1398/05/31
13:49 ب.ظ
تست فشار سنجی و ضخامت سنجی کپسولهای طبی
مركزي 1398/5/31 مهلت دار
13:48 ب.ظ
کاغذ فتال ماینتورینگ
کاغذ فتال ماینتورینگ... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/5/31 مهلت دار
13:46 ب.ظ
دستگاه پیس میکر موقت دو حفره ای
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
13:46 ب.ظ
ملزومات مصرفی پزشکی
ملزومات مصرفی پزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
13:45 ب.ظ
ملزومات مصرفی پزشکی
ملزومات مصرفی پزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
13:45 ب.ظ
سرنگ
سرنگ... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
13:45 ب.ظ
دستگاه فتال مانیتورینگ و سانترال
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
13:45 ب.ظ
میکروست
میکروست... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
13:45 ب.ظ
سه راهی انژیوکت
سه راهی انژیوکت... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
13:09 ب.ظ
کیسه جسد بزرگسال معمولی
کیسه جسد بزرگسال معمولی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/31 مهلت دار
13:06 ب.ظ
کانکشن چک ولو
کانکشن چک ولو... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/31 مهلت دار
13:06 ب.ظ
سند فولی دوراه 20 و 16
سند فولی دوراه 20 و 16... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/31 مهلت دار
12:22 ب.ظ
سرنگ 5/2-5/2 سی سی
سرنگ 5/2-5/2 سی سی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/5/31 مهلت دار
12:21 ب.ظ
سرنگ انسولین
سرنگ انسولین... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/5/31 مهلت دار
12:20 ب.ظ
گاز طبی غیر استریل
گاز طبی غیر استریل... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/5/31 مهلت دار
12:16 ب.ظ
وسایل کمک توانبخشی ویلچر بزرگسال توالت فرنگی تشک مواج دستگاه اکسیژن مانومتر
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
12:16 ب.ظ
نوار تست قندخون
نوار تست قندخون... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
12:13 ب.ظ
مفضل مدرج ارنج اپیکو
مفضل مدرج ارنج اپیکو... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
12:12 ب.ظ
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
12:12 ب.ظ
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
11:54 ق.ظ
خرید گاز استریل 16 لایه
خرید گاز استریل 16 لایه... پزشکی و آزمایشگاهی
قم 1398/5/31 مهلت دار
11:49 ق.ظ
پروپsp02 مانیتورینگ
پروپsp02 مانیتورینگ... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/31 مهلت دار
11:48 ق.ظ
دستگاه کوا گلومتر نیمه اتومات چار کاناله
لرستان 1398/5/31 مهلت دار
11:48 ق.ظ
پروتز ارتوپدی
پروتز ارتوپدی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/5/31 مهلت دار
10:52 ق.ظ
ست ابزار ترمیم مفصل زانو مدل acl زانوی چپ بیمار محمد رضا صداقت
سمنان 1398/5/31 مهلت دار
10:05 ق.ظ
مانومتر کپسولی CO2
مانومتر کپسولی CO2... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
10:03 ق.ظ
تجهیز داروخانه بیمارستان معتضدی
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
10:02 ق.ظ
ویبریل 10
ویبریل 10... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/31 مهلت دار
10:01 ق.ظ
چست لید
چست لید... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/31 مهلت دار
10:00 ق.ظ
گچ فیل کس 3
گچ فیل کس 3... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:20 ب.ظ
سرنگ انسولین 10 تایی برند سها 15000عدد
خوزستان 1398/5/30 مهلت دار
19:19 ب.ظ
شیت
شیت... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
19:19 ب.ظ
نخ ویکریل وسیلک  و کرومیک  و PVDS و نایلون  و ویکریل  و PDS
چهارمحال بختياري 1398/5/30 مهلت دار
19:11 ب.ظ
لوازم پزشکی
لوازم پزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/5/30 مهلت دار
19:10 ب.ظ
گچ 20 و 15 سانت هرکدام 192 جفت
گچ 20 و 15 سانت هرکدام 192 جفت... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/5/30 مهلت دار
19:07 ب.ظ
اتل گردن سایز M,L,XL
اتل گردن سایز M,L,XL... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/30 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
دستکش معاینه نیتریل
دستکش معاینه نیتریل... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/30 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
دستکش جراحی استریل بدون پودر 6/5 و 7
خراسان جنوبي 1398/5/30 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
میکروست شناور معمولی و میکروست تخصصی اینفوژن
خراسان جنوبي 1398/5/30 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
گچ 20 و 15 سانت هرکدام 192 جفت
گچ 20 و 15 سانت هرکدام 192 جفت... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/5/30 مهلت دار
19:03 ب.ظ
خرید TRبند
خرید TRبند... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
19:02 ب.ظ
خرید مصرفی پزشکی و مامایی
خرید مصرفی پزشکی و مامایی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/30 مهلت دار
19:01 ب.ظ
میکسر هماتولوژی 4 غلطکه
میکسر هماتولوژی 4 غلطکه... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/30 مهلت دار
18:56 ب.ظ
گایدینگ
گایدینگ... پزشکی و آزمایشگاهی
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
18:54 ب.ظ
سرنگ 5 میلی - سرنگ اد نیم میلی - سرنگ 2 میلی - پد الکلی مخصوص تزریقات
لرستان 1398/5/30 مهلت دار
18:54 ب.ظ
سوزن تزریق و مکش یکبار مصرف
سوزن تزریق و مکش یکبار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1398/5/30 مهلت دار
18:54 ب.ظ
دستکش محافظ معاینه لاتکس
دستکش محافظ معاینه لاتکس... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1398/5/30 مهلت دار
18:51 ب.ظ
اتوکلاو 25 لیتری کلاس bچمبر
اتوکلاو 25 لیتری کلاس bچمبر... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:43 ب.ظ
سرنگ 50 سی سی ورید
سرنگ 50 سی سی ورید... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/30 مهلت دار
18:43 ب.ظ
زیر انداز بالدار بیمار
زیر انداز بالدار بیمار... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/30 مهلت دار