1397/10/30
18:33 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی اصلاح نژاد دام سبک روستائی با حجم
تهران 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
18:54 ب.ظ
توسعه عملیات اصلاح نژادی دام سنگین
اردبيل 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/25
09:38 ق.ظ
هویت دار کردن و اصلاح نژاد دام
خراسان جنوبي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
09:46 ق.ظ
انتی ژن MS
انتی ژن MS... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
10:14 ق.ظ
خرید اسفنج و هورمون گوسفندی نژاد رومانف
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:20 ب.ظ
تعمیر سانتریفوژ
تعمیر سانتریفوژ... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:03 ب.ظ
مایه کوبی گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی -
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:05 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی اصلاح نژاد دام سبک روستایی با
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
13:43 ب.ظ
شربت خوراکی دامی 1 لیتری
شربت خوراکی دامی 1 لیتری... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
داده برداری و ژئوتایپینگ و صدور شناسنامه اسب اصیل ترکمن
خراسان شمالي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:18 ب.ظ
پروژسترون دامی سیدر گاوی جامد دز 1900 MG
فارس 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:54 ق.ظ
داده برداری و ژنو تاپینگ و صدور شناسنامه
خراسان شمالي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:22 ب.ظ
خرید 1000 بسته ده تایی نوار
خرید 1000 بسته ده تایی نوار... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:33 ب.ظ
خرید 24100دز گاوی واکسن  تب برفکی کشته چند ظرفیتی
آذربايجان غربي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
10:03 ق.ظ
تعدادی پلاک دیداری گوش دام در 5 ردیف
خراسان جنوبي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:19 ب.ظ
مایه کوبی گاو و گوساله ماده علیه بیماری برسلوز -
زنجان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
08:54 ق.ظ
اجرای پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده گوشتی
اصفهان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
15:06 ب.ظ
مایه کوبی دام برعلیه بیماری لمپی اسکین به تعداد 3000دز در
گيلان 1397/9/28 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
مایه کوبی دام بر علیه بیماری لمپسکین به تعداد 4829 دز
گيلان 1397/9/28 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
مایه کوبی دام برعلیه بیماری لمپی اسکین
گيلان 1397/9/28 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
مایه کوبی دام بر علیه بیماری لمپی اسکین به تعداد 300 دز
گيلان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
18:24 ب.ظ
اجرای پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده گوشتی
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
13:02 ب.ظ
خرید 30 ویال هورمونOVALIN - خرید 10 ویال هورمون LHRH -A2
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
اتانول مطلق خلوص 100% بشکه لیتری
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
اتانول 1 لیتری 120 شیشه
اتانول 1 لیتری 120 شیشه... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
مخلوط اماده PCR 10 ویال 100 واکنشی
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
کیت خالص سازی اسیدهای نوکلئیک در استخراج DNA از بافت به روش ستونی
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:04 ب.ظ
خرید هورمونهای: HCG - اوواپریم - هیپوفیز و...
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
اجرای پروژه اصلاح نژاد دام روستایی سنگین
مازندران 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
واکسن تب برفکی دامی
واکسن تب برفکی دامی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:31 ب.ظ
همزمان سازی فحلی در دام سبک گوسفند و انجام سونوگرافی
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
توسعه و ساماندهی گاوهای دومنظوره
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
ثبت رکورد و انالیز شیر و ثبت اطلاعات خشکی و صدور شناسنامه گاو
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:58 ب.ظ
خرید مکمل خاص دام و طیور  پودر  بسته لمینتی
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
اصلاح نژاد دام روستایی 205 راس امیخته دهستان
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
محیط کشت راپاپورت
محیط کشت راپاپورت... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:44 ب.ظ
مواد های ضدعفونی کننده دامپزشکی محلول باطری گالن
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
داده برداری و ژئو تایپینگ و صدور شناسنامه اسب اصیل ترکمن
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:37 ب.ظ
205 راس گاو امیخته
205 راس گاو امیخته... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:48 ب.ظ
خرید هورمون ماهی در 5 ردیف
خرید هورمون ماهی در 5 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:11 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده پایه الکل دست ظرف پلی اتیلن
مركزي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:53 ب.ظ
پروژه بهبود و افزایش کیفیت تولیدات دامی
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:38 ب.ظ
تجدید استعلام خرید اسپرم گاو ....
مركزي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:34 ب.ظ
خرید پکیچ انفولانزا
خرید پکیچ انفولانزا... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1397/9/8 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
مواد ضد عفونی مصرف دامپزشکی
مواد ضد عفونی مصرف دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
08:03 ق.ظ
سرسوزن فلزی کوتاه شماره 22 تعداد 2000 عدد
اصفهان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:57 ب.ظ
هورمون LHRH به میزان 25 بسته
هورمون LHRH به میزان 25 بسته... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
هورمون LHRH به میزان 25 بسته
هورمون LHRH به میزان 25 بسته... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:14 ب.ظ
اجرای پروژه  ایجاد گله های پشتیبانی در شهرستان
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
ثبت مشخصات ورکوردگیری دام سنگین اسب بومی
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته