1397/08/29
10:12 ق.ظ
افزایش ظرفیت پست بابلسر از 30*20 به 30+40 mva
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
10:10 ق.ظ
تخریب و احداث 3 لگ بتن 1 دستگاه برج 453 خط 400kv
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
10:06 ق.ظ
09:44 ق.ظ
اصلاح و بهینه شبکه روستاهای
کرمانشاه 1397/8/29 مهلت دار
09:43 ق.ظ
اصلاح شبکه برق روستاهای
کرمانشاه 1397/8/29 مهلت دار
09:42 ق.ظ
اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع رویتاهای
کرمانشاه 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/28
14:48 ب.ظ
اصلاح و بهینه شبکه روستاهای امام حسن
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
14:48 ب.ظ
اصلاح و بهینه شبکه توزیع روستا
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
14:10 ب.ظ
اصلاح شبکه برق روستایی
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
13:54 ب.ظ
جابه جایی شبکه برق طرح هادی روستای
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:53 ب.ظ
اجرای عملیات اورهال 2 دستگاه ترانس قدرت mvA160در
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:53 ب.ظ
خرید و نصب کسری نبشی های خطوط انتقال و فوق توزیع
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:52 ب.ظ
13:48 ب.ظ
جوشکاری و رفع کسری نبشی تا ارتفاع 12 متر و رفع کسری
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
13:47 ب.ظ
نصب ور اه اندازی افزایش ظرفیت پست بابلسر
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
13:47 ب.ظ
تعمیرات روشنایی محورهای
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:46 ب.ظ
تعمیرات روشنایی محورهای جنوبی شهرستان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:46 ب.ظ
تعمیرات روشنایی محورهای شهرستان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:44 ب.ظ
نصب کامل یک دستگاه برج در مسیر خط 63 کیلو ولت
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
13:40 ب.ظ
تعمیرات روشنایی محورهای شهرستان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:36 ب.ظ
پروژه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:33 ب.ظ
پروژه ترانس ایستگاه پمپاژ مجدد
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:24 ب.ظ
سیم کشی خط 230 کیلو ولت فیبر نوری
سيستان و بلوچستان 1397/8/28 مهلت دار
13:23 ب.ظ
انجام خدمت جهت تامین برق پایگاه امداد و نجات
سيستان و بلوچستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
تامین روشنایی محوطه چشمه اسپی
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
11:44 ق.ظ
توسعه برق شبکه 20KV شهرک صنعتی
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
11:43 ق.ظ
اجرای پروژه توسعه برق شبکه 20 کیلو ولت شهرک
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
11:37 ق.ظ
تعویض کلیه لامپهای روشنایی محوطه از قدیمی به جدید
چهارمحال بختياري 1397/8/28 مهلت دار
10:58 ق.ظ
احداث خط انتقال برق به ایستگاه پمپاژ طرح ابرسانی
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
10:42 ق.ظ
عملیات برق رسانی به پکیچ ایستگاه
گيلان 1397/8/28 مهلت دار
10:39 ق.ظ
عملیات برق رسانی قدمگاه شهرستان
يزد 1397/8/28 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
توسعه و بهینه سازی شبکه برق روستایی
اصفهان 1397/8/28 مهلت دار
09:25 ق.ظ
توسعه و بهینه سازی شبکه برق روستائی
اصفهان 1397/8/28 مهلت دار
09:16 ق.ظ
اصلاح سیستم روشنایی
آذربايجان غربي 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
14:57 ب.ظ
پست هوایی فشار قوی
قم 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
افزایش ظرفیت پست برق سوله الستوم و مخازن سوخت
خراسان رضوي 1397/8/27 مهلت دار
14:23 ب.ظ
نگهداری شبکه روشنایی حوزه استحفاظی
خراسان شمالي 1397/8/27 مهلت دار
14:07 ب.ظ
احداث شبکه توزیع برق فشار ورودی شهرک صنعتی
بوشهر 1397/8/27 مهلت دار
13:57 ب.ظ
برکناری و نصب اسپیسر دمپر و جمپر خط 63kv
اصفهان 1397/8/27 مهلت دار
13:45 ب.ظ
خدمات تعمیر ترانسوفرماتور20/63kv 30 مگاوات
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
خدمات تعمیر ترانسفورماتور 63/20کیلوولت 30مگاولت
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
تامین روشنایی و بالا بردن ضریب امنیتی
تهران 1397/8/27 مهلت دار
13:42 ب.ظ
ایجادچاه ارت
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
اجرای عملیات برق رسانی قدمگاه شهرستان
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
عملیات برق رسانی پکیچ
گيلان 1397/8/27 مهلت دار
13:27 ب.ظ
خدمات تعمیر و بازسازی ترانسفورماتور 63/20 کیلو ولت
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تعویض کلیه لامپ های روشنایی محوطه از قدیمی به ال ایی دی وات
چهارمحال بختياري 1397/8/27 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
احداث کامل فونداسیون انتهای خط 63kv
مركزي 1397/8/27 مهلت دار