1398/05/28
19:53 ب.ظ
پرشر سوئیچ 5 تا35 بار9 عدد
پرشر سوئیچ 5 تا35 بار9 عدد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
یک دستگاه کنترل سطح مخزن
یک دستگاه کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
کارت مخابراتی
کارت مخابراتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
09:54 ق.ظ
سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن
سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
10:21 ق.ظ
اتوماسیون جی اس ام کلات
اتوماسیون جی اس ام کلات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
اتوماسیون جی اس ام
اتوماسیون جی اس ام... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:48 ق.ظ
اتصال دبی سنج های جدید در ورودی خروجی مختازن شهر کرمانشاه به سامانه تله متری
اتصال دبی سنج های جدید در ورودی خروجی مختازن شهر کرمانشاه به سامانه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:41 ب.ظ
لوازم یدکی پایانه راه دور سلنا
لوازم یدکی پایانه راه دور سلنا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
خرید 1 دستگاه پایانه abb560 و تابلو
خرید 1 دستگاه پایانه abb560 و تابلو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
14:37 ب.ظ
اتصال دبی سنجهای منصوله جدید در ورودی و خروجی مخاز شهر
اتصال دبی سنجهای منصوله جدید در ورودی و خروجی مخاز شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
سیستم کنترل سطح مخزن بیسیم با ریپیتر
سیستم کنترل سطح مخزن بیسیم با ریپیتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:05 ق.ظ
خرید 1 دستگاه تله متری
خرید 1 دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:06 ب.ظ
نشت یاب دو سنسور صنعتی
نشت یاب دو سنسور صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:54 ب.ظ
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:02 ق.ظ
نصب و  راه اندازی دوربین 8 مجتمع ابرسانی
نصب و راه اندازی دوربین 8 مجتمع ابرسانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/4/18 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
خرید تجهیزات تله متری
خرید تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:56 ب.ظ
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/4/16 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
خرید سنسور PH و سیستم تله متری و انتقال اطلاعات به فضای وب پایش لحظه ای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
خرید سنسور PH و سیستم تله متری و انتقال اطلاعات به فضای وب پایش لحظه ای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
12:59 ب.ظ
تهیه و نصب تجهیزات سیستم mof تصفیه خانه اب
تهیه و نصب تجهیزات سیستم mof تصفیه خانه اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:58 ق.ظ
خرید سه دستگاه دوربین ترمو گراف
خرید سه دستگاه دوربین ترمو گراف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:46 ب.ظ
خرید یک دستگاه تله متری
خرید یک دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:22 ق.ظ
تجهیزات تله متری و ابزار دقیق
تجهیزات تله متری و ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:57 ب.ظ
خرید 1 دستگاه تله متری
خرید 1 دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/3/29 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
خرید 2 دستگاه تله متری
خرید 2 دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
12:25 ب.ظ
دستگاه تله متری مخزن اب و مانیتورینگ سطح اب و سنسور مغناطیسی
دستگاه تله متری مخزن اب و مانیتورینگ سطح اب و سنسور مغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/20
12:35 ب.ظ
دوربین تصویر برداری بازرسی و ویدئو متری شبکه فاضلاب
دوربین تصویر برداری بازرسی و ویدئو متری شبکه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
پایانه راه دور  ایمن تله متری
پایانه راه دور ایمن تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
07:37 ق.ظ
بروزرسانی تجهیزات تله متری در شهر
بروزرسانی تجهیزات تله متری در شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
19:56 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ژنراتورهای سیستمهای کنترل از راه دور و کالیبراسیون پارمترهای کیفی و کمی
قزوين 1398/3/18 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
خرید نصب  و راه اندازی تجهیزات سیستم پایش
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم پایش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/12
09:20 ق.ظ
دستگاه کنترل سطح مخزن فلوتر
دستگاه کنترل سطح مخزن فلوتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
18:32 ب.ظ
اجرای خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات
اجرای خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:55 ب.ظ
دستگاه کنترل از راه دور
دستگاه کنترل از راه دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/05
09:20 ق.ظ
تابلو تله متری و سنسور فشار و سطح سنج
تابلو تله متری و سنسور فشار و سطح سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/01
11:37 ق.ظ
اجرای سیستم تله متری و اسکادای منابع و تاسیسات
اجرای سیستم تله متری و اسکادای منابع و تاسیسات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
08:51 ق.ظ
تابلو کنترل از راه دور و تله متری
تابلو کنترل از راه دور و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
12:47 ب.ظ
سیستم کنترل از راه دور سطح مخزن با برد متوسط
سیستم کنترل از راه دور سطح مخزن با برد متوسط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
10:07 ق.ظ
دوربین سیستم انتقال اطلاعات
دوربین سیستم انتقال اطلاعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:51 ب.ظ
سیستم کنترل و تله متری شهرک صنعتی
سیستم کنترل و تله متری شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:57 ب.ظ
فلوتر بی سیم
فلوتر بی سیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
دوربین ویدئومتری
دوربین ویدئومتری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
دوربین ویدئو متری شبکه فاضلاب
دوربین ویدئو متری شبکه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:49 ب.ظ
درایو التی وار 61
درایو التی وار 61... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
4 دستگاه فلوتر بیسیم دارای صفحه نمایش با برد 20 کیلومتر
4 دستگاه فلوتر بیسیم دارای صفحه نمایش با برد 20 کیلومتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
دوربین  ویدئومتری شبکه فاضلاب
دوربین ویدئومتری شبکه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
04:26 ق.ظ
عملیات نصب تجهیزات تله متری
عملیات نصب تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:02 ب.ظ
تابلو کنترل از راه دور تله متری rtu
تابلو کنترل از راه دور تله متری rtu... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:20 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم خورشیدی
اتوماسیون بیسیم خورشیدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/15
14:24 ب.ظ
تامین یک دستگاه ترازیاب
تامین یک دستگاه ترازیاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:02 ق.ظ
لوله آبده  و تابلو تله متری
لوله آبده و تابلو تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/2/14 تاریخ گذشته