1398/05/28
19:46 ب.ظ
کیت سی ار پی لاتکس دستی بیوتیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
محلول ایزوتون دستگاه سیسمکس
محلول ایزوتون دستگاه سیسمکس... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:44 ب.ظ
لوازم مصرفی ازمایشگاهی پاتولوژی
خراسان جنوبي 1398/5/28 مهلت دار
19:33 ب.ظ
خرید 1 دستگاه الایز ریدر
خرید 1 دستگاه الایز ریدر... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/5/28 مهلت دار
18:59 ب.ظ
کیت ازمایشگاهی
کیت ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
18:10 ب.ظ
سر سمپلر زرد ازمایشگاهی
سر سمپلر زرد ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
15:23 ب.ظ
بابت تجهیز کابینت ازمایشگاه
بابت تجهیز کابینت ازمایشگاه... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
15:08 ب.ظ
تعداد 70 قلم تجهیزات ازمایشگاهی یک بار مصرف
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
14:25 ب.ظ
مواد ازمایشگاه ژنتیک در4 ردیف
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:13 ب.ظ
کیت الایزا ازمایشگاهی
کیت الایزا ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:04 ب.ظ
کیتهای بیوشیمی
کیتهای بیوشیمی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:04 ب.ظ
خرید کیت تشخیص AMH GEN II ELISA
خرید کیت تشخیص AMH GEN II ELISA... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
12:46 ب.ظ
اسپکترومتر التوماتیک ازمایشگاهی
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
12:46 ب.ظ
استریپ  REAL TIME بایو پلاستیک
استریپ REAL TIME بایو پلاستیک... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
12:37 ب.ظ
محلول ازمایشگاهی بطری پلاستیکی
خراسان جنوبي 1398/5/28 مهلت دار
10:51 ق.ظ
تعمیر و سرویس دستگاه اتوکلاو
تعمیر و سرویس دستگاه اتوکلاو... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
15:21 ب.ظ
اپلیککاتور
اپلیککاتور... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
15:18 ب.ظ
لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی
لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
15:16 ب.ظ
لوازم تجهیزات ازمایشگاهی
لوازم تجهیزات ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
14:18 ب.ظ
کیتهای ازمایشگاهی 7 ردیف
کیتهای ازمایشگاهی 7 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:11 ب.ظ
خوراک موش ازمایشگاهی
خوراک موش ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:10 ب.ظ
مصرفی ازمایشگاهی
مصرفی ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
اپلیکاتور سایز بلندتر و غیراستریل ایمرسیون مرک
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید تعدادی کیت
خرید تعدادی کیت... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:04 ب.ظ
هیتر -  استیرر ( هایدولف )
هیتر - استیرر ( هایدولف )... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:56 ب.ظ
سرویس دوره ای دستگاه  GCMSD
سرویس دوره ای دستگاه GCMSD... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
13:51 ب.ظ
اسپکترومتر اتوماتیک ازمایشگاهی
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
لوازم ازمایشگاه در7 ردیف
لوازم ازمایشگاه در7 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/5/27 مهلت دار
13:46 ب.ظ
لوازم ازمایشگاهی
لوازم ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/5/27 مهلت دار
12:26 ب.ظ
وسایل مصرفی ازمایشگاهی
وسایل مصرفی ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
کوره ازمایشگاهی
کوره ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
10:30 ق.ظ
لوازم ازمایشگاهی
لوازم ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
15:38 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب لوازم  و تجهیزات ازمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
15:03 ب.ظ
ارلن خلاء و کیت تشخیصی و دستگاه رنگ امیزی لام و لوله ازمایش گاما
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
تعمیر دستگاه سیسمکس KX21N و سرویس و کالیبراسیون
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
لوازم مصرفی ازمایشگاهی
لوازم مصرفی ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
محلول ایزوتون دستگاه سیسمکس
محلول ایزوتون دستگاه سیسمکس... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
دستگاه الکتروفورز عمومی دو طرفه
البرز 1398/5/26 مهلت دار
10:00 ق.ظ
خرید وسایل ازمایشگاهی
خرید وسایل ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
ریبون 10*10 پرینتر ازمایشگاهی
ریبون 10*10 پرینتر ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
09:56 ق.ظ
الکتروفورز هموگلویین
الکتروفورز هموگلویین... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
تعدادی معرف گروه خون
تعدادی معرف گروه خون... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:25 ق.ظ
لام تعداد 10 بسته- ظرف نمونه گیری دهانه گشاد تعداد1 عدد
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
لولای سانتریفیوژ بهداد - زغال سانتریفیوژ
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
سرویس هود ازمایشگاهی میکروبیولوژی کلاس 2لامینار
کردستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
مواد مصرفی ازمایشگاهی
مواد مصرفی ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:38 ب.ظ
استفاده در ازمایشگاه کروماتوگرافی
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
دستگاه استریو میکروسکوپ دو چشمی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
پد الکلی - کیت کراتین و سدیم کلراید و ...
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته