1398/01/31
14:27 ب.ظ
تعمیرات اساسی مربوط به راهبند شهرک صنعتی
هرمزگان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:24 ب.ظ
دستگاه کنترل تردد
تهران 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/27
19:46 ب.ظ
سیستم کنترل هوشمند گشت و نگهبانی
کرمانشاه 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
گیت کنترل تردد افراد
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
تعمیر 1 دستگاه ایکس ری
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
15:53 ب.ظ
باطری دستگاه حضور و غیاب
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
1398/01/22
09:39 ق.ظ
1398/01/21
12:04 ب.ظ
راه بند انعطافی جهت مجموعه ورزشی
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:46 ب.ظ
خرید و نصب راه بند
مركزي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
16:07 ب.ظ
دستگاه ایکس ری 40*60
کرمان 1398/1/19 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
خرید و نصب راه بند
مركزي 1398/1/19 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
2 دستگاه حضور غیاب چهره و اثر انگشت
خوزستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
09:12 ق.ظ
کنترل تردد ZK + کلید خروج و قفل برقی
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
12:26 ب.ظ
جدید ترین ورژن نرم افزار ایکس ری مارک HIMAN
خوزستان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/27
19:36 ب.ظ
گیت کنترل تردد افراد
تهران 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
20:55 ب.ظ
سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم اتوماسیون
گيلان 1397/12/26 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
2 دستگاه کنترل تردد و فایروال و سوئیچ شبکه
البرز 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:43 ب.ظ
خرید راهبند الکترونیکی با بازوی4 متری
تهران 1397/12/25 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه راه بند
خراسان رضوي 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
14:23 ب.ظ
راه بند الکتریکی
سمنان 1397/12/23 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
دستگاه بازرسی بار و چمدان متوسط ایکس ری
مازندران 1397/12/23 تاریخ گذشته
06:11 ق.ظ
دستگاه گشت و نگهبانی الکترونیک
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
15:03 ب.ظ
راه بند فک مدل BETA5M
چهارمحال بختياري 1397/12/22 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
1397/12/21
20:06 ب.ظ
میز بازرسی و صندلی پشت کانتر
خوزستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
دستگاه گشت و نگهبانی الکترونیک
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
چشم الکترونیکی سیف دو عدد تعمیرات راهبند
بوشهر 1397/12/21 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
دو دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
بوشهر 1397/12/21 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب نوع اثر انگشتی مدل W7
قزوين 1397/12/21 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
13:46 ب.ظ
گیت کنترل تردد
فارس 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:28 ب.ظ
نصب و راه اندازی تعداد25 دستگاه کارت ساعت مراکز
خراسان رضوي 1397/12/20 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
دستگاه کنترلی MB202- اداپتور دستگاه کنترلی
سيستان و بلوچستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
11:55 ق.ظ
دو دستگاه کنترل تردد فایروال وسوئیچ شبکه
البرز 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
17:00 ب.ظ
گیت کنترل تردد مدل HI-PE MULTI -ZONE
آذربايجان شرقي 1397/12/16 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
گیت فلزیاب مغناطیسی برای بازرسی افراد
خوزستان 1397/12/16 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
گیت کنترل تردد 2 دستگاه
خراسان رضوي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
19:41 ب.ظ
گیت کنترل تردد افراد مدل SLIMSTILE
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب  مارک VRDIمدل AC5000یک عدد
مركزي 1397/12/15 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
خرید گیت وی
فارس 1397/12/15 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
گیت کنترل  تردد
آذربايجان شرقي 1397/12/15 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
گیت کنترل تردد افراد
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
دستگاه حضور غیاب
اصفهان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:13 ب.ظ
دستگاه بازرسی
سيستان و بلوچستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
دستگاه کنترلی mb 202- اداپتور دستگاه کنترلی arg9700
سيستان و بلوچستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
12:33 ب.ظ
سرویس و نگهداری دستگاههای ایکس ری و گیت بازرسی
تهران 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:34 ب.ظ
گیت وی
گیت وی... ایمنی
فارس 1397/12/12 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
راهبند اتوماتیک پارکینگ
خوزستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خرید گیت
خرید گیت... ایمنی
کرمانشاه 1397/12/12 تاریخ گذشته