1397/08/23
14:39 ب.ظ
خدمات درمان پرسنل شرکت
خدمات درمان پرسنل شرکت... پزشکی و آزمایشگاهی
کردستان 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
12:48 ب.ظ
انجام معاینات دوره ای پرسنل شرکت به تعداد 195 مورد
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
فراخوان واگذاری اجرای طرح مهارتهای زندگی
قزوين 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:27 ق.ظ
خدمات رادیولوژی مراکز تجمیع شفیعیه و امیر کبیر
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:54 ب.ظ
ارائه خدمات تخصصی فوریت های اجتماعی
قم 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:20 ق.ظ
واگذایر طرح غربالگری اضطراب کودکان 5 تا 6 سال
قزوين 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
اجرای طرح ارتقا سلامت جمسی روانی اجتماعی و معنوی
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:43 ب.ظ
برنامه امبلیویی بینایی سنجی کودکان 3 تا 6 ساله بخش
مركزي 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
سرویس و نگهداری تجهیزات دانشکده
مركزي 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
واگذاری فعالیتهای مدیریت
واگذاری فعالیتهای مدیریت... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:38 ب.ظ
واگذاری مرکز کاهش اسیب شهرستان
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
خرید خدمات توانپزشکی کاردرمانی بهزیستی
مركزي 1397/8/9 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
خرید خدمات توانپزشکی و کاردرمانی و بهزیستی --
مركزي 1397/8/9 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
خرید خدمات توانپزشکی کار درمانی
مركزي 1397/8/9 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید خدمات توانپزشکی فیزیوتراپی بهزیستی
مركزي 1397/8/9 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید خدمات توانپزشکی کاردرمانی
مركزي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:19 ب.ظ
خدمات عمومی درمانگاه فرهنگیان
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:55 ب.ظ
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی حضوری
کرمان 1397/8/6 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره درمانی
انجام خدمات مشاوره درمانی... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
واگذاری اجرای طرح ملی رصد اسیب های
کرمان 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
واگذاری فعالیتهای اگاهسازی پیشگیری از معلولیتها
قزوين 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
واگذاری فعالیتهای اگاهسازی پیشگیری از معلولیتها
قزوين 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
واگذاری فعالیتهای اگاهسازی پیشگیری از معلولیتها شهری و روستایی
قزوين 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
17:57 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای اگاه سازی پیشگیری از معلولیتهای ناحیه 1
قزوين 1397/8/5 تاریخ گذشته
17:57 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای اگاهسازی پیشگیری
قزوين 1397/8/5 تاریخ گذشته
17:57 ب.ظ
فعالیتهای اگاهسازی پیشگیری از معلویتها ناحیه یک و دو
قزوين 1397/8/5 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
واگذاری پایگاه سلامت اجتماعی بهزیستی
مركزي 1397/8/5 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
اجرای برنانه بینایی سنجی کودکان 3 تا 6 ساله روستایی
مركزي 1397/8/5 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
واگذاری پایگاه سلامت اجتماعی بهزیستی
مركزي 1397/8/5 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
واگذاری مرکز کاهش اسیب dic شهرستان
کرمانشاه 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:32 ب.ظ
واگذاری مرکز کاهش اسیب DICشهرستان
کرمانشاه 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:10 ب.ظ
درخصوص ترک و پاکی از مواد مخدر خانواده های شهدا و ایثارگران
لرستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:09 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای مدیریت مورد در اعتیاد
قزوين 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
09:20 ق.ظ
اجرای طرح راهبری فوریتهای امور اجتماعی
البرز 1397/7/28 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
انجام امورات مربوط به تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت IOF
آذربايجان شرقي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:55 ق.ظ
انجام معاینات دوره ای کارکنان ناحیه همدان
همدان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:18 ب.ظ
انجام خدمات مشاورین درمانی
انجام خدمات مشاورین درمانی... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1397/7/25 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
انجام کلیه خدمات امور روان شناختی ومشاوره ای
خراسان رضوي 1397/7/25 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
انجام خدمات معاینات دوره ای پرسنل
اصفهان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:34 ب.ظ
انجام خدمات معاینات دوره ای پرسنل
اصفهان 1397/7/24 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
انجام معاینات تخصصی کودکان در قالب برنامه پیشگیری از تنبلی چشم بهزیستی
همدان 1397/7/24 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
واگذاری طرح اگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها
قم 1397/7/24 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
واگذاری طرح غربالگری اختلالات
قم 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:50 ب.ظ
انجام مشاوره روانشناسی
انجام مشاوره روانشناسی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
ماموگرافی دو طرفه برای بانوان 40 سال به بالا
خراسان رضوي 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
اجرای طرح مهارت های زندگی
اجرای طرح مهارت های زندگی... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:29 ب.ظ
ازمایشات غربالگری پرسنل اداره کل بیمه سلامت استان
زنجان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
15:14 ب.ظ
انجام کلیه خدمات مددکاری و
انجام کلیه خدمات مددکاری و... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
14:50 ب.ظ
واگذاری طرح مشارکت اجتماعی دانش اموزان
قزوين 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:33 ب.ظ
انجام معاینات دوره ای کارکنان
همدان 1397/7/16 تاریخ گذشته