1398/09/23
19:50 ب.ظ
خرید اسفنج باسید روهورمون جهت پروژه تولید ترکیب های ژنتیکی گوسفند
تهران 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
12:40 ب.ظ
تعداد ده هزار پلاک گوش بارکد دار تست سل و بروسلوز دام بزرگ
لرستان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/19
11:26 ق.ظ
ساشه 34 گرمی فستوکسین
ساشه 34 گرمی فستوکسین... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
13:28 ب.ظ
خرید اسفنج یاسیدروهورمون جهت پروژه تولید ترکیبهای ژنتیکی گوسفند
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:22 ب.ظ
واکسن تب برفکی پنتاوالان
واکسن تب برفکی پنتاوالان... پزشکی و آزمایشگاهی
کردستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:40 ب.ظ
خرید تجهیزات سیستم های مربوط به سامانه های GIS دام وطیور
لرستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:19 ب.ظ
واکسیناسیون سگ علیه بیماری هاری روستاهای
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:30 ب.ظ
خرید وسایل مورد نیاز ازمایشگاه فنی دامپزشکی
کرمانشاه 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:38 ب.ظ
واکسن تب برفکی والان
واکسن تب برفکی والان... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:48 ب.ظ
3000 واکسن تب برفکی پنتاوالان مورد نیاز
کردستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
11:26 ق.ظ
خرید دو هزار ویال100 میلی واکسی تب برفکی پلی والات روغنی تزریقی
کرمان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/07/30
20:11 ب.ظ
تامین 1 دستگاه uv
تامین 1 دستگاه uv... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/24
12:45 ب.ظ
تامین یک دستگاه UV برای مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر
مازندران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
15:41 ب.ظ
واکسن پلی والات تب برفکی گاوی
هرمزگان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/13
12:29 ب.ظ
7500 ساشه 34 گرمی الومینویم فسفید رومانی
لرستان 1398/7/13 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
واگذاری خرید کالا و خدمات و هزینه های جاری مایحتاج ا
گيلان 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/04
18:05 ب.ظ
خرید1130 لیتر سم دلتا مترین 5 درصد
کرمان 1398/7/4 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
خرید 1250 لیتر سم دلتا مترین 5 %دامی
کرمان 1398/7/4 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
خرید تجهیزات پزشکی شامل کلمن - سطل- ظرف- ایسپک
چهارمحال بختياري 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
11:30 ق.ظ
ساشه فسفید الومینیوم
ساشه فسفید الومینیوم... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/06/14
10:26 ق.ظ
واکسیناسیون ابله گوسفند و بز
واکسیناسیون ابله گوسفند و بز... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/12
11:59 ق.ظ
خرید مواد ضدعفونی  وایکوسیانس 200 قوطی 2.5 کیلویی - اکوایرنوگارد 300 لیتر
لرستان 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/11
19:36 ب.ظ
قرص فستوکسین 3 گرمی برای مبارزه با افات انباری
آذربايجان غربي 1398/6/11 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
مواد دامپزشکی
مواد دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کردستان 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/06
14:57 ب.ظ
سرسوزن برای تزریق زیرجلدی دام
آذربايجان شرقي 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/05
13:55 ب.ظ
پلاک بال و پای مرغی80000 عدد
پلاک بال و پای مرغی80000 عدد... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:11 ب.ظ
واکسن برونشیت طیور
واکسن برونشیت طیور... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:29 ق.ظ
پلاک گوش دام
پلاک گوش دام... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
اسپرم منجمد گاوی ژنومیک نژاد سیمتال نوع بسته بندی بسته پلاستیکی
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:43 ق.ظ
لوازم فنی جهت واکسیناسیون دام
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:05 ب.ظ
واکسیناسیون تب برفکی گاوی در
واکسیناسیون تب برفکی گاوی در... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:48 ب.ظ
خرید تجهیزات دامپزشکی
خرید تجهیزات دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
13:12 ب.ظ
سم دامی از پایروترولید
سم دامی از پایروترولید... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:16 ب.ظ
ماده ضد عفونی هیپو کلریت کلسیم
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
خرید تجهیزات دامپزشکی
خرید تجهیزات دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:06 ب.ظ
خریدتجهیزات دامپزشکی
خریدتجهیزات دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:04 ب.ظ
خرید قلاده
خرید قلاده... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:56 ب.ظ
واکسن
واکسن... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:12 ب.ظ
واکسن لمپی اسکین
واکسن لمپی اسکین... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
14:40 ب.ظ
خرید سم سایپر مترین 10 درصد دامپزشکی
آذربايجان غربي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
10:52 ق.ظ
خرید هورمون PMSG گوسفندی
خرید هورمون PMSG گوسفندی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
14:05 ب.ظ
10:36 ق.ظ
اسپرم هلشتاین
اسپرم هلشتاین... پزشکی و آزمایشگاهی
کردستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
15:45 ب.ظ
خرید سم دلتامترین 5 درصد قوطی 1 لیتری پت
سمنان 1398/4/13 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
پروژسترون دامی سیدر گوسفندی
پروژسترون دامی سیدر گوسفندی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:37 ب.ظ
11:02 ق.ظ
خرید یخدان یونولیتی حمل نمونه دامپزشکی
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
سم سایپرمترین 10 درصد
سم سایپرمترین 10 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته