1398/09/17
14:17 ب.ظ
تجدید مشاور برای مانیتورینگ ایستگاههای عمده
تجدید مشاور برای مانیتورینگ ایستگاههای عمده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/9/17 مهلت دار
14:00 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم
اتوماسیون بیسیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
13:23 ب.ظ
خرید سامانه قرایت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه
خرید سامانه قرایت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/17 مهلت دار
11:01 ق.ظ
انجام خدمات تست نفوذ و ارزیابی امنیتی سامانه ها و سرویسهای شرکت برق
انجام خدمات تست نفوذ و ارزیابی امنیتی سامانه ها و سرویسهای شرکت برق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
13:38 ب.ظ
خرید 7 دستگاه مودم اسکادا جهت مرکز کنترل دیسپاچینگ
خرید 7 دستگاه مودم اسکادا جهت مرکز کنترل دیسپاچینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
07:36 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق SC2
خرید نصب راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق SC2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/12
19:00 ب.ظ
راه اندازی سیستم مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی 20 Kw
راه اندازی سیستم مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی 20 Kw... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/12 مهلت دار
18:42 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق sc2
خرید نصب راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق sc2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:29 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت تهیه اسناد مناقصه مانیتورینگ تجهیزات ابزار دقیق و رفتارنگاری سد
انتخاب مشاور جهت تهیه اسناد مناقصه مانیتورینگ تجهیزات ابزار دقیق و رفتارنگاری سد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
خرید کارت های یدک پی ال سی
خرید کارت های یدک پی ال سی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
انتخال مشاور جهت تهیه دستور العمل اتوماسیون و مانیتورینگ تجهیزات
انتخال مشاور جهت تهیه دستور العمل اتوماسیون و مانیتورینگ تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/9/10 مهلت دار
12:03 ب.ظ
خرید تجیهزات مورد نیاز مانیتورینگ طبقه 17
خرید تجیهزات مورد نیاز مانیتورینگ طبقه 17... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:26 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق SC2اهواز
خرید و نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق SC2اهواز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:00 ق.ظ
نصب 2 عدد یو پی اس و سنسورهای مختلف و سیستم مانیتورینگ
نصب 2 عدد یو پی اس و سنسورهای مختلف و سیستم مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
طراحی تامین تجهیزات ساخت  ازمون نصب و اجرای سیستم دریافت ذخیره سازی
طراحی تامین تجهیزات ساخت ازمون نصب و اجرای سیستم دریافت ذخیره سازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
مونیتورینگ تحت pc  اجرای مدارت الارم
مونیتورینگ تحت pc اجرای مدارت الارم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:34 ب.ظ
مینی plc
مینی plc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
مشاور برای مانیتورینگ ایستگاههای عمده
مشاور برای مانیتورینگ ایستگاههای عمده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:35 ب.ظ
نصب و راه اندازی 3 دستگاه  LOOP AM 3440C
نصب و راه اندازی 3 دستگاه LOOP AM 3440C... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
نصب و راه اندازی حفاظت های TPS ایستگاه 230 کیلوولت ایزد خواست
نصب و راه اندازی حفاظت های TPS ایستگاه 230 کیلوولت ایزد خواست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
ارتقا سامانه های اتوماسیون صنعتی و حفاظتی واحدهای ابزار دقیق
ارتقا سامانه های اتوماسیون صنعتی و حفاظتی واحدهای ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
11:32 ق.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات PLC , TPS
نصب و راه اندازی تجهیزات PLC , TPS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:10 ب.ظ
خرید 42 دستگاه اتوماسیون جهت ایستگاه های انتقال و فوق توزیع
خرید 42 دستگاه اتوماسیون جهت ایستگاه های انتقال و فوق توزیع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:07 ب.ظ
حمل و نصب فیزیکی 2 تابلو ال سی 400 چغادک و
حمل و نصب فیزیکی 2 تابلو ال سی 400 چغادک و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
