1398/05/26
11:37 ق.ظ
پروژه جمع اوری  اطلاعات مربوط به تجهیزات موجود
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
11:35 ق.ظ
خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/23
15:19 ب.ظ
1398/05/17
18:20 ب.ظ
1398/05/16
09:58 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره مطالعات مهندسی کیفیت توان
زنجان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:01 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی طراحی واریانت
کرمانشاه 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:57 ب.ظ
خدمات مشاوره پست جدید الاحداث 63/132/230 کیلوولت فنوج
سيستان و بلوچستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
خدمات مشاوره توسعه پست 63 کیلوولت خاتم
سيستان و بلوچستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
خدمات مشاوره احداث پست 230/63 کیلوولت
سيستان و بلوچستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خدمات مشاور تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:27 ب.ظ
1398/04/26
11:25 ق.ظ
1398/04/17
18:30 ب.ظ
طراحی شبکه توزیع برق 20kv روشنایی شهرک های صنعتی
قزوين 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
12:19 ب.ظ
مشاوره خدمات مهندسی احداث پست63
زنجان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
12:49 ب.ظ
خدمات مهندسی تامین مالی اجرای پروژه احداث پست 63/230/400
کردستان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
1398/04/06
10:55 ق.ظ
1398/03/30
07:55 ق.ظ
خدمات مشاوره مطالعه خطوط داخل شهر
زنجان 1398/3/30 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
خدمات مشاوره مطالعه خطوط داخل شهر
قزوين 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/14
10:20 ق.ظ
1398/03/13
07:43 ق.ظ
1398/03/11
12:46 ب.ظ
انتخاب مشاور خط 63 کیلو ولت کابلی تک مداره فرودگاه
هرمزگان 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/04
15:08 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی  طراحی جهت احداث کامل خط400 کیلوولت
کرمانشاه 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
18:05 ب.ظ
مشاوره و اجرای دو دکل 63kv مشبک
فارس 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/24
10:47 ق.ظ
1398/02/22
19:42 ب.ظ
خدمات مشاوره ای ممیزی شخص ثالث سیستم
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/17
14:17 ب.ظ
استخراج نقشه ساخت از ایمپلر نمونه GRF ن
آذربايجان شرقي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
09:57 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی و مطالعات زمین شناسی تهیه طرح تثبیت
کرمانشاه 1398/2/16 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
09:54 ق.ظ
1398/02/15
1398/02/14
19:47 ب.ظ
برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی خطوط و پست ها
سمنان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/07
15:01 ب.ظ
خدمات مهندسی مشاوره ساختمان دیسپاچینگ و بحران
زنجان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/01/31
14:55 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی مطالعات زمین شناسی تهیه طرح و
کرمانشاه 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:48 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های برقرسانی
سيستان و بلوچستان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:52 ب.ظ
1397/12/29
10:08 ق.ظ
مطالعات استقرار استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001در اداره کل
سيستان و بلوچستان 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:06 ب.ظ
نظارت جهت پروژه احداث خط ارتباطی پست
سيستان و بلوچستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:46 ب.ظ
تهیه سیستم جامع گزارشات برنامه ریزی
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
1397/12/19