1398/09/17
14:11 ب.ظ
تعمیر اساسی  1د ستگاه دیزل ژنراتور 125 کاوا
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
13:06 ب.ظ
تعمیر و نگهداری کامل شبکه روشنایی
خراسان شمالي 1398/9/17 مهلت دار
11:00 ق.ظ
تامین برق چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
19:43 ب.ظ
کانال بتنی به منظور کابلکشی 63 کیلوولت
تهران 1398/9/16 مهلت دار
18:50 ب.ظ
پروژه برق رسانی به روستا
کردستان 1398/9/16 مهلت دار
15:11 ب.ظ
بازسازی و تعمیر پست برق 20 کیلووات
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
اورهال 80 عدد چراغهای باند
تهران 1398/9/16 مهلت دار
13:28 ب.ظ
جابجایی پست برق
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجرا خط برق یک حلقه چاه به میزان 899 متر در
کرمان 1398/9/16 مهلت دار
11:58 ق.ظ
تکمیل بخش باقیمانده احداث روشنایی
گلستان 1398/9/16 مهلت دار
10:49 ق.ظ
تعویش روغن ترانسفورماتور 630 کیلووات
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
10:39 ق.ظ
دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات علاپم الکتریکی
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
10:34 ق.ظ
بهسازی دیزل ژنراتور
فارس 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
19:12 ب.ظ
نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ اب مخزن شماره 2
لرستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
اجرای روشنایی
خراسان جنوبي 1398/9/14 مهلت دار
16:06 ب.ظ
13:12 ب.ظ
خرید اقلام و اجرای سیستم روشنایی پیاده
گيلان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
نصب کامل سامانه برق خورشیدی به قدرت 5 کیلو وات
اردبيل 1398/9/14 مهلت دار
07:58 ق.ظ
برقرسانی به ایستگاه های تقلیل
خراسان جنوبي 1398/9/14 مهلت دار
07:54 ق.ظ
بازسازی و تعمیر پست برق 20 کیلووات
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
بهینه سازی سیستم روشنایی سکوی ایستگاه
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
19:26 ب.ظ
ارتقاء عملکرد و حفظ سیستم روشنایی چراغ های اذرخشی
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
شبکه فشار متوسط هوایی
ايلام 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
اجرای خط برق چاه اب اشامیدنی شماره سه
کرمان 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
نیرورسانی به جاه اب شرب
کرمان 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
شبکه فشار متوسط کابلی دانشکده مهندسی
بوشهر 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
12:28 ب.ظ
بهینه سازی تابلو های LVAC - LVDC پست 400 کیلو ولت
اصفهان 1398/9/13 مهلت دار
12:26 ب.ظ
اجرای برقرسانی به روستای
سيستان و بلوچستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
نصب و راه اندازی شبکه خط هوایی 20 کیلو کیلو ولت
همدان 1398/9/13 مهلت دار
11:57 ق.ظ
شبکه فشار متوسط هوایی
ايلام 1398/9/13 مهلت دار
11:30 ق.ظ
تعمیر ترانس جداول اندازه گیری
هرمزگان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
19:17 ب.ظ
انجام و تکمیل بی 810 پست 230
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
تهیه و نصب مقره 132 کیلو ولت
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
18:53 ب.ظ
تعویض کلیدهای اتومات پست برق سیلو
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
18:40 ب.ظ
اصلاح و جابجائی  خط 20 کیلو ولت و پست هوائی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
پایدار سازی دکل شماره 43 خط انتقال
گيلان 1398/9/12 مهلت دار
18:21 ب.ظ
برق کشی ساختمان اداری
ايلام 1398/9/12 مهلت دار
18:18 ب.ظ
18:06 ب.ظ
پروژه برق رسانی به ساختمان های جانبی
تهران 1398/9/12 مهلت دار
15:23 ب.ظ
عملیات بتن ریزی نصب و سیم کشی پروژه تغییر
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته