1397/08/23
14:23 ب.ظ
09:58 ق.ظ
نظارت از راه دور پست 400 کیلوولت زکریا
خراسان رضوي 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/20
1397/08/14
20:43 ب.ظ
تهیه نقشه های فونداسیون برجهای خط63 کیلوولت
گيلان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:54 ب.ظ
طراحی شبکه برقرسانی 20 کیلو ولت دو مداره از پست
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
08:16 ق.ظ
طراحی شبکه روشنایی زون 8 شهرک صنعتی بزرگ
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/30
1397/07/25
13:04 ب.ظ
خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های برقرسانی شرکت توزیع نیروی برق
سيستان و بلوچستان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:26 ب.ظ
1397/07/03
18:06 ب.ظ
تهیه نقشه های فونداسیون برجهای خط 63 کیلوولت
گيلان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
19:54 ب.ظ
اجرای عملیات ممیزی خارجی ims و صدور گواهینامه ims
سيستان و بلوچستان 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/13
10:03 ق.ظ
انجام خدمات مربوط به امور فنی مهندسی و نظارتی شرکت تولید برق
آذربايجان شرقي 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:16 ق.ظ
1397/06/07
1397/06/01
09:51 ق.ظ
1397/05/30
15:11 ب.ظ
خدمات مهندسی و طراحی پست 63 در مزرعه
يزد 1397/5/30 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
1397/05/29
13:15 ب.ظ
مطالعه و طراحی شبکه برق فشار متوسط ناحیه
خوزستان 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/27
14:37 ب.ظ
پروژه نظرسنجی ازذینفعان
هرمزگان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/11
12:44 ب.ظ
1397/04/30
15:57 ب.ظ
طراحی و کارشناسی تابلوهای برق ادارات امور مالیاتی
اصفهان 1397/4/30 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
طراحی و کارشناسی تابلوهای برق
اصفهان 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/27
00:54 ق.ظ
1397/04/17
15:31 ب.ظ
تعداد 15 ردیف عملیات
هرمزگان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/04
12:00 ب.ظ
انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی شهرک های
هرمزگان 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/03
13:03 ب.ظ
خدمات مهندسی و انتخاب مشاور جهت پروژه های
زنجان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/30
13:04 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست
کرمانشاه 1397/3/30 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
طرح جامع شبکه های انتقال و فوق توزیع شرکت ه
يزد 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/11
18:56 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی خط 63
يزد 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/06
10:14 ق.ظ
طراحی شبکه های 20 کیلو ولت و روشنایی شهرک
تهران 1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/03/05
14:38 ب.ظ
نمونه سازی طرح تفصیلی
يزد 1397/3/5 تاریخ گذشته
1397/03/03
23:59 ب.ظ
مطالعات به روز رسانی اطلاعات و بهگزینی نیروگاه های
چهارمحال بختياري 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/02/30
12:06 ب.ظ
مطالعات وطراحی روشنایی راه
خوزستان 1397/2/30 تاریخ گذشته
1397/02/22
22:44 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت انجام
هرمزگان 1397/2/20 تاریخ گذشته