فرفولیک کپسول ویتامین
قرص فرفولیک کپسول ویتامین... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:56 ب.ظ
قرص فروس سولفات 50 میلی گرم با تولید جدید تحویل در اداره کل ساری
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
12:08 ب.ظ
لیست دارو
لیست دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:44 ب.ظ
خرید دارو
خرید دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:44 ب.ظ
خرید اقلام دارو
خرید اقلام دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
اقلام دارویی مصرفی بیمارستانی  در10 ردیف
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:23 ب.ظ
سرم تزریقی سدیم کلراید 0/9 درصئ نیم لیتری
آذربايجان غربي 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
دارو
دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
شیرخشک بومیل 300 قوطی
شیرخشک بومیل 300 قوطی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
15:11 ب.ظ
ویتامین A+D  قطره خوراکی
ویتامین A+D قطره خوراکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
فولیک اسید قرص
فولیک اسید قرص... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
ویتامین a+d قطره خوارکی
ویتامین a+d قطره خوارکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
البومین گاوی بیوتیک تعداد 5 ویال
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
پودر گلوکز خوراکی
پودر گلوکز خوراکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
قرص تری فلوئرپرازین 5 م گ
قرص تری فلوئرپرازین 5 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
قرص ازیترومایسین 500 م گ
قرص ازیترومایسین 500 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
کپسول مولتی ویتامین مینرال
کپسول مولتی ویتامین مینرال... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
قرص بوسپیرون
قرص بوسپیرون... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
امپول کلیند امایسین
امپول کلیند امایسین... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
ویال سدیک کلرید 5 درصد 50 م ل ایرانی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
قرص البرزازولام 1 م گ
قرص البرزازولام 1 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
امپول اندانسترون4 م گ
امپول اندانسترون4 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
ویال پنتوپرازول 40 م گ ایرانی
ویال پنتوپرازول 40 م گ ایرانی... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
قطره چشمی تروپیکامید 1 درصد
قطره چشمی تروپیکامید 1 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
خرید دارو
خرید دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:54 ب.ظ
کارپول دندانپزشکی
کارپول دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
قم 1398/5/24 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
استنت دارویی کرونری قلبی عروقی
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
استنت داروئی کرونری قلبی عروقی
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
پودر گلوکز خوراکی
پودر گلوکز خوراکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
کارپول مخصوص دندانپزشکی
کارپول مخصوص دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:33 ب.ظ
دارو
دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
خرید 23 قلم  مواد مصرفی دندانپزشکی
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
اورانول و زونالین کمدنت و پودر زینک اکساید و تمپ باند
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید دارو
خرید دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:35 ب.ظ
داروهای حاجب قلبی
داروهای حاجب قلبی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
انتی بیوتیک - بیهوشی
انتی بیوتیک - بیهوشی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
ایمونو گلوبلین غنی شده انسانی محلول تزریقی
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
کلسیم اتروپین و میداوزلام دگزامتازون و نور ادرنالین
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید البومین
خرید البومین... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
فولیک اسید و مولتی ویتامین و ویتامین دی
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
1398/05/20
12:50 ب.ظ
البومین
البومین... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
قرص DPD جهت کلر سنجی
قرص DPD جهت کلر سنجی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:11 ب.ظ
1200 بسته ویتامین
1200 بسته ویتامین... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
اقلام داروئی
اقلام داروئی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
قرص فسفید الومینیوم  المانی 50 باکس380 عددی
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
سرم هاف سالین امپول جنتامایسین
خراسان جنوبي 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
کلسیم اتروپین میدازولام دگز ا متازون و نوراد درنالین
خراسان جنوبي 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
خرید دارو
خرید دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
ویال و امپول و رینگر
ویال و امپول و رینگر... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/19 تاریخ گذشته