1398/05/05
18:11 ب.ظ
واکسن برونشیت طیور
واکسن برونشیت طیور... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:29 ق.ظ
پلاک گوش دام
پلاک گوش دام... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
اسپرم منجمد گاوی ژنومیک نژاد سیمتال نوع بسته بندی بسته پلاستیکی
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:43 ق.ظ
لوازم فنی جهت واکسیناسیون دام
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:05 ب.ظ
واکسیناسیون تب برفکی گاوی در
واکسیناسیون تب برفکی گاوی در... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:48 ب.ظ
خرید تجهیزات دامپزشکی
خرید تجهیزات دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
13:12 ب.ظ
سم دامی از پایروترولید
سم دامی از پایروترولید... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:16 ب.ظ
ماده ضد عفونی هیپو کلریت کلسیم
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
خرید تجهیزات دامپزشکی
خرید تجهیزات دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:06 ب.ظ
خریدتجهیزات دامپزشکی
خریدتجهیزات دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:04 ب.ظ
خرید قلاده
خرید قلاده... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:56 ب.ظ
واکسن
واکسن... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:12 ب.ظ
واکسن لمپی اسکین
واکسن لمپی اسکین... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
14:40 ب.ظ
خرید سم سایپر مترین 10 درصد دامپزشکی
آذربايجان غربي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
10:52 ق.ظ
خرید هورمون PMSG گوسفندی
خرید هورمون PMSG گوسفندی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
14:05 ب.ظ
10:36 ق.ظ
اسپرم هلشتاین
اسپرم هلشتاین... پزشکی و آزمایشگاهی
کردستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
15:45 ب.ظ
خرید سم دلتامترین 5 درصد قوطی 1 لیتری پت
سمنان 1398/4/13 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
پروژسترون دامی سیدر گوسفندی
پروژسترون دامی سیدر گوسفندی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:37 ب.ظ
11:02 ق.ظ
خرید یخدان یونولیتی حمل نمونه دامپزشکی
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
سم سایپرمترین 10 درصد
سم سایپرمترین 10 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
خرید سر سوزن پلاستیکی پایه کوتاه نمره 18 به تعداد 20000عدد نمره 16 به تعداد 30000عدد
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:43 ب.ظ
ازمون عملکرد بره ها - کنسانتره دامی - پلاک گوش دام
خراسان رضوي 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/09
11:02 ق.ظ
خرید 1500 لیتر سم فوکسیم EC 50%یک لیتر دامی
کرمان 1398/4/9 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
هورمون pmsg گوسفندی
هورمون pmsg گوسفندی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
14:22 ب.ظ
خرید سم سای هالوترین
خرید سم سای هالوترین... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/5 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
سرسوزن دامپزشکی و مایع ضدعفونی
همدان 1398/4/5 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خرید 1500 لیتر سم فوکسیم 50% ec یک لیتری دامی
کرمان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
20:15 ب.ظ
سرنگ بیهوشی حیوانات
سرنگ بیهوشی حیوانات... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:25 ب.ظ
خرید تعداد7500 جفت پلاک ویژوال گاوی
سيستان و بلوچستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:41 ب.ظ
سرسوزن 16 کوتاه پلاستیکی واکسیناسیون دام
همدان 1398/4/3 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
لوله و نوجکت دامی 10 سی سی به همراه هولدر و سرسوزن
کرمان 1398/4/3 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
خرید لوازم مصرفی دامپزشکی
خرید لوازم مصرفی دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1398/4/3 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
خرید سم سایپر مترین دامی 10 درصد
آذربايجان غربي 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
12:15 ب.ظ
خرید سم سای هالوترین
خرید سم سای هالوترین... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
دستگاه استایلایزر 50KVA
دستگاه استایلایزر 50KVA... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
11:21 ق.ظ
سم سایپرمترین نیم و یک لیتری و 250 سی سی
قزوين 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:38 ب.ظ
سواپ نمونه برداری ویروسی بدون محیط
تهران 1398/3/29 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
اسپرم منجمد سمینتال
اسپرم منجمد سمینتال... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
19:13 ب.ظ
لوازم مصرفی دامپزشکی
لوازم مصرفی دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1398/3/28 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
خرید سم سایپر مترین دامی 10 درصد
آذربايجان غربي 1398/3/28 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
لوله خونگیری خلا و لوازم همراه
اصفهان 1398/3/28 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
عملیات عمرانی دامپزشکی -
عملیات عمرانی دامپزشکی -... پزشکی و آزمایشگاهی
يزد 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
14:36 ب.ظ
مواد مصرفی ازمایشگاه دامپزشکی
يزد 1398/3/27 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
واکسن نیوکاسل مقاوم به حرارت 500
يزد 1398/3/27 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
خرید سم سالی هالوترین 5 درصد
خرید سم سالی هالوترین 5 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/3/27 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
خرید ایورمکتین
خرید ایورمکتین... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/3/27 تاریخ گذشته