1398/06/28
10:28 ق.ظ
راهبند پارکینگ با 15 عدد ریموت
خراسان رضوي 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/27
14:03 ب.ظ
1398/06/25
19:50 ب.ظ
دستگاه های کنترل تردد
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/24
19:33 ب.ظ
تایمکس حضور غیاب
فارس 1398/6/24 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
تهیه و اجرای سیستم نظارت تصویری و کنترل تردد
اصفهان 1398/6/24 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب انگشتی
کرمانشاه 1398/6/24 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
تهیه و اجرای سیستم نظارت تصویری و کنترل تردد
اصفهان 1398/6/24 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
دستگاه حضور و غیاب انگشتی
کرمانشاه 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/23
19:01 ب.ظ
1398/06/20
18:46 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب و تشخیص چهره یوفیس102
آذربايجان غربي 1398/6/20 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
باطری لپ تاپ -چاپگر-دستگاه حضور غیاب
کرمانشاه 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/16
14:10 ب.ظ
1398/06/13
10:24 ق.ظ
دستگاه حضور و غیاب
خراسان رضوي 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/12
17:45 ب.ظ
بهسازی کارگاه ایکس ری مطابق 220 قلم
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
دستگاه کنترل ورودی
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خرید 2 دستگاه تشخیص اثر انگشت
مركزي 1398/6/12 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی نرم افزار ترددی
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید و نصب پشتیبانی دستگاه حضور و غیاب
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/11
15:23 ب.ظ
دستگاه حضورغیاب
خراسان رضوي 1398/6/11 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
دستگاه حضورغیاب
کرمانشاه 1398/6/11 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید و نصب راه اندازی نرم افزار ترددی
تهران 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
19:49 ب.ظ
دستگاه حضورغیاب
هرمزگان 1398/6/10 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
پرده سربی به تعداد 50رول
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
خرید دستگاه حضور و غیاب
يزد 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
15:16 ب.ظ
دستگاه حضورغیاب تشخیص چهره
خراسان رضوي 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/05
18:45 ب.ظ
تعمیر سرویس نگهداری درب برق و راهبندها
خراسان رضوي 1398/6/5 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
ساخت حضور و غیاب
سمنان 1398/6/5 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
دستگاه حضورغیاب
خوزستان 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/04
12:50 ب.ظ
دستگاه حضورغیاب انگشتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/06/03
18:20 ب.ظ
خرید دو دستگاه راه بند مدل بیتا
يزد 1398/6/3 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
دستگاه حضور غیاب انگشتی بعد پنجم
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/3 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
1398/06/02
18:37 ب.ظ
راهبند اتوماتیک تلسکوپی
گيلان 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/30
11:27 ق.ظ
راهبند اتوماتیک تلسکوپی و ریلی
گيلان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:25 ب.ظ
15:29 ب.ظ
خرید دستگاه حضور و غیاب اداره کل کتابخانه های عمومی
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
14:11 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
1398/05/24
10:40 ق.ظ
دستگاه حضور و غیاب
يزد 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:28 ب.ظ
سرویس نگهداری سامانه کنترل تردد ساختمان وزارت
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
راه بند بتا مدل B800
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
پرده سربی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:59 ب.ظ
هفت دستگاه راه بند هیدرولیک
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:25 ب.ظ
سیستم هوشمند سازی کتابخانه
همدان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
19:03 ب.ظ
راهبند اتوماتیک بازویی 6 متری
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
تهیه و نصب  5 دستگاه راهبند 6 متری
آذربايجان غربي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:14 ب.ظ
گیت بازرسی
البرز 1398/5/17 تاریخ گذشته