1397/08/28
10:27 ق.ظ
اسپرم منجمد گاو کانتینر وزن کیلو گرمی
سيستان و بلوچستان 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
11:35 ق.ظ
350 عدد اسفنج حاوی هورمون پروژسترون گوسفندی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
پروژ سترون دامی مدروکسی پروژسترون استات اسفنج کاشتنی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
ثبت مشخصات و رکورد گیری دام سنگین اسب بومی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
اجرای پروژه توسعه گاوهای دو منظوره
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
ایجاد گله های پشتیبان --
ایجاد گله های پشتیبان --... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
اجرای پروژه ایجاد گله های پشتیبان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:05 ب.ظ
انجام عملیات کاشت میکرو چیت نمونه گیری موی یال
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
اجرای پروژه توسعه گاوهای دو منظوره
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
ایجاد گله های پشتیبان سیمینتال در شهرستان
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:49 ب.ظ
مایه کوبی 2500 راس گاو و گوساله در شهرستان
زنجان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
سم سایپرمترین 10 درصد
سم سایپرمترین 10 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
فلومترین داروی دامی 1درصد نیم لیتری
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
ستون ایمنوافینیتی و C18
ستون ایمنوافینیتی و C18... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:31 ب.ظ
پروژسترون دامی مدروکسی پروژسترون استان - اسفنج کاشتنی گوسفندی
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:28 ب.ظ
سم پروپتامفوس بسته بندی بطری پلی اتیلنی یک لیتری
قم 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:31 ب.ظ
مایه کوبی 4000 راس گاو گوساله علیه تب برفکی --
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
مایه کوبی 700 فلاده سگ علیه هاری
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:45 ب.ظ
خدمات رسانی به شترداران و خدمات اصلاح نژادی
کرمان 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
سم فلومترین پو ان یک درصد بطری نیم لیتری
کرمان 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
اسپرم دام سنگین و سبک و ..
اسپرم دام سنگین و سبک و ..... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:30 ب.ظ
خذدمات رسانی به شتر داران - خدمات اصلاح نژادی 276 راس - خرید دستمال مرطوب
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خرید اسپرم گاو نژاد سیمینتال ژنومیک
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:44 ب.ظ
سانتریفوژ با روتور پلیت 96 خانه
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
جعبه استاندارد نگهداری حشرات
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:21 ب.ظ
سمپلر متغیر مکانیکی تک کاناله 2-10 سی سی
البرز 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
اتو کلاو برقی با ضریب تاثیر30 درصد
البرز 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:30 ب.ظ
میکروتورم روتاری اتوماتیک
میکروتورم روتاری اتوماتیک... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:29 ب.ظ
پیپت گان ( اکیوجت)
پیپت گان ( اکیوجت)... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
350 عدد اسفنج حاوی هورمون پروژسترون گوسفندی
لرستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:12 ب.ظ
خدمات اصلاح نژادی و افزایس تولید شیر خام -
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:01 ب.ظ
اقلام شامل: سواب نمونه برداری - ماسک فیلتردار - لباس کار بکبارمصرف و...
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
خرید اسپرم گاو نژاد سیمینتال ژنومیک و ایرانی
مركزي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:00 ب.ظ
خرید اسپرم هلشتاین
خرید اسپرم هلشتاین... پزشکی و آزمایشگاهی
کردستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
خدمات اصلاح نژادی دام --
خدمات اصلاح نژادی دام --... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:07 ب.ظ
واکسیناسئن دام سنگین بر علیه
واکسیناسئن دام سنگین بر علیه... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1397/8/7 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
اسپرم منجمد گاو کانتینر وزن کیلو گرمی نام تجارتی
خوزستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:10 ب.ظ
ساماندهی و بهبود تولیدات دامی
خراسان جنوبي 1397/8/6 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
اسپرم گاومیش پروف
اسپرم گاومیش پروف... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:50 ب.ظ
تهیه غذای جهت سگهای تجسس
تهیه غذای جهت سگهای تجسس... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
20:26 ب.ظ
هویت گذاری و ثبت مشخصات دام
هویت گذاری و ثبت مشخصات دام... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:30 ب.ظ
خدمات اصلاح نژادی و افزایش تولید شیر خام
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:34 ب.ظ
واکسیناسیون دام سنگین بر علیه بیماری
آذربايجان شرقي 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
پلاک گوش دام سنگین با خرید و نصب و ثبت در سامانه
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:35 ب.ظ
خدمات رسانی به شترداران و خدمات اصلاح نژادی
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
سم دامپزشکی
سم دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:37 ب.ظ
انجام خدمات اصلاح نژادی و ثبت مشخصات و
خراسان جنوبي 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:47 ق.ظ
انجام خدمات اصلاح نژادی و ثبت مشخصات و رکورد گیری
خراسان جنوبي 1397/7/26 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
واکسیبناسیون دام سنگین
واکسیبناسیون دام سنگین... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
14:00 ب.ظ
خدمات اصلاح نژادی و افزایش تولید شیر خام
کرمان 1397/7/25 تاریخ گذشته