1398/01/28
09:20 ق.ظ
تامین یک دستگاه امبولانس با کلیه امکانات جهت ارائه خدمات شبانه روزی
البرز 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/27
19:38 ب.ظ
امبولانس تویوتا هایس
امبولانس تویوتا هایس... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/22
06:31 ق.ظ
تغییر کاربری اتوبوس اسکانیا
تغییر کاربری اتوبوس اسکانیا... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
10:27 ق.ظ
تغییر کاربری اتوبوس اسکانیا
تغییر کاربری اتوبوس اسکانیا... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
20:05 ب.ظ
واگذاری امبولانس
واگذاری امبولانس... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:49 ب.ظ
واگذاری امبولانس مرکز شهری و روستایی
خراسان شمالي 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:47 ب.ظ
فلایویل کامل امبولانس اسپرینتر 314
خراسان شمالي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:31 ب.ظ
فلاویل کامل امبولانس بنز 314
فلاویل کامل امبولانس بنز 314... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:16 ب.ظ
اجاره خودروی سواری اژانس
اجاره خودروی سواری اژانس... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1397/7/26 تاریخ گذشته