1397/10/26
16:43 ب.ظ
اجرای طرح راهبری فوریت های
اجرای طرح راهبری فوریت های... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1397/10/26 مهلت دار
13:13 ب.ظ
خرید خدمات توانپزشکی کاردرمانی بهزیستی
مركزي 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
16:44 ب.ظ
اجرای طرح توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد فقر -
گلستان 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/23
23:28 ب.ظ
انجام معاینات ادواری کارکنان مجتمع  معادن سنگ اهن
يزد 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:15 ب.ظ
انجام معاینات دوره ای کارکنان
مركزي 1397/10/23 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
انجام معاینات ادواری سال 97
انجام معاینات ادواری سال 97... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
اجرای طرح مشارکت اجتماعی دانش اموزان طرح ماد
البرز 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
13:25 ب.ظ
بکارگیری 7 نفر نیروی اورژانس اجتماعی در
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
بکارگیری 8 نفر نیروی اورژانس اجتماعی در شهرستان رودان
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
بکارگیری 8 نفر نیرو اورژانس اجتماعی در
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
بکارگیری8 نفر نیرو بابت خدمات اورژانس اجتماعی
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
بکارگیری 8 نفر نیرو خدمات اورژانس اجتماعی در
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
12:14 ب.ظ
واگذاری محل واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:58 ب.ظ
انجام معاینات دوره ای کارکنان
مركزي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:44 ب.ظ
خرید خدمات توانپزشکی گفتار درمانی
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
خرید خدمات توانپزشکی کار درمانی
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
19:05 ب.ظ
انجام معاینات دوره ای کارکنان
مركزي 1397/10/17 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
ازمایشات تخصصی ژنتیک
ازمایشات تخصصی ژنتیک... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:31 ب.ظ
ارائه خدمات مختلف تخصصی مددکاری روانشناسی و حرفه اموزی به منظور
قم 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
استقرار امبولانس بخش خصوصی در بیمارستان
کرمانشاه 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:36 ب.ظ
انجام معاینات دوره ای کارکنان
مركزي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
12:28 ب.ظ
خدمات مشاوره و روانشناختی
خدمات مشاوره و روانشناختی... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1397/10/13 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
ازمایشات تخصصی ژنتیک
ازمایشات تخصصی ژنتیک... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:58 ب.ظ
طرح توانمند سازی اجتماع محور با رویکرد فقر قابلیتی
گلستان 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
انجام معاینات ادواری سال97 پرسنل
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:56 ب.ظ
ارائه خدمات در مرکز گذری کاهش اسیب
زنجان 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
انجام معاینات ادواری سال 97 پرسنل
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
اجرای طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج از طریق مراکز غیردولتی
ايلام 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:32 ب.ظ
همکاری پژوهشی در زمینه های معاینات
همدان 1397/10/10 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
فراخوان اجرای طرح خدمات مدیریت مورد درمان و
خراسان شمالي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:37 ب.ظ
اجرای طرح خدمات مدیریت درمان و کاهش اسیب معتادان
خراسان شمالي 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
تدوین برنامه مداخله مهارت های فرزندپروری
تهران 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
15:08 ب.ظ
انجام ازمایشات پزشکی کارکنان
قزوين 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:41 ب.ظ
توسعه بهداشت عمومی
توسعه بهداشت عمومی... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/5 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
جمع اوری و ساماندهی متکدیان
جمع اوری و ساماندهی متکدیان... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/5 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
توسعه بهداشت عمومی
توسعه بهداشت عمومی... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/5 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
خدمات کلینیک ویژه بیمارستان
خدمات کلینیک ویژه بیمارستان... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1397/10/5 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
توسعه بهداشت عمومی کهگیلویه و چرام ولنده
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خدمات مشاوره و راهنمایی و روانشناختی منطقه
آذربايجان شرقي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:18 ب.ظ
خدمات مشاوره مرکز جامع توانبخشی و دیالیز
سمنان 1397/10/4 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
انجام ازمایشهای چکاپ و معاینه چشم و گوش و قلب و ریه
البرز 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
14:00 ب.ظ
تامین خدمات مورد نیاز مرکز اورژانس اجتماعی
گلستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
تامین خدمات مرکز اورژانس اجتماعی
گلستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
تامین خدمات مرکز اورژانس اجتماعی
گلستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
تامین خدمات مورد نیاز مرکز اورژانس
گلستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
تامین خدمات مورد نیاز مرکز
تامین خدمات مورد نیاز مرکز... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
تامین خدمات مرکز اورژانس اجتماعی
گلستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
تامین خدمات مرکز اورژانس اجتماعی
گلستان 1397/10/3 تاریخ گذشته