1398/09/10
13:21 ب.ظ
سفارش ساخت و خرید یک دستگاه امبولانس
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/08/25
12:40 ب.ظ
دستگاه دیاگ امبولانس بنز اسپرینتر 315
کرمان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/13
12:54 ب.ظ
دستگاه دیاگ امبولانس 314 و 315
دستگاه دیاگ امبولانس 314 و 315... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/07/03
18:04 ب.ظ
تامین امبولانس بیماربری بدون کادر درمان
فارس 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:55 ق.ظ
تجهیز و تبدیل خودرو ون فوتون به امبولانس
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/04/18
15:02 ب.ظ
تامین یک دستگاه امبولانس با راننده
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/09
19:51 ب.ظ
تامین 1 دستگاه امبولانس
تامین 1 دستگاه امبولانس... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/03/29
10:18 ق.ظ
امبولانس موبایل nicu
امبولانس موبایل nicu... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/27
14:24 ب.ظ
وسایل امبولانس
وسایل امبولانس... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:43 ب.ظ
وسایل امبولانس
وسایل امبولانس... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/02
09:44 ق.ظ
کرایه چند دستگاه امبولانس جهت انتقال خانواده شهدا و ایثارگران
لرستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/29
09:23 ق.ظ
وسایل امبولانس
وسایل امبولانس... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:25 ق.ظ
تامین 1 دستگاه امبولانس جهت مرکز اموزشی شهید
البرز 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:20 ق.ظ
تامین یک دستگاه امبولانس با کلیه امکانات جهت ارائه خدمات شبانه روزی
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:38 ب.ظ
امبولانس تویوتا هایس
امبولانس تویوتا هایس... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/22
06:31 ق.ظ
تغییر کاربری اتوبوس اسکانیا
تغییر کاربری اتوبوس اسکانیا... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
10:27 ق.ظ
تغییر کاربری اتوبوس اسکانیا
تغییر کاربری اتوبوس اسکانیا... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
20:05 ب.ظ
واگذاری امبولانس
واگذاری امبولانس... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:49 ب.ظ
واگذاری امبولانس مرکز شهری و روستایی
خراسان شمالي 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:47 ب.ظ
فلایویل کامل امبولانس اسپرینتر 314
خراسان شمالي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:31 ب.ظ
فلاویل کامل امبولانس بنز 314
فلاویل کامل امبولانس بنز 314... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:16 ب.ظ
اجاره خودروی سواری اژانس
اجاره خودروی سواری اژانس... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1397/7/26 تاریخ گذشته