1398/02/05
08:58 ق.ظ
توسعه شبکه فشار متوسط روستای
هرمزگان 1398/2/5 مهلت دار
08:07 ق.ظ
بهسازی ایستگاه پمپاژ
خراسان شمالي 1398/2/5 مهلت دار
07:43 ق.ظ
برق رسانی به مجتمع
خراسان جنوبي 1398/2/5 مهلت دار
1398/02/04
18:15 ب.ظ
جابجایی تیر برق سطح  روستا
البرز 1398/2/4 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
برقر رسانی به چاه رزن در رزن
همدان 1398/2/4 مهلت دار
10:48 ق.ظ
10:48 ق.ظ
10:47 ق.ظ
خرید تجهیزات و افزایش پست
گلستان 1398/2/4 مهلت دار
10:46 ق.ظ
10:46 ق.ظ
عملیات افزایش ظرفیت پستهای
گلستان 1398/2/4 مهلت دار
09:27 ق.ظ
رفع حریم فشار متوسط از ملک شرکت
البرز 1398/2/4 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
واگذاری عملیات تعویض شبکه سیمی با کابل خودنگهدار
سيستان و بلوچستان 1398/2/4 مهلت دار
07:44 ق.ظ
واگذاری عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار
سيستان و بلوچستان 1398/2/4 مهلت دار
1398/02/03
12:52 ب.ظ
12:01 ب.ظ
سیمکشی سیم محافظ و تکمیل گارد خطوط 63kv
لرستان 1398/2/3 مهلت دار
12:01 ب.ظ
سیمکشی سیم محافظ و تکمیلبگارد خطوط 63kv
همدان 1398/2/3 مهلت دار
11:53 ق.ظ
سیمکشی سیم محافظ و تکمیل گارد خطوط 63kv
مركزي 1398/2/3 مهلت دار
1398/02/02
10:25 ق.ظ
تعمیر و تجهیز ثبات پرتابل دو
زنجان 1398/2/2 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
جابجایی شبکه برق طرح هادی روستای
هرمزگان 1398/2/2 مهلت دار
10:19 ق.ظ
عملیات جابجایی شبکه برق
هرمزگان 1398/2/2 مهلت دار
10:11 ق.ظ
اجرای شبکه فشار متوسط زمینی و هوایی
مركزي 1398/2/2 مهلت دار
1398/01/31
18:46 ب.ظ
انجام عملیات تکمیل پروژه روشنایی مسجد
خراسان جنوبي 1398/1/31 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
راه اندازی سیستم پل تلفریم برقی
هرمزگان 1398/1/31 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
اجرای عملیاتی فاز 4 پروژه جابجایی ترانسفورماتورهای
گيلان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
14:52 ب.ظ
14:04 ب.ظ
دمونتاژ بارگیری و حمل ترانس 40MVA فوجی از پست 230
سمنان 1398/1/31 مهلت دار
14:04 ب.ظ
اجرای شبکه 20KV در شهرک صنعتی
سمنان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
19:57 ب.ظ
تکمیل شبکه روشنایی معابر صنوف شهرک صنعتی
خراسان شمالي 1398/1/29 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
جابجایی تیر برق روستای
البرز 1398/1/29 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
احداث شبکه برق ایستگاه شهید
يزد 1398/1/29 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
برقرسانی به چاه
همدان 1398/1/29 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
استعلام برق رسانی
خراسان شمالي 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
20:08 ب.ظ
نصب تجهیزات الکتریکی در ایستگاه 63 کیلو ولت کمپکت
مازندران 1398/1/28 تاریخ گذشته
20:06 ب.ظ
تعویض 12 دستگاه بریکر 66 کیلو ولت در ایستگاه ها
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
20:04 ب.ظ
تعویض رله های حرارتی ایستگاه های انتقال غرب
مازندران 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:59 ب.ظ
برق رسانی به یک حلقه چاه در
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
رفع حریم فشار متوسط از ملک شرکت بادران
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
نصب رله حفاظت کمپکت زیمنس
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:14 ب.ظ
اجرت عملیات برق رسانی به پمپ اب اشامیدنی
کرمان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
احداث خط بیست کیلوولت
مازندران 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
تعویض 12 دستگاه بریکر 66 کیلو ولت در ایستگاه ها
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
واگذاری عملیات برقرسانی
سيستان و بلوچستان 1398/1/28 تاریخ گذشته