1397/10/27
13:21 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه های
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/24
22:50 ب.ظ
نظارت بر عملیات احداث پست
سيستان و بلوچستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/19
14:07 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی توسعه دو فیدر 230 کیلو ولت
کردستان 1397/10/19 مهلت دار
1397/10/18
18:55 ب.ظ
تهیه نقشه های شماتنیک ازیبلت پست 400 کیلو ولت توس و پست 132 کیلو
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
تهیه نقشه های شماتیک ازبیلت پست 400 کیلو ولت توس و
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:18 ب.ظ
انجام معماری تطبیقی
کرمانشاه 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:51 ب.ظ
خدمات مهندسی طراحی پروژه تعویض هادی خطوط63 کیلوولت
کرمانشاه 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/05
13:54 ب.ظ
تامین خدمات مهندسی مطالعه ساماندهی خطوط داخلی شهر
قزوين 1397/10/5 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
تامین خدمات مهندسی مطالعه ساماندهی خطوط داخلی
زنجان 1397/10/5 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
1397/10/04
12:55 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه تعویض هادی
کردستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
1397/09/27
13:17 ب.ظ
عملیات نظارت دوره بعداز اجرای پروژه های برق رسانی
چهارمحال بختياري 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
15:06 ب.ظ
خدمات مهندسی و مشاوره پستهای 230/63
گيلان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
17:08 ب.ظ
خدمات مهندسی و نظارت توسعه دو بی 63 در پست
يزد 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
15:41 ب.ظ
تهیه نقشه های شماتیک ازبیلت پست 400
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:10 ب.ظ
11:46 ق.ظ
انجام معماری تطبیقی شرکت
کرمانشاه 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
تهیه نقشه های فونداسیون برجهای خط 63 کیلوولت
گيلان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:16 ب.ظ
خدمات مهندسی و طراحی و احداث کامل خط 230 نیروگاه
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:58 ب.ظ
خدمات مشاوره مهندسی مدیریت بر تبدیل انرژی - نیروگاههای
خوزستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:33 ق.ظ
خدمات مهندسی و نظات توسعه دو بی 63 در پست
يزد 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/11
11:32 ق.ظ
تامین برق روستای
گلستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/07
14:02 ب.ظ
تهیه نقشه ازبیلت تک خطی حفاظتی در 25 پست
خراسان رضوي 1397/9/7 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
تهیه نقشه های شماتیک از بیلت پست 400 کیلوولت
خراسان رضوي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:58 ب.ظ
تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی
همدان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:23 ب.ظ
09:58 ق.ظ
نظارت از راه دور پست 400 کیلوولت زکریا
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
1397/08/14
20:43 ب.ظ
تهیه نقشه های فونداسیون برجهای خط63 کیلوولت
گيلان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:54 ب.ظ
طراحی شبکه برقرسانی 20 کیلو ولت دو مداره از پست
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
08:16 ق.ظ
طراحی شبکه روشنایی زون 8 شهرک صنعتی بزرگ
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/30
1397/07/25
13:04 ب.ظ
خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های برقرسانی شرکت توزیع نیروی برق
سيستان و بلوچستان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:26 ب.ظ
1397/07/03
18:06 ب.ظ
تهیه نقشه های فونداسیون برجهای خط 63 کیلوولت
گيلان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
19:54 ب.ظ
اجرای عملیات ممیزی خارجی ims و صدور گواهینامه ims
سيستان و بلوچستان 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/13
10:03 ق.ظ
انجام خدمات مربوط به امور فنی مهندسی و نظارتی شرکت تولید برق
آذربايجان شرقي 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:16 ق.ظ
1397/06/07
1397/06/01
09:51 ق.ظ
1397/05/30
15:11 ب.ظ
خدمات مهندسی و طراحی پست 63 در مزرعه
يزد 1397/5/30 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
1397/05/29
13:15 ب.ظ
مطالعه و طراحی شبکه برق فشار متوسط ناحیه
خوزستان 1397/5/29 تاریخ گذشته