1398/05/23
14:57 ب.ظ
بازرسی فنی خرید مواد گند زدایی شامل گاز کولر پرکلرین اب ژاول نمک کلرید سدیم
بازرسی فنی خرید مواد گند زدایی شامل گاز کولر پرکلرین اب ژاول نمک کلرید سدیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/16
13:59 ب.ظ
بازرسی فنی خرید مواد گندزدایی شامل گاز کلر پرکلرین اب ژاول نمک کلرید
بازرسی فنی خرید مواد گندزدایی شامل گاز کلر پرکلرین اب ژاول نمک کلرید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:35 ب.ظ
انجام کلیه تست های غیر مخرب شناورهای تعمیراتی
انجام کلیه تست های غیر مخرب شناورهای تعمیراتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تست فشار سنجی و ضخامت سنجی
تست فشار سنجی و ضخامت سنجی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/04/09
19:10 ب.ظ
بازرسی و ازمون دوره ای سیلندرهای تحت فشار
بازرسی و ازمون دوره ای سیلندرهای تحت فشار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/03/30
12:04 ب.ظ
تست غیر مخرب شناور سوپر تانکر
تست غیر مخرب شناور سوپر تانکر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:01 ب.ظ
بهینه سازی دستگاه ازمایش پیچش پلاستیک
بهینه سازی دستگاه ازمایش پیچش پلاستیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:31 ب.ظ
بازرسی و نظارت بر تولید و انبارش و بسته بندی و بارگیری باراندازی لوله و اتصالات grp
بازرسی و نظارت بر تولید و انبارش و بسته بندی و بارگیری باراندازی لوله و اتصالات grp... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
11:44 ق.ظ
خرید دستگاه پراپ به همراه فیلتر دستگاه ذرات دودکش
خرید دستگاه پراپ به همراه فیلتر دستگاه ذرات دودکش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:43 ب.ظ
کنترل کیفی بیمارستان
کنترل کیفی بیمارستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/01/28
19:03 ب.ظ
خدمات مهندسی و بازرسی و کنترل کیفیت و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب
خدمات مهندسی و بازرسی و کنترل کیفیت و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
خدمات مهندسی بازرسی و کنترل کیفیت مرحله به مرحله و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب
خدمات مهندسی بازرسی و کنترل کیفیت مرحله به مرحله و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
10:16 ق.ظ
انجام بازرسی فنی و مستندسازی دستگاه های پخت نان
انجام بازرسی فنی و مستندسازی دستگاه های پخت نان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
11:16 ق.ظ
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بسته بندی بارگیری و بار اندازی لوله و اتصالات GRP
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بسته بندی بارگیری و بار اندازی لوله و اتصالات GRP... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:19 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و مستند سازی مراکز توزیع و عرضه گاز مایع
انجام بازرسی فنی و مستند سازی مراکز توزیع و عرضه گاز مایع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی خانه های بازی استان
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی خانه های بازی استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی بوستانهای استان150 مورد
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی بوستانهای استان150 مورد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:58 ب.ظ
انجام بازرسی فنی اقلام مورد خرید صنعت اب فاضلاب
انجام بازرسی فنی اقلام مورد خرید صنعت اب فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
بازرسی حین تولید ریل توسط شرکت سهامی
بازرسی حین تولید ریل توسط شرکت سهامی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/26
15:10 ب.ظ
تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت کلاف لین
تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت کلاف لین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/20
12:39 ب.ظ
بازرسی و نمونه برداری از مراکز عرضه استان
بازرسی و نمونه برداری از مراکز عرضه استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
12:29 ب.ظ
بازرسی فنی خرید خدمات مشاوره بازرس
بازرسی فنی خرید خدمات مشاوره بازرس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/19 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/14
08:28 ق.ظ
بررسی و نظارت فنی در طول مراحل مختلف ساخت انواع
بررسی و نظارت فنی در طول مراحل مختلف ساخت انواع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:26 ب.ظ
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/04
14:51 ب.ظ
پروژه بازرسی فنی و درجه بندی کارگاه های صنایع دستی
پروژه بازرسی فنی و درجه بندی کارگاه های صنایع دستی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/29
17:14 ب.ظ
میکروژنودزی و رفتار سنجی ژنودتیک سد شهدای ایلام مطابق اسناد پیوست
میکروژنودزی و رفتار سنجی ژنودتیک سد شهدای ایلام مطابق اسناد پیوست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1397/11/29 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
عملیات پایش و اندازه گیری فلزات سنگین در 150 نمونه اب
عملیات پایش و اندازه گیری فلزات سنگین در 150 نمونه اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
11:55 ق.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های grp موجود در کارگاه شبکه ابیاری
بررسی وضعیت کیفی لوله های grp موجود در کارگاه شبکه ابیاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/16
16:50 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی فنی پروژه خط انتقال اب
انجام خدمات بازرسی فنی پروژه خط انتقال اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
07:29 ق.ظ
عملیات ویدئو متری و رسوب زدایی به روش ضربه هوای
عملیات ویدئو متری و رسوب زدایی به روش ضربه هوای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/09
11:33 ق.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های GRP موجود در کارگاه پروژه شبکه ابیاری
بررسی وضعیت کیفی لوله های GRP موجود در کارگاه پروژه شبکه ابیاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/06
18:40 ب.ظ
انجام خدمات نمونه برداری و انالیز شیمیایی نمونه های
انجام خدمات نمونه برداری و انالیز شیمیایی نمونه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
13:31 ب.ظ
انجام نمونه ازمونهای مهارت
انجام نمونه ازمونهای مهارت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:20 ب.ظ
سلامت طرح ساماندهی ابهای سطحی
سلامت طرح ساماندهی ابهای سطحی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/25
19:48 ب.ظ
تست و تحلیل نتایج روغن تجهیزات
تست و تحلیل نتایج روغن تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:51 ب.ظ
بازرسی فنی و درجه بندی کارگاههای صنایع دستی
بازرسی فنی و درجه بندی کارگاههای صنایع دستی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:05 ب.ظ
انجام نمونه برداری شبکه توزیع اب مناطق
انجام نمونه برداری شبکه توزیع اب مناطق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/10/12 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
انجام طرح خود اظهاری ازمایشات مربوط به پساب خروجی تصفیه خانه های
انجام طرح خود اظهاری ازمایشات مربوط به پساب خروجی تصفیه خانه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/09
08:41 ق.ظ
انجام طرح خود اظهاری ازمایشات به پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب
انجام طرح خود اظهاری ازمایشات به پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/02
11:56 ق.ظ
نگهداری بهره برداری و انجام بازدیدهای فنی از پکیج تصفیه فاضلاب
نگهداری بهره برداری و انجام بازدیدهای فنی از پکیج تصفیه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:24 ق.ظ
انجام ازمایشات فاضلاب در شهرک صنعتی
انجام ازمایشات فاضلاب در شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
08:59 ق.ظ
نمونه برداری شبکه های توزیع اب مناطق روستایی
نمونه برداری شبکه های توزیع اب مناطق روستایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:28 ق.ظ
ارزیابی صحت و دقت تاییدگیج های ساحلی
ارزیابی صحت و دقت تاییدگیج های ساحلی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:02 ب.ظ
بازرس فنی و کنترل کیفی کالاهای خریداری شده مورد
بازرس فنی و کنترل کیفی کالاهای خریداری شده مورد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:32 ب.ظ
بازدید مسیر گاز داغ واحد شماره G17 نیروگاه گازی
بازدید مسیر گاز داغ واحد شماره G17 نیروگاه گازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:15 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی بر ساخت و خرید لوله و شیرالات تصفیه خانه فاضلاب
انجام خدمات بازرسی بر ساخت و خرید لوله و شیرالات تصفیه خانه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:12 ق.ظ
بازرس فنی و کنترل کیفی کانال ها
بازرس فنی و کنترل کیفی کانال ها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:31 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره بازرسی کنترل کیفیت مرحله به مرحله و
انجام خدمات مشاوره بازرسی کنترل کیفیت مرحله به مرحله و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/05/25
11:10 ق.ظ
خدمات بازرسی جوش-رنگ و پیچ و مهره ساز فلزی پروژه های پیست دوچرخه سواری و
خدمات بازرسی جوش-رنگ و پیچ و مهره ساز فلزی پروژه های پیست دوچرخه سواری و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/5/25 تاریخ گذشته