1398/01/29
13:24 ب.ظ
تهیه و نصب سیستم های هوشمند ،تصویربرداری آنلاین تاسیسات چاهای آبشرب منطقه سرخون دهنو وحسی لنگی
تهیه و نصب سیستم های هوشمند ،تصویربرداری آنلاین تاسیسات چاهای آبشرب منطقه سرخون دهنو وحسی لنگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
20:03 ب.ظ
دوربین ترمو گرافی
دوربین ترمو گرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/28 مهلت دار
13:21 ب.ظ
تاسیسات تله متری
تاسیسات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/26
19:43 ب.ظ
خرید کنترل دور
خرید کنترل دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:34 ب.ظ
تهیه و نصب سیستمهای هوشمند حفاظتی و تصویربرداری انلاین تاسیسات چاههای اب شرب
تهیه و نصب سیستمهای هوشمند حفاظتی و تصویربرداری انلاین تاسیسات چاههای اب شرب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:51 ب.ظ
اجرای قرارداد پیمانکاری تله متری و مانیتورینگ شهرستان های
اجرای قرارداد پیمانکاری تله متری و مانیتورینگ شهرستان های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:33 ب.ظ
اجرای قرارداد پیمانکاری تله متری و مانیتورینگ
اجرای قرارداد پیمانکاری تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
08:42 ق.ظ
اتوماسیون بیسم خورشیدی
اتوماسیون بیسم خورشیدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
14:48 ب.ظ
عملیات رفع عیب و سرویس دستگاه های تله متری
عملیات رفع عیب و سرویس دستگاه های تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/12/23 تاریخ گذشته
06:25 ق.ظ
تابلو تله متری سنسور سطح سنج - سنسور فشار
تابلو تله متری سنسور سطح سنج - سنسور فشار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
14:16 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ شهرستان
تله متری و مانیتورینگ شهرستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
13:49 ب.ظ
یک دستگاه  دوربین ترموگرافی
یک دستگاه دوربین ترموگرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:04 ب.ظ
تله متری
تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/12/20 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
تابلو کنترل از راه دور شبکه
تابلو کنترل از راه دور شبکه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/12/20 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
دوربین ویدیومتری شبکه و انشعابات  فاضلاب
دوربین ویدیومتری شبکه و انشعابات فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/12/20 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
تهیه و نصب سیستمهای هوشمند حفاظتی و تصویربرداری انلاین تاسیسات چاههای اب شرب منطقه
تهیه و نصب سیستمهای هوشمند حفاظتی و تصویربرداری انلاین تاسیسات چاههای اب شرب منطقه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/12/20 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
سیستم کنترل از راه دور سطح مخزن با برد متوسط
سیستم کنترل از راه دور سطح مخزن با برد متوسط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:15 ب.ظ
سنسور اولتراسونیک ازمایشگاهی
سنسور اولتراسونیک ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/12/18 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم برقی
اتوماسیون بیسیم برقی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
08:50 ق.ظ
نصب سیستم های هوشمند حفاظتی تصویربرداری انلاین
نصب سیستم های هوشمند حفاظتی تصویربرداری انلاین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
12:44 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم
اتوماسیون بیسیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/13
09:34 ق.ظ
خرید تعداد 35 دستگاه جی پی اس
خرید تعداد 35 دستگاه جی پی اس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/11
19:17 ب.ظ
عملیات نگهداری سیستم های تله متری در سطح
عملیات نگهداری سیستم های تله متری در سطح... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/12/11 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح مخزن بی سیم
دستگاه کنترل سطح مخزن بی سیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/11 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
سنسور اولتراسونیک ازمایشگاهی
سنسور اولتراسونیک ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/07
10:25 ق.ظ
سیستم حفاظت هوشمند تاسیسات ابرسانی شهر
سیستم حفاظت هوشمند تاسیسات ابرسانی شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/12/7 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات تله متری
خرید و نصب تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/04
14:46 ب.ظ
خرید طراحی تعمیر و پیاده سازی و هوشمند سازی شبکه ساختار یافته
خرید طراحی تعمیر و پیاده سازی و هوشمند سازی شبکه ساختار یافته... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/28
10:22 ق.ظ
تابلو کنترل از راه دور و تله متری
تابلو کنترل از راه دور و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
13:45 ب.ظ
دستگاه مانیتور تله متری علائم حیاتی شامل ECG
دستگاه مانیتور تله متری علائم حیاتی شامل ECG... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:47 ب.ظ
خدمات نصب و اجرا مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر gsm
خدمات نصب و اجرا مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر gsm... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:57 ب.ظ
خرید تا راه اندازی سیستم اتوماسیون و بیسیم کنترل سطح مخزن اب nps و مانیتورینگ
خرید تا راه اندازی سیستم اتوماسیون و بیسیم کنترل سطح مخزن اب nps و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:34 ب.ظ
دوربین ویدیومتری شبکه انشعابات
دوربین ویدیومتری شبکه انشعابات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
10:49 ق.ظ
کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری
کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:35 ب.ظ
دتکتور گاز سمی  - نشت یاب کلر
دتکتور گاز سمی - نشت یاب کلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:24 ب.ظ
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندولهای مستقیم
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندولهای مستقیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
09:37 ق.ظ
خرید تا راه اندازی سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن اب MPS
خرید تا راه اندازی سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن اب MPS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/09/28
10:14 ق.ظ
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندول های مستقیم
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندول های مستقیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:06 ب.ظ
خرید بارگیری حملتحویلبه همراه نصب و راه اندازی تست
خرید بارگیری حملتحویلبه همراه نصب و راه اندازی تست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:28 ق.ظ
تله متری  با هزینه نصب و راه اندازی بازرسی و
تله متری با هزینه نصب و راه اندازی بازرسی و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:58 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ
تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:48 ب.ظ
خرید مانیتورینگ و ردیابی
خرید مانیتورینگ و ردیابی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:03 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ شهرستان
تله متری و مانیتورینگ شهرستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:07 ب.ظ
نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM
نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:48 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ شهرستان های
تله متری و مانیتورینگ شهرستان های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:33 ق.ظ
ردیابی افات و بیماریهای قرنطینه
ردیابی افات و بیماریهای قرنطینه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:19 ب.ظ
تله متری با گارانتی و بازرسی
تله متری با گارانتی و بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
10:41 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:47 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ
تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/26 تاریخ گذشته