1397/11/02
15:37 ب.ظ
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/2 مهلت دار
13:10 ب.ظ
خرید نصب استراکچر و راه اندازی ویدیووال
خرید نصب استراکچر و راه اندازی ویدیووال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/2 مهلت دار
10:35 ق.ظ
سیستم مانیتورینگ و لاگ سیگنالهای مهم نیروگاه
سیستم مانیتورینگ و لاگ سیگنالهای مهم نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/11/2 مهلت دار
1397/10/27
13:47 ب.ظ
خدمات نصب و اجرا مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر gsm
خدمات نصب و اجرا مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر gsm... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
12:44 ب.ظ
راه انداز نرم الکتروموتور
راه انداز نرم الکتروموتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:07 ق.ظ
مجموعه  قطعات یدکی سیستم مونیتورینگ شبکه
مجموعه قطعات یدکی سیستم مونیتورینگ شبکه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
08:47 ق.ظ
درایو سرو موتور SCمدل OEM750
درایو سرو موتور SCمدل OEM750... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:28 ب.ظ
تامین نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ
تامین نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
08:39 ق.ظ
تابلو کنترل اتوماسیون موتورخانه تبرید
تابلو کنترل اتوماسیون موتورخانه تبرید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:16 ب.ظ
تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی مدل ACU00
تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی مدل ACU00... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/03
14:14 ب.ظ
تهیه تا راه اندازی تجهیزات اتاق مانیتورینگ پی سی
تهیه تا راه اندازی تجهیزات اتاق مانیتورینگ پی سی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی
تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:56 ب.ظ
توسعه نرم افزار سیستم اسکادا + اموزش
توسعه نرم افزار سیستم اسکادا + اموزش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:53 ب.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق مونیتورینگ
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق مونیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:32 ب.ظ
کالیبراسیون  دستگاه های  ازمایشگاهی
کالیبراسیون دستگاه های ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:46 ب.ظ
تعمیر کالیبراسیون و تامین قطعات مصرفی ایستگاههای پایش بر خط
تعمیر کالیبراسیون و تامین قطعات مصرفی ایستگاههای پایش بر خط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/15 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
تعمیر نگهداری و پشتیبانی دوربین ها تجهیزات
تعمیر نگهداری و پشتیبانی دوربین ها تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/14 تاریخ گذشته
17:53 ب.ظ
خرید نمایشگر 55 اینچ صنعتی- اسپلیتر یک به8 پورت
خرید نمایشگر 55 اینچ صنعتی- اسپلیتر یک به8 پورت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:16 ق.ظ
سیستم مانیتورینگ دما و دود
سیستم مانیتورینگ دما و دود... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:02 ق.ظ
سیستم جامع مانتورینگ شبکه و زیرساخت
سیستم جامع مانتورینگ شبکه و زیرساخت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:54 ب.ظ
سیستم مانیتورینگ دما و دود
سیستم مانیتورینگ دما و دود... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/05/29
07:52 ق.ظ
اجرای عملیات  تهیه تجهیزات  نصب و راه اندازی  سیستم
اجرای عملیات تهیه تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/21
12:28 ب.ظ
سیستم مانیتورینگ و ثبت دما با نرم  افزارمربوطه همراه با ثبت اطلاعات
سیستم مانیتورینگ و ثبت دما با نرم افزارمربوطه همراه با ثبت اطلاعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/14
23:53 ب.ظ
مونیتورینگ بخش مرکزی
مونیتورینگ بخش مرکزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/04/30
19:01 ب.ظ
کارت ipc مرکز دیجیتال
کارت ipc مرکز دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/26
22:21 ب.ظ
دستگاه plc
دستگاه plc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/19
14:27 ب.ظ
تجهیزات  اتوماسیون
تجهیزات اتوماسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/03/30
21:48 ب.ظ
اصلاح سیستم حفاظت ورودی تابلو plc ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب
اصلاح سیستم حفاظت ورودی تابلو plc ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/22
13:26 ب.ظ
خرید PHONEIX
خرید PHONEIX... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/3/21 اعلام نشده
1397/03/02
14:38 ب.ظ
لوازم تجهیزات  اتوماسیون
لوازم تجهیزات اتوماسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/3/1 تاریخ گذشته
1397/02/29
20:20 ب.ظ
انجام مطالعات بازطراحی سیستم های اعلام حریق و ایجاد سیستم مانیتورینگ هوشمند
انجام مطالعات بازطراحی سیستم های اعلام حریق و ایجاد سیستم مانیتورینگ هوشمند... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/2/29 تاریخ گذشته
1397/02/25
14:48 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای سیستم مانیتورینگ تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
تهیه مصالح و اجرای سیستم مانیتورینگ تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/2/24 تاریخ گذشته