1398/09/20
20:13 ب.ظ
تامین خدمات مهندسی جهت تامین لوازم یدکی
زنجان 1398/9/20 مهلت دار
20:09 ب.ظ
تامین خدمات مهندی جهت تامین لوازم یدکی
زنجان 1398/9/20 مهلت دار
18:37 ب.ظ
خدمات مشاوره احداث خط 400 کیل نادر به روش epc
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:39 ب.ظ
استقرار سیستم مدیریت انرژی
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/17
18:29 ب.ظ
نظارت بر اورهال واحد شماره یک نیروگاه
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:45 ب.ظ
18:36 ب.ظ
خرید مشاور جهت مطالعه طراحی و شبیه سازی و سیستم
مازندران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:39 ب.ظ
خدمات مهندسی اصلاح بهینه سازی
زنجان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:57 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به امور فنی مهندسی و نظارتی
آذربايجان شرقي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:38 ب.ظ
خدمات مهندسی تعویض ترانسهای قدرت پست 63
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:51 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره ای مطالعات شبکه انتقال و
کرمانشاه 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:24 ب.ظ
انجام بازرسی فنی معیار مصرف انرژی
سيستان و بلوچستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:37 ب.ظ
ارزیابی و تدوین شناسنام فنی مقره های چینی خطوط شرکت
آذربايجان شرقي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:57 ب.ظ
انجام مطالعات پدافند غیر عامل در پستهای 400 کیلوولت
کرمانشاه 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/22
15:36 ب.ظ
ارزیابی و تدوین شناسنامه فنی مقره های چینی خطوط شرکت
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:12 ق.ظ
1398/08/19
12:50 ب.ظ
مطالعات برق رسانی
خراسان جنوبي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:00 ب.ظ
خدمات مهندسی مطالعات درمدار اوردن ریکوزرهای
هرمزگان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:16 ب.ظ
مشاوره طراحی کابلهای برق
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/11
12:20 ب.ظ
خدمات مهندسی و طراحی دقیق شبکه برق بالاسری مترو
اصفهان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/08
14:47 ب.ظ
خدمات مهندسی و طراحی دقیق شبکه برق بالاسری مترو
اصفهان 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
خدمات مشاوره ایستگاه های پمپاژ جهت استقرار
کردستان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
19:35 ب.ظ
14:22 ب.ظ
تهیه دستور العمل و استاندارد سازی روشهای
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
1398/08/02
14:19 ب.ظ
مشاوره و نطارت پست برق
اصفهان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
15:16 ب.ظ
خدمات مشاوره ایستگاه های پمپاژ جهت
کردستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خدمات مهندسی و طراحی دقیق شبکه برق بالاسری مترو
اصفهان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
18:34 ب.ظ
1398/07/29
19:59 ب.ظ
ممیزی انرژی نیروگاه
آذربايجان شرقي 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/15
08:39 ق.ظ
انجام مطالعات مکان یابی و امکان سنجی نیروگاه
تهران 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:30 ب.ظ
12:41 ب.ظ
1398/07/09
13:11 ب.ظ
خدمات مباشرت خرید دانه های روغنی سویا در
اردبيل 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/07
18:38 ب.ظ
خدمات مهندسی توسعه پست های 230 کیلوولت
سيستان و بلوچستان 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
11:00 ق.ظ
خرید خدمات طراحی بهسازی روشنایی
خراسان رضوي 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/02
18:56 ب.ظ
طرح های روشنایی گالری 1و2 مسیر مترو
البرز 1398/7/2 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
مطالعات طول عمر و بارگذاری ترانسفورمر در
مازندران 1398/7/2 تاریخ گذشته