1397/10/25
19:48 ب.ظ
تست و تحلیل نتایج روغن تجهیزات
تست و تحلیل نتایج روغن تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/23
12:51 ب.ظ
بازرسی فنی و درجه بندی کارگاههای صنایع دستی
بازرسی فنی و درجه بندی کارگاههای صنایع دستی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:05 ب.ظ
انجام نمونه برداری شبکه توزیع اب مناطق
انجام نمونه برداری شبکه توزیع اب مناطق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/10/12 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
انجام طرح خود اظهاری ازمایشات مربوط به پساب خروجی تصفیه خانه های
انجام طرح خود اظهاری ازمایشات مربوط به پساب خروجی تصفیه خانه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/09
08:41 ق.ظ
انجام طرح خود اظهاری ازمایشات به پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب
انجام طرح خود اظهاری ازمایشات به پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/02
11:56 ق.ظ
نگهداری بهره برداری و انجام بازدیدهای فنی از پکیج تصفیه فاضلاب
نگهداری بهره برداری و انجام بازدیدهای فنی از پکیج تصفیه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:24 ق.ظ
انجام ازمایشات فاضلاب در شهرک صنعتی
انجام ازمایشات فاضلاب در شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
08:59 ق.ظ
نمونه برداری شبکه های توزیع اب مناطق روستایی
نمونه برداری شبکه های توزیع اب مناطق روستایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:28 ق.ظ
ارزیابی صحت و دقت تاییدگیج های ساحلی
ارزیابی صحت و دقت تاییدگیج های ساحلی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:02 ب.ظ
بازرس  فنی و کنترل  کیفی کالاهای خریداری شده مورد
بازرس فنی و کنترل کیفی کالاهای خریداری شده مورد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:32 ب.ظ
بازدید مسیر گاز داغ واحد شماره G17 نیروگاه گازی
بازدید مسیر گاز داغ واحد شماره G17 نیروگاه گازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:15 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی بر ساخت و خرید لوله و شیرالات تصفیه خانه فاضلاب
انجام خدمات بازرسی بر ساخت و خرید لوله و شیرالات تصفیه خانه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:12 ق.ظ
بازرس فنی و کنترل کیفی کانال ها
بازرس فنی و کنترل کیفی کانال ها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:31 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره  بازرسی  کنترل  کیفیت مرحله به مرحله  و
انجام خدمات مشاوره بازرسی کنترل کیفیت مرحله به مرحله و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/05/25
11:10 ق.ظ
خدمات بازرسی جوش-رنگ و پیچ و مهره ساز فلزی پروژه های پیست دوچرخه سواری و
خدمات بازرسی جوش-رنگ و پیچ و مهره ساز فلزی پروژه های پیست دوچرخه سواری و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/18
13:33 ب.ظ
مورد بازرسی  طرح طاها از مسیر  پل دانشجو
مورد بازرسی طرح طاها از مسیر پل دانشجو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/5/18 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
بازرسی طرح طاها از مسیر پل شهید
بازرسی طرح طاها از مسیر پل شهید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/06
13:47 ب.ظ
انجام بازرسی و نمونه برداری
انجام بازرسی و نمونه برداری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/03
17:37 ب.ظ
خدمات بازرسی جوشکاری خط اصلی انتقال اب ابرسانی به
خدمات بازرسی جوشکاری خط اصلی انتقال اب ابرسانی به... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/05/02
12:44 ب.ظ
خدمات بازرسی جوشکاری خط اصلی انتقال اب ابرسانی به
خدمات بازرسی جوشکاری خط اصلی انتقال اب ابرسانی به... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/03/27
09:05 ق.ظ
انجام رادیوگرافی 57 قطعه پروژه جوشکاری
انجام رادیوگرافی 57 قطعه پروژه جوشکاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/3/24 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
عملیات اجرایی ازمایشگاه مستقر در کارگاه
عملیات اجرایی ازمایشگاه مستقر در کارگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/3/24 تاریخ گذشته
1397/03/04
17:25 ب.ظ
تحقیق بازرسی نمونه برداری و انجام ازمونهای مورد نیاز خلوص گاز اکسیژن
تحقیق بازرسی نمونه برداری و انجام ازمونهای مورد نیاز خلوص گاز اکسیژن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/3/3 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
تحقیق بررسی و انجام پژوهش های کاربردی در استاندارد سازی
تحقیق بررسی و انجام پژوهش های کاربردی در استاندارد سازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/3/3 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
بررسی و انجام پژوهش های کاربردی در استاندارد سازی سیلندر های گاز CNG در خودروهای سواری و اتوبوس های مورد استفاده در حمل و نقل عمو می
خوزستان 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/03/02
10:24 ق.ظ
انجام بررسی های فنی  در سطح  یک و دو
انجام بررسی های فنی در سطح یک و دو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/3/1 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
انجام بازرسی های فنی در سطح یک و دو برای لوله های
انجام بازرسی های فنی در سطح یک و دو برای لوله های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/3/1 تاریخ گذشته
1397/02/23
13:23 ب.ظ
خدمات کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن
خدمات کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/2/20 تاریخ گذشته