1398/01/28
12:48 ب.ظ
سیستم کنترل و مانتیورینگ اتاق سرور
سیستم کنترل و مانتیورینگ اتاق سرور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/1/28 مهلت دار
10:36 ق.ظ
مانیتورینگ سرور رکمونت با مشخصات پیوست و نگهداری از سامانه ها به مدت 12 ماه مصب راه اندازی و اخذ تخلف دوربین ها از پلیس راهور
خوزستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/19
16:08 ب.ظ
تهیه و نصب یک دستگاه سیستم مانیتورینگ اتاق سرور
تهیه و نصب یک دستگاه سیستم مانیتورینگ اتاق سرور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/28
14:39 ب.ظ
تجهیزات اتوماسیون پست برق نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی
تجهیزات اتوماسیون پست برق نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/12/28 اعلام نشده
1397/12/23
14:56 ب.ظ
سیستم مانیتورینگ اتاق سرور دارای سنسور های
سیستم مانیتورینگ اتاق سرور دارای سنسور های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/20
12:32 ب.ظ
خرید لوازم  و تجهیزات دیسپاچینگ
خرید لوازم و تجهیزات دیسپاچینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/15
09:27 ق.ظ
سیستم مانیتورینگ صنعتی با نصب و راه اندازی و تجهیزات کامل
سیستم مانیتورینگ صنعتی با نصب و راه اندازی و تجهیزات کامل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/13
13:14 ب.ظ
تعمیر صفحه ال سی دی  میتر اندازه گیری
تعمیر صفحه ال سی دی میتر اندازه گیری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/12/13 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
تجهیزات اتوماسیون پست برق نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی
تجهیزات اتوماسیون پست برق نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/12/13 اعلام نشده
1397/12/08
09:15 ق.ظ
پایش و مانیتورینگ افت جوانه خوار بلوط 1000 هکتار
پایش و مانیتورینگ افت جوانه خوار بلوط 1000 هکتار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/12/8 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
کارت rtuتابلوهای اتوماسیون و تله متری
کارت rtuتابلوهای اتوماسیون و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:37 ق.ظ
خرید و اجرای سیستم سنجش و مانیتورینگ
خرید و اجرای سیستم سنجش و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/12/5 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
خرید و اجرای سیستم سنجش و مانیتورینگ شرایط محیطی در سالنهای فنی
خرید و اجرای سیستم سنجش و مانیتورینگ شرایط محیطی در سالنهای فنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
12:21 ب.ظ
سیستم مانیتورینگ صنعتی با نصب و راه اندازی و تجهیزات کامل
سیستم مانیتورینگ صنعتی با نصب و راه اندازی و تجهیزات کامل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
12:44 ب.ظ
سیستم اتوماسیون بیسیم - تایباد( محسن آباد)
سیستم اتوماسیون بیسیم - تایباد( محسن آباد)... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/30
16:08 ب.ظ
خرید و اجرای سیستم سنجش و مانیتورینگ شرایط محیطی در سالنهای فنی
خرید و اجرای سیستم سنجش و مانیتورینگ شرایط محیطی در سالنهای فنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/11/30 تاریخ گذشته
16:04 ب.ظ
تعمیر و سرویس درایو ABB
تعمیر و سرویس درایو ABB... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
19:20 ب.ظ
هوشمند سازی و سیستم مانیتورینگ موتورخانه مرکزی
هوشمند سازی و سیستم مانیتورینگ موتورخانه مرکزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/11/29 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
اجرای عملیات راه اندازی سیستم مانیتورینگ
اجرای عملیات راه اندازی سیستم مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
09:49 ق.ظ
خدمات مانیتورینگ درجه حرارت ترانسفورماتورهای فوق توزیع
خدمات مانیتورینگ درجه حرارت ترانسفورماتورهای فوق توزیع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
18:43 ب.ظ
قرارداد یکساله در خصوص مانیتورینگ 24 ساعته
قرارداد یکساله در خصوص مانیتورینگ 24 ساعته... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/23
07:56 ق.ظ
خرید و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم اتوماسیون فیدرهای 20kv پست
خرید و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم اتوماسیون فیدرهای 20kv پست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/16
11:30 ق.ظ
خرید ساخت نصب اجرا پروژه مانتیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM مجتمع ابرسانی روستای
خرید ساخت نصب اجرا پروژه مانتیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM مجتمع ابرسانی روستای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:57 ب.ظ
تجهیز اتاق های مانیتورینگ سالن جلسات و کلاس اموزشی
تجهیز اتاق های مانیتورینگ سالن جلسات و کلاس اموزشی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/09
09:51 ق.ظ
کارت DDCورودی انالوگ
کارت DDCورودی انالوگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/08
13:18 ب.ظ
راه اندازی سیستم مانیتورینگ پست
راه اندازی سیستم مانیتورینگ پست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
21:03 ب.ظ
خرید تجهیزات سخت افزاری برای اتاق اسکادای
خرید تجهیزات سخت افزاری برای اتاق اسکادای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
خرید5 دستگاه الارم یونیت ساخت داخل
خرید5 دستگاه الارم یونیت ساخت داخل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/11/6 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
مانیتورینگ اتاق سرور
مانیتورینگ اتاق سرور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/02
15:37 ب.ظ
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/2 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
خرید نصب استراکچر و راه اندازی ویدیووال
خرید نصب استراکچر و راه اندازی ویدیووال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
سیستم مانیتورینگ و لاگ سیگنالهای مهم نیروگاه
سیستم مانیتورینگ و لاگ سیگنالهای مهم نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:47 ب.ظ
خدمات نصب و اجرا مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر gsm
خدمات نصب و اجرا مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر gsm... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
12:44 ب.ظ
راه انداز نرم الکتروموتور
راه انداز نرم الکتروموتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:07 ق.ظ
مجموعه  قطعات یدکی سیستم مونیتورینگ شبکه
مجموعه قطعات یدکی سیستم مونیتورینگ شبکه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
08:47 ق.ظ
درایو سرو موتور SCمدل OEM750
درایو سرو موتور SCمدل OEM750... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:28 ب.ظ
تامین نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ
تامین نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
08:39 ق.ظ
تابلو کنترل اتوماسیون موتورخانه تبرید
تابلو کنترل اتوماسیون موتورخانه تبرید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:16 ب.ظ
تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی مدل ACU00
تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی مدل ACU00... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/03
14:14 ب.ظ
تهیه تا راه اندازی تجهیزات اتاق مانیتورینگ پی سی
تهیه تا راه اندازی تجهیزات اتاق مانیتورینگ پی سی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی
تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:56 ب.ظ
توسعه نرم افزار سیستم اسکادا + اموزش
توسعه نرم افزار سیستم اسکادا + اموزش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:53 ب.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق مونیتورینگ
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق مونیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:32 ب.ظ
کالیبراسیون  دستگاه های  ازمایشگاهی
کالیبراسیون دستگاه های ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:46 ب.ظ
تعمیر کالیبراسیون و تامین قطعات مصرفی ایستگاههای پایش بر خط
تعمیر کالیبراسیون و تامین قطعات مصرفی ایستگاههای پایش بر خط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/15 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
تعمیر نگهداری و پشتیبانی دوربین ها تجهیزات
تعمیر نگهداری و پشتیبانی دوربین ها تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/14 تاریخ گذشته
17:53 ب.ظ
خرید نمایشگر 55 اینچ صنعتی- اسپلیتر یک به8 پورت
خرید نمایشگر 55 اینچ صنعتی- اسپلیتر یک به8 پورت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:16 ق.ظ
سیستم مانیتورینگ دما و دود
سیستم مانیتورینگ دما و دود... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:02 ق.ظ
سیستم جامع مانتورینگ شبکه و زیرساخت
سیستم جامع مانتورینگ شبکه و زیرساخت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:54 ب.ظ
سیستم مانیتورینگ دما و دود
سیستم مانیتورینگ دما و دود... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/8/7 تاریخ گذشته