1397/10/17
12:08 ب.ظ
خرید سیستم کنترل سکوی برداشت ابرسانی سیار
خرید سیستم کنترل سکوی برداشت ابرسانی سیار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:27 ب.ظ
خرید تا راه اندازی و تکمیل سیستم حفاظتی کلید کوپلاژ نیروگاه
خرید تا راه اندازی و تکمیل سیستم حفاظتی کلید کوپلاژ نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:20 ب.ظ
کنترلر اتوماتیک پمپ اب مدل RX377
کنترلر اتوماتیک پمپ اب مدل RX377... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:57 ق.ظ
کنترلر 4 ورودی مدل LTMEV 40BD نام تجارتی
کنترلر 4 ورودی مدل LTMEV 40BD نام تجارتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:30 ق.ظ
خرید سیستم مانیتورینگ و کنترل شرایط محیطی
خرید سیستم مانیتورینگ و کنترل شرایط محیطی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:33 ب.ظ
خرید و اجرای سیستم ویدئو وال
خرید و اجرای سیستم ویدئو وال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/28 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندول های مستقیم
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندول های مستقیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:09 ق.ظ
عملیات تهیه و نصب یونیت کنترل مرکزی
عملیات تهیه و نصب یونیت کنترل مرکزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:58 ب.ظ
نصب و راه اندازی پی ال سی دیجیتال ایستگاه 66
نصب و راه اندازی پی ال سی دیجیتال ایستگاه 66... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
50 دستگاه قرائت کنتور با قابلیت قرائت چاپ قبض و
50 دستگاه قرائت کنتور با قابلیت قرائت چاپ قبض و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:09 ب.ظ
خرید نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ
خرید نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:29 ب.ظ
نصب و اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ gps
نصب و اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ gps... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
خدمات نصب سیستم مانیتورینگ مقادیر اندازه گیری
خدمات نصب سیستم مانیتورینگ مقادیر اندازه گیری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:02 ب.ظ
نصب و اجرای کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکتروپمپهای مجتمع های ابرسانی -
نصب و اجرای کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکتروپمپهای مجتمع های ابرسانی -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتا لاگر و rtu و کنترل گرgsmدار مدل dl9501نام تجارتی
دستگاه ثبت دیتا لاگر و rtu و کنترل گرgsmدار مدل dl9501نام تجارتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
خرید 46 عدد استابلایزر
خرید 46 عدد استابلایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
خرید کنترل فشار هوا و گاز مشعل
خرید کنترل فشار هوا و گاز مشعل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:56 ب.ظ
خرید5 دستگاه سوییچ جهت شارژ انبار
خرید5 دستگاه سوییچ جهت شارژ انبار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:23 ق.ظ
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
12:15 ب.ظ
خرید کنترل گر شیر فشار شکن
خرید کنترل گر شیر فشار شکن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/07/14
13:58 ب.ظ
ساعت فرمان 24 ساعته
ساعت فرمان 24 ساعته... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:58 ب.ظ
دمونتاژ تابلوهای خاموش سیستم plc
دمونتاژ تابلوهای خاموش سیستم plc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:49 ب.ظ
رفع اشکالات سخت افزاری اتوماسیون اتاق فرمان سیلو
رفع اشکالات سخت افزاری اتوماسیون اتاق فرمان سیلو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:50 ب.ظ
50 عدد ساعت فرمان مدل STB-50P
50 عدد ساعت فرمان مدل STB-50P... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:25 ب.ظ
برد PLC مارک دلتا
برد PLC مارک دلتا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/14
15:40 ب.ظ
منبع تغذیه A30 -- یونیت ازمایشگاهی PLC پایه و پیشرفته -- برد خروجی گسسته PLC
منبع تغذیه A30 -- یونیت ازمایشگاهی PLC پایه و پیشرفته -- برد خروجی گسسته PLC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/6/14 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
کارت توسعه دیجیتال و
کارت توسعه دیجیتال و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/6/14 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
خرید تعدادی اقلام به شرح : کارت شبکه
خرید تعدادی اقلام به شرح : کارت شبکه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/6/14 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
تابلو کنترل plc و کیت اموزشی
تابلو کنترل plc و کیت اموزشی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/05/16
15:40 ب.ظ
درایو زیمنس
درایو زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/15
15:30 ب.ظ
درایو و پنل اپراتوری زیمنس
درایو و پنل اپراتوری زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/5/15 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
خرید درایو و منبع تغذیه زیمنس
خرید درایو و منبع تغذیه زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/03
13:33 ب.ظ
تجهیزات پی ال سی
تجهیزات پی ال سی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/31
15:19 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ
تهیه مصالح و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/28
10:21 ق.ظ
تجهیز PLC پالس جت
تجهیز PLC پالس جت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/4/28 اعلام نشده
1397/04/19
15:54 ب.ظ
خرید درایوزیمنس
خرید درایوزیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/4/19 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
کنترل HONEWELL-UDC1700
کنترل HONEWELL-UDC1700... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
11:21 ق.ظ
تابلو اموزشی PLC S7 1500 زیمنس همراه با
تابلو اموزشی PLC S7 1500 زیمنس همراه با... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/06
14:13 ب.ظ
محافظ ups- پی ال سی - مینی پی ال سی -
محافظ ups- پی ال سی - مینی پی ال سی -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/02/24
20:50 ب.ظ
استعلام بها دستگاه کنترل از راه دور الکتروپمپ
استعلام بها دستگاه کنترل از راه دور الکتروپمپ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/2/23 تاریخ گذشته
1397/02/22
12:06 ب.ظ
درایو - مقاومت و چاپر ترمز
درایو - مقاومت و چاپر ترمز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/2/19 اعلام نشده