1398/05/26
18:50 ب.ظ
معاینات دوره ای کارکنان شرکت برق منطقه ای
همدان 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
برونسپاری مربوط به پایگاه سلامت امام موسی کاظم
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
برون سپاری قسمتی از خدمات ازمایشگاهی کلینیک
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
14:00 ب.ظ
راهبری بهداری کارخانجات  و واحد کمک های
تهران 1398/5/26 مهلت دار
10:26 ق.ظ
واگذاری امور کلینیک
واگذاری امور کلینیک... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:04 ب.ظ
قرارداد تزریقات و پانسمان مرکز بهداشت
لرستان 1398/5/24 مهلت دار
14:23 ب.ظ
برانکارد سه شکن
برانکارد سه شکن... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
انجام امور بیمار یاری
انجام امور بیمار یاری... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
19:38 ب.ظ
درخواست پرستار جهت پایگاه
درخواست پرستار جهت پایگاه... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
درخواست پرستار جهت پایگاه ابادان
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
درخواست پرستار جهت پایگاه
درخواست پرستار جهت پایگاه... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
درخواست پرستار جهت پایگاه دزفول
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
واگذاری امور مرکز اموزشی درمانی اختلالات مصرف مواد  و رفتارهای اعتیادی
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
واگذاری تزریقات و پانسمان و نوار قلب درمانگاه شبانه
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
بیماربری بیمارستان امام محمد باقر قیروکارزین
فارس 1398/5/23 مهلت دار
18:32 ب.ظ
انجام کلیه امور خدماتی پرستاری مربوط به درمانگاه
آذربايجان غربي 1398/5/23 مهلت دار
18:01 ب.ظ
معاینات دوره ای طب کار
معاینات دوره ای طب کار... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
ارائه خدمات بیماریاری
ارائه خدمات بیماریاری... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/23 مهلت دار
11:42 ق.ظ
واگذاری خدمات مشاوره ای اداره کمیته امداد امام خمینی
آذربايجان شرقي 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید خدمت خونگیری
خرید خدمت خونگیری... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:17 ب.ظ
برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی جهت مددجویان
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
برگزاری دوره اموزشی توانمندسازی خانواده و زنان
خراسان شمالي 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
خدمات گزارش دهی سی تی اسکن بیمارستان حضرت
فارس 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:32 ب.ظ
واگذاری تزریقات  و پانسمان مرکز سلامت شهری و روستایی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
قرارداد واگذاری بیمار یاری و صندوقداری بیمارستان ولیعصر
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
خرید خدمات اعزام و بیماربری بیمارستان حضرت
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
تعداد 4 عدد امبولانس
تعداد 4 عدد امبولانس... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/20 مهلت دار
18:16 ب.ظ
انجام امور بیماریاری
انجام امور بیماریاری... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
انجام معاینات سلامت شغلی و تشکیل پرونده سلامت
خراسان جنوبي 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای طرح مهارتهای زندگی
اجرای طرح مهارتهای زندگی... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
واگذاری طرح غربالگری بینایی
واگذاری طرح غربالگری بینایی... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
واگذاری امور کلنیکMMT - DIC
واگذاری امور کلنیکMMT - DIC... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
خرید خدمت اعزام بیماربری
خرید خدمت اعزام بیماربری... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد مشاوره تغذیه بیمارستان
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:59 ب.ظ
در خواست پرستار جهت پایگاه
در خواست پرستار جهت پایگاه... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
درخواست پرستار جهت پایگاه بهبهان
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
درخواست پرستار جهت پایگاه ابادان
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
واگذاری تزریقات و پانسمان مرکز سلامت شهری و روستایی شبانه روزی
مركزي 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
درخواست پرستار جهت پایگاه
درخواست پرستار جهت پایگاه... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
امور انجام مربوط به بیمار یاری
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
18:45 ب.ظ
انجام امور بیمار بری
انجام امور بیمار بری... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
واگذاری امور بیمار یاری
واگذاری امور بیمار یاری... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
فراخوان برگزاری دوره اموزشی مرتبط با دفتر توانمند سازی
خراسان شمالي 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
اجرای بخشی از طرح پیشگیری از معلولیت ها در دوران سالمندی
ايلام 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
انجام امور بیماریاری
انجام امور بیماریاری... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
واگذاری خرید خدمت اعزام و بیمار
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:25 ب.ظ
خدمات ازمایشگاهی کلینیک بوستان
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته