1397/08/30
10:33 ق.ظ
ردیابی افات و بیماریهای قرنطینه
ردیابی افات و بیماریهای قرنطینه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:19 ب.ظ
تله متری با گارانتی و بازرسی
تله متری با گارانتی و بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/27
10:41 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
12:47 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ
تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:25 ب.ظ
ردیابی افات سرخرطومی خرما
ردیابی افات سرخرطومی خرما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:36 ق.ظ
دستگاه هیدروگرافی مدل هیدروتراک 2 در عملیات دریایی
دستگاه هیدروگرافی مدل هیدروتراک 2 در عملیات دریایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:04 ب.ظ
تله متری با نصب وراه اندازی
تله متری با نصب وراه اندازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خرید دیتالاگر
خرید دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:18 ب.ظ
دیتالاگر فشار مدل MERT 14E
دیتالاگر فشار مدل MERT 14E... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:53 ب.ظ
خرید تجهیزات مصرف نشدنی جی پی اس
خرید تجهیزات مصرف نشدنی جی پی اس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون دستگاهها یازمایشگاهی
تعمیر و کالیبراسیون دستگاهها یازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
دستگاه mf/hf دریایی شامل جی پی اس دیجیتالی
دستگاه mf/hf دریایی شامل جی پی اس دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
مبدل انالایزر PM10 به PM2.5 و تعمیر نمایشگر ایستگاه سنجش ولیعصر
مبدل انالایزر PM10 به PM2.5 و تعمیر نمایشگر ایستگاه سنجش ولیعصر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های سنجش وپایش
تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های سنجش وپایش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:00 ق.ظ
اجرای تله متری تاسیسات ایستگاه پمپاژ
اجرای تله متری تاسیسات ایستگاه پمپاژ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
09:09 ق.ظ
دیتالاگر 16 کاناله
دیتالاگر 16 کاناله... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:54 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح فلوتر بیسیم با هزینه نصب کامل و تهیه کلیه متعلقات
دستگاه کنترل سطح فلوتر بیسیم با هزینه نصب کامل و تهیه کلیه متعلقات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/1 تاریخ گذشته
16:30 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم -
اتوماسیون بیسیم -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/23
10:13 ق.ظ
خدمات مهندسی تاسیس سیستم اسکادای مرکز
خدمات مهندسی تاسیس سیستم اسکادای مرکز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
کنترل سطح بی سیم با برد5 کیلومتر UHF به همراه تمام قطعات جانبی
کنترل سطح بی سیم با برد5 کیلومتر UHF به همراه تمام قطعات جانبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:31 ب.ظ
سیستم کنترل سطح بی سیم رادیویی فلوتر مخزن
سیستم کنترل سطح بی سیم رادیویی فلوتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/17
16:20 ب.ظ
راهبری اتوماسین منابع و چاه اب شرب
راهبری اتوماسین منابع و چاه اب شرب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:25 ب.ظ
برد کامل اینتر فیس 214MAZ اندمند یک دستگاه
برد کامل اینتر فیس 214MAZ اندمند یک دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:22 ب.ظ
تهیه و نصب سیستم قرائت از راه دور کنتور های
تهیه و نصب سیستم قرائت از راه دور کنتور های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/7/12 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی 15 دستگاه سطح سنج دورن چاهی با قابلیت ارتباط انلاین
خرید حمل نصب و راه اندازی 15 دستگاه سطح سنج دورن چاهی با قابلیت ارتباط انلاین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:17 ب.ظ
سیستم تله مترینگ
سیستم تله مترینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
12:57 ب.ظ
انجام عملیات نصب و راه اندازی
انجام عملیات نصب و راه اندازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
19:19 ب.ظ
عملیات ویدئومتری شبکه جمع اوری فاضلاب شهرهای
عملیات ویدئومتری شبکه جمع اوری فاضلاب شهرهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
12:30 ب.ظ
تجهیزات اسکادا
تجهیزات اسکادا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/7/8 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هوشمند
دستگاه ثبت دیتالاگر هوشمند... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:56 ب.ظ
انجام و اصلاح اسکادای ایستگاههای
انجام و اصلاح اسکادای ایستگاههای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
14:53 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح مخزن
دستگاه کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/7/3 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
تابلو کنترل راه دور شبکه
تابلو کنترل راه دور شبکه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
16:16 ب.ظ
اجرای سیستم قرائت از راه دور در نقطه صفر مرزی
اجرای سیستم قرائت از راه دور در نقطه صفر مرزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/07/01
08:04 ق.ظ
تهیه تا راه اندازی تله کنترل در مجتمع های
تهیه تا راه اندازی تله کنترل در مجتمع های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/26
00:55 ق.ظ
خرید 1 دستگاه سنسور اندازه گیری
خرید 1 دستگاه سنسور اندازه گیری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:23 ب.ظ
سیستم کنترل سطح مخزن فلوتر بی سیم
سیستم کنترل سطح مخزن فلوتر بی سیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/6/21 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
نصب سیستم تله متری جهت 13 حلقه چاه و 5 مخزن بتونی شهرستان
نصب سیستم تله متری جهت 13 حلقه چاه و 5 مخزن بتونی شهرستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:12 ب.ظ
انتقال دیتای
انتقال دیتای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:10 ب.ظ
خرید و حمل 100 دستگاه سیستم هشدار پیامکی جهت تاسیسات شرب کشاورزی
خرید و حمل 100 دستگاه سیستم هشدار پیامکی جهت تاسیسات شرب کشاورزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:41 ق.ظ
تهیه و خرید تجهیزات اتوماسیون و تله متری ایستگاه پمپاژ شهر نودشه
تهیه و خرید تجهیزات اتوماسیون و تله متری ایستگاه پمپاژ شهر نودشه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:35 ب.ظ
تجهیز و راه اندازی شبکه اتوماسیون
تجهیز و راه اندازی شبکه اتوماسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:22 ب.ظ
خرید و اجرای اسکادای پست 230
خرید و اجرای اسکادای پست 230... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/6/10 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
تهیه و نصب تجهیزات توسعه مانیتورینگ دما و
تهیه و نصب تجهیزات توسعه مانیتورینگ دما و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
13:33 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی و اموزش بیسیم
تهیه نصب و راه اندازی و اموزش بیسیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/6/7 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی و اموزش بیسیم سد
تهیه نصب و راه اندازی و اموزش بیسیم سد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/6/7 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
تهیه نصب و راه اندازی و اموزش بیسیم
تهیه نصب و راه اندازی و اموزش بیسیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:07 ق.ظ
فلومتر اولتراسونیک
فلومتر اولتراسونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
16:28 ب.ظ
عملیات ویدئومتری شبکه های فاضلاب استان
عملیات ویدئومتری شبکه های فاضلاب استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1397/6/4 تاریخ گذشته