1398/09/18
19:23 ب.ظ
خرید متعلقات ار تی یو جهت ایستگاه های برق
خرید متعلقات ار تی یو جهت ایستگاه های برق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:00 ب.ظ
عملیات اصلاح سیم کشی فرمان و قدرت نصب تابلو کنترل اتوماتیک و هوشمند مجهز به برد کنترل دیجیتال با قابلیت انلاین
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:03 ب.ظ
دمونتاژ سیستم انتی ایسینگ نصب شده بر روی 4 واحد توربین های
دمونتاژ سیستم انتی ایسینگ نصب شده بر روی 4 واحد توربین های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:52 ب.ظ
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:39 ب.ظ
خرید دستگاه تله متری و نصب در شهرک صنعتی
خرید دستگاه تله متری و نصب در شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:18 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات پایش انلاین جهت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
خرید و نصب تجهیزات پایش انلاین جهت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:13 ب.ظ
سیستم کنترل سطح بی سیم فلومتر مخزن
سیستم کنترل سطح بی سیم فلومتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
فلوتر بی سیم کنترل سرریز مخزن
فلوتر بی سیم کنترل سرریز مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح از راه دور بی سیم فلومتر مخزن
دستگاه کنترل سطح از راه دور بی سیم فلومتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/23
11:02 ق.ظ
تهیه و نصب سیستمهای تله متری و مانیتورینگ
تهیه و نصب سیستمهای تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/19
12:14 ب.ظ
تله متری و کنترل از راه دور شهر
تله متری و کنترل از راه دور شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
12:09 ب.ظ
کنترل دور و سافت استارت جهت مصرف
کنترل دور و سافت استارت جهت مصرف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
13:16 ب.ظ
کنترل دور و سافت استارتر جهت شهر
کنترل دور و سافت استارتر جهت شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
11:49 ق.ظ
خرید تجهیزات تله متری
خرید تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:30 ب.ظ
تهیه و نصب سیستمهای تله متری و مانیتورینگ
تهیه و نصب سیستمهای تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/8/11 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
فلوتر  بیسیم کنترل سرریز مخزن
فلوتر بیسیم کنترل سرریز مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:34 ب.ظ
خرید یک دستگاه تله متری
خرید یک دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/29
20:04 ب.ظ
تهیه و نصب سیستم های تله متری و مانیتورینگ
تهیه و نصب سیستم های تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
14:43 ب.ظ
رفع دیفکت سیستم dcs نیروگاه
رفع دیفکت سیستم dcs نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/21
18:38 ب.ظ
فلوتر بیسیم کنترل سرریز مخزن
فلوتر بیسیم کنترل سرریز مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
سیستم کنترل سطح مخزن بی سیم رادیویی
سیستم کنترل سطح مخزن بی سیم رادیویی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/14
15:05 ب.ظ
رفع دیفکت سیستم DCS نیروگاه کازرون شامل سخت افزار و نرم افزار
رفع دیفکت سیستم DCS نیروگاه کازرون شامل سخت افزار و نرم افزار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/02
18:38 ب.ظ
خرید تجهیزات تله متری
خرید تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/06/25
15:09 ب.ظ
فلوتر الکترونیکی و سنسور و کنارل بیسیم چاه و مخزن
فلوتر الکترونیکی و سنسور و کنارل بیسیم چاه و مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/24
15:21 ب.ظ
سیستم اتوماسیون بیسیم
سیستم اتوماسیون بیسیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/17
13:01 ب.ظ
طراحی نصب اجرا سیستمهای تله متری شهرک صنعتی ا
طراحی نصب اجرا سیستمهای تله متری شهرک صنعتی ا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/6/17 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
طراحی نصب و اجرای سیستم تله متری منطقه ویژه اقتصادی
طراحی نصب و اجرای سیستم تله متری منطقه ویژه اقتصادی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/16
10:11 ق.ظ
طراحی نصب واجرای سیستم تله متری مخزن اب منطقه ویژه اقتصادی
طراحی نصب واجرای سیستم تله متری مخزن اب منطقه ویژه اقتصادی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/6/16 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
طراحی نصب اجرای سیستمهای تله متری مخزن اب شهرک صنعتی
طراحی نصب اجرای سیستمهای تله متری مخزن اب شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/14
15:00 ب.ظ
فلوتر الکترونیکی به همراه سنسور /کنترل بی سیم چاه و مخزن
فلوتر الکترونیکی به همراه سنسور /کنترل بی سیم چاه و مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/10
18:41 ب.ظ
تهیه و نصب ارتفاع سنج و جمع کننده سیم کارتی و پنل خورشیدی جهت مخزن ارتفاع 5 متر
تهیه و نصب ارتفاع سنج و جمع کننده سیم کارتی و پنل خورشیدی جهت مخزن ارتفاع 5 متر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/6/10 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
5 دستگاه PLC
5 دستگاه PLC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
18:08 ب.ظ
خرید دستگاه تله متری بیسیم تعیین سطح اب در منبع هوایی
خرید دستگاه تله متری بیسیم تعیین سطح اب در منبع هوایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/06
15:09 ب.ظ
خرید تجهیزات تله متری
خرید تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/05
14:22 ب.ظ
فلوتر بسیم کنترل سر ریز مخزن
فلوتر بسیم کنترل سر ریز مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/6/5 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر مخزن
سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:53 ب.ظ
پرشر سوئیچ 5 تا35 بار9 عدد
پرشر سوئیچ 5 تا35 بار9 عدد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
یک دستگاه کنترل سطح مخزن
یک دستگاه کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
کارت مخابراتی
کارت مخابراتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
09:54 ق.ظ
سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن
سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
10:21 ق.ظ
اتوماسیون جی اس ام کلات
اتوماسیون جی اس ام کلات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
اتوماسیون جی اس ام
اتوماسیون جی اس ام... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:48 ق.ظ
اتصال دبی سنج های جدید در ورودی خروجی مختازن شهر کرمانشاه به سامانه تله متری
اتصال دبی سنج های جدید در ورودی خروجی مختازن شهر کرمانشاه به سامانه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:41 ب.ظ
لوازم یدکی پایانه راه دور سلنا
لوازم یدکی پایانه راه دور سلنا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
خرید 1 دستگاه پایانه abb560 و تابلو
خرید 1 دستگاه پایانه abb560 و تابلو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
14:37 ب.ظ
اتصال دبی سنجهای منصوله جدید در ورودی و خروجی مخاز شهر
اتصال دبی سنجهای منصوله جدید در ورودی و خروجی مخاز شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
سیستم کنترل سطح مخزن بیسیم با ریپیتر
سیستم کنترل سطح مخزن بیسیم با ریپیتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:05 ق.ظ
خرید 1 دستگاه تله متری
خرید 1 دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:06 ب.ظ
نشت یاب دو سنسور صنعتی
نشت یاب دو سنسور صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:54 ب.ظ
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/4/19 تاریخ گذشته