07:06 ق.ظ
خرید لوازم plc
خرید لوازم plc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/22
12:59 ب.ظ
تهیه و نصب تجهیزات مخابراتی مانیتورینگ ایستگاه
تهیه و نصب تجهیزات مخابراتی مانیتورینگ ایستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:16 ب.ظ
ارتقای سامانه های اتوماسیون صنعتی و حفاظتی مربوط به واحد ابزار دقیق
ارتقای سامانه های اتوماسیون صنعتی و حفاظتی مربوط به واحد ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/14
07:51 ق.ظ
supcon united control system
supcon united control system... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/04
14:56 ب.ظ
استقرار سیستم TXP -SPPA T2000 ASSISTANT
استقرار سیستم TXP -SPPA T2000 ASSISTANT... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
تجهیزات dcs
تجهیزات dcs... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:14 ب.ظ
طراحی تامین تجهیزات ساخت ازمون نصب و اجرا سیستم دریافت ذخیره سازی و مانیتورینگ
طراحی تامین تجهیزات ساخت ازمون نصب و اجرا سیستم دریافت ذخیره سازی و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/1 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
تابلوی متال دتکتور
تابلوی متال دتکتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/8/1 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
جایجایی اتاق مانیتورینگ
جایجایی اتاق مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
12:09 ب.ظ
بهره برداری تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکترونیکی
بهره برداری تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکترونیکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
12:28 ب.ظ
لوله سوئیچ vega
لوله سوئیچ vega... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
14:44 ب.ظ
پیاده سازی پروتکشن رینگ جنوب تجهیزات فیبرنوری اریکسون
پیاده سازی پروتکشن رینگ جنوب تجهیزات فیبرنوری اریکسون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/28 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
دیود دیسکی
دیود دیسکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
19:12 ب.ظ
نصب و اجرا فاز دوم پروژه مانیتورینگ و کنترل مبنی بر GSM مجتمع ابرسانی روستای سبزوییه بم
نصب و اجرا فاز دوم پروژه مانیتورینگ و کنترل مبنی بر GSM مجتمع ابرسانی روستای سبزوییه بم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/7/24 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
خرید کارت های PLC مورد نیاز جهت توربین گازی نیروگاه خارک
خرید کارت های PLC مورد نیاز جهت توربین گازی نیروگاه خارک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:14 ب.ظ
اتوماسیون سیستم تولید و توزیع اب تزریقی
اتوماسیون سیستم تولید و توزیع اب تزریقی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
19:19 ب.ظ
خرید کارتهای plc جهت توربین گازی نیروگاه
خرید کارتهای plc جهت توربین گازی نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/20 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
درایو 90 کیلووات با نرم افزار ستینگ و کابل مربوطه
درایو 90 کیلووات با نرم افزار ستینگ و کابل مربوطه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
12:37 ب.ظ
یک دستگاه سیستم جامع اتوماسیون پستهای کانونشنال ساخت شرکت ریز موج الکتریک طوس
یک دستگاه سیستم جامع اتوماسیون پستهای کانونشنال ساخت شرکت ریز موج الکتریک طوس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:02 ب.ظ
استقرار سیستم su assistant txp - sppa t2000در نیروگاه ایسین
استقرار سیستم su assistant txp - sppa t2000در نیروگاه ایسین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
SFP STM 16-120 KM OPTONIX
SFP STM 16-120 KM OPTONIX... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/16 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
خرید پکیج سامانه مانیتورینگ دما و رطوبت نیروگاه
خرید پکیج سامانه مانیتورینگ دما و رطوبت نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:12 ب.ظ
تجهیزات dcs
تجهیزات dcs... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/11
14:00 ب.ظ
تعمیر و بازسازی درایو SEW
تعمیر و بازسازی درایو SEW... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:47 ب.ظ
خرید تجهیزات نصب راه اندازی بهره برداری از سیستم کنترل تولید  agc نیروگاههای برق کشور
خرید تجهیزات نصب راه اندازی بهره برداری از سیستم کنترل تولید agc نیروگاههای برق کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